Steden OOSTENRIJK

OOSTENRIJK   

De staatsinrichting is gebaseerd op de grondwet van 1920/1929, die na de Tweede Wereldoorlog weer van kracht werd. De soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oostenrijk worden gewaarborgd in het Staatsverdrag van 1955. Volgens de grondwet is Oostenrijk een bondsrepubliek, een federatie van negen deelstaten, de Bundesländer. Aan het hoofd van de bondsrepubliek staat de bondspresident, rechtstreeks gekozen voor een ambtsperiode van zes jaar en éénmaal herkiesbaar. De bondsregering bestaat uit een bondskanselier, een vice-kanselier en ministers. Zij worden benoemd door de bondspresident en zijn verantwoording schuldig tegenover de Nationalrat. Het nationale parlement bestaat uit twee Kamers: de Nationalrat (183 leden), het voornaamste wetgevende orgaan, te vergelijken met de Nederlandse Tweede Kamer. Zij worden iedere vier jaar gekozen via algemeen kiesrecht door inwoners die 19 jaar en ouder zijn. De Bundesrat (64 leden), te vergelijken met de Nederlandse Eerste Kamer wordt gekozen door de parlementen (Landtage) van de deelstaten. Elk Bundesland heeft een eigen parlement, de Landtag. De uitvoerende macht wordt uitgeoefend door de Landesregierungen. De Landesregierungen bestaan uit een Landeshauptmann, een plaatsvervanger en een aantal Landräte, gekozen door de Landtag en aan deze verantwoording verschuldigd. Wenen is een van de negen deelstaten en de gemeenteraad treedt hier als Landtag op; de Landesregierung heet in Wenen Stadtsenat. De grondwet voorziet in de mogelijkheid van een referendum. Burgers kunnen wetsontwerpen indienen via het zogenaamde Volksbegehren.
De negen bondslanden zijn onderverdeeld in 99 districten en die weer in 2553 gemeenten. Voor de huidige politieke situatie zie hoofdstuk geschiedenis.

Onderwijs

Vanaf het vierde jaar mogen Oostenrijkse kinderen naar de kleuterschool, de Kindergarten. Vanaf zes jaar zijn de kinderen leerplichtig en gaan dan naar de Volksschule. Na de Volksschule kan men kiezen uit drie richtingen. Scholen voor algemene ontwikkeling die direct voorbereiden op het universitaire onderwijs. Een vierjarige Hauptschule die aansluit op het middelbaar en hoger beroepsonderwijs. Verder zijn er nog mogelijkheden om lager beroepsonderwijs te volgen.

OOSTENRIJK LINKS

Advertenties
• Oostenrijk Tui Reizen
• Wenen Vliegtickets Tix.nl
• KRAS Oostenrijk aanbiedingen
• D-Reizen Oostenrijk
• Autohuur Oostenrijk
• Oostenrijk met de Trein
• Vliegtickets Oostenrijk
• Wenen Hotels
• Oostenrijk Campings
• Autoverhuur Sunny Cars Oostenrijk
• Oostenrijk Vliegtickets WTC
• Ferry overtochten van en naar Oostenrijk

Nuttige links

Campersite Oostenrijk (N)
Lies & Teije's Reiswebsite (N+E)
Oostenrijk Foto's
Oostenrijk Foto's (2)
Oostenrijk Start België (N)
Oostenrijk2LinkBelgië (N)
Reisinformatie Oostenrijk (N)
Reizendoejezo – Oostenrijk (N)
Salzburg-Nu online gids over Salzburg (N)
Startpagina Oostenrijk (N)
Vakantie Oostenrijk Jouwpagina (N+E)
Artikelen en Reisverhalen over OOSTENRIJK
  Wintersporten in Oostenrijk  Mittelberg Kleinwalsertal

Bronnen

Bendien, M. / Midden-Oostenrijk
ANWB media

Europese Unie
Europees Platform voor het Nederlandse Onderwijs

O'Bryan, L. / Oostenrijk
Gottmer

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt september 2020
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems