Landenweb.nl

OOSTENRIJK
Samenleving

To read about AUSTRIA in English - click here

Sneeuwzeker op vakantie? Waarligtdesneeuwwel.nl

Steden OOSTENRIJK

Wenen

Samenleving

Staatsinrichting

advertentie

Parlementsgebouw OostenrijkPhoto:Dennis Jarvis CC 2.0 Generic no changes made

De staatsinrichting is gebaseerd op de grondwet van 1920/1929, die na de Tweede Wereldoorlog weer van kracht werd. De soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oostenrijk worden gewaarborgd in het Staatsverdrag van 1955. Volgens de grondwet is Oostenrijk een bondsrepubliek, een federatie van negen deelstaten, de Bundesländer. Aan het hoofd van de bondsrepubliek staat de bondspresident, rechtstreeks gekozen voor een ambtsperiode van zes jaar en éénmaal herkiesbaar.

De bondsregering bestaat uit een bondskanselier, een vice-kanselier en ministers.

Zij worden benoemd door de bondspresident en zijn verantwoording schuldig tegenover de Nationalrat. Het nationale parlement bestaat uit twee Kamers: de Nationalrat (183 leden), het voornaamste wetgevende orgaan, te vergelijken met de Nederlandse Tweede Kamer. Zij worden iedere vier jaar gekozen via algemeen kiesrecht door inwoners die 19 jaar en ouder zijn. De Bundesrat (64 leden), te vergelijken met de Nederlandse Eerste Kamer wordt gekozen door de parlementen (Landtage) van de deelstaten. Elk Bundesland heeft een eigen parlement, de Landtag. De uitvoerende macht wordt uitgeoefend door de Landesregierungen. De Landesregierungen bestaan uit een Landeshauptmann, een plaatsvervanger en een aantal Landräte, gekozen door de Landtag en aan deze verantwoording verschuldigd. Wenen is een van de negen deelstaten en de gemeenteraad treedt hier als Landtag op; de Landesregierung heet in Wenen Stadtsenat. De grondwet voorziet in de mogelijkheid van een referendum. Burgers kunnen wetsontwerpen indienen via het zogenaamde Volksbegehren.

De negen bondslanden zijn onderverdeeld in 99 districten en die weer in 2553 gemeenten. Voor de huidige politieke situatie zie hoofdstuk geschiedenis.

advertentie

Onderwijs

advertentie

Hoofdgebouw universiteit van Wenen in OostenrijkPhoto: Bwag CC 4.0 International no changes made

Vanaf het vierde jaar mogen Oostenrijkse kinderen naar de kleuterschool, de Kindergarten. Vanaf zes jaar zijn de kinderen leerplichtig en gaan dan naar de Volksschule. Na de Volksschule kan men kiezen uit drie richtingen. Scholen voor algemene ontwikkeling die direct voorbereiden op het universitaire onderwijs. Een vierjarige Hauptschule die aansluit op het middelbaar en hoger beroepsonderwijs.

Verder zijn er nog mogelijkheden om lager beroepsonderwijs te volgen.

advertentie

OOSTENRIJK LINKS

Advertenties
• Hotels Trivago
• Oostenrijk Tui Reizen
• Autohuur Oostenrijk
• ANWB vakantie boeken Oostenrijk
• Mambo jongerenreiezen naar Oostenrijk
• Oostenrijk met de Trein
• Wenen Hotels
• Autoverhuur Sunny Cars Oostenrijk
• Transport Oostenrijk - TTS Quality Logistics B.V
• Boeken, ook tweedehands, over OOSTENRIJK bij Bol.com

Nuttige links

Campersite Oostenrijk (N)
Lies & Teije's Reiswebsite (N+E)
Oostenrijk Start België (N)
Oostenrijk2LinkBelgië (N)
Reisinformatie Oostenrijk (N)
Reizendoejezo – Oostenrijk (N)
Salzburg-Nu online gids over Salzburg (N)
Startpagina Oostenrijk (N)
Vakantie Oostenrijk Jouwpagina (N+E)

Bronnen

Bendien, M. / Midden-Oostenrijk

ANWB media

Europese Unie

Europees Platform voor het Nederlandse Onderwijs

O'Bryan, L. / Oostenrijk

Gottmer

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt juni 2024
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems