Steden DUITSLAND

Populaire bestemmingen DUITSLAND

DUITSLAND   
To read about GERMANY in English - click here

Planten

De Duitse flora behoort tot twee plantengeografische provincies van de Eurosiberische regio: in het uiterste noordwesten tot de Atlantische provincie en in de rest van Duitsland tot de Midden-Europese provincie. De alpine plantengroei van het hooggebergte vormt een afzonderlijke sector. De nationale bloem van Duitsland is de korenbloem (Kornblume of Zyane in het Duits).

Korenbloem, national bloem van Duitsland
photo: Rasbak, CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported, no changes made

De natuurlijke begroeiing bestaat overwegend uit bos, met uitzondering van een zilte strook langs de kust, stuifduinen, levende hoogvenen en het gebergte boven de boomgrens. Bij het begin van onze jaartelling was Duitsland nog voor ca. 75% met bos bedekt, ca. 1800 nog slechts voor ca. 20% en op dit moment door herbebossing weer voor ca. 30%. Tweederde van de bossen bestaat uit naaldhout, met name dennen en sparren.
Het loofbos bestaat voornamelijk uit eikenhaagbeukenbos (met eik, haagbeuk, beuk, wilde kers, es, esdoorn) op voedselrijke gronden in de laagvlakte; beukenbos in het Atlantische en Baltische laagland, in het heuvelgebied en de onder de sparrengordel gelegen beukengordel der gebergten; eikenberkenbos op voedselarme gronden in de laagvlakte; elzen- en wilgenbos in de moerassen; wilgenbos en essen-iepen-vogelkersbos in de overstromingsgebieden van de rivieren. Duitsland bestaat verder voor ca. 14% uit natuurgebieden met als vegetatietypen o.a. heide in vooral het noordwesten, hoogvenen vooral in de gebergten. Moerassen vooral in het zuiden van Beieren en Württemberg en in het noordoosten, rotsbegroeiingen, struwelen en lokaal de merkwaardige schrale vegetatie van bodems rijk aan zink of lood.

Zwarte Woud, bosrijk gebied in Duitsland
photo: Rainer Lück 1RL.de, CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported no changes made

Tot begin 20ste eeuw hadden de halfnatuurlijke landschappen, zoals schrale en extensief beweide graslanden, heiden en hooimoerassen, nog een belangrijk aandeel in de plantengroei van Duitsland. Door revolutionaire wijzigingen in de agrarische cultuur zijn deze eeuwenlang stabiel gebleven levensgemeenschappen tot op enkele resten teruggedrongen en overigens herontgonnen of verwilderd, wat tot een aanzienlijke verarming van flora en fauna heeft geleid.

In moerasgebieden, op veengronden en in de vochtige bosgebieden van Noord-Duitsland komt veel dopheide voor.
Lamsoor is goed bestand tegen het zilte kustmilieu en groeit vooral langs de Duitse Noordzeekust. In de duinen is de zeedistel een veel voorkomende plant.
De met uitsterven bedreigde gele plomp komt voor in het stroomgebied van de Rijn en aan de benedenloop van de Elbe. Waterlelies drijven op meren en waterspaarbekkens.

Gele plomp, bedreigde waterplant in Duitsland
photo: Kristian Peters Fabelfroh, CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported no changes made

Ook de gele lis is een beschermde plantensoort die meestal groeit tussen het riet of in vochtige bosgebieden. In beuken- en dennenbossen vinden we de bekende hulst, veelvuldig gebruikt met kerstmis.
In de Alpen is de gentiaan een van de fraaiste verschijningen. Hoog in de Alpen groeit de beroemde edelweiss.

Dieren

De dierenwereld lijkt veel op die van Nederland en België althans wat het noorden en westen betreft; in het oosten sluit de fauna aan bij die van Oost-Europa en in het zuiden (Beieren) bij die van de Alpen.

De hier en daar nog uitgestrekte bossen bieden schuilplaats aan o.a. herten, talrijke wilde zwijnen en wilde katten, grotendeels te danken aan een goed jachtbeheer.

Standbeeld van wild zwijn voor de ingang van het Jagd- und Fischereimuseum in München, Duitsland
photo: Biso, Creative Commons Attribution 3.0 Unported, no changes made

De vos, de das, de marter en de otter komen voor in daartoe geschikte biotopen. Het edelhert en het ree hebben zich dankzij uitstekende jachtwetten kunnen handhaven. De eland is in enkele Oostzeegebieden weer ingevoerd en dit is elders ook het geval voor damhert, sikahert en moeflon. Haas en konijn zijn algemeen, net als veel andere kleine knaagdieren, waaronder de eekhoorn, de hamster, en de zogenaamde slaapmuizen (o.m. de relmuis).
De muskusrat is vanuit Bohemen in Duitsland binnengedrongen en heeft zich sterk in noordwestelijke richting uitgebreid. De bever heeft zich onder andere in de Elbe kunnen handhaven.

Zwemmende bever in de buurt van Stuttgart, Duitsland
photo: Gerbil, CC Attribution 4.0 International no changes made

Aan de Noordzeekust leeft de gewone zeehond, aan de Oostzeekust de stinkrob. Bruinvis en tuimelaar zijn vrij gewone verschijningen in de kustgebieden. De vogelwereld is een typische West-Europese met enkele alpine soorten (b.v. alpenkauw, rotskruiper en sneeuwhoen). Bijzondere vogelsoorten zijn o.a. het auerhoen, het hazelhoen, de raaf, de grote trap, de kraanvogel, de zwarte ooievaar, de steenarend, de zeearend en de oehoe.

Hazelhoen
photo: MichaelHaeckel, CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported no changes made

Van de reptielen kunnen genoemd worden de Europese moerasschildpad, vele soorten hagedissen en slangen waaronder de esculaapslang en de dobbelsteenslang. Bijzondere amfibieën zijn de alpen- en vuursalamander. De zalm is uit de Rijn vrijwel verdwenen ten gevolge van de watervervuiling. Toename van de bevolking, urbanisatie en industrialisatie hebben de fauna sterk teruggedrongen.

Alpensalamander
photo: böhringer friedrich, CC Attribution-Share Alike 2.5 Generic no changes made

In 2015 werd er voor het eerst in Europa een populatie grotvissen gesignaleerd, van het geslacht Barbatula, straalvinnige vissen uit de familie van de bermpjes. Deze in Zuid-Duitsland (Schwäbische Alb) voorkomende vis is tevens de meest noordelijke grotvis die ooit gevonden is.

To read about GERMANY in English - click here

DUITSLAND LINKS

Advertenties
• D-Reizen Duitsland
• Duitsland Tui Reizen
• Berlijn met NS Hispeed
• Fietsvakanties Duitsland
• Doorlopende reisverzekering, nu 10% korting!
• Autohuur Duitsland
• Vliegtickets Duitsland
• Duitsland Hotels
• Parkvakanties Duitsland
• Duitsland Vliegtickets Tix.nl
• Autoverhuur Sunny Cars Duitsland
• Duitsland Campings

Nuttige links

Campersite Duitsland (N)
Dieren in Duitsland (N)
Duitsland Fotoreportage
Duitsland Foto's
Lies & Teije's Reiswebsite (N+E)
Reisinformatie Duitsland (N)
Reizendoejezo – Duitsland (N)
Rondreis door Duitsland (N)
Telefoongids Duitsland
Vakantie Duitsland Jouwpagina (N+E)
Vakantiebestemming.info Duitsland Kastelen (N)
Artikelen en Reisverhalen over DUITSLAND
  Schwarzwald  Thüringen
  Noord Oosten en Berlijn  De Duitse Taal
  Milieuzones in Duitsland  Nedersaksen Duderstadt

Bronnen

Ayer, E.H. / Germany
Lucent Books

Egert-Romanowska, J. / Duitsland
Van Reemst

Europese Unie : vijftien landendocumentaties
Europees Platform voor het Nederlandse Onderwijs

Mark, D.F.W. van der / De Bondsrepubliek Duitsland voor en na 1990 : geschiedenis, politiek, economie en ruimtelijke ontwikkeling
Landensurveys

Tatsachen über Deutschland

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt december 2020
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems