Landenweb.nl

BURKINA FASO
Samenleving

To read about BURKINA FASO in English - click here

Hotels Burkina Faso

Samenleving

Staatsinrichting

advertentie

Burkina Faso Presidentieel PaleisPhoto: Sputniktilt CC 3.0 Unported no changes made

De grondwet van 1991 voorziet in een meerpartijenstelsel, onafhankelijke uitvoerende, wetgevende en rechtsprekende machten en garandeert vrijheid van meningsuiting. Sinds een grondwetswijziging van 2000 is de ambtstermijn van de president beperkt tot maximaal twee keer vijf jaar. De huidige president Compaor é heeft deze wet niet met terugwerkende kracht geïnterpreteerd en deelgenomen aan de presidentsverkiezingen van november 2005.

De president benoemt de premier met goedkeuring van het parlement, voor een periode van vijf jaar.

Het Burkinese parlement kent slechts één kamer: de Assemblée Nationale, met 111 zetels, waarvan 96 op basis van de provincies en 21 op nationale basis worden toebedeeld. Burkina Faso heeft ook een Ombudsman en sinds september 2001 een Nationale Onafhankelijke Kiescommissie, de CENI.

In het kader van het enige jaren geleden begonnen bestuurlijke decentralisatieproces werd eind 2004 de basiswet op decentralisatie goedgekeurd, die o.a. voorziet in de oprichting van 302 nieuwe, rurale gemeenten en het uitbreiden van de 49 bestaande urbane gemeenten. Het gehele territorium van Burkina Faso is nu opgedeeld in ‘collectivités territoriales’. Het is de bedoeling een fonds in te stellen waaruit de gemeenten kunnen putten voor investeringen op sociaal en economisch gebied.

Politiek

advertentie

Burkina Faso IndelingPhoto: Publiek domein

De nationale crisis die ontstond na de onopgehelderde moord op journalist Zongo eind 1998, is voorbij, al zijn de problemen die de crisis veroorzaakten nog niet allemaal opgelost. De regering, onder leiding van de jonge technocraat Yonli, initieerde in 2000-2001 hervormingen waarvan een nieuwe Kieswet één van de belangrijkste was. Op basis van deze wet werden op 5 mei 2002 algemene verkiezingen georganiseerd, waaraan ook de radicale oppositie deelnam en die leidden tot een grotere vertegenwoordiging van de oppositie in het parlement. Op 25 mei 2005 werd de Kieswet aangepast als gevolg van de nieuwe decentralisatiewet.

Daarnaast heeft het CENI een ‘revision exceptionelle’ van de kiezerslijsten uitgevoerd, wat leidde tot een toename van 40% in het aantal kiezers, in vergelijking met mei 2002. Dit betekent dat er ongeveer een derde van de totale bevolking zal zijn geregistreerd. De kiezerslijsten zijn dit jaar voor het eerst opgenomen op het internet als teken van transparantie van het kiesproces. In september 2006 zijn de vijftien leden van de CENI opnieuw gekozen, omdat het bestaande mandaat was verlopen.

De oppositie is verdeeld en wordt gevormd door partijen ‘Alternance 2005’, ‘ coalition Hermann Yaméogo’, PDP/PS, de ecologische partij en ADF/RDA.

De actuele stand van zaken staat beschreven bij het hoofdstuk geschiedenis.

Economie

Burkina Faso ExportPhoto: R Haussmann, Cesar Hidalgo CC 3.0 no changes made

Burkina Faso is landlocked met een economie die kwetsbaar is voor exogene factoren zoals het klimaat en olieprijzen op de wereldmarkt. 31,9% van het bruto binnenlands product (bbp) komt voort uit de primaire (landbouw) sector, waar katoen en veeteelt de belangrijkste producten zijn. De primaire sector vormt de basis van de economie. Ca. 90% van de werkende beroepsbevolking is werkzaam in deze sector. De secondaire sector draagt voor ca. 22% bij aan het bruto binnenlands product en de tertiaire sector voor 46,1%. (2017)

Burkina Faso voert sedert 1991 een economisch herstructureringsprogramma uit, dat mede door de devaluatie van de FCFA in 1994 heeft geleid tot positieve groeicijfers van gemiddeld 5,7% over de periode 1995-1999.

In 2017 bedroeg de economische groei 6,4%.

In een poging de boeren te beschermen tegen al te grote fluctuaties in de katoenprijzen, zal de overheid een nieuw prijsmechanisme voor katoen introduceren. De prijs die de boeren voor de katoen dan gaan ontvangen, zal zijn gebaseerd op een gemiddelde van de historische en verwachte prijzen op de wereldmarkt.

De industriële sector krijgt een positieve impuls, er wordt begonnen met goudwinning in de Essakane en de Taparko-Boroum mijnen. Dit zijn de eerste van vijf à zes mijnen die de komende jaren zullen worden geopend; deze ontwikkelingen zullen zeer waarschijnlijk leiden tot een toename in investeringen. Ook de dienstensector ondervindt momenteel groei, voornamelijk dankzij toename van nationale vraag.

Winkel Burkina FasoPhoto: Publiek domein

Pogingen de economie verder te diversifiëren hebben tot nu toe weinig resultaat gehad: kosten voor essentiële zaken als transport, water en elektriciteit zijn hoog en het opleidingsniveau van de bevolking is zeer laag.

Burkina Faso moet structureel een beroep doen op de donorgemeenschap om de begroting sluitend te krijgen en investeringen te kunnen doen.

BURKINA FASO LINKS

Advertenties
• Hotels Burkina Faso
• Vliegticket Burkina Faso | VliegenNaar
• Hotels Trivago
• Boeken, ook tweedehands, over BURKINA FASO bij Bol.com

Nuttige links

Burkina Faso Startnederland (N+E)
Reisinformatie Burkina Faso (N)

Bronnen

Elmar Landeninformatie

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt juni 2024
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems