Landenweb.nl

BELGIE
Godsdienst

To read about BELGIUM in English - click here

Belgie Tui Reizen

Steden BELGIE

Antwerpen Brugge Brussel
Gent

Godsdienst

advertentie

Kathedraal AntwerpenFoto: Ad Meskens CC 3.0 Unported no changes made

In België is de vrijheid van godsdienst grondwettelijk gewaarborgd, wat niet betekent dat alle godsdiensten over dezelfde voorrechten beschikken. Sommige godsdienstige groeperingen zijn niet wettelijk erkend en andere weigeren wettelijke erkenning zoals bijvoorbeeld Jehova's Getuigen en sommige fundamentalistische sekten. Groeperingen die wel wettelijke erkend zijn, worden financieel ondersteund door de staat. Dit is het geval voor de katholieke, protestantse, anglicaanse, joodse en (sinds 1974) islamitische godsdienst.

België is een overwegend katholiek land. Het aantal katholieke dopelingen bedroeg in 1995 nog 70% van de totale Belgische bevolking. Opvallend is dat in 1995 nog maar 13% van de katholieken aangaf praktiserend te zijn tegen ca. 50% in 1970. Bij de min of meer praktiserende katholieken onderscheidt men de zogenaamde progressieve en conservatieve katholieken.

België vormt een kerkprovincie die sinds 1967 acht bisdommen omvat: het aartsbisdom Mechelen-Brussel, Antwerpen, Luik, Hasselt, Namen, Gent, Doornik en Brugge.

Het aantal protestanten wordt geschat op ruim 60.000 verdeeld in enkele denominaties en sekten. De protestanten zijn in diverse kerkverbanden gegroepeerd, waarvan de belangrijkste zijn: de Protestantse Kerk van België (16.000 leden), de Hervormde Kerk van België (10.000 leden, met name in Wallonië) en de Gereformeerde Kerken in België (2000 leden, met name in Vlaanderen. Sinds 1978 zijn deze kerken gegroepeerd in de Verenigde Protestantse Kerken van België.

De Belgische Evangelische Zending (BEZ) werd sinds 1972 geleidelijk gestructureerd in een Bond van Vrije Evangelische Gemeenten (VEG). Deze BEZ-VEG is van baptistische signatuur en telt ca. 5000 leden. De VEG heeft een zeker"sekte"-karakter. Andere sektarische protestantse groeperingen zijn de Pinkstergemeenten (ca. 5000 leden), de Vergadering van Gelovigen, de Vergadering der Broeders, de Bond van Evangelische Baptistenkerken van België en het Leger des Heils, met ieder ongeveer 1500 leden. Nog kleinere groeperingen zijn de Vrije Lutherse Kerk en de Mennonieten Zending.

België telt ongeveer 80.000 orthodoxen, vijf bisschoppen en meer dan vijftig priesters en diakens. Het merendeel van de orthodoxen is van Griekse afkomst en orthodoxe parochies zijn verspreid over het hele land te vinden:

Oecumenisch Patriarchaat: 29 parochies behoren tot het Orthodox Aartsbisdom van België en het Exarchaat van Nederland en Luxemburg; 5 behoren tot het Exarchaat van de Orthodoxe Parochies van Russische traditie en 2 behoren tot de traditie van de Oekraïense taal.

Tot het Patriarchaat van Moskou behoren vijf parochies, drie kapellen en twee kloosters.

Tot het Patriarchaat van Servië behoort één parochie; tot het Patriarchaat van Roemenië twee parochies; tot het Patriarchaat van Bulgarije één parochie.

In 1985 werd de Orthodoxe Eredienst officieel door de Belgische Staat erkend. Een wet van 1988 voorziet de praktische organisatie van deze eredienst. Deze wet bepaalt ook dat de ‘Metropoliet-Aartsbisschop van het Oecumenisch Patriarchaat van Konstantinopel of zijn plaatsvervanger’ de vertegenwoordiger is ‘van het geheel van de Orthodoxe Kerk’.

Verder hebben de weinig bekende Belgische boeddhisten (enkele duizenden) hun eigen huis te Brussel. De bekendste van deze wettelijk niet erkende godsdiensten zijn Jehova's Getuigen, met ongeveer 20.000 verkondigers.

Het aantal joden in België bedraagt ca. 35.000 en er zijn drie geïnstitutionaliseerde vormen van religieuze groepsvorming te onderscheiden: orthodoxen, conservatieven en gereformeerden. In België komen deze drie vormen voor, maar de gereformeerde gemeente L'Union Libérale Israélite de Belgique werd niet erkend door het Centraal Israëlitisch Consistorie (CIC).

advertentie

Synagoge AntwerpenFoto: Torsade de Pointes in het publieke domein

In Antwerpen wonen minder joden dan in Brussel (resp. 13.000 en 18.000), maar toch is de joodse gemeenschap van Antwerpen (grotendeels van Poolse afkomst) de bekendste. Dit komt o.a. doordat zij in Antwerpen meer geconcentreerd woont en verder omdat 80% van de joden hier bij een godsdienstige gemeente is aangesloten (tegen slechts 40% elders) en omdat de joodse gemeenschap in Antwerpen sterk vasthoudt aan traditionele gebruiken.

Antwerpen kent twee grote gemeenten: de orthodoxe Machsike Hadass, die nauw verwant is met de ultraorthodoxe Chassidiem (een mystiek-charismatische gemeenschap met specifieke klederdracht) en de conservatieve Shomer Hadass.

Volgens een schatting in 2011 leven er in België ca. 900.000 moslims, waarvan ca. 98% de soennitische stroming in de islam aanhangt, en is daarmee op dit moment de grootste religieuze minderheid in België. In Brussel is ca. 25% van de bevolking moslim, in Wallonië ca. 4% en in Vlaanderen ca. 3,9%.

De aanwezigheid van moslims in België houdt sterk verband met de immigratie van buitenlandse arbeidskrachten sinds de Tweede Wereldoorlog. Het betreft voornamelijk Marokkanen, Turken, Tunesiërs en Algerijnen. Het in 1963 opgerichte Centre Islamique et Culturel bezit sedert 1968 rechtspersoonlijkheid en in 1974 werd de islam wettelijk erkend.

advertentie

De oudste moskee van Brussel is de Grote MoskeeFoto: Demeester CC 3.0 Unported no changes made

Ongeveer 20% van de Belgen is vrijzinnig of hangt geen godsdienst aan.

BELGIE LINKS

Advertenties
• België met de Trein
• Belgie Tui Reizen
• ANWB vakantie boeken Belgie
• Belgie hotel met jacuzzi | Surprisetickets
• Vakantieparken in België
• Hotels Trivago
• Autohuur Belgie
• Ardennen Tui Reizen
• België Hotels
• Auto huren in Belgie
• Boeken, ook tweedehands, over BELGIE bij Bol.com

Nuttige links

België Foto's Kees Hulsen
Campersite België (N)
Dieren in België (N)
Lies en Teije's Reiswebsite (N+E)
Reisinformatie België (N)
Reizendoejezo – België (N)

Bronnen

België, een manier van leven

Lannoo

Europese Unie : vijftien landendocumentaties

Europees Platform voor het Nederlandse Onderwijs

The Stateman's Yearbook: the politics, cultures and economies of the world

Macmillan Press Limited

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt maart 2024
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems