Landenweb.nl

NIGER
 

Basisgegevens
  Officiële
  landstaal
  Frans
  Hoofdstad  Niamey
  Oppervlakte  1.267.000 km²
  Inwoners  23.057.791
  (mei 2019)
  Munteenheid  CFA-frank
  (XOF)
  Tijdsverschil  +0
  Web  .ne
  Code.  NER
  Tel.  +227

Geografie en Landschap

Geografie

Niger ligt in West-Afrika tussen Algerije en Nigeria. Niger is helemaal ingesloten door land. Het grenst verder nog aan Libië in het noorden, Tsjaad in het oosten, Benin in het zuiden en Burkina Faso en Mali in het westen. De oppervlakte van Niger is 1.267.000 vierkante kilometer. Niger is daarmee ongeveer 37 keer zo groot als Nederland.

advertentie

Niger SatellietfotoPhoto: Publiek domein

advertentie

Landschap

In het noorden van Niger ligt de Sahara. Daar bevinden zich enkele door vulkanische activiteiten gevormde gebergten, zoals het Aïr- of het Azbinegebergte, met toppen als de Greboun (ca. 2000 m). In het uiterste noordoosten ligt het Tchigaihoogland (tot 1100 m). Ten zuiden hiervan is het land laag, hier ligt het Tsjaadmeer. In het zuidwesten van Niger ligt de vallei van de rivier de Niger. Het zuiden van het land rondom de rivier de Niger heeft een savannebegroeiing van gras met verspreide bomen. Het grootste gedeelte van de begroeiing van het zuiden bestaat echter uit droge grassen. In de Aïr-bergen is genoeg regenval om grassen en struikgewas te laten groeien. De noordelijke woestijn bestaat voor een groot gedeelte uit zandduinen.

De Blauwe Bergen, blauwkleurig door de grijsgroene rotsblokken, liggen geïsoleerd door de duinenzee van Erg van het eigenlijke massief in het noordoostelijke gedeelte van het Aïr-massief. Het hoogste punt ligt op 924 meter. De Aïr and Ténéré National Nature Reserve is een UNESCO Cultureel Werelderfgoed.

advertentie

Blauwe Bergen, NigerPhoto: Jacques Taberlet CC BY 3.0 no changes made

Klimaat en Weer

Niger heeft een droog, heet woestijnklimaat in 2/3 deel van het land en een tropisch klimaat in het zuiden. In Niamey, de hoofdstad van het land, valt gemiddeld ongeveer 590 mm neerslag per jaar. De temperatuur verschilt heel erg. Van 15 ºC in december tot 42 ºC in april. In Agades, in Midden-Niger, valt jaarlijks slechts gemiddeld 180 mm regen. De regentijd duurt van juni tot oktober.

Planten en Dieren

Planten

De plantengroei is sterk bepaald door de naar het noorden toe afnemende hoeveelheid regen. In het zuiden groeien savannen aan. Deze gaan naar het noorden toe via de Sahel over in het woestijngebied van de Sahara. Veel voorkomende soorten zijn: acacia, apenbroodboom, eucalyptus, euphorbia, mango, palm en tamarisk.

Dieren

De dierenwereld heeft zowel woestijn als savanne invloeden. Gazellen, addax, en algazel zijn vertegenwoordigers van de woestijnfauna. Tot de savanne-elementen behoren onder andere de Afrikaanse olifant en talrijke antilopen. Verder komen voor: buffel, giraffe, kameel, leeuw, nijlpaard en panter.

Geschiedenis

Voor de onafhankelijkheid

Lang voordat Niger aan het einde van de 19e eeuw een kolonie van Frankrijk werd, lag het gebied op het kruispunt van West-Afrikaanse rijken van Songhai, Mali, Gao, en Hausa staten (Sokoto). Belangrijke transitroutes liepen door het gebied. Na een moeizame pacificatie over met name de Touareg, werd Niger in 1922 onderdeel van het Franse Gemeenschap van West-Afrika. Niger bestaat grotendeels uit woestijn. In 1959 werden commercieel interessante uraniumbronnen ontdekt.

Onafhankelijkheid

Niger werd onafhankelijk op 3 augustus 1960 en kreeg als eerste president Hamani Diori. De macht was grotendeels geconcentreerd in de hoofdstad Niamey, en was voornamelijk in handen van het Djerma volk. Zowel de Hausa in het oosten als de Touareg in het midden en noorden van het land boden (gewapend) verzet tegen het bewind. De uraniumexploitatie kwam begin jaren zeventig goed op gang maar corruptie en wanbeleid deden de handel al snel teruglopen. Een enorme droogte in 1973 leidde tot hongersnood en algemene wanhoop in het land. In 1974 werd het regime omvergeworpen door Luitenant-Kolonel Seyni Kountché die een militair gezag installeerde onder leiding van zijn raad, de Conseil militaire suprê me (CMS). Kountché zou tot zijn dood in 1987 met harde hand het land regeren. Zijn opvolger, Kolonel Abi Saïbou, stelde met goedkeuring d.m.v. een referendum, een nieuwe grondwet in die voorzag in een eenpartijstelsel. Zijn partij was de Mouvement National pour une Société de Développement (MNSD).

Jaren negentig

Begin jaren negentig groeide de sociale en politieke onrust in Niger en nam de roep om een meerpartijenstelsel toe. In juli 1991 werd een Nationale Conferentie bijeen geroepen, die een overgangsregering installeerde. In februari 1993 vonden de eerste democratische verkiezingen plaats, die gewonnen werden door de oppositiepartij, de Alliance des Forces du Changement (AFC). Mahamane Ousmane, van de Convention Démocratique Sociale (CDS) die met de AFC en de MNSD een coalitie vormde, werd de nieuwe president van de Derde Republiek. De regering wist ondanks de onrustige situatie toch een succes te boeken met het vredesverdrag met de Touareg in april 1995.

De sociale en politieke onrust leidden uiteindelijk tot onbestuurbaarheid van het land. Dat was mede de aanleiding voor Kolonel Ibrahim Baré Maïnassara om in januari 1996 de regering aan de kant te zetten door een militaire coup. Hij zou vervolgens in juni 1996 de presidentiële verkiezingen op frauduleuze manier winnen met 52% van de stemmen. Parlementaire verkiezingen werden later dat jaar geboycot door de verzamelde oppositie wegens het"manipulerend" beleid van Baré. Het land stond daarna in het teken van stakingen, studenten- en oppositieprotesten. Pas sinds medio 1998 ("akkoord van 31 juli") leek er sprake te zijn van enige normalisering op het politieke vlak.

Het annuleren van de uitslagen van de, door de oppositie gewonnen, verkiezingen leidde tot grote politieke spanningen. Op 9 april 1999 vond een militaire staatsgreep plaats onder leiding van de commandant van de presidentiele garde, majoor Wanké. Daarbij kwam de zittende president Baré om het leven. Er werd een Raad voor Nationale Verzoening (CNR) ingesteld onder voorzitterschap van Wanké om de transitie naar de democratie te bewerkstelligen. In juni 1999 keurde een consultatieve raad een nieuwe grondwet goed, die op 11 juli 1999 per referendum werd aanvaard. De presidentiële en parlementaire verkiezingen van november 1999 werden in het algemeen als vrij en eerlijk beschouwd. Sindsdien is Mamadou Tandja president van de eerste coalitieregering van de Vijfde Republiek en Hama Amadou de premier.

21e eeuw

Op 24 juli 2004 vinden lokale verkiezingen plaats, welke rustig verliepen en een overwinning opleverden van de regerende partij, de MNSD, gevolgd door de Parti Nigérien pour la Dé mocratie et le Socialisme (PNDS) en CDS. Eind 2004 vonden parlementaire en presidentiële verkiezingen plaats. President Mamadou Tandja wordt opnieuw voor vijf jaar president. In 2007 vinden aanslagen plaats door Toeareg rebellen, het leger krijgt meer macht. In april 2009 komen Toeareg-rebellen en de regering overeen om de vijandelijkheden te staken na gesprekken in de Libische hoofdstad Tripoli.

In augustus 2009 haalt president Tandja een grote overwinning die hem in staat stelt nog drie jaar te regeren. In februari 2010 wordt Tandja afgezet door de militairen onder leiding van Col Salou Djibo. In maart 2010 stelt Col Salou Djibo een overgangsregering aan onder leiding van Mahamadou Danda. In maart 2011 wordt Mahamadou Issoufou president van Niger. In februari 2012 krijgt Niger een grote vluchtelingenstroom te verwerken uit Mali. Duizenden Malinezen ontvluchten de gevechten in dat land. In juni 2013 wordt de historisch stad Agadez opgenomen als werelderfgoed. In 2015 treedt Niger toe tot de alliantie die Boko Haram wil bestrijden en krijgt te maken met zelfmoordaanslagen toegeschreven aan Boko Haram. In maart 2016 wordt Issouffou herkozen tot president. In 2016 en 2017 zijn er meerdere aanslagen van diverse Jihadistische groeperingen en Boko Haram. In juli 2017 wordt opnieuw een West-Afrikaanse strijdkracht opgetuigd om Islamitische militanten in de Sahel regio te bestrijden.

Bevolking

In Niger wonen 19.246.344 mensen (schatting 2014). De bevolkingsdichtheid bedraagt ongeveer 15 inwoners per vierkante kilometer.

In het zuiden van Niger wonen de landbouwende Haussa (53,1%), Songhai en Djerma (21,2%) en Kanuri ( 5,9%). Ongeveer 20% van de bevolking bestaat uit nomadische veehouders die in het noorden wonen. Hiertoe behoren de Fulani of Fulbe (6,5%), de Toeareg (11%) en de Toeboe (0,4%).

Taal

Frans is de officiële taal van Niger. Verder worden inheemse talen gesproeken zoals Hausa, Djerma, Kanuri en Tamasheq.

Godsdienst

In Niger is 80% van de bevolking moslim (soennieten). De overige bevolking hangt een inheemse godsdienst aan of is christen.

Samenleving

Staatsinrichting

Met de grondwet van juli 1999 kent Niger een semi-presidentieel stelsel; de uitvoerende macht ligt bij de president en de premier samen. De president wordt rechtstreeks gekozen voor vijf jaar. De wetgevende macht ligt in principe bij het 113 zetels tellende parlement, de Assemblée Nationale. Het land kent het meerpartijenstelsel, politieke partijen moeten minimaal 5 % van de stemmen winnen om in de Assemblee vertegenwoordigd te zijn. De zittende Assemblee telt 5 partijen; voorzitter is Mahamane Ousmane, leider van de oppositiepartij CDS. De rechterlijke macht bestaat uit vier onafhankelijke organen naar Frans model.

Met de lokale verkiezingen van juli 2004 zijn de raden van 265 communes gekozen. De bestuurlijke structuur kent daarnaast nog het niveau van departementen en regio’s. De daadwerkelijk delegatie van beslissingsbevoegdheid zal nog vele jaren in beslag nemen.

Politiek

De politieke situatie in Niger is redelijk stabiel. Binnen het leger blijft het onrustig vanwege de lage soldij en sympathieën voor de vermoorde oud-president Baré. De studentengemeenschap, geplaagd door slechte faciliteiten op de universiteit, protesteert regelmatig. De vakbonden hebben in Niger traditioneel veel macht en organiseren met enige regelmaat stakingen van de verschillende beroepsgroepen.

De verhoging van de BTW op basisproducten als bloem, suiker, melk en de water- en elektriciteitstarieven, waren aanleiding tot massale protesten in Niamey. De brede maatschappelijke protestbeweging verenigde zich in la Coalition contre la vie chère.

De actuele politieke situatie staat beschreven in het hoofdstuk geschiedenis.

Economie

Sinds 1996 heeft de regering diverse economische en structurele hervormingen genomen, ondersteund door Wereld Bank, IMF en andere donoren. In 2004 bereikte Niger het zgn. “completion point” in het kader van het HIPC-initiatief. Hierdoor kon het land eind 2005 in aanmerking komen voor verregaande schuldverlichting in het kader van het schuldverlichtingsinitiatief (MDRI) van de G-8 van juli 2005. Sinds 2005 profiteert Niger van een Poverty Reduction and Growth Facility (PRGF) van het IMF, teneinde verdere structurele hervormingen te kunnen doorvoeren.De regering werkt aan het opstellen van een Poverty Reduction Strategy Plan (PRSP), met als aandachtspunten het verbeteren van lager onderwijs, gezondheidszorg, landbouw en hervorming van het rechtssysteem. De privatisering van twaalf staatsbedrijven, waaronder de telefoonmaatschappij, vordert gestaag.

Voor 2017 wordt een economische groei verwacht van 4,9%, maar de stijgende olieprijzen en de dalende opbrengsten uit de export van uranium (91% van de totale export) kunnen dit cijfer drukken. Het BNPis zeer laag met $ 1.200 per jaar (2017). 45% van de bevolking leeft onder de armoedegrens.

Frankrijk en Thailand zijn Nigers belangrijkste handelspartner voor de export. De waarde van de export bedroeg $ 4,1 miljard in 2013. Uit Frankrijk en China wordt veel geïmporteerd. De totale waarde van de import bedroeg $ 1,8 miljard.

Vakantie en Bezienswaardigheden

Zinder is de één na grootste stad in Niger en is een bekende toeristische bestemming in het land. De belangrijkste bezienswaardigheden zijn: Het paleis van de sultan is een indrukwekkend gebouw in de stad. Het gebouw is gemaakt met een mix van modder, baksteen en hout. Het interieur van het gebouw heeft verschillende prachtig ingerichte trappen die leiden naar verschillende kamers. De deur van het paleis is mooi versierd.

De Grote Moskee is erg mooi en heeft een hoge minaret. Vanaf de top van de minaret heb je een prachtig uitzicht over de stad. Gebedsdiensten worden gehouden in de moskee. De muren van de moskee zijn versierd met kalligrafie en gravures.

Birnin wijk ligt in het zuidoostelijke deel van de stad. De gebouwen zijn mooie voorbeelden van de traditionele Hausa architectuur. Er ligt ook een oud fort in het gebied.

Agadez is een fascinerende stad in Niger. De Grote Moskee van Agadez is volledig gemaakt van klei. Het heeft een 30 meter hoge minaret versierd met houten stokken. De moskee is een centrum van de islamitische studies. Het paleis van de sultan ligt vlak naast de moskee. Agadez s in 2013 opgenomen in de lijst van werelderfgoed.

Klik op de menuknop bovenaan het scherm voor meer informatie

NIGER LINKS

Advertenties
• Niger Vliegtickets.nl
• Hotels Niger
• Tradetracker plaats advertenties en verdien geld

Nuttige links

Niger Startnederland (N+E)
Reisinformatie Niger (N)
Telefoongids Niger

Bronnen

Elmar Landeninformatie

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt september 2021
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems