Landenweb.nl

BAHREIN
Economie

To read about BAHRAIN in English - click here

Autoverhuur Sunny Cars Bahrein

Economie

Parelvisserij

advertentie

Parels BahreinPhoto: Publiek domein

Totdat in 1932 olie werd gevonden was de parelvisserij de belangrijkste economische activiteit in Bahrein. Rond 1900 was dan ook de helft van de mannelijke bevolking werkzaam in de parelvisserij en aanverwante bedrijfstakken. De parelvisserij was al een onderdeel van de Bahreinse economie sinds de 3e eeuw v.Chr. en begin 19e eeuw waren parels en dadels in feite ook het enige wat men de rest van de wereld te bieden had.

De parelduikers hadden een zeer zwaar beroep en de verdiensten waren niet erg hoog. Zoals zo vaak profiteerde alleen wat rijke families van de parelindustrie. Er werd ook geen loon betaald, maar men deelde mee in de winsten die dat seizoen behaald werden. Bahrein diende vanaf de 19e eeuw ook als"trans-shipment point" van alle parels die in de Golf geproduceerd werden.

Rond 1930 vonden de Japanners een methode uit om parels te kweken, en samen met de economische depressie viel Bahrein weg als belangrijke internationale parelproducent.

Olie

advertentie

Bahrein gedenkteken eerste OliebronPhoto: David Brossard CC 2.0 Generic no changes made

In 1932 werd er on-shore olie gevonden in Bahrein (olieveld Awali) en was daarmee een van de eerste landen in het Midden-Oosten waar aardolie gevonden werd. Sinds die tijd zijn de olie-industrie en aanverwante industrieën het draaipunt van de Bahreinse economie. In 1998 produceerde Bahrein 37.200 vaten olie per dag, zeer weinig vergeleken met de Verenigde Arabische Emiraten en Saoedi-Arabië die meer dan twee miljoen vaten per dag omhoog pompen. Verder wordt er zeer veel ruwe olie uit Saoedi-Arabië geraffineerd dat via een onderzeese pijplijn Bahrein binnenkomt. De eerste olieraffinaderij ging al in 1935 van start.

In 1987 werd een nieuw on-shore veld bij Jebel el-Doekhan in exploitatie genomen. De belangrijkste concessiehouder was de Amerikaanse Bahrain Petroleun Company, waarmee de Bahreinse regering in 1974 een overeenkomst bereikte over een overheidsdeelname van 60%. In 1979 nam Bahrein het hele bedrijf over. De hele ruwe olieproductie en de aangevoerde ruwe olie uit Saoedi-Arabië is nu volledig in handen van de Bahrain National Oil Company (BANOCO), en tevens de sterk toegenomen productie van aardgas.

Samen met Saoedi-Arabië exploiteert Bahrein het off-shore gelegen veld Abu Safah. Op dit moment is nog 10% van de beroepsbevolking werkzaam in de aardolie-industrie.

Overige economische activiteiten

Bahrein heeft maar een beperkte olievoorraad en was daarom al snel genoodzaakt om de basis van de economie te verbreden.

De oorlog in Libanon (1975-1989) leidde ertoe dat Bahrein een geslaagde poging deed om de rol als bankier van de regio over te nemen. Bahrein is in de loop van de jaren zeventig en tachtig uitgegroeid tot het financiële centrum van de Golfstaten en een belangrijk commercieel centrum in het Midden-Oosten.

Bahrein is voor buitenlandse investeerders aantrekkelijk vanwege o.a. zijn belastingvrijdom en een surplus aan goedkoop aardgas. Onder de handelswetgeving van januari 1976 moeten binnenlandse ondernemingen een meerderheidsaandeel bezitten van in Bahrein gevestigde buitenlandse ondernemingen. Deze wet is echter weer niet van toepassing op bankinstellingen.

Toerisme is een voor de hand liggend alternatief voor de olie. Vanaf begin 1980 zette men volledig in op het toerisme en er komen nu ca. twee miljoen toeristen per jaar naar Bahrein. De meeste toeristen komen van Koeweit en Saoedi-Arabië, maar men probeert ook toeristen uit vele andere landen te trekken.

Toerisme draagt voor 9,2% bij aan het bruto nationaal product en levert werk op voor 17% van de beroepsbevolking. De gehele dienstverlenende sector, de overheid en de handel levert werk op voor ca. 70% van de beroepsbevolking.

advertentie

Bahrein ExportPhoto:Louis Waweru CC 3.0 Unported no changes made

32% van de beroepsbevolking is werkzaam in de industrie. Zo heeft Bahrein een grote aluminiumsmelterij, een papierfabriek, een scheepsreparatiebedrijf en een geavanceerd droogdok voor mammoettankers tot 400.000 bruto ton. De aluminiumindustrie is een van de oudste industriële activiteiten van het land. De productiecapaciteit is ca. 500.000 ton per jaar en er werken meer dan 2000 arbeiders.

De verwerkende industrie is nog maar weinig ontwikkeld en bestaat uit textiel, kunststoffen, conserven, dranken en lichte metaalindustrie.

Naast olie beschikt Bahrein ook over gasvoorraden van 150 miljard m3, goed voor 20 jaar productie.

Door middel van irrigatie, gevoed door geboorde welputten, is langs de noordkust wat landbouw mogelijk, o.a. dadels, meloenen en tomaten. Slechts acht procent van de totale oppervlakte van Bahrein is geschikt voor landbouw. Helaas leveren de droogte en watergebrek nu al problemen op. Men probeert zich steeds meer te concentreren op gewassen die maar weinig water nodig hebben, zoals gerst, haver en gierst. Ca. 1% van de beroepsbevolking is werkzaam in de agrarische sector op ongeveer 900 bedrijven.

De visserij is van belang voor de eigen consumptie, maar wordt bedreigd door vervuiling en overbevissing. Andere traditionele middelen van bestaan zijn: botenbouw, weven, het maken van rieten matten en de al eerder genoemde parelvisserij.

De belangrijkste importgoederen zijn ruwe aardolie (uit Saoedi-Arabië), voedingsmiddelen, machines en transportuitrusting. De Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Japan de grootste importpartners. De export bestaat voornamelijk uit aardolieproducten, aluminium en textiel. De grootste exportpartners van Bahrein zijn Japan, Saoedi-Arabië en de Golfstaten.

advertentie

King Fahd Causeway BahreinPhoto:Navin Shetty Brahmavar at engish wikipedia CC 3.0 Unported no changes made

Bahrein beschikt over zeer goede infrastructurele voorzieningen. Er is een modern netwerk van snelwegen en in 1986 kwam de 25 km lange dam- en brugverbinding met Saoedi-Arabië gereed, de"King Fahd Causeway", grotendeels gebouwd door Nederlandse bedrijven. Tot die tijd was het de duurste landverbinding ter wereld. De dam overbrugt het beschermde eiland Umm Nasan.

Het openbaar vervoer bestaat overwegend uit taxi's en particuliere busondernemingen die de meeste steden met elkaar verbinden. Naast de natuurlijke haven Khor Khaliya maakt vooral de zeer moderne zeehaven Mina Sulman, Bahrein tot een van de belangrijkste scheepvaartcentra van het Midden-Oosten. De olieproducten worden voornamelijk geëxporteerd vanuit Sitra.

De moderne internationale luchthaven bij Muharraq vervult een centrumfunctie in het internationale luchtverkeer.

BAHREIN LINKS

Advertenties
• Bahrein Tui Reizen
• Hotels Trivago
• Autoverhuur Sunny Cars Bahrein
• Bahrein (Bahrain) Hotels
• Boeken, ook tweedehands, over BAHREIN bij Bol.com

Nuttige links

Reisinformatie Bahrein (N)
Reizendoejezo - Bahrein (N)

Bronnen

Robison, G. / Bahrain, Kuwait & Qatar

Lonely Planet

Whetter, L. / Live & work in Saudi & the Gulf

Vacation Work

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt juni 2024
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems