Landenweb.nl

BENIN
 

Basisgegevens
  Officiële
  landstaal
  Frans
  Hoofdstad  Porto-Novo
  Oppervlakte  112.622 km²
  Inwoners  11.758.445
  (mei 2019)
  Munteenheid  CFA-frank
  (XOF)
  Tijdsverschil  +0
  Web  .bj
  Code.  BEN
  Tel.  +229

To read about BENIN in English - click here

Geografie en Landschap

Geografie

Benin ligt in West-Afrika en grenst in het noordwesten aan Burkina Faso, in het noorden aan Niger, in het oosten aan Nigeria en in het westen aan Togo. Aan de zeezijde ligt het aan de bocht van Benin. De oppervlakte van Benin is 112.622 vierkante kilometer. Benin is daarmee bijna 3 keer zo groot als Nederland.

advertentie

Benin SatellietfotoPhoto: Publiek domein

Landschap

advertentie

Benin LandschapPhoto: Wegmann CC 4.0 International no changes made

Benin heeft in het zuiden een lage en zandige kust met daarachter een smalle kustvlakte. Achter deze kustvlakte bevinden zich lagunen en moerassen. De grootste lagune is de Lake Nokoué. Deze lagune vormt de noordelijke grens van de stad Cotonou en de zuidelijke grens van de hoofdstad Porto Novo. De grootste rivier van Benin is de Ouémé. Deze stroomt zuidwaarts richting Lake Nokoué. Enkele andere rivieren zijn Mekrou en Alibori.

Landinwaarts blijft het vlak. Alleen langs de kust hebben de vlakten plaatsgemaakt voor bossen. Het noorden wordt ingenomen door de Chaîne de l'Atakora, die de vruchtbare bekkens van Borgou en Kandi insluiten. In Benin strekt zich een vruchtbare vlakte uit tot aan de rivier de Niger, die halverwege doorsneden wordt door de lage Atakora-bergrug met een hoogte van 500 m.

Klimaat en Weer

advertentie

Atakora BeninPhoto: Wegmann CC 4.0 International no changes made

Het klimaat in Benin is tropisch, in het zuiden vochtig en in het noorden meer savanneachtig. De gemiddelde neerslag is 1245 mm per jaar. Gebieden rond de Atakorabergen ontvangen de meeste regenval. Temperaturen kunnen oplopen tot 47 °C. De gemiddelde temperatuur in het zuiden ligt tussen de 18 °C en 35 °C.

Planten en Dieren

Planten

Benin MangobomenPhoto: Rameshng in het publieke domein

Het grootste gedeel van het land is bedekt met vochtige savannen met verspreid voorkomende boomsoorten. Meest voorkomend zijn acacia, acajou, apenbroodboom, kapokboom, mangoboom, palm en teak. Het zuiden van het land bestond oorspronkelijk uit tropisch regenwoud. Langs de rivieren en in het uiterste zuidoosten is er nog tropisch regenwoud. Eenderde van het land is bedekt met bos. Verder naar het noorden wordt het landschap kaler.

Dieren

Benin Olifanten in Pendjari National ParkPhoto: Marc Auer CC 2.0 Generic no changes made

In Benin komen onder meer olifanten, leeuwen, apen, slangen, krokodillen, buffels, giraffes, jachtluipaarden, nijlpaarden en panters en vele vogelsoorten voor. Het nationale park Pendjari en de nationale parken beschermen de wilde diersoorten.

Geschiedenis

Koninkrijk Dahomey

Gewapende Amazones met de koning aan het hoofd voerenoorlog1793Photo: Publiek domein

Vóór 1700 waren er op het gebied van het huidige Benin een paar belangrijke stadstaten langs de kust (voornamelijk van de Aja-etnische groep, maar ook bestaande uit Yoruba- en Gbe-volkeren). Het Oyo-rijk, voornamelijk gelegen ten oosten van het moderne Benin, was de belangrijkste militaire macht in de regio. Het voerde regelmatig invallen uit en eiste eerbetoon van de kustrijken en de stammenregio's. De situatie veranderde begin 1700 toen het koninkrijk Dahomey, dat voornamelijk uit Fon-mensen bestond, werd gesticht op het Abomey-plateau en gebieden langs de kust begon over te nemen. Het Dahomey-koninkrijk stond bekend om zijn cultuur en tradities. Jonge jongens gingen vaak in de leer bij oudere soldaten en leerden de militaire gebruiken van het koninkrijk totdat ze oud genoeg waren om in het leger te gaan. Dahomey was ook beroemd vanwege de oprichting van een elite vrouwelijk soldatenkorps. Ze stonden bij Europeanen bekend als de Dahomean Amazones. Deze nadruk op militaire voorbereiding en prestatie leverde Dahomey de bijnaam"Zwart Sparta" op. De koningen van Dahomey verkochten hun krijgsgevangenen als trans-Atlantische slaven. Vanwege deze bloeiende handel werd het gebied de"Slavenkust" genoemd. In 1885 vertrok het laatste slavenschip van de kust van op weg naar Brazilië in Zuid-Amerika, dat de slavernij nog moest afschaffen.

Franse kolonie

Fransen bezetten DahomeyPhoto: Publiek domein

Tegen het midden van de negentiende eeuw begon Dahomey te verzwakken en verloor zijn status als regionale macht. Hierdoor konden de Fransen het gebied in 1892 overnemen. In 1899 namen de Fransen het land genaamd French Dahomey op in de grotere Franse koloniale regio West-Afrika. In 1958 verleende Frankrijk autonomie aan de Republiek Dahomey, en volledige onafhankelijkheid op 1 augustus 1960, die elk jaar wordt gevierd als Onafhankelijkheidsdag, een nationale feestdag.

Onafhankelijk Benin

Mathieu Kérékou BeninPhoto: Ricardo Stuckert/ABr CC 3.0 Brazil no changes made

Na een periode van felle machtstrijd, waarin Benin zich de dubieuze reputatie verwerft als het land met een record aantal staatsgrepen, grijpt Generaal Mathieu Kérékou in 1972, eveneens door een staatsgreep, de macht. Deze eerste regeerperiode van Kérékou draagt het karakter van een marxistisch-leninistische dictatuur, die tot eind 1990 zal duren.

In deze periode, die mede ten grondslag ligt aan de problemen die Benin heden ten dage nog immer achtervolgen, glijdt het land vooral tegen het eind af naar chaos, inertie en armoede. Corruptie tiert welig. De economie wordt te gronde gericht door de collectivisering van de landbouw, grondonteigening, nationalisatie van banken, verzekeringsmaatschappijen, het water- en energiebedrijf, de brouwerij, de textielindustrie. De Revolutionaire Volkspartij van Benin (PRPB) is de enige toegestane partij. Van vrijheid van meningsuiting is geen sprake. Dissidenten worden opgepakt en mensenrechten worden geschonden.

Hoewel het dogmatisch karakter van het regime sedert 1980 vermindert, neemt de ontevredenheid toe. De salarissen van het enorm gegroeide ambtenaren apparaat (van 9000 naar 47000) worden niet meer uitbetaald. Banken zijn failliet. De formele economie bestaat niet meer. Corruptie en banditisme teisteren het land.

Wanneer in 1988 en 1989 de ene staking na de andere het land plat legt en bovendien de muur van Berlijn gevallen is, beseft het regime dat het geen keuze meer heeft. De kentering wordt ingeluid door de katholieke kerk, die begin 1989 in een moedige pastorale brief, het regime en bloc veroordeelt. Kérékou buigt het hoofd. Hij zweert eind 1989 het marxisme-leninisme af, ontbindt het politbureau en centraal comité, en stemt in met de bijeenroeping in februari 1990 van de Conférence Nationale des Forces Vives de la Nation. Op deze historische conferentie, die in de daarop volgende jaren ook elders op het continent – met wisselend succes – navolging vindt, wordt in een periode van slechts 10 dagen de basis gelegd voor de huidige pluriforme Beninese samenleving.

Het succes van de conferentie is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan het voorzitterschap, maar vooral ook de persoonlijkheid en het morele overwicht van Mgr Isedore de Souza, aartsbisschop van Cotonou, en zijn persoonlijke invloed op Kérékou. Met grote tact en discretie weet hij te bereiken dat Kérékou de conclusies van de conferentie tenslotte aanvaardt. In zijn slottoespraak betuigt Kérékou zijn schaamte voor zijn oorspronkelijke weerstand. De zaal reageert met een ovatie. Voor Kérékou betekent dit ook een persoonlijk keerpunt, hij bekeert zich tot vroom christen. Deze episode is relevant, omdat het voor een deel verklaart, hoe Kérékou zes jaar later op democratische wijze herkozen kon worden als president van Benin.

Nicéphore Soglo BeninPhoto: Jean-Marc Ayrault CC 2.0 Unported no changes made

Een nieuwe periode breekt aan voor Benin. Conform de conclusies van de Conferentie treedt een interim regering aan, met Kérékou als President a.i. en de Wereldbankfunctionaris Nicéphore Soglo als Eerste Minister. Eind 1990 wordt een nieuwe Grondwet aangenomen, waarin de basis gelegd wordt voor het nieuwe democratisch bestel. Er komt volledige vrijheid van meningsuiting, een veelheid van politieke partijen, kranten, en radiostations wordt opgericht, politieke gevangenen worden vrijgelaten, verbannen dissidenten keren terug. De militairen in overheidsfuncties worden vervangen door burgers.

In de eerste democratische presidentsverkiezingen in Benin in 1991 wint Soglo met 67% van de stemmen de presidentsverkiezingen van Kérékou, die zich op het laatste moment kandidaat heeft gesteld.

Soglo ziet zich voor een herculestaak gesteld. Het ontbreekt hem niet aan goodwill. De westerse donoren, Wereldbank en IMF schieten hem met aanzienlijke financiële middelen te hulp. Hoewel hij op belangrijke wapenfeiten kan bogen, wordt hij door de bevolking gezien als een van zijn land vervreemde technocraat: zijn carrière bij de Wereldbank heeft hem van de Beninese realiteit verwijderd; het door de Wereldbank gestuurde en verre van pijnloze structurele aanpassingsprogramma speelt hem parten. Ook de overheersende rol van zijn controversiële echtgenote en RB-partijleider Rosine Vieira Soglo valt niet bij iedereen in goede aarde. De devaluatie van de Franc CFA in 1994 draagt bij aan de groeiende onvrede met zijn bewind.Dit alles leidt tot zijn nederlaag bij de tweede presidentsverkiezingen sedert de introductie van de democratie, in maart 1996, waar ex-president Kérékou in transparante en vrije verkiezingen herkozen wordt.

21e eeuw

En ook in de presidentsverkiezingen van maart 2001 moet Soglo het afleggen tegen zijn gedoodverfde opponent Kérékou. Sinds 1996 is Kérékou derhalve weer het staatshoofd van Benin.

Kérékou zet het door Soglo ingezette economische aanpassingsprogramma voort, met steun van de Wereldbank en IMF. Steun stroomt ook binnen van andere donoren, waaronder met name de EU, Frankrijk, Duitsland, Denemarken, Zwitserland en Nederland. Liberalisaties en privatiseringen worden voortgezet. Benin maakt een decennium van democratie, vrijheid van meningsuiting, en redelijke economische groei door. Het leger speelt geen rol meer in het politieke leven. Er zijn geen politieke gevangenen. Er heerst volledige persvrijheid. Het macro-economisch beleid is goed, het overheidsbudget is vrijwel sluitend.

Yayi Boni BeninPhoto: Publiek domein

De erfenis van het marxisme valt echter moeilijk af te schudden. Het land gaat gebukt onder grote corruptie, een log en ineffectief ambtelijk apparaat, een inefficiënte, corrupte en zwaar gecentraliseerde overheid, cliëntelisme, nepotisme, gebrek aan initiatief, bedrijfsgeest en klantgerichtheid. Het investeringsklimaat is slecht, en het land trekt nauwelijks buitenlandse investeringen aan. De liberalisatie van de voor het land zo belangrijke katoensector is extreem gecompliceerd en stuit op grote problemen. Privatiseringen gaan met grote fraude gepaard. Er is sprake van een belangrijke kapitaalvlucht en een braindrain. De economie blijft voor circa 95% informeel. De economische groei (5%) is onvoldoende om het land aan de armoedespiraal te ontrukken. Het hoge percentage analfabetisme vormt een additioneel obstakel. De in april 2001 aangetreden regering Kérékou III zag zich voor een enorme uitdaging gesteld, en heeft weinig positief verschil kunnen maken.
Kerekou werd op 6 april 2006 opgevolgd door Dr. Thomas Boni Yayi, ex-president van de West-Afrikaanse Ontwikkelingsbank, na een aanvankelijk problematisch uitziend, maar uiteindelijk goed verlopen democratisch verkiezingsproces. In april 2007 verkrijgt Yayi ook de meerderheid in het parlement. In april 2008 ontstaan spanningen na lokale verkiezingen. In april 2011 wordt Yayi herkozen en in november van dat jaar bezoekt de paus Benin. In de jaren 2012 en 2013 zijn er diverse complotten tegen de president. Yayi beschuldigt zijn tegenstanders van een poging tot vergiftiging.

Patrice Talon president van BeninPhoto: Yannickfolly CC 4.0 International no changes made

In december 2013 weigert een Franse rechtbank de zakenman Patrice Talon, die van dit feit verdacht wordt, uit te leveren. In mei 2015 wint de partij van Yayi de parlementsverkiezingen maar krijgt niet de absolute meerderheid. Yayi benoemt Lionel Zinsou tot premier en als beoogd opvolger. In maart 2016 wint Patrice Talon echter de presidentsverkiezingen. In april 2017 slaagt Talon er niet in om de termijn van het presidentschap eenmalig naar zes jaar te brengen. In april 2019 verlopen de parlementsverkezingen chaotisch, veel oppositiepartijen doen niet mee. In april 2021 wint Talon een tweede termijn als president.

Bevolking

Benin BevolkingPhoto: Crops for the Future CC 3.0 Unported no changes made

In Benin wonen 11.138. 805 miljoen mensen (2017). De bevolkingsdichtheid is vrij laag en bedraagt ongeveer 96 inwoners per vierkante kilometer.

Alle hierboven genoemde cijfers kunnen snel en sterk wijzigen in verband met de aidsepidemie.

Bevolkingssamenstelling:

In totaal wonen er ongeveer veertig etnische groepen in Benin. De grootste bevolkingsgroep vormt de tot de Ewe behorende Fon in het zuiden. Ongeveer 40% van de bevolking behoort tot de Fon. Enkele andere bevolkingsgroepen zijn de Joruba, die in Oost- en Midden-Benin wonen, de Adja, de Bariba, Dendi, de Somba en de Fulani, die in Noord-Benin woonachtig zijn. Van de buitenlanders die in Benin wonen, maken de Fransen de meerderheid uit.

Taal

Frans TaalkaartPhoto: Publiek domein

Hoewel Frans de officiële taal van Benin is zijn er meer dan 50 inheemse talen die de status van nationale taal hebben. Van deze talen zijn Fon (een Gbe-taal) en Yoruba de belangrijkste in het zuiden van het land. In het noorden zijn er een half dozijn regionaal belangrijke talen, waaronder Bariba (wordt gerekend als een Gur-taal) en Fulfulde. Inheemse talen worden over het algemeen getranscribeerd met een aparte letter voor elk spraakklank (foneem), in plaats van met diakritische tekens zoals in het Frans.

Godsdienst

Voodoo Altaar BeninPhoto: Dominik Schwarz CC 3.0 Unported no changes made

De helft van de inwoners van Benin hangt het animisme aan. ook degenen die zichzelf als christen of moslim identificeren, zullen waarschijnlijk ook enkele traditionele inheemse gebruiken naleven. De meest voorkomende inheemse religie is Vodoun. Vodoun verspreidde zich door mideel van de slavernij naar Amerika en werd later een bron voor Afrikaans geïnspireerde religies zoals Santeria (in het Spaanssprekende Caribisch gebied), Voodoo (in Haïti) en Candomble (in Brazilië). De Vodoun-religie is gebaseerd op het geloof in één opperwezen dat regeert over een aantal mindere goden, geesten en heiligen.

Baptisten BeninPhoto: Ferdinand Reus CC 2.0 Generic no changes made

Ongeveer 30 % van de bevolking is Christen, voornamelijk Rooms-Katholiek. 20 % van de bevolking is soennitisch Moslim.

In de grondwet van Benin staat dat er er Godsdienstvrijheid is.

Samenleving

Staatinrichting

Parlement BeninPhoto: Peacecorpschadsey CC 2.0 Generic no changes made

De grondwet van 1990 is gebaseerd op het principe van meerpartijendemocratie en voorziet in presidentsverkiezingen om de vijf jaar, waarbij de president slechts eenmaal herkiesbaar is. Président Kérékou is in april 2001 aan zijn laatste mandaat van 5 jaar begonnen. Hoewel even onduidelijkheid bestond over een eventuele derde ambtstermijn, heeft de President eind 2005 officieel verklaard dat hij zich niet herkiesbaar zal stellen in 2006. In de eerste maanden van 2006 waren er echter duidelijke signalen, dat de machthebbende kringen rondom de president er belang bij hadden de verkiezingen uit te stellen, opdat Kérékou op die manier langer aan zou kunnen blijven. De president benoemde in januari 2006 een nieuwe Minister van Staat, Martin Azonhiho, tevens belast met de nationale Defensie, waarvan bekend is dat hij voor uitstel van de verkiezingen is. Ondanks al deze voortekenen hebben de verkiezingen uiteinde lijk plaatsgevonden met een duidelijke winnaar, dr. Thomas Boni YAYI, die op 6 april 2006 geinaugureerd werd.

Benin kent een presidentieel systeem, dat meer gelijkenis vertoont met de Verenigde Staten met de parlementaire stelsels in West-Europa. De president heeft een grote uitvoerende macht, inclusief het recht het parlement te schorsen. Het parlement bestaat uit 83 leden. Om de vier jaar vinden parlementsverkiezingen plaats. De parlementsleden kunnen een onbeperkt aantal malen herkozen worden. De grondwet voorziet in verschillende organen die de presidentiële macht moeten beperken. Er is een Constitutioneel Hof, een Cour Suprême, vergelijkbaar met de Hoge Raad in Nederland, een Rekenkamer (valt onder de Cour Suprême). De in 2000 ingestelde Haute Cour de la Justice is competent voor rechtszaken betreffende de President, de regering en de voorzitter van het parlement. Er is een Economische en Sociale Raad, de Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication, een 9-koppig orgaan dat toezicht houdt op de media en een onafhankelijke verkiezingscommissie, de CENA.

Politiek

Wapen van BeninPhoto: Tinynanorobots, Fenn-O-maniC CC 3.0 Unported no changes made

De politieke basis van president Kérékou berustte op een coalitie van een groot aantal kleinere politieke partijen en beheerste vooral de dun bevolkte overwegend agrarische noordelijke departementen en het zuid westen van het land. Deze coalitie had een parlementaire meerderheid, de Mouvance présidentielle. De Mouvance was met 4 fracties verdeeld over 65 zetels (van de in totaal 83). De UBF (Union pour le Benin du Futur) is daarin de grootste partij. Bruno Amoussou (PSD), is één van de belangrijkste politici en ex-Minister van Planning en Ontwikkeling. Houngbedji (ex-voorzitter van het parlement), Bruno Amoussou (PSD), de huidige voorzitter van het parlement, Antoine Kolawolé Idji, Thomas Boni Yayi, de voormalig president van West Afrikaanse ontwikkelingsbank en Lehady Soglo, zoon van voormalig president Soglo waren de belangrijkste presidentiele kandidaten.

Hoewel etnische en regionale afkomst in de politiek een belangrijke rol spelen, is de Beninees vredelievend en tolerant. Diverse volkeren zijn in Benin verenigd, die allen hun eigen taal en gewoontes hebben. Ook op religieus gebied bestaat grote tolerantie. Animisten, christenen en moslims leven naast en met elkaar, zonder dat van noemenswaardige fricties sprake is. Vrijheid van meningsuiting is één der grote verworvenheden van dit land. Politici worden op de korrel genomen, corruptieschandalen worden breed uitgemeten in de pers. Zelfs het staatshoofd kan bespot en bekritiseerd worden in de pers. Er zijn geen politieke gevangenen. Wel wordt de onafhankelijkheid van de media beperkt door het feit dat financiers een beslissende stem hebben in redactionele zaken.

Er bestaat brede politieke overeenstemming over voortzetting van de structurele hervormingen die in de jaren ’90, onder invloed van IMF en Wereldbank, zijn ingezet. Het gaat hierbij om een verdere liberalisering van de economie, privatisering van staatsbedrijven en de voortgang van de budgettaire hervorming. De Wereld Bank heeft hiertoe fondsen beschikbaar gesteld. De hervorming van het overheidsapparaat stokt momenteel, met name door het verzet vanuit de vakbonden. Benin wordt door de Internationale Financiele Instellingen gezien als een der beste leerlingen op macro-economisch gebied. De Wereldbank levert tot 2006 een belangrijke financiële bijdrage aan de uitvoering van het plan voor armoedebestrijding (PRSP). Sinds maart 2003 komt het land bovendien in aanmerking voor aanzienlijke schuldverlichting.

Het eerste akkoord in het kader van de Poverty Reduction Growth Facility (PRGF) in Benin, goedgekeurd op 17 juli 2000 voor een bedrag van 27 mln SDR (37.4 mln dollar) werd verlengd tot en met 31 maart 2004. Een tweede PRGF (looptijd 2005–2008) werd goedgekeurd op 5 augustus 2005 voor een totaal bedrag van 6,19 SDR. / ± EUR 7,4 mln. De door PRGF ondersteunde programma’s berusten op de nationale strategie van armoedebestrijding , i.c. het Poverty Reduction Strategy Paper (PRSP). Het doel is er voor te zorgen dat de door PRGF ondersteunde programma’s ingepast worden in het geheel van macro-economisch, structureel en sociaal beleid dat groei stimuleert en derhalve armoedebestrijding inzet. De Wereldbank heeft in 2004 in het kader van het eerste krediet voor de armoedebestrijdings-strategie (PRSC-1) een ondersteuning gegeven ter waarde van 17,8 miljoen euro. Voor 2005 is ondersteuning ter waarde van US$ 30 mln. (= EUR 26,68 mln.?) goedgekeurd. De beoogde ondersteuning voor 2006 wordt geschat op 31,25 euro.

Dat decentralisatie gepaard gaat met een bijbehorende ingrijpende herverdeling van macht maakt dat degenen die de touwtjes in handen hebben, niet allen even warm lopen voor dit proces, dat evenwel 12 jaar na de beleidsbeslissing dit door te voeren, in ieder geval bij de Beninese bevolking en hun lokale gekozen vertegenwoordigers, verwachtingen heeft gewekt en onomkeerbaar lijkt te zijn.

Corruptie vormt een groot probleem en is doorgedrongen in alle geledingen van de maatschappij. De strijd tegen corruptie neemt - verbaal - een belangrijke plaats in, effectieve maatregelen en resultaten bleven tot op heden achter bij de retoriek. De nieuwe president heeft aangegeven dit dossier als onmiddellijk prioritair te zien voor het land, daar economische ontwikkeling en als gevolg daarvan armoedebestrijding hiervan mede afhangen Het is nog te vroeg om te zeggen of het nieuwe ‘Observatoire de lutte contre la corruption’ een werkelijke verbetering teweeg kan brengen. Een belangrijke bestuurlijke vernieuwing welke voorts door de nieuwe president werd ingevoerd en welke mogelijk positief zal uitwerken ip dit thema is het feit dat de voorheen zelfstandige ministerspost voor Openbare Werken en Transport nu een Minister zonder portefeuille onder de president is geworden. Dit zal mogelijk voor wat betreft de praktijk van openbare aanbestedingen, welke door corruptie wordt geteisterd, de nodige sanering mogelijk maken

Voor de actuele politieke situatie zie hoofdstuk geschiedenis.

Economie

Benin ExportPhoto: Celinaqi CC 4.0 International no changes made

De devaluatie van de Franc CFA in januari 1994 heeft de Beninese concurrentiepositie ten opzichte van regionale en internationale markten verbeterd. De TEC, het gemeenschappelijk buitentarief, heeft evenwel een sterk remmend effect gehad op Beninese uitvoer (voornamelijk reexport) naar de buurlanden. De verwachte impuls die van de TEC uit zou moeten gaan op de intra-communautaire handel is tot dusverre uitgebleven.

Handel en diensten is de belangrijkste economische sector. Volgens officiële cijfers is de tertiaire sector goed voor 51,3% van het BBP (2017). Dit geeft evenwel een vertekend beeld, daar de Beninese economie voor het overgrote deel informeel is. Daarnaast vormt de landbouw (25,6% van het BBP (2017) en vooral de katoenproductie (31% van de export), een belangrijke pijler van de economie. Benin genereert vooralsnog onvoldoende eigen financiële middelen en leunt zwaar op buitenlands donorkapitaal.

In Europa is de EU de belangrijkste handelspartner (97% van de importen), in Afrika is vooral de eigen regio van belang.

Vanuit een macro-economisch perspectief gezien is het land redelijk gezond maar de economie gaat momenteel door een dal, m.n. door problemen in de katoensector. De economische groei bedraagt 5,6% (2017). Het financiële beheer is strak en het huishoudboekje van de staat is op orde. Het niveau van publieke investeringen is evenwel onvoldoende om een economische groei te genereren, die voldoende krachtig is om de armoedespiraal te doorbreken. Ingrijpende economische hervormingen blijven nodig, transparantie dient te worden verhoogd, corruptie verminderd, en handels- en investeringsbelemmeringen uit de weg geholpen. Een budgethervorming heeft al aanzienlijke verbeteringen teweeggebracht en moet de komende jaren verder uitgewerkt worden. Ook moeten de efficiëntiemaatregelen die binnen de ministeries zullen worden doorgevoerd in dit verband worden genoemd. De inflatie is de afgelopen jaren binnen de perken gebleven ondanks de fors gestegen brandstofprijzen en de hogere importtarieven. Benin blijft daarmee binnen de kaders van de West-Afrikaanse Monetaire Unie.

Benin KatoenveldenPhoto: Ken Lund CC 2.0 Generic no changes made

Voor de economische ontwikkeling van Benin is het van het grootste belang dat de liberalisatie en privatiseringsprocessen (met name de katoensector, textiel, telecommunicatie, energie- en water, havenbedrijf, hotels), sedert 1990 in gang gezet in het kader van het structurele aanpassingsproces nu eindelijk worden afgerond. De katoensector verkeert sinds 2004 in een problematische fase door interne desorganisatie, lage prijzen op de wereldmarkt en een lage koers van de dollar. De uitvoering van het privatiseringsprogramma heeft vertraging opgelopen.

Vakantie en Bezienswaardigheden

Benin MarktPhoto: Jbdodane CC 2.0 Generic no changes made

Benin is een nog vrij onbekende vakantiebestemming, zodat men nog vrijwel ongestoord kan genieten van de savannes, de regenwouden in de bergen en de daar verblijvende dierenwereld met vooral een rijke vogelwereld. Op een aantal plaatsen kan men ook uitstekend surfen, zwemmen en duiken, het is zelfs mogelijk om van een fietsvakantie te genieten.

Pendjari Nationaal Park BeninPhoto: Fawaz.tairou CC 3.0 Unported no changes made

Grote dieren als olifanten, leeuwen apen en nijlpaarden zijn te zien in het Parc de la Pendjari Nationaal Park, onderdeel van het veel grotere en in drie landen liggende Parc National du W(est). Benin, en dan met name de kustplaats Ouidah, was de bakermat van voodoo (in Benin voudun), hier een animistisch geloof zonder vervloekingen via voodoo-poppen. Bezoek in januari het spectaculaire voodoo-festival van Ouidah. Ouidah is ook een bezoek waard door de Tempel van de Heilige Python en een van de grootste Portugese forten van Afrika, São João Baptista de Ajudá.

Grand Popo Strand BeninPhoto: Ji-Elle CC 3.0 Unported no changes made

Ook voor strandliefhebbers heeft Benin wat te bieden, Grand Popo heeft verschillende mooie stranden, evenals de grootste stad van Benin, Cotonou, waar op een grote markt bijna alles te koop is. Zeer bijzonder is de stad Ganvié, ca. 3000 bamboewoningen gebouwd op palen in Lake Nokoué, met tevens een watermarkt; wat minder bekend maar zeker de moeite waard is het palendorp Aguégués. De belangrijke Somba-stam woont in vestingdorpen van ronde lemen hutten met daar bovenop kegelvormige daken en terracotta vazen. Bij de stad Dassa-Zoumé ligt het 'land van de 41 heuvels'. Ook het bergdorp Tanéka Koko heeft een bijzondere bouwstijl ontwikkeld.

Benin Museum van AbomeyPhoto: Joachim Huber CC 2.0 Generic no changes made

Het museum van Abomey toont de geschiedenis van de Abomey koninkrijken en er is een troon van menselijke schedels te zien. Het complex van koninklijke paleizen in Abomey staat op de werelderfgoedlijst van de UNESCO.

Klik op de menuknop bovenaan het scherm voor meer informatie

BENIN LINKS

Advertenties
• Benin Vliegtickets.nl
• Groepsrondreis Ghana, Togo en Benin
• Hotels Benin
• Boeken, ook tweedehands, over BENIN bij Bol.com

Nuttige links

Reisinformatie Benin (N)
Startpagina Benin (N)
Telefoongids Benin