Landenweb.nl

NIGER
Geschiedenis

To read about NIGER in English - click here

Hotels Niger

Geschiedenis

Voor de onafhankelijkheid

Lang voordat Niger aan het einde van de 19e eeuw een kolonie van Frankrijk werd, lag het gebied op het kruispunt van West-Afrikaanse rijken van Songhai, Mali, Gao, en Hausa staten (Sokoto). Belangrijke transitroutes liepen door het gebied. Na een moeizame pacificatie over met name de Touareg, werd Niger in 1922 onderdeel van het Franse Gemeenschap van West-Afrika. Niger bestaat grotendeels uit woestijn. In 1959 werden commercieel interessante uraniumbronnen ontdekt.

advertentie

Onafhankelijkheid

Niger werd onafhankelijk op 3 augustus 1960 en kreeg als eerste president Hamani Diori. De macht was grotendeels geconcentreerd in de hoofdstad Niamey, en was voornamelijk in handen van het Djerma volk. Zowel de Hausa in het oosten als de Touareg in het midden en noorden van het land boden (gewapend) verzet tegen het bewind. De uraniumexploitatie kwam begin jaren zeventig goed op gang maar corruptie en wanbeleid deden de handel al snel teruglopen. Een enorme droogte in 1973 leidde tot hongersnood en algemene wanhoop in het land. In 1974 werd het regime omvergeworpen door Luitenant-Kolonel Seyni Kountché die een militair gezag installeerde onder leiding van zijn raad, de Conseil militaire suprê me (CMS). Kountché zou tot zijn dood in 1987 met harde hand het land regeren. Zijn opvolger, Kolonel Abi Saïbou, stelde met goedkeuring d.m.v. een referendum, een nieuwe grondwet in die voorzag in een eenpartijstelsel. Zijn partij was de Mouvement National pour une Société de Développement (MNSD).

advertentie

Jaren negentig

Begin jaren negentig groeide de sociale en politieke onrust in Niger en nam de roep om een meerpartijenstelsel toe. In juli 1991 werd een Nationale Conferentie bijeen geroepen, die een overgangsregering installeerde. In februari 1993 vonden de eerste democratische verkiezingen plaats, die gewonnen werden door de oppositiepartij, de Alliance des Forces du Changement (AFC). Mahamane Ousmane, van de Convention Démocratique Sociale (CDS) die met de AFC en de MNSD een coalitie vormde, werd de nieuwe president van de Derde Republiek. De regering wist ondanks de onrustige situatie toch een succes te boeken met het vredesverdrag met de Touareg in april 1995.

De sociale en politieke onrust leidden uiteindelijk tot onbestuurbaarheid van het land. Dat was mede de aanleiding voor Kolonel Ibrahim Baré Maïnassara om in januari 1996 de regering aan de kant te zetten door een militaire coup. Hij zou vervolgens in juni 1996 de presidentiële verkiezingen op frauduleuze manier winnen met 52% van de stemmen. Parlementaire verkiezingen werden later dat jaar geboycot door de verzamelde oppositie wegens het"manipulerend" beleid van Baré. Het land stond daarna in het teken van stakingen, studenten- en oppositieprotesten. Pas sinds medio 1998 ("akkoord van 31 juli") leek er sprake te zijn van enige normalisering op het politieke vlak.

Het annuleren van de uitslagen van de, door de oppositie gewonnen, verkiezingen leidde tot grote politieke spanningen. Op 9 april 1999 vond een militaire staatsgreep plaats onder leiding van de commandant van de presidentiele garde, majoor Wanké. Daarbij kwam de zittende president Baré om het leven. Er werd een Raad voor Nationale Verzoening (CNR) ingesteld onder voorzitterschap van Wanké om de transitie naar de democratie te bewerkstelligen. In juni 1999 keurde een consultatieve raad een nieuwe grondwet goed, die op 11 juli 1999 per referendum werd aanvaard. De presidentiële en parlementaire verkiezingen van november 1999 werden in het algemeen als vrij en eerlijk beschouwd. Sindsdien is Mamadou Tandja president van de eerste coalitieregering van de Vijfde Republiek en Hama Amadou de premier.

21e eeuw

Op 24 juli 2004 vinden lokale verkiezingen plaats, welke rustig verliepen en een overwinning opleverden van de regerende partij, de MNSD, gevolgd door de Parti Nigérien pour la Dé mocratie et le Socialisme (PNDS) en CDS. Eind 2004 vonden parlementaire en presidentiële verkiezingen plaats. President Mamadou Tandja wordt opnieuw voor vijf jaar president. In 2007 vinden aanslagen plaats door Toeareg rebellen, het leger krijgt meer macht. In april 2009 komen Toeareg-rebellen en de regering overeen om de vijandelijkheden te staken na gesprekken in de Libische hoofdstad Tripoli.

In augustus 2009 haalt president Tandja een grote overwinning die hem in staat stelt nog drie jaar te regeren. In februari 2010 wordt Tandja afgezet door de militairen onder leiding van Col Salou Djibo. In maart 2010 stelt Col Salou Djibo een overgangsregering aan onder leiding van Mahamadou Danda. In maart 2011 wordt Mahamadou Issoufou president van Niger. In februari 2012 krijgt Niger een grote vluchtelingenstroom te verwerken uit Mali. Duizenden Malinezen ontvluchten de gevechten in dat land. In juni 2013 wordt de historisch stad Agadez opgenomen als werelderfgoed. In 2015 treedt Niger toe tot de alliantie die Boko Haram wil bestrijden en krijgt te maken met zelfmoordaanslagen toegeschreven aan Boko Haram. In maart 2016 wordt Issouffou herkozen tot president. In 2016 en 2017 zijn er meerdere aanslagen van diverse Jihadistische groeperingen en Boko Haram. In juli 2017 wordt opnieuw een West-Afrikaanse strijdkracht opgetuigd om Islamitische militanten in de Sahel regio te bestrijden.

Voormalig minister van Binnenlandse Zaken Mohamed Bazoum werd in april 2021 beëdigd als president, in Niger's eerste democratische machtsoverdracht sinds de onafhankelijkheid in 1960. Zijn onmiddellijke prioriteit is de dodelijke jihadistische opstand die chaos veroorzaakt in het westen van het land en in de bredere Sahel-regio. In februari 2019 worden presidentsverkiezingen gehouden na een last-minute uitstel van een week, Buhari blijft aan de macht.

NIGER LINKS

Advertenties
• Hotels Niger
• Vlucht naar Niamey Niger? VliegenNaar
• Hotels Trivago
• Boeken, ook tweedehands, over NIGER bij Bol.com

Nuttige links

Niger Startnederland (N+E)
Reisinformatie Niger (N)

Bronnen

Elmar Landeninformatie

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt maart 2024
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems