Landenweb.nl

COSTA RICA
Economie

To read about COSTA RICA in English - click here

Costa Rica verre reizen van ANWB

Steden COSTA RICA

San jose

Economie

Algemeen

advertentie

Export Costa RicaPhoto: R Haussman, Cesar Hidalgo, et. al. CC3.0 no changes made

Costa Rica is het meest ´welvarende land´ van Midden-Amerika. Door de afschaffing van het leger kon veel geld geïnvesteerd worden in het onderwijs en door de politieke rust werd het land aantrekkelijk voor buitenlandse investeerders. Belangrijk was de vestiging van de Amerikaanse producent van microprocessors Intel in 1998. De komst van Intel leidde ertoe verschillende andere hightech bedrijven zich in Costa Rica vestigden.

Op dit moment bevindt de Costa Ricaanse economie zich in een soort overgangsfase. Men is bezig om de op traditionele landbouwproducten gebaseerde economie om te vormen naar een economie die moderne producten maakt, gebaseerd op een hoogwaardige technologie. Ook de dienstensector, waaronder het toerisme, is enorm gegroeid. Het toerisme vormt zelfs de voornaamste bron van buitenlandse deviezen en biedt werkgelegenheid aan een groot aantal Costa Ricanen.

Door dit alles groeide de economie van 1998 tot en met 2003 fors, ondanks een stagnatie in 2000 en 2001. In 2003 groeide de economie weer met 5,6% en voor 2004 met meer dan op 4,4%. In 2009 wordt een handelsovereenkomst met de Verenigde Staten van kracht en dat geeft een boost aan de economische groei. In de jaren 2010 tot en met 2013 groeit de economie met ongeveer 4 % per jaar.Hierna zwakt de groei wat af en bedraagt in 2017 nog 2,7 %

Het grootste knelpunt voor Costa Rica is nog steeds het grote financieringstekort en de daarmee samenhangende uitstaande schulden, die overigens de laatste jaren behoorlijk zijn teruggebracht. De schuld is eind 2017 50% van het BNP.

Zoals zo vaak profiteert maar een klein deel van de bevolking echt van de toenemende welvaart, Ongeveer een kwart (21,7% in 2017) leeft onder de armoedegrens. Hoewel dat in Costa Rica niet zo duidelijke te zien is als vele andere derdewereldlanden.

advertentie

Agrarische sector

advertentie

Bananen Costa RicaPhoto: Marlith CC 3.0 Unported no changes made

Tot eind jaren tachtig was de landbouw de belangrijkste economische sector in Costa Rica. Door de opkomst van de hightech industrie is de landbouw nog maar verantwoordelijk voor 5,5% van het bruto nationaal product. Ca. 14% van de Costa Ricaanse beroepsbevolking werkt in de landbouw (2017), waarvan 50.000 in de bananenproductie. Door betere methoden nam de agrarische productie met 20% toe.

Van oudsher zijn de belangrijkste agrarische producten die Costa Rica voortbrengt, bananen, koffie, suiker, cacao en vlees. Na Ecuador is Costa Rica de tweede exporteur ter wereld van bananen. Zowel de bananenindustrie als de koffie-industrie staan onder druk door concurrentie en door lage wereldmarktprijzen. In Costa Rica worden de bananen in eindeloze plantages in de Caribische laagvlakten gekweekt.

De koffieteelt concentreert zich in de Valle Central en vindt plaats op relatief kleine plantages die eigendom zijn van de lokale bevolking. De verwerking van de oogst gebeurt door grote coöperatieve koffiebranderijen.

Om niet alleen afhankelijk te zijn van de traditionele producten streeft men al sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw het aanbod van agrarische producten te specialiseren en te diversifiëren. Men mikt steeds meer op fruit, speciale koffiesoorten en sierteelt.

De Costa Ricaanse vissers vangen vooral sardines, tonijn, haai en garnalen. Sterk in opkomst is de kweek van zoetwatervis, met name de tilapia.

De export van rundvlees is dramatisch gedaald sinds het veelbelovende begin in de jaren zestig van de vorige eeuw. De veehouderijen voor de vleesproductie zijn in het noorden en noordwesten van Costa Rica gevestigd. De veehouderij is in handen van een klein aantal machtige boeren met uitgestrekte landgoederen met grote kuddes zeboes. De productie van melk in de Valle Central is van weinig belang. De veeteelt had als groot nadeel dat er in heel Costa Rica grote stukken woud werden gekapt ten behoeve van weidegronden met op uitgebreide schaal bodemerosie als gevolg.

advertentie

Voedings- en genotmiddelenindustrie

advertentie

Coctail met vruchtensap Costa RicaPhoto: David Berkowitz CC 2.0 Generic no changes made

De voedingsmiddelsector is zeer belangrijk voor de economie van Costa Rica. Er zijn ca. 13.000 bedrijven, die goed zijn voor ca. 50.000 banen in midden- en kleinbedrijf. De belangrijkste producten zijn zuivel, vlees, worst, pluimveeproducten en bakkerijproducten. De productie van tropisch fruit, vruchtensappen, snoep en chocolade neemt toe.

Ingevoerd wordt vooral ijs, rundvlees, graan, gedestilleerd, wijn, bier en verschillende niet-alcoholische dranken.

advertentie

Bouw- en infrastructuur en ICT

advertentie

Intel fabriek in Costa RicaPhoto: Mariordo Mario Roberto Duran Ortiz CC 3.0 no changes made

De sector bouw- en infrastructuur presteerde de laatste tien jaar goed, zowel wat betreft grote infrastructurele werken en de civiele bouw.

De afgelopen jaren zijn er verschillende infrastructurele projecten gestart, waaronder luchthavenwerken, wegwerken, havenwerken, ziekenhuizen en hotels, resorts en restaurants voor de toeristische sector.

De ontwikkelingen in deze sector leiden ook tot een groei van de vraag naar machines en apparatuur. Deze worden vrijwel in zijn geheel geïmporteerd vanuit voornamelijk de Verenigde Staten, maar ook uit Duitsland, Japan en Brazilië. Op het gebied van ICT is Costa Rica een redelijk grote speler met onder meer een grote Intel fabriek waar microprocessors gefabriceerd worden.

Energievoorziening

advertentie

Waterkrachtt central in Costa RicaPhoto: Equesgo16 in het publieke domein

Op het gebied van energievoorziening neemt Costa Rica een belangrijke plaats in onder de Centraal-Amerikaanse staten. Ca. 95% van zijn energie verkrijgt Costa Rica uit duurzame bronnen.

Veruit de belangrijkste bron van energie in Costa Rica is waterkracht; meer dan 80% van de jaarlijkse energiebehoefte wordt hiermee gedekt. Er staan nieuwe waterkrachtcentrales gepland die zoveel waterkracht moeten gaan genereren, dat Costa Rica een groot deel van de elektriciteit kan gaan exporteren.

Andere belangrijke bronnen van energie zijn aardwarmte uit vulkanen en warmwaterbronnen, windenergie, zonne-energie en bio-energie.

Verkeer en vervoer

advertentie

Panamerican Highway in Costa RicaPhoto: Ll1324 in het publieke domein

De Inter-Amerikaanse autoweg vormt de noord-zuidverbinding en verbindt Costa Rica met de buurlanden Panama en Nicaragua. Het wegennet is op zich vrij uitgebreid met ca. 35.000 kilometer, maar slechts 20% is behoorlijk verhard. Vrijwel alle wegen lopen via de hoofdstad San José.

Vanuit San José lopen spoorwegen naar de zeehavens Puerto Limón aan de Caribische kust en Puntarenas aan de kust van de Grote Oceaan. In totaal beslaat het Costa Ricaanse spoorwegennet ca. 950 kilometer. Het spoorwegennet is echter in een zeer slechte staat en er vindt nog maar in beperkte mate goederenvervoer plaats.

De nationale luchtvaartmaatschappij LACSA vliegt vanaf de internationale luchthaven Juan Santamaría bij San José naar Noord- en Midden-Amerika en het Caribisch gebied. Een tweede intrenationale luchthaven is die van Daniel Oduber, gelegen bij Liberia in het noordwesten van Costa Rica. Vanaf hier vertrekken veel chartervluchten naar populaire strandbestemmingen aan de Stille Oceaan.

Particuliere maatschappijen onderhouden het binnenlandse verkeer. In totaal telt Costa Rica ca. 15 vliegvelden.

Costa Rica telt vier havens van enige betekenis: Puerto Limón, Moín, Puntarenas en Caldera. De eerste twee havens nemen ca. 80% van alle zeevracht voor hun rekening.

COSTA RICA LINKS

Advertenties
• Costa Rica verre reizen van ANWB
• Costa Rica Tui Reizen
• Reis-Expert.nl
• Vliegtickets Costa Rica
• Bouw je eigen Costa Rica Rondreis
• Djoser Rondreis Costa Rica
• Hotels Trivago
• Rondreizen Costa Rica
• Autoverhuur Sunny Cars Costa Rica
• Mambo jongerenreizen naar Costa Rica
• Costa Rica reizen met kinderen
• HotelsCosta Rica
• Djoser fietsreis - Costa Rica
• Boeken, ook tweedehands, over COSTA RICA bij Bol.com

Nuttige links

Dieren in Costa Rica (N)
Duiken, reizen, dieren, landschap, jungle, info, foto's Costa Rica (N)
Reisinformatie Costa Rica (N)
Reizendoejezo - Costa Rica (N)
Rondreis Costa Rica (N)

Bronnen

Daling, T. / Costa Rica : mensen, politiek, economie, cultuur

Koninklijk Instituut voor de Tropen/Novib

Luft, A. / Reishandboek Costa Rica

Elmar

Mays, B. / Costa Rica

Kosmos-Z&K Uitgevers

Müller, B. / Costa Rica

Van Reemst

O´Bryan, L. / Costa Rica

Gottmer/Becht

Te gast in Costa Rica

Informatie Verre Reizen

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt mei 2024
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems