Landenweb.nl

TOGO
 

Basisgegevens
  Officiële
  landstaal
  Frans
  Hoofdstad  Lomé
  Oppervlakte  56.785 km²
  Inwoners  8.159.534
  (mei 2019)
  Munteenheid  CFA-frank
  (XOF)
  Tijdsverschil  -1
  Web  .tg
  Code.  TOG
  Tel.  +288

Geografie en Landschap

Geografie

Togo ligt in West-Afrika aan de Golf van Guinee tussen de buurlanden Burkina Faso in het noorden, Benin in het oosten en Ghana in het westen. De oppervlakte van Togo is 56.785 vierkante kilometer. Togo is daarmee ongeveer 1,7 keer zo groot als Nederland.

advertentie

Togo SatellietfotoPhoto: Publiek Domein

advertentie

Landschap

Het land wordt voornamelijk ingenomen door het Togogebergte (op zijn hoogst 1098 m) dat naar het zuiden overgaat in een kristallijn plateau van gemiddeld 400 m hoogte. De belangrijkste rivier is de Mono.

advertentie

Kaart van Togo met loop van rivier MonoPhoto: CIA in het publieke domein

Klimaat en Weer

Togo heeft een tropisch klimaat met in het noorden een regentijd die loopt van maart tot oktober. In het zuiden zijn er twee regentijden. De eerste loopt van maart tot juli en de tweede van september tot november. De neerslag komt nergens onder de 1000 mm per jaar. De temperatuur schommelt tussen 22 en 34 graden Celsius. Van juli tot september waait aan de kust de zuidwestelijke moessonwind. In december en januari waait in het noorden de Harmattan.

Planten en Dieren

Planten

Togo bestaat voornamelijk uit savannen die op veel plaatsen overgaan in licht bos. In het noorden komen steppen voor. Langs de rivieren komen galerijwouden voor en in het gebergte regenwoud. In Togo komen de apenbroodboom, banaan, ficus, kapokboom, lontarpalm en oliepalm voor.

Dieren

De dierenwereld is die van het West-Afrikaanse regenwoud en de aangrenzende savannetypen en omvat onder andere talrijke verschillende soorten apen, hyena, leeuw, panter, olifant, nijlpaard, buffel en veel antilopen, waaronder de zeldzame bongo. Ook het zeldzame reuzenzwijn komt in Togo voor. De vogelwereld is bijzonder rijk, er zijn grote aantallen ooievaars, kraanvogels en maraboes. De leeuw is het nationale dier van Togo.

Geschiedenis

Van Togoland tot Togo

In 1894 werd Togoland, waar het huidige Togo deel van uitmaakte, een Duitse kolonie. Na de Eerste Wereldoorlog werd het gebied onder mandaat geplaatst van de Volkerenbond, waarbij Groot-Brittannië de westelijke helft en Frankrijk de oostelijke helft zou besturen. Het westelijke gedeelte werd in 1956 gevoegd bij het naburige Goudkust (samen het latere Ghana), terwijl het oostelijke gedeelte na een referendum in datzelfde jaar een autonome republiek werd. In 1960 werd Togo volledig onafhankelijk van Frankrijk. De eerste president van de nieuwe republiek, Sylvanus Olympio, werd in 1963 aan de kant gezet door een militaire staatsgreep onder leiding van kolonel Etienne Gnassingbe Eyadéma. In januari 1967 benoemde deze zichzelf tot president, hetgeen hij tot zijn (onverwachte) dood op 5 februari 2005 is gebleven. Het bewind van Generaal Eyadéma kenmerkte zich vooral door repressie van het volk en diende om de belangen van het leger te beschermen.

21e eeuw

Op de dag van het overlijden van Generaal Eyadéma werd diens zoon Faure Gnassingbé door het leger benoemd tot (interim) President. Deze coup d’etat maakte alle vorderingen die Togo in het democratiseringsproces had gemaakt in het afgelopen jaar te niet. De Europese Unie besloot de tijdelijke hervatting van de EU-hulp stil te leggen. De AU, ECOWAS en de rest van de internationale gemeenschap heeft deze coup sterk veroordeeld.

Onder druk van de AU en ECOWAS is Faure Gnassingbé afgetreden en werden presidentiële verkiezingen georganiseerd op 24 april 2005. Gnassingbé won deze verkiezingen met 60% van de stemmen. Een coalitie van oppositiepartijen onder leiding van Bob Akitani behaalde 40%. Oppositie stelde dat er fraude in het spel was, waarbij onder andere met de stembus-kaarten gesjoemeld was. De uitslag van de verkiezingen leidde tot rellen, onregelmatigheden, doden en een vluchtelingenstroom van bijna 40.000 personen naar buurlanden Benin en Ghana. Ook werd het Duitse Goethe-Instituut in brand gestoken.

De regionale organisatie ECOWAS, gesteund door de internationale gemeenschap, heeft getracht om partijen (regering van de heer Gnassingbé en de UFC-oppositie van de heer Olympio) bij elkaar te brengen in een brede regeringscoalitie van nationale eenheid. De regering zou belast worden met het organiseren van parlementaire verkiezingen. President Gnassingbé heeft daarom besloten een coalitie te vormen met enkele gematigde oppositiepartijen, waarbij Edem Kodjo (CPP) als premier werd benoemd. In september 2006 wordt Yawovi Agboyibo van de oppositie als premier benoemd met als taak een regering van nationale eenheid te vormen en verkiezingen uit te schrijven. In oktober 2007 worden verkiezingen gehouden, de regeringscoalitie wint de verkiezingen.

In september 2008 wordt Gilbert Houngbo benoemd tot premier. In juni 2009 schaft Togo de doodstraf af.

In januari 2010 ziet Togo af van deelname aan de Afikacup (voetbal). Nadat twee officials zijn gedood in een schietincident in Angola. In maart 2010 werd Gnassingbe gekozen tot president. In juni 2012 zijn er protesten van de oppositie tegen een verandering in het kiesstelsel dat de regering zou bevoordelen. In juli 2013 zijn er verkiezingen, de regeringspartijen winnen twee derde van de zetels. In mei 2015 weigert oppositiekandidaat Jean-Pierre Fabre de uitslag van voornoemde verkiezingen te erkennen. West-Afrikaanse leiders proberen te bemiddelen in dit conflict. Demonstranten in verschillende steden eisen in augustus en september 2017 het herstel van de grondwet van 1992, waardoor het aantal presidentiële termijnen weer tot twee wordt beperkt.

Bevolking

In Togo wonen 7.965.055 mensen (2017). De bevolkingsdichtheid bedraagt ongeveer 140 inwoners per vierkante kilometer.

Er zijn 37 etnische groepen te onderscheiden in Togo; de grootste zijn de Ewe (32%) en de Mina (6%) in het zuiden, de Kabre (22%), de Kotokoli (6%) en de Moba (5%) in het noorden en midden.

Taal

Frans is de officiële taal van Togo. Verder wordt er Ewe, Kabye, Mina en Dagomba gesproken.

Godsdienst

Togo kent aanhangers van Inheemse godsdiensten (51%), christendom (29%) en islam (20%).

Samenleving

Staatsinrichting

De Togolese Republiek is verdeeld in vijf administratieve eenheden ( régions), te weten: De La Kara, Des Plateaux, Des Savanes, Du Centre en Maritime.

De Grondwet van 1992 regelt de scheiding der machten als volgt:

· De uitvoerende macht is in handen van de president en diens regering. De president wordt elke vijf jaar gekozen in rechtstreekse verkiezingen; de premier wordt benoemd door de president; de president en de premier benoemen gezamenlijk de leden van het kabinet.

· De wetgevende macht ligt bij de Nationale Vergadering, bestaande uit 81 leden die elke vijf jaar rechtstreeks worden gekozen. Eerst in april 1991 werden andere politieke partijen toegestaan dan de regeringspartij Rassemblement du Peuple Togolais. In de huidige Nationale Vergadering zijn wegens een boycot van de oppositie naast de RPT echter geen andere partijen vertegenwoordigd.

· De rechtsprekende macht berust bij de rechtbanken, met boven in de hiërarchie de Cour Constitutionelle, de Cour d'Appèl en de Cour Suprème. Verder zijn daar de lagere Tribunaux de première instance. De Grondwet biedt een aantal waarborgen, ook voor wat mensenrechten betreft.

De grondwet is in 2002 geamendeerd. De oppositie is zeer ontevreden over de amenderingen omdat het impliciet te veel macht bij de regerende partij en president legt.

Politiek

Er zijn officieel 70 politieke partijen in Togo. Al tientallen jaren lang echter domineert de regerende Rassemblement du Peuple Togolais (RPT) het politieke toneel, waarbij de RPT beschuldigd wordt vooral de belangen van het leger en de regerende elite te beschermen.

De oppositie bestaat uit een zogenaamde 'gematigde oppositie' en de overige oppositie. Belangrijkste vertegenwoordigers van de gematigde oppositie zijn de Convergence Patriotique Panafricaine (CPP) van Premier Edem Kodjo en de Parti pour la democratie et le Renouveau (PDR) van Minister van Buitenlandse Zaken Zarifou Ayéva.

De overige oppositie is zwak en verdeeld, en politieke tegenstanders worden vaak fysiek aangevallen, De oppositie vindt zijn aanhang vooral onder de hoger opgeleide bevolking van het zuiden, met name onder de grote Ewé bevolkingsgroep rond Lomé. De belangrijkste oppositiepartij is de Union des Forces du Changement (UFC), van Gilchrist Olympio. Olympio is de zoon van de in 1963 aan de kant gezette president Sylvanus Olympio. Van belang zijn ook de Comité d'Action pour le Renouveau (CAR) van Yawovi Agboyibo. Tot de coalitie van oppositiepartijen behoren ook de ADDI CDPA, PSR en de UDS-TOGO.

Op 5 februari stierf President Eyadéma onverwachts. Dezelfde dag werd zijn zoon Faure Gnassingbé door het leger benoemd tot (interim) President. Deze coup d'etat maakte alle vorderingen die Togo in het democratiseringsproces had gemaakt in het afgelopen jaar te niet. De Europese Unie besloot de tijdelijke hervatting van de EU-hulp stil te leggen. De AU, ECOWAS en de rest van de internationale gemeenschap heeft deze coup sterk veroordeeld.

Onder druk van de AU en ECOWAS is Faure Gnassingbé afgetreden en werden presidentiele verkiezingen georganiseerd op 24 april 2005. Gnassingbé won deze verkiezingen met 60% van de stemmen. Een coalitie van oppositiepartijen onder leiding van Bob Akitani behaalde 40%. Oppositie stelde dat er fraude in het spel was, waarbij onder andere met de stembus-kaarten gesjoemeld was. De uitslag van de verkiezingen leidde tot rellen, onregelmatigheden, doden en een vluchtelingenstroom van bijna 40.000 personen naar buurlanden Benin en Ghana. Ook werd het Duitse Goethe Instituut in brand gestoken.

De regionale organisatie ECOWAS, gesteund door de internationale gemeenschap, heeft getracht om partijen (regering van de heer Gnassingbé en de UFC-oppositie van de heer Olympio) bij elkaar te brengen in een brede regeringscoalitie van nationale eenheid. De regering zou belast worden met het organiseren van parlementaire verkiezingen. Tot op heden zijn alle pogingen voor samenwerking tussen regering en de UFC-oppositie gestrand. President Gnassingbé heeft daarom besloten een coalitie te vormen met enkele gematigde oppositiepartijen, waarbij de heer Edem Kodjo (CPP) als Premier werd benoemd.

De Italiaanse NGO Sant'Egidio speelt inmiddels ook een bemiddelingsrol tussen de regering Gnassingbé en de oppositiepartij van de UFC. Zo vond begin november 2005 overleg plaats in Rome tussen beide partijen. Deze gesprekken moeten bijdragen tot een klimaat van verzoening tussen beide partijen, teneinde de langverwachte parlementaire verkiezingen in 2006 mogelijk te maken.

De actuele politieke situatie staat beschreven in het hoofdstuk geschiedenis.

Economie

Togo behoort tot de categorie minst ontwikkelde landen en zakt geleidelijk steeds verder naar beneden op de internationale ranglijst voor sociaaleconomische ontwikkeling, de Human Development Index. 69% van de bevolking woont in de rurale gebieden maar er vindt in een hoog tempo verstedelijking plaats. Waar het voedselgewassen betreft is Togo zelfvoorzienend, slechts een enkele maal worden er aanvullende voedselgewassen geïmporteerd. Togo heeft, in vergelijking met de andere Franstalige landen in de regio, een goed onderwijssysteem. Mogelijkheden voor vrouwen op het gebied van educatie zijn gelimiteerd maar liggen op lijn met de meeste landen in Sub-Sahara Afrika.

Ondanks een stijgende behoefte naar gezondheidsvoorzieningen vanwege een groeiende bevolking is er sinds 1990 sterk bezuinigd in de gezondheidszorg sector. Bovendien is er sprake van regionale ongelijkheid; meer dan 50% van het gekwalificeerd personeel werkt in Lomé waar de meeste geprivatiseerde gezondheidsvoorzieningen te vinden zijn. Met een economische groei van rond de 4,4% (2017) presteert Togo redelijk goed, maar het komt uit een diep dal. Het BNP per hoofd van de bevolking bedraagt $ 1.700 in 2017.

De economie is voor een groot deel afhankelijk van de landbouw, zowel voor eigen consumptie als voor de verkoop. Primaire producten zoals cacaobonen, koffie en katoen nemen 30% van de exportopbrengsten voor hun rekening. Gezien het gebrek aan eigen middelen zal Togo naar verwachting zich blijven inzetten om de relatie met donoren te verbeteren. In een recente missie van het IMF en de Wereldbank werd Togo opgeroepen om de noodzakelijke hervormingen in de financiële sector en de public finance sector. Togo blijft samenwerken met het IMF over de structurele hervormingen.

De totale waarde van de export bedraagt $ 1miljaRD (2017). De voornaamste exportproducten zijn katoen, fosfaat, koffie en cacao. De belangrijkste exportpartners zijn Burkina Faso, Benin, Niger, India en Mali. De totale waarde van de import bedraagt $ 2 miljard (2017). De voornaamste importproducten zijn machines en gereedschappen, voedsel en olieproducten. De belangrijkste importpartners zijn China, Nederland, Frankrijk en Japan.

Vakantie en Bezienswaardigheden

Lome is de hoofdstad van Togo. Met een bevolking van meer dan een miljoen inwoners is dit de grootste stad van Togo. Lome ligt aan een zandstrand en is bekend vanwege haar bruisende markt. Andere toeristische attracties in Lome zijn het Nationaal Museum, de Voodoo markt en de Duitse katholieke kerk. Verder zijn er een aantal historische gebouwen te zien.

Lac Togo ligt 30 km ten oosten van Lome, Togo's mooie meer is een paradijs voor natuurliefhebbers. Het dorp van Togo Hupang is authentiek. De belangrijkste attracties zijn de katholieke kerk en het Koning Mu Lapa paleis.

De Vallei van Tamberma, ten noordoosten van Kande bestaat uit een bijzondere collectie van versterkte dorpen uit de 17e eeuw. Oorspronkelijk gebouwd door mensen die op de vlucht waren voor de slavenhandelaren. De huizen zijn gemaakt van klei, stro en hout met slechts een kleine toegangsdeur. Door de geïsoleerde ligging is er veel bewaard gebleven van de oude cultuur en tradities.

Klik op de menuknop bovenaan het scherm voor meer informatie

TOGO LINKS

Advertenties
• Rondreis Ghana, Togo en Benin
• Togo Vliegtickets.nl
• Hotels Togo
• Boeken, ook tweedehands, over TOGO bij Bol.com

Nuttige links

Reisinformatie Togo (N)
Telefoongids Togo
Togo Startnederland (N)