Landenweb.nl

BURKINA FASO
 

Basisgegevens
  Officiële
  landstaal
  Frans
  Hoofdstad  Ouagadougou
  Oppervlakte  274.200 km²
  Inwoners  20.243.460
  (mei 2019)
  Munteenheid  CFA-frank
  (XOF)
  Tijdsverschil  -1 (zomer -2)
  Web  .bf
  Code.  BFA
  Tel.  +226

To read about BURKINA FASO in English - click here

Geografie en Landschap

Geografie

Burkina Faso ligt in West-Afrika. Burkina Faso ligt gedeeltelijk in de Sahelstrook ten zuiden van de Sahara woestijn, onder Mali. Ten oosten van Burkina Faso ligt Niger, ten zuiden Benin, Togo, Ghana en Ivoorkust.

advertentie

Burkina Faso SatellietfotoPhoto: Publiek domein

De oppervlakte van Burkina Faso is 274.122 vierkante kilometer. Burkina Faso is daarmee ongeveer 8 keer zo groot als Nederland.

Landschap

advertentie

Burkina Faso LandschapPhoto: Stefan Dressler CC 2.5 Generic no changes made

Het voormalige Opper Volta ligt gedeeltelijk in de Sahelstrook ten zuiden van de Sahara woestijn. De Sahel kenmerkt zich door steppe- en savannebegroeiing in de natte periode en half woestijn in de droge periode. De Sahel staat bekend om de problematische droogte. Na een lange droogteperiode eind jaren '60 en begin jaren '70 werd door overbegrazing, boskap, erosie en verzilting de Sahel steeds minder geschikt voor bewoning. De Sahara breidt zich in zuidelijke richting steeds verder uit.

Het land bestaat uit laaggelegen plateaus, afwisselend bestaand uit rots-, en zandbodems. In het westen zijn de plateaus tussen de 500 en 550 meter hoog en de hoogste top van het redelijk vlakke land is Ténakourou, met een hoogte van 749 meter boven zeeniveau. In de rest van het land bedraagt de gemiddelde hoogte 250 tot 350 meter. De vlakten worden doorsneden door een aantal rivieren, waarvan de meeste deel uitmaken van het rivierenstelsel van de Volta.

De grootste hiervan zijn de Witte Volta, de Zwarte Volta en de Rode Volta.

Klimaat en Weer

advertentie

Burkina Faso SavanneklimaatPhoto: Marco Schmidt CC 2.5 Generic no changes made

Burkina Faso heeft een tropisch klimaat. Het uiterste noorden heeft een woestijnklimaat met minder dan 500 mm. neerslag per jaar. Het midden van het land heeft een steppeklimaat, het zuiden een savanneklimaat. Naar het zuiden neemt de gemiddelde hoeveelheid neerslag tot ca. 1200 mm toe in het zuidwesten. De gemiddelde jaartemperatuur is 29 graden Celsius. Het regenseizoen is van juni tot oktober. Maar de hoeveelheid die hieruit valt is betrekkelijk. Burkina Faso is een droog land. Het droogteseizoen is van november tot mei. Vooral wanneer de Harmattan, een droge woestijnwind waait tussen december en februari. De beste tijd om naar Burkina Faso te reizen is van december tot en met februari, dan is de hitte iets dragelijker.

Planten en dieren

Planten

Apenbroodboom (Baobab) Burkina FasoPhoto: Quinn Norton CC 2.0 Generic no changes made

De steppe in het noorden heeft geen weelderige vegetatie. In het steppegras groeien her en der een paar doornige bomen. Het uiterste noorden heeft helemaal geen begroeiing en bestaat uit zandduinen. Het oosten en zuiden hebben wat bos. Voorkomende soorten zijn ondermeer: acacia, apenbroodboom, boterboom, euphorbia en tamarinde. In het meer vochtige zuiden komen naast bomen ook nog suikerrietvelden voor.

Dieren

Wrattenzwijn Burkina FasoPhoto: Bernard DUPONT CC 2.0 Generic no changes made

In Burkina Faso zijn enkele beschermde natuurgebieden. In deze parken komen allerlei soorten apen voor, evenals buffels, gazellen, leeuwen en wrattenzwijnen. Tevens heeft Burkina Faso de grootste olifantenpopulatie van West-Afrika. In het zuidoosten komen krokodillen en nijlpaarden voor.

Geschiedenis

Burkina Faso Mossi KrijgerPhoto: Gerhard Haubold CC 3.0 Unported no changes made

De geschiedenis van het huidige Burkina Faso gaat terug tot de 14de eeuw, toen de Mossi, de belangrijkste stam in het gebied, in de savannen van West-Afrika verschillende koninkrijken stichtten.

De Franse aanwezigheid in het gebied dateert van 1895, toen het gebied van het huidige Burkina Faso onderdeel werd van Frans West-Afrika. In 1919 werd de kolonie Boven-Volta gesticht, bestaande uit delen van Niger, Ivoorkust en het huidige Mali. Na enige grensverschuivingen ontstond in 1947 het Burkina Faso (toen nog Boven-Volta) binnen zijn huidige grenzen en als deel van Frans West- en Equatoriaal-Afrika.

Van 1958 tot de onafhankelijkheid in 1960 maakte Boven-Volta deel uit van de Communauté franco-africaine, onder Frans koloniaal bestuur, maar met een zekere mate van autonomie.

Tekening van Thomas Sankara Burkina FasoPhoto: Larrybzh CC 4.0 International no changes made

Op 5 augustus 1960 werd Boven-Volta een onafhankelijke republiek met Maurice Yaméogo als president. Economische achteruitgang, toenemende corruptie en groeiend autoritair gezag leidden in 1966 tot een staatsgreep. waarbij de stafchef van het leger, luitenant-kolonel Sangoulé Lamizana, de macht greep. In de periode 1966-1980 kende het land afwisselend militaire en burgerregeringen. Op 25 november 1980 vond een staatsgreep plaats door kolonel Saye Zerbo, die in 1982 werd afgezet door een groep jonge officieren die majoor Jean-Baptiste Oué draogo tot president benoemden. De jonge legerkapitein Thomas Sankara werd in 1983 benoemd tot minister-president.

Na een periode van interne conflicten greep op 4 augustus 1983 een groep jonge, radicale militairen de macht. Het land werd bestuurd door de marxistisch-leninistisch georiënteerde Conseil National de la Révolution (CNR), onder leiding van Sankara en met als belangrijkste leden de officieren Blaise Compaoré en Henri Zongo en Jean Baptiste Boukary Lingani.

Op 2 augustus 1984 werd Boven Volta omgedoopt in Burkina Faso, “het land van de integere mensen”. De strikte maatregelen van Sankara en zijn charismatische persoonlijkheid maakten hem aanvankelijk populair maar riepen later weerstand op. In 1987 vond een gewelddadige coup plaats o.l.v. Blaise Compaoré. Daarbij kwam de toenmalige president Sankara om het leven. Tot 1990 was er o.l.v. Compaoré sprake van een dictatoriaal bewind. Zongo en Lingani werden ter dood veroordeeld op beschuldiging van verraad. Vanaf 1990 begon het beleid van Compaoré te versoepelen. In juni 1991 werd in een nationaal referendum met 93% voorstemmen een nieuwe grondwet aangenomen, die voorzag in een meerpartijenstelsel.

Campaore Burkina FasoPhoto: Amanda Lucidon / White House in het publieke domein

In de, door de oppositie geboycotte, presidentiële verkiezingen van december 1991 werd Compaoré tot president gekozen. Bij de algemene verkiezingen van mei 1992 behaalde de partij van Compaoré, de Organisation pour la Démocratie Populaire-Mouvement du Travail (ODP-MT), een absolute meerderheid van 78 van de (toen nog 107) zetels. In 1996 werden verschillende partijen samengevoegd met de ODP-MT in een nieuwe partij: Congrès pour la Démocratie et le Progrès (CDP). Bij de verkiezingen van mei 1997 won deze 101 van de 111 parlementszetels. Daardoor ontstond de facto een éénpartijstaat, zij het op formeel democratische gronden. In het najaar van 1998 werd Compaoré voor een tweede ambtstermijn van 7 jaar herkozen tot president en in november 2005 voor een derde termijn van vijf jaar. In mei 2007 wint de CDP de parlementsverkiezingen. In april 2008 neemt het parlement een wet aan die voorschrijft dat minstens 30% van de kandidaten van politieke partijen uit vrouwen moeten bestaan. In 2011 wint Compaoré de verkiezingen opnieuw en in juli 2013 zijn er onlusten. De oppositie denkt dat Compaoré hier aanleiding in ziet zijn termijn te verlengen. Ook in 2014 vinden demonstraties tegen het verlengen van de termijn van de president plaats.

President Kabore Burkina FasoPhoto: Koch / MSC CC 3.0 Germany no changes made

In november 2015 wint voormalig premier Kabore de presidentsverkiezingen. In januari 2016 is er een aanval van Islamitische terroristen op een hotel en Café in Ouagadougou, er zijn 29 doden te betreuren waaronder veel buitenlanders. Ook in 2017 blijft het onrustig, in februari vormt Burkina Faso samen met vier andere Sahellanden een antiterrorisme eenheid. In augustus vallen er toch weer 18 doden tijdens een aanval op een Turks restaurant in Ougadougou. In november 2020 wordt president Kabore herkozen ondanks het feit dat in het noorden van het land veel stembureaus dicht bleven uit angst voor Jihaditische aanvallen.

Bevolking

Burkina Faso BevolkingPhoto: Publiek domein

In Burkina Faso wonen ruim 20 miljoen mensen (2017). De bevolkingsdichtheid bedraagt ongeveer 73 inwoners per vierkante kilometer.

Meer dan 50% van de inwoners van Burkina Faso behoort tot de Mossi. De Mossi wonen in het centrale deel van het land. In het noorden van het land leven de nomadisch levende Fulani. Andere belangrijke minderheden zijn de Lobi, de Mandé, de Bobo en de Gourma. Fransen vormen het grootste deel van de in Burkina Faso levende buitenlanders.

Taal

Frans TaalkaartPhoto: Publiek domein

Frans is de officiële taal van Burkina Faso, maar slechts 15% van de bevolking spreekt dit ook thuis. Daar worden vooral inheemse talen gesproken. Mossi of Moré is de taal die meer dan 50 % van de bevolking spreekt, vooral in de regio rond de hoofdstad Ouagadougou. Andere belangrijke talen zijn Fulfulde en Dioula. Deze drie talen hebben een nationale status, in tegenstelling tot de vele andere inheemse talen die in Burkina Faso gesproken worden.

Godsdienst

Burkina Faso MoskeePhoto: Semiliki CC 3.0 Unported no changes made

Ongeveer de helft van de bevolking van Burkina Faso is moslim. 40% van de bevolking belijdt traditionele natuurreligies. De rest (ongeveer 10%) is christelijk, vooral rooms-katholiek.

Samenleving

Staatsinrichting

Burkina Faso Presidentieel PaleisPhoto: Sputniktilt CC 3.0 Unported no changes made

De grondwet van 1991 voorziet in een meerpartijenstelsel, onafhankelijke uitvoerende, wetgevende en rechtsprekende machten en garandeert vrijheid van meningsuiting. Sinds een grondwetswijziging van 2000 is de ambtstermijn van de president beperkt tot maximaal twee keer vijf jaar. De huidige president Compaor é heeft deze wet niet met terugwerkende kracht geïnterpreteerd en deelgenomen aan de presidentsverkiezingen van november 2005.

De president benoemt de premier met goedkeuring van het parlement, voor een periode van vijf jaar.

Het Burkinese parlement kent slechts één kamer: de Assemblée Nationale, met 111 zetels, waarvan 96 op basis van de provincies en 21 op nationale basis worden toebedeeld. Burkina Faso heeft ook een Ombudsman en sinds september 2001 een Nationale Onafhankelijke Kiescommissie, de CENI.

In het kader van het enige jaren geleden begonnen bestuurlijke decentralisatieproces werd eind 2004 de basiswet op decentralisatie goedgekeurd, die o.a. voorziet in de oprichting van 302 nieuwe, rurale gemeenten en het uitbreiden van de 49 bestaande urbane gemeenten. Het gehele territorium van Burkina Faso is nu opgedeeld in ‘collectivités territoriales’. Het is de bedoeling een fonds in te stellen waaruit de gemeenten kunnen putten voor investeringen op sociaal en economisch gebied.

Politiek

Burkina Faso IndelingPhoto: Publiek domein

De nationale crisis die ontstond na de onopgehelderde moord op journalist Zongo eind 1998, is voorbij, al zijn de problemen die de crisis veroorzaakten nog niet allemaal opgelost. De regering, onder leiding van de jonge technocraat Yonli, initieerde in 2000-2001 hervormingen waarvan een nieuwe Kieswet één van de belangrijkste was. Op basis van deze wet werden op 5 mei 2002 algemene verkiezingen georganiseerd, waaraan ook de radicale oppositie deelnam en die leidden tot een grotere vertegenwoordiging van de oppositie in het parlement. Op 25 mei 2005 werd de Kieswet aangepast als gevolg van de nieuwe decentralisatiewet.

Daarnaast heeft het CENI een ‘revision exceptionelle’ van de kiezerslijsten uitgevoerd, wat leidde tot een toename van 40% in het aantal kiezers, in vergelijking met mei 2002. Dit betekent dat er ongeveer een derde van de totale bevolking zal zijn geregistreerd. De kiezerslijsten zijn dit jaar voor het eerst opgenomen op het internet als teken van transparantie van het kiesproces. In september 2006 zijn de vijftien leden van de CENI opnieuw gekozen, omdat het bestaande mandaat was verlopen.

De oppositie is verdeeld en wordt gevormd door partijen ‘Alternance 2005’, ‘ coalition Hermann Yaméogo’, PDP/PS, de ecologische partij en ADF/RDA.

De actuele stand van zaken staat beschreven bij het hoofdstuk geschiedenis.

Economie

Burkina Faso ExportPhoto: R Haussmann, Cesar Hidalgo CC 3.0 no changes made

Burkina Faso is landlocked met een economie die kwetsbaar is voor exogene factoren zoals het klimaat en olieprijzen op de wereldmarkt. 31,9% van het bruto binnenlands product (bbp) komt voort uit de primaire (landbouw) sector, waar katoen en veeteelt de belangrijkste producten zijn. De primaire sector vormt de basis van de economie. Ca. 90% van de werkende beroepsbevolking is werkzaam in deze sector. De secondaire sector draagt voor ca. 22% bij aan het bruto binnenlands product en de tertiaire sector voor 46,1%. (2017)

Burkina Faso voert sedert 1991 een economisch herstructureringsprogramma uit, dat mede door de devaluatie van de FCFA in 1994 heeft geleid tot positieve groeicijfers van gemiddeld 5,7% over de periode 1995-1999.

In 2017 bedroeg de economische groei 6,4%.

In een poging de boeren te beschermen tegen al te grote fluctuaties in de katoenprijzen, zal de overheid een nieuw prijsmechanisme voor katoen introduceren. De prijs die de boeren voor de katoen dan gaan ontvangen, zal zijn gebaseerd op een gemiddelde van de historische en verwachte prijzen op de wereldmarkt.

De industriële sector krijgt een positieve impuls, er wordt begonnen met goudwinning in de Essakane en de Taparko-Boroum mijnen. Dit zijn de eerste van vijf à zes mijnen die de komende jaren zullen worden geopend; deze ontwikkelingen zullen zeer waarschijnlijk leiden tot een toename in investeringen. Ook de dienstensector ondervindt momenteel groei, voornamelijk dankzij toename van nationale vraag.

Winkel Burkina FasoPhoto: Publiek domein

Pogingen de economie verder te diversifiëren hebben tot nu toe weinig resultaat gehad: kosten voor essentiële zaken als transport, water en elektriciteit zijn hoog en het opleidingsniveau van de bevolking is zeer laag.

Burkina Faso moet structureel een beroep doen op de donorgemeenschap om de begroting sluitend te krijgen en investeringen te kunnen doen.

Vakantie en Bezienswaardigheden

Voor Burkina Faso geldt dat je eerst een bezoek brengt aan de website van het ministerie van Buitenlandse zaken voor de actuele stand van zaken in dit land. Hieronder staan een aantal bezienswaardigheden beschreven.

Kathedraal Ouagadougou Burkina FasoPhoto: Sputniktilt CC 3.0 Unported no changes made

Ouagadougou is de hoofdstad van Burkina Faso. Bezoek het Etnografisch Museum, dat een aanzienlijke collectie Mossi artefacten bevat. De stad is het middelpunt van de vele Mossi koninkrijken. Andere musea zijn het Nationaal Museum in het Lycee Bogodogo en de Slangen Museum in het Collège de la Salle. Wees getuige van de ceremonie met traditionele kostuums en trommels, bij het Moro-Naba paleis elke vrijdagochtend. ook de kathedraal is zeker een bezoek waard.

Watervallen Karfiguela Burkina FasoPhoto: C Hug CC 2.0 Generic no changes made

Vanuit Ouagadougou, kun je excursies maken naar een klein kunstmatig meer 18 km. naar het noorden. Pabre, een oud Mossi dorp, ligt op korte afstand van een groot stuwmeer ten noorden van de stad. Op Sabou, kunnen je krokodillen zien van dichtbij. De nationale parken en reservaten zijn de beste plaatsen om wilde dieren te bekijken. Ten zuiden van Ouagadougou, in de buurt van Po, is een wildreservaat met een grote populatie olifanten, antilopen, apen, bavianen en wrattenzwijnen. De watervallen van Karfiguéla zijn een reeks watervallen langs de Komoé-rivier in het zuidwesten van Burkina Faso. Ze liggen ongeveer 12 km ten noordwesten van Banfora en zijn een belangrijkste toeristische trekpleisters in Burkina Faso.

Markt Bobo-Dioulasso Burkina FasoPhoto: Adam Jones Ph.D CC 3.0 Unported no changes made

Ontdek de aantrekkelijke straten en de bruisende markt, de Grand Marche, van Bobo Dioulasso, de grootste stad bewoond door het Bobo volk. Andere bezienswaardigheden zijn het Musee Provincial du Houët met regionale relikwieën, kunsten en ambachten, en de Grande Mosque in de wijk Kibidwé.

Klik op de menuknop bovenaan het scherm voor meer informatie

BURKINA FASO LINKS

Advertenties
• Burkina Faso Vliegtickets.nl
• Tradetracker plaats advertenties en verdien geld
• Boeken, ook tweedehands, over BURKINA FASO bij Bol.com

Nuttige links

Burkina Faso Startnederland (N+E)
Reisinformatie Burkina Faso (N)
Telefoongids Burkina Faso
Willgoto Burkina Faso (N)