Landenweb.nl

KOEWEIT
 

Basisgegevens
  Officiële
  landstaal
  Arabisch
  Hoofdstad  Koeweit-stad
  Oppervlakte  17.818 km²
  Inwoners  4.239.324
  (mei 2019)
  Munteenheid  Koeweitse dinar
  (KWD)
  Tijdsverschil  +2
  Web  .kw
  Code.  KWT
  Tel.  +965

Geografie en Landschap

Geografie

Koeweit ligt in het Midden-Oosten. Ten westen en noorden van Koeweit ligt Irak, ten oosten ligt de Perzische Golf en ten zuiden Saoedi-Arabië.

advertentie

Koeweit Satellietfoto Foto: Publiek domein

Een aantal eilanden voor de kust behoort ook tot Koeweit. De grootste daarvan zijn Bubiyãn, Warhab en Faylakah. De oppervlakte van Koeweit is 17.820 vierkante kilometer en het land is daarmee ongeveer 0,45 keer zo groot als Nederland.

advertentie

Landschap

Koeweit bestaat voornamelijk uit grindwoestijn en zandvlakten, met slechts hier en daar een heuvel (tot 300 m hoog), enkele sikkelduinen (barchanen) en wat oases. De woestijn wordt van het noordoosten naar het zuidwesten toe hoger. Langs de kust liggen ondiepten en moerassen. De eilanden in het noorden zijn ontstaan door slibafzetting. Koeweit kent geen rivieren of meren.

advertentie

Zandstorm in de woestijn van KoeweitPhoto: Kuwaitsoccer CC BY-SA 3.0 no changes made

Klimaat en Weer

Koeweit heeft een uitgesproken woestijnklimaat met heel erg hete zomers en korte wat koelere winters. Het land is een van de warmste landen ter wereld. Tijdens de zomermaanden ligt de gemiddelde temperatuur rond de 25 °C met uitschieters van 60 °C. In de winter kan het soms vriezen en valt er wat neerslag. De gemiddelde neerslag ligt tussen de 10 en 200 mm per jaar.

Planten en Dieren

Planten

Koeweit kent weinig flora. Na een periode van regen groeien in de woestijn cactussen en een aantal struiken. In een enkele oase groeien dadelpalmen. De zoutmoerassen worden gekenmerkt door de zoutwaterplanten die er groeien. Voorkomende gewassen zijn cactus, dadelpalm, graan, gras, meloen en tomaat.

Dieren

Ook de dierenwereld is beperkt vanwege de grote droogte. Voorkomende dieren zijn garnaal, geit, kameel, krab, haas, kip, schaap en valk.

Geschiedenis

Turken en Britten

Hoewel Koeweit in de 19e eeuw officieel geen deel uitmaakte van het Ottomaanse rijk, betaalde het land wel belasting aan de Turkse Vali (Gouverneur) in Basra. De lokale elite beschikte echter over een grote mate van autonomie. Uit angst voor een volledige Turkse annexatie kwam Koeweit in 1899 een protectieverdrag overeen met Groot-Brittannië, waardoor het land de facto autonoom kon opereren.

Onafhankelijk

Koeweit werd onafhankelijk op 19 juni 1961 en trad een jaar later toe tot zowel de Verenigde Naties als de Arabische Liga. Koeweit ondersteunde de Arabische landen tijdens de Zesdaagse Oorlog tegen Israël in 1967 en nam deel aan de olie-embargo's in 1967 en 1973. Tijdens de Koude Oorlog behoorde Koeweit tot de groep niet-gebonden landen en onderhield intensieve diplomatieke relaties met zowel het westen als de voormalige Oostbloklanden.

Met name de relatie met Irak is echter bepalend geweest voor de moderne geschiedenis van Koeweit. Beide landen hebben in de 20e eeuw regelmatig op gespannen voet met elkaar gestaan, waarbij de Koeweitse soevereiniteit en gemeenschappelijke olierechten een hoofdrol speelden. Beschuldigingen van Bagdad inzake overproductie van olie door Koeweit en een oud territoriaal conflict leidde uiteindelijk tot de Iraakse inval op 2 augustus 1990. Een internationale militaire coalitie onder leiding van de Verenigde Staten verdreef de Iraakse troepen tijdens"Operatie Desert Storm" in februari 1991. In september van dat jaar tekenden Koeweit en de Verenigde Staten een 10-jarig defensieakkoord, die een veiligheidsgarantie voor de Arabische staat moet bieden. De naoorlogse periode wordt vooral bepaald door de wederopbouw van Koeweit en onderlinge tegenstellingen tussen moderne en traditionele conservatieve politieke krachten.

21e eeuw

In juli 2003 winnen zowel islamisten als regeringsgetrouwe kandidaten ten koste van liberalen. De emir, Sheikh Jaber benoemt Sheikh Sabah al-Ahmad al-Sabah tot premier. In januari 2006 overlijdt emir Sheikh Jaber, hij wordt opgevolgd door Sheikh Sabah al-Ahmad. In maart 2008 ontslaat de emir het door de oppositie gedomineerde parlement en schrijft verkiezingen uit. Bij die verkiezingen van mei 2008 winnen de islamisten terrein en winnen meer dan de helft van de zetels. De emir benoemt Sheikh Nasser al-Mohammad al-Ahmad tot premier. In maart 2009 ontbind de emir het parlement na vragen over corruptie van de premier, zijn neef Sheikh Nasser Mohammad al-Ahmad al-Sabah. In mei 2009 winnen voor het eerst drie vrouwen een zetel in het parlement. In oktober 2009 mogen vrouwen een paspoort aanvragen zonder dat daar toestemming van hun echtgenoot voor nodig is. In december overleeft Sheikh Nasser Mohammad al-Ahmad al-Sabah een motie van wantrouwen vanwege beschuldigingen van corruptie. In februari 2012 wint de islamitische oppositie de parlementsverkiezingen. De emir blokkeert een paar manden later een overgang naar het islamitische strafrecht en in oktober 2012 laat hij het parlement ontbinden. Bij de parlementsverkiezingen van juli 2013 winnen de liberale kandidaten aan invloed. Vanaf maart 2015 neemt Koeweit deel aan de coalitie onder leiding van Saoedie-Arabie die luchtaanvallen uitvoert op Houthi rebellen in Jemen. In november 2016 wint de oppositie bijna de helf van de parlementszetels. Sjeik Nawaf Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah nam het roer over na de dood van zijn halfbroer Sjeik Sabah al-Ahmed al-Jaber al-Sabah in september 2020.

Bevolking

In Koeweit wonen bijna 2.875.422 mensen (2017). De bevolkingsdichtheid bedraagt ca. 161 inwoners per vierkante kilometer.

De bevolking bestaat in 2017 voor 31,1% uit Koeweiti's. Voor de rest zijn er veel tijdelijke arbeidskrachten. Hiervan komen er 27,9% uit andere Arabische landen, 37,8% uit Azië, 1,9% komt uit Afrika 0,6% van de bevolking bestaat uit andere bevolkingsgroepen

Taal

De officiële taal van Koeweit is Arabisch. Engels wordt ook veel gesproken.

Enkele uitspraakregels van het Arabisch:

Er bestaat geen vaste Nederlandse schrijfwijze voor Arabische woorden. De namen worden geschreven zoals ze uitgesproken worden. Aqaba kan dus net zogoed als Akaba gespeld worden.

Het Arabische schrift wordt van rechts naar links geschreven en bestaat uit 28 medeklinkers. Klinkers worden niet geschreven en daardoor ontstaan er verschillende Latijnse schrijfwijzen voor één-en-hetzelfde woord. Arabische cijfers worden van links naar rechts geschreven.

Enkele woorden en zinnen:

NederlandsArabisch
Eenwahed, vrouwelijk: wahda
Tweeetnen
Drietalata
Tien‘ashra
Honderdmeyya
Duizend‘alf
Zondagyom el had
Woensdagyom el ’arba’
Ja‘aywa
Neela’
Zomersef
Wintersheta
Waar is het hotel?fen el fondok?
Hoe laat is het?essa’a kam?
Hoe heet u?‘esm-ak ‘ak? (man)
Hoe heet u?‘esm-ek ‘eh? (vrouw)
Hebt u wisselgeld?‘andokom fakka?

Godsdienst

In Koeweit hangt 85 % van de bevolking de Islam aan. Verder zijn er 15 % Christen, Hindu en Parsi aanhangers.

Samenleving

Staatsinrichting

Koeweit is een op erfrecht gebaseerd emiraat en stond van december 1977 tot januari 2006 onder leiding van Sheikh Jabr al-Ahmed al Sabah. Na zijn overlijden op 15 januari 2006 werd hij opgevolgd door de kroonprins Sheikh Saad al-Abdullah al-Salem al-Sabah. De 14 de emir van Koeweit bleef slechts 10 dagen in functie. Na intern beraad werd minister-president Sheikh Sabah al-Ahmed al-Sabah op 29 januari in het parlement van Koeweit beëdigd als 15 de emir. Begin februari 2006 werd Sheikh Nasser al-Mohammed al-Sabah tot minister-president benoemd. Belangrijke posten in het kabinet, zoals premier en ministers van Buitenlandse Zaken, Defensie, Binnenlandse Zaken en Olie Zaken worden ingenomen door familieleden van de emir onder verantwoordelijkheid van de emir. Soms worden gekozen parlementsleden aangesteld als minister in het kabinet.

De emir regeert per decreet via zijn Raad van Ministers. Wetten die per decreet worden aangenomen, dienen te worden geratificeerd door de Nationale Assemblee, de Majlis Al-Umma. De emir heeft echter een effectief vetorecht, waarmee hij het tegenhouden van zijn decreten door de Assemblee kan verwerpen. De reeds diverse jaren voortdurende machtsstrijd, zij het in afgezwakte vorm, tussen regering en Nationale Assemblee heeft een sterk vertragend effect op de besluitvormingsprocedure en op de door de regering in gang gezette economische herstructurering.

Op juridisch gebied is er in Koeweit sprake van een verwarrende en onduidelijke regelgeving, welke vaak is gebaseerd op oude historische precedenten. De constitutie garandeert weliswaar een zekere mate van justitiële onafhankelijkheid, maar de emir benoemt alle rechters en aanpassing van de wetgeving is alleen toegestaan na toestemming van de overheid.

Politiek

Er bestaat een complexe politieke relatie tussen de regerende elite en de traditionele handelsfamilies op basis van een ongeschreven sociaal contract. In de praktijk komt het er op neer dat de machtige Koeweitse families de Al-Sabah familie accepteren als primus inter pares, zolang zij hun handelsactiviteiten kunnen blijven ontplooien.

Politieke partijen zijn niet toegestaan in Koeweit, maar er bestaan wel oppositionele stromingen in de vorm van diverse overkoepelende organisaties. Het Koeweits Democratisch Forum en de Nationale Democratische Rally representeren de liberale stromingen binnen de Koeweitse samenleving. De Soennitische Islamitische groeperingen zijn aangesloten bij de gematigde Islamitische Constitutionele Beweging of de meer fundamentalistische Islamitische Populaire Groepering (Salafeen). De sji'itische islamitische groeperingen behoren tot de Nationale Islamitische Coalitie of functioneren autonoom.

De islamitische groeperingen zijn over het algemeen actiever en beter georganiseerd dan hun seculiere tegenhangers. In tegenstelling tot de liberale bewegingen verzetten de islamitische groeperingen zich tegen buitenlandse invloeden. Zij zetten de Koeweitse regering daarom periodiek onder druk om het justitiële en politieke systeem te islamiseren en verwestersing te voorkomen. De Koeweitse politieke arena wordt sinds diverse jaren gedomineerd door het debat over economische herstructurering, het toelaten van buitenlandse bedrijven ondermeer bij de ontginning van de Noordelijke olievelden en de implicaties hiervan voor het sociaal bestel. Onafhankelijk van hun religieuze achtergrond steunt een grote meerderheid van beter opgeleide, verstedelijkte groepen sociale hervormingen, terwijl de conservatievere, tribale families in de niet-urbane gebieden hier juist tegen zijn. Traditionele en religieuze affiniteiten vervagen, waardoor seculiere en religieuze belangen met elkaar vervlochten raken en leiden tot nieuwe sociale verhoudingen.

De actuele politieke sitauatie staat beschreven in het hoofdstuk geschiedenis.

Economie

De economie van Koeweit is klein, maar relatief open in vergelijking met andere landen in de regio. Sinds enige jaren is het economische beleid van de overheid gericht op een herstructureringsprogramma dat de diversificatie van de economie, privatisering en het stimuleren van niet-publieke investeringen bevordert. Ondanks deze inspanningen blijft de groei van de private sector achter bij de verwachtingen. De economie wordt gedomineerd door de olie-industrie.

De inkomsten uit olieproductiebedragen bedragen ruim 80% van het overheidsbudget. De laatste jaren is het BNP sterk gegroeid wegens de aanzienlijke stijging van de olieprijzen. Om hiervan nog meer te kunnen profiteren brengt de overheid de Noordelijke olievelden met steun van buitenlandse oliebedrijven tot ontwikkeling. Wegens de sterke groei van economie streeft de overheid naar het op gang brengen van diverse grote projecten. In 2010 is besloten om een vijfjarig programma te starten van $130 miljard om de economie minder afhankelijk van olie te maken.

Nog enige kerncijfers over de economie in 2017. De economische groei bedroeg -3,3%. Het BBP per hoofd van de bevolking is $ 65.800. 1,1% van de beroepsbevolking is werkloos.

Vakantie en Bezienswaardigheden

In Koeweit stad staan een aantal bezienswaardigheden. De Liberation Tower is het monument voor de bevrijding van Koeweit, het teken van heropleving van het land. Het is een van de hoogste telecommunicatie torens in de wereld. De toren is 372 meter hoog, dat is 40 meter hoger dan de Eiffeltoren. De Koeweit torens zijn de meest beroemde bezienswaardigheden van Koeweit. De torens bevinden zich bij Arabische Golf ten het oosten van het stadscentrum. De bovenste bol van de grootste toren (187 meter hoog) heeft een draaiend observatiedek en een restaurant. De middelste toren bevat een miljoen liter drinkwater. Het nationaal museum ligt in de nabijheid van het Nationaal Assemblee. Het bestaat uit vier gebouwen en een planetarium. Het herbergt de Al Sabah collectie islamitische kunst, de meest uitgebreide collecties in de wereld. De grote moskee is de mooiste gebedsplaats in Koeweit. Versierd met de"Asma al-hosna", 99 namen van God, kan de Grote Moskee 10.000 mannen en 950 vrouwen in een keer herbergen. De moskee heeft een enorme bibliotheek met bijna vierhonderd meter met islamitische boeken en documenten.

Failaka eiland ligt op een korte ferry trip van Koeweit stad. Failaka is in het hart van het oude land van Koeweit. Archeologische vindplaatsen dateren van 5.000 jaar geleden onthullen de beschaving die zich hier vestigden. De ruïnes van een Griekse nederzetting uit 324 voor Christus kan ook worden bezocht, evenals het interessante, zij het kleine museum. Het eiland beschikt over prachtige stranden met mogelijkheden voor watersporten en zeilen.

Klik op de menuknop bovenaan het scherm voor meer informatie

KOEWEIT LINKS

Advertenties
• Koeweit Vliegtickets.nl
• Koeweit Hotels
• Autoverhuur Sunny Cars Koeweit
• Boeken, ook tweedehands, over KOEWEIT bij Bol.com

Nuttige links

Koeweit Startnederland (N)
Reisinformatie Koeweit (N)
Reizendoejezo - Koeweit (N)
Telefoongids Koeweit (N)