Landenweb.nl

BELGIE
Planten en Dieren

To read about BELGIUM in English - click here

Belgie Tui Reizen

Steden BELGIE

Antwerpen Brugge Brussel
Gent

Planten en Dieren

Planten

advertentie

Herderstasje BelgieFoto: Shizoa CC 2.5 Unported no changes made

België kent ondanks de kleine oppervlakte een behoorlijk rijke en gevarieerde plantenwereld waaronder 1300 soorten vaatplanten, een nog groter aantal wieren, meer dan 5000 soorten zwammen en korstmossen en ongeveer 700 soorten lever- en bladmossen. Met name Atlantische en Midden-Europese plantensoorten leveren zeer vele elementen. Enkele van de meest noordelijke vertegenwoordigers van de submediterrane flora bereiken zelfs België, bijvoorbeeld de spekwortel, het Apennijns zonneroosje, het palmboompje en de wollige sneeuwbal.

Verschillende submontane planten, waaronder grassen als het bergbeemdgras en het boszwenkgras en verder de kransbladsalomonszegel, de witte veldbies en het peperboompje, komen in de hoogste delen van België voor. Onder de soorten vaatplanten komen ca. 400 soorten bijna overal te vinden, o.a. de grote brandnetel, het herderstasje en het straatgras.

De duinen zijn begroeid met o.a. biestarwegras, helmgras en de opvallende duindoorn. De door dijken beschermde zeepolders liggen achter de duinen en zijn praktisch volledig in cultuur gebracht.

De Vlaamse Kempen en Vlaanderen zijn bosachtig. Het grootste deel van de bossen werd hier al vanaf de vroege Middeleeuwen gekapt en in cultuur gebracht. Ook in de Kempen verdween het meeste bos en ging over in heide. Een groot gedeelte van de heide is alweer in cultuur gebracht door de aanplant van o.a. zeeden en grove den.

advertentie

Belgie KempenFoto: Paul Hermans CC 3.0 Unported no changes made

Het Kempens Plateau is het oostelijke deel van de Kempen en omvat verschillende ondiepe vennen met een gevarieerde plantengroei.

Het Picardische-Brabantse gebied wordt gekenmerkt door veel beukenbossen en is verder bijna geheel cultuurland. In het oostelijke deel van dit gebied liggen enkele eiken-haagbeukenbossen.

Als de bossen geheel ontbreken ontstaan er weiden met o.a. blauwgras, gevinde kortsteel en bergdravik, ook een grassoort.

In de Hoge Ardennen vind men veel beukenbossen en ook de hoogstammige spar komt hier veel voor. Ook hier submontane plantensoorten als kransbladsalomonszegel en bergbeemdgras. De uitgestrekte hoogvenen zijn de vindplaatsen voor veel veenmossoorten, rijsbes en eenarig wollegras.

Het zuidelijk gelegen Lotharingse gebied heeft, dankzij het milde klimaat, verschillende submediterrane plantensoorten. De uitgestrekte bossen bestaan voornamelijk uit beuk, haagbeuk en eik. Moerassige gebieden herbergen verschillende soorten wollegras en zegge.

advertentie

Dieren

advertentie

Egel BelgieFoto: Kallern CC 3.0 Unported no changes made

Net als in Nederland dreigen ook in België door o.a. de toenemende verstedelijking, de chemische gewassenbestrijding en de vervuiling van het oppervlaktewater een aantal diersoorten te verdwijnen, o.a. wilde kat, otter, aalscholver, roerdomp en zeelt. Lang geleden of nog maar recent zijn wolf, raaf, steur, zalm en tuimelaar verdwenen.

Mol, egel en een aantal spitsmuizensoorten komen in geheel België voor.

Plaatselijk komen nog vrij algemeen voor het konijn, de haas en de eekhoorn, eikel-, rel- en hazelmuizen, ratten-, muizen- en woelmuizensoorten; de hamster vooral in Haspengouw. Van de ca. twintig voorkomende vleermuissoorten zijn een aantal soorten vrij algemeen. Vos, hermelijn en steenmarter zijn zeldzaam, de bunzing algemener. Everzwijn en ree komen vooral voor in Ardennen maar ook in de Kempen. Het edelhert komt alleen voor in de Ardennen.

De vogelfauna telt ca. 350 soorten, maar het zijn niet allemaal stand- of broedvogels; vele soorten zijn slechts doortrekkers of dwaalgasten.

advertentie

Belgie HazelwormFoto: Hedwig Storch CC 3.0 Unported no changes made

De reptielen en amfibieën zijn niet zo sterk vertegenwoordigd. Hazelworm en enkele hagedissoorten zijn komen vrij algemeen voor, een drietal slangensoorten zijn zeldzamer. Naast een tiental padden- en kikkersoorten komen salamanders overal in het land voor; bepaalde soorten zijn echter vrij strikt geografisch beperkt.

Van de ongeveer 150 vissoorten leven er ca. tweederde in zee en eenderde in zoetwater. De vormenrijkdom van de mariene ongewervelde fauna is beperkt door de eenvormigheid van het kustgebied. Toch komen in de uiterste zuidwesthoek bij De Panne enkele meer zuidelijke schelpen voor, zoals bijv. het"koffieboontje"; op de havenhoofden en vooral op de pier te Zeebrugge o.a. het golfbrekeranemoontje en de zeeanjelier; in de spuikom te Oostende treft men een opmerkelijke vormenrijkdom aan, o.a. van draadwormen, terwijl bijvoorbeeld de zeeduizendpoot en het manteldier Botryllus er buitengewone afmetingen kunnen aannemen. In brakke gebieden komen soorten voor als de steurgarnaal.

In de grotten van de Kalkstreek leeft een bijzondere holenfauna en waar speciaal in Belgisch Lotharingen naar het zuiden gerichte hellingen een gunstig microklimaat vormen, handhaven zich zuidelijker vormen zoals de bidsprinkhaan.

advertentie

BELGIE LINKS

Advertenties
• België met de Trein
• Belgie Tui Reizen
• ANWB vakantie boeken Belgie
• Belgie hotel met jacuzzi | Surprisetickets
• Vakantieparken in België
• Hotels Trivago
• Autohuur Belgie
• Ardennen Tui Reizen
• België Hotels
• Auto huren in Belgie
• Boeken, ook tweedehands, over BELGIE bij Bol.com

Nuttige links

België Foto's Kees Hulsen
Campersite België (N)
Dieren in België (N)
Lies en Teije's Reiswebsite (N+E)
Reisinformatie België (N)
Reizendoejezo – België (N)

Bronnen

België, een manier van leven

Lannoo

Europese Unie : vijftien landendocumentaties

Europees Platform voor het Nederlandse Onderwijs

The Stateman's Yearbook: the politics, cultures and economies of the world

Macmillan Press Limited

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt mei 2024
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems