Landenweb.nl

AZERBEIDZJAN
 

Basisgegevens
  Officiële
  landstaal
  Azerbeidzjaans
  Hoofdstad  Bakoe
  Oppervlakte  86.600 km²
  Inwoners  10,223,342
  (2021)
  Munteenheid  Azerbeidzjaanse manat
  (AZN)
  Tijdsverschil  +5 (zomer +6)
  Web  .az
  Code.  AZE
  Tel.  +994

To read about AZERBAIJAN in English - click here

Hotels Azerbeidzjan

Geografie en Landschap

Geografie

Azerbeidzjan ligt in het zuidwesten van Azië op de Kaukasus tussen Iran (grenslengte 765 km) in het zuiden, Rusland (390 km) in het noorden en grenst in het oosten tevens met een kustlijn van 456 km aan de Kaspische Zee. Azerbeidzjan grenst verder nog aan Armenië (1007 km) en Turkije (15 km) in het westen en Georgië (480 km) in het noordwesten.
De oppervlakte van Azerbeidzjan is 86.600 km² (inclusief de enclave Nagorny-Karabach). Azerbeidzjan is daarmee ongeveer 2,5 keer zo groot als Nederland.

advertentie

Azerbeidzjan SatellietfotoPhoto: Publiek domein

Landschap

Het landschap wordt beheerst door de Grote Kaukasus, dat is een hooggebergte. De hoogste top in het oostelijke deel (de Bazardüzü, op de grens met Dagestan) reikt tot 4466 m. De Kleine Kaukasus doet daar nauwelijks voor onder: 3904 m in Naxçivan. Beide ketens worden van elkaar gescheiden door het brede dal van de Kura, een diepe depressie die afloopt naar de Kaspische Zee.

advertentie

Azerbeidzjan LandschapPhoto: Gulustan CC 3.0 Unported no changes made

De Kaspische Zee ligt in 2008 circa 28 meter onder de zeespiegel en daarmee ligt een groot deel van het kustgebied, waaronder de Kaspische Laagte, eveneens onder zeeniveau. Het waterpeil van de zee is ten gevolge van de geringe hoeveelheid neerslag en de door stuwdammen afgenomen watertoevoer vanuit de Wolga de laatste decennia afgenomen. In een verder verleden is de zee echter nog kleiner geweest dan tegenwoordig. De zee is het diepst in het zuidelijke deel; het noordelijke bekken is op de meeste plaatsen zeer ondiep. De beide bekkens worden gescheiden door een ondieper gedeelte dat de verbinding vormt tussen de schiereilanden Apsjeron (Azerbeidzjan) en Tsjeleken (Turkmenistan). Tot de zee behoort ook de nagenoeg afgesloten inham Garabogazköl in Turkmenistan.

Klimaat en Weer

advertentie

Azerbeidzjan ZonsopgangPhoto: Publiek domein

Azerbeidzjan heeft een zeer gevarieerd klimaat, met verschillende gebieden van het land die voorbeelden bevatten van negen van de elf klimaatzones in de wereld. Dit omvat semi-aride zones in het midden en oosten van het land (met inbegrip van de hoofdstad Baku), gematigde zones in het noorden, continentale zones in het westen en toendrazones, wat betekent dat er duidelijke variaties zijn in de gemiddelde jaarlijkse temperatuur en neerslag in verschillende regio's. Over het algemeen valt er in de meer bergachtige delen van Azerbeidzjan meer neerslag en is de gemiddelde temperatuur lager dan in de centrale laaglanden en aan de kust van de Kaspische Zee, waar het klimaat droger en heter is.
Azerbeidzjan heeft hete zomers (vooral in de laaglanden) en gematigde winters. De gemiddelde maandtemperaturen variëren aanzienlijk tussen de verschillende regio's en hoogten in Azerbeidzjan. De gemiddelde temperaturen in Bakoe en andere delen van het oosten en zuidoosten bereiken ongeveer 27ºC tijdens de warmste maanden juli en augustus, terwijl de temperaturen tijdens deze maanden tussen 15ºC en 20ºC blijven in delen van het bergachtige noorden en westen. Ook in de winter (december tot februari) ligt de gemiddelde temperatuur in Bakoe tussen 3ºC en 4ºC met af en toe wat sneeuwval, terwijl de gemiddelde maandtemperatuur in de westelijke en noordelijke gebieden daalt tot -5ºC en -10ºC. In het Kaukasusgebergte valt 's winters sneeuw, met temperaturen van wel -20°C. In het Kaukasusgebergte valt 's winters sneeuw, met temperaturen van wel -20°C.
De gemiddelde neerslag in Azerbeidzjan volgt een bimodale verdeling over de maanden van het jaar, met een gemiddelde van meer dan 40 millimeter (mm) per maand van april tot juni, en opnieuw in oktober. De neerslag is het hoogst in mei en juni in de noordelijke en westelijke gebieden van Azerbeidzjan, waar de neerslag meer dan 100 mm per maand bedraagt.

Klimaattabel (landelijke gemiddelden)

maandminimum temp.maximum temp.neerslag in mm
januari1°C7°C23 mm
februari1°C6°C23 mm
maart3°C10°C25 mm
april8°C17°C26 mm
mei13°C22°C13 mm
juni18°C27°C9 mm
juli22°C30°C2 mm
augustus21°C30°C7 mm
september18°C26°C17 mm
oktober12°C19°C31 mm
november8°C14°C31 mm
december3°C9°C26 mm

Planten en dieren

Planten

advertentie

Bloeiende Esdoorn AzerbeidzjanPhoto: Krzysztof Ziarnek CC 3.0 Unported no changes made

De beide bergketens zijn spaarzaam begroeid met flora die kenmerkend is voor het hooggebergte. Verscheidene toppen zijn het gehele of nagenoeg gehele jaar met sneeuw bedekt. Op de lager gelegen hellingen groeien eiken, beuken en esdoorns. De vlakte van de Kura heeft een steppelandschap.

De flora van Azerbeidzjan bestaat uit meer dan 4.500 soorten hogere planten. Door het unieke klimaat in Azerbeidzjan is de flora veel rijker aan soorten dan de flora van de andere republieken in de zuidelijke Kaukasus. 66 procent van de soorten die in de hele Kaukasus groeien, is te vinden in Azerbeidzjan.

Dieren

Steur AzerbeidzjanPhoto: Cacophony CC 3.0 Unported no changes made

De eerste verslagen over de rijkdom en diversiteit van het dierenleven in Azerbeidzjan zijn te vinden in reisverslagen van oosterse reizigers. Dierengravures op architecturale monumenten, oude rotsen en stenen zijn tot op de dag van vandaag bewaard gebleven. De eerste informatie over de flora en fauna van Azerbeidzjan werd verzameld tijdens de bezoeken van naturalisten aan Azerbeidzjan in de 17e eeuw.

Er zijn 106 soorten zoogdieren, 97 soorten vissen, 363 soorten vogels, 10 soorten amfibieën en 52 soorten reptielen geregistreerd en geclassificeerd in Azerbeidzjan.

Hieronder een greep uit zoogdieren die voorkomen in Azerbeidzjan:

Anatolische luipaardgevlekte of tijgerbunzingmoeflon
baardvleermuisgewone dwergvleermuismops- of dwarsoorvleermuis
bezoargeitingekorven of wimpervleermuisNoordse vleermuis
Blasius' hoefijzerneusKaspische robOost-Europese of oostelijke egel
boom- of edelmarterKaukasische wilde katOost-Kaukasische of dagestantoer
bosslaapmuis of boomslaperkaukasusbosmuisPerzische bosmuis
bosvleermuiskaukasuseekhoornPerzische woestijnmuis
Chinese renmuiskleine dwergvleermuisPontische bosmuis
daskleine hoefijzerneusrelmuis of zevenslaper
dwergmuiskropgazellerode of gewone eekhoorn
Euraziatische lynxKuhls dwergvleermuisruige dwergvleermuis
franjestaartlaatvliegersteenmarter
gemslangoor- of geoorde egelSyrische bruine beer
gestreepte hyenalangvleugel- of Schreibers vleermuistrekhamster
tuinspitsmuistweekleurige vleermuisveldmuis
wasbeerwilde katwitstaartstekelvarken
woel- of waterratzwarte rat

Azerbeidzjan Kaukasuseekhoornfoto: Mohammad Amin Ghaffari, Creative Commons Attribution 4.0 International
In Azerbeidzjan zijn ca. 230 vlindersoorten geteld. Hieronder een greep uit vlindersoorten die in Azerbeidzjan voorkomen:

Adonisblauwtjegeelsprietdikkopjekleine vuurvlinder
akkerparelmoervlindergehakkelde aureliaklein koolwitje
argusvlindergrauwe heremietkoninginnenpage
atalantagroot dikkopjekoningspage
balkanboswachtergroot koolwitjeoostelijk groentje
blauwe ijsvogelvlindergroot kustdikkopjeoostelijk resedawitje
bont zandoogjegrote vosoranje luzernevlinder
boswitjehooibeestjeoranjetipje
bruin blauwtjeIcarusblauwtjestaartblauwtje
bruin dikkopjeiepenpagetijgerblauwtje
bruin zandoogjekaasjeskruiddikkopjeveeloog
bruine vuurvlinderkardinaalsmantelveldparelmoervlinder
dambordjekeizersmantelwitbandzandoog
distelvlinderklein christusdoornblauwtjezilvervlek
eikenpagekleine monarchvlinderzuidelijk grauw zandoogje
esparcetteblauwtjekleine parelmoervlinderzuidelijk oranjetipje

Azerbeidzjan: dambordje
photo: Lucarelli CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported no changes made

In Azerbeidzjan zijn 52 soorten reptielen geteld. Hieronder een greep ui reptielen die in Azerbeidzjan voorkomen:

AGAMEN
Laudakia caucasiaPhrynocephalus persicusTrapelus ruderatus
Phrynocephalus horvathi
HAZELWORMEN
Anguis colchicascheltopusik, pantserhazelworm of Europese glasslang
GEKKO'S
Tenuidactylus caspius
ECHTE HAGEDISSEN
Darevskia armeniacaDarevskia portschinskiiDarevskia rudis
Darevskia caucasiaDarevskia raddeiDarevskia valentini
Darevskia chlorogasterDarrevskia rostombekowiweidehagedis
Darevskia daghestanica
WOESTIJNHAGEDISSEN
Eremias persicaEremias strauchisteppehagedis
Eremias pleskeiEremias velox
IRANOLACERTA
Iranolacerta brandtii
HALSBANDHAGEDISSEN
Kaspische smaragdhagedismiddelste smaragdhagediszand- of duinhagedis
SLANGOOGHAGEDISSEN
slangenooghagedis
PARVILACERTA
Parvilacerta parva
SKINKEN
Ablepharus bivittatusAblepharus pannonicus
SLANGEN
dobbelsteen- of dambordslangHemorrhois ravergierislanke of Europese wormslang
Dolichophis caspiuskatslangsteppe- of dioneklimslang
Dolichophis schmidtikleine zandboaVipera dinniki
Eirenis collarisLevantijnse adderVipera ebneri
Eirenis modestusMalpolon insignitusVipera eriwanensis
Eirenis punctatolineatusMontipivera raddeiVipera lotievi
Elaphe urarticaoostelijke ringslangVipera shemakhensis
gladde slangPlatyceps najadumZamenis hohenackeri
Gloydius caucasiusPsammophis lineolatusZamenis persicus
Hemorrhois nummiferRhynchocalamus satunini
SCHILDPADDEN
Europese moerasschildpadKaspische beekschildpad (foto)Moorse landschildpad

Kaspische beekschildpad, Azerbeidzjan
photo: Yuvalr CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported no changes made

In Azerbeidzjan zijn ca. 352 vogelsoorten geteld. Hieronder een greep uit vogelsoorten die in Azerbeidzjan voorkomen:

EENDACHTIGEN
sneeuwganszomertalingtopper
grauwe gansslobeendgrote zee-eend
kolganskrakeendzwarte zee-eend
dwergganssmientijseend
taigarietganswilde eendbrilduiker
toendrarietganspijlstaartnonnetje
roodhalsganswintertalinggrote zaagbek
knobbelzwaanmarmereendmiddelste zaagbek
kleine zwaankrooneendrosse stekelstaart
wilde zwaantafeleendwitkopeend
casarcawitoogeendbergeend
kuifeend
FAZANTACHTIGEN
Kaukasisch korhoenzwarte frankolijnPerzische woestijnpatrijs
patrijsKaukasisch berghoenkwartel
fazantKaspisch berghoenAziatische steenpatrijs
FLAMINGO'S
flamingo
FUTEN
dodaarsroodhalsfuutgeoorde fuut
kuifduikerfuut
DUIVEN
rotsduifzomertortelpalmtortel
holenduifoosterse tortelmaskerduif
houtduifTurkse tortel
ZANDHOENDERS
steppehoenwitbuikzandhoenzwartbuikzandhoen
TRAPPEN
grote trapoostelijke kraagtrapkleine trap
KOEKOEKEN
kuifkoekoekkoekoek
NACHTZWALUWEN
nachtzwaluw
GIERZWALUWEN
alpengierzwaluwgierzwaluwhuisgierzwaluw
RALLEN
waterralwaterhoenklein waterhoen
kwartelkoningmeerkoetkleinst waterhoen
porseleinhoengrijskoppurperkoet
KRAANVOGELS
jufferkraanvogelSiberische witte kraanvogelkraanvogel
GRIELEN
griel
KLUTEN
kluutsteltkluut
SCHOLEKSTERS
scholekster
KIEVITEN EN PLEVIEREN
zilverplevierkleine plevierwitstaartkievit
goudplevierkievitKaspische plevier (foto)
Aziatische goudpleviersporenkievitwoestijnplevier
morinelplevierIndische kievitstrandplevier
bontbekpleviersteppekievit
STRANDLOPERS EN SNIPPEN
regenwulpgrauwe franjepootkemphaan
dunbekwulpterekruiterbreedbekstrandloper
wulpoeverloperSiberische strandloper
rosse gruttowitgatkrombekstrandloper
gruttopoelruiterTemmincks strandloper
grote grijze snipbosruiterdrieteenstrandloper
bokjetureluurbonte strandloper
houtsnipzwarte ruiterBairds strandloper
poelsnipgroenpootruiterkleine strandloper
watersnipsteenloperBonapartes strandloper
rosse franjepootkanoetgestreepte strandloper

Azerbeidzjan, Kaspische plevier
photo: Kudaibergen Amirekul Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International no changes made

RENVOGELS & VORKSTAARTPLEVIEREN
renvogelOosterse vorkstaartpleviersteppevorkstaartplevier
vorkstaartplevier
JAGERS
kleine jagermiddelste jager
MEEUWEN
dwergmeeuwdrieteenmeeuwdunbekmeeuw
kokmeeuwreuzenzwartkopmeeuwzwartkopmeeuw
stormmeeuwPontische meeuwzilvermeeuw
geelpootmeeuwArmeense meeuwgrote burgemeester
kleine mantelmeeuwdwergsternlachstern
reuzensternwitwangsternzwarte stern
witvleugelsternvisdiefgrote stern
DUIKERS
roodkeelduikerparelduiker
OOIEVAARS
ooievaarzwarte ooievaar
AALSCHOLVERS
aalscholverdwergaalscholver
PELIKANEN
roze pelikaankroeskoppelikaan
REIGERS
roerdompwoudaapkwak
kleine zilverreigerralreigerkoereiger
grote zilverreigerblauwe reigerpurperreiger
IBISSEN EN LEPELAARS
zwarte ibisheilige ibislepelaar
VISARENDEN
visarend
HAVIKACHTIGEN, SPERWERACHTIGEN, ARENDACHTIGEN
grijze wouwrode wouwzwarte wouw
lammergieraasgiervale gier
monniksgierAziatische wespendiefwespendief
slangenarendschreeuwarendbastaardarend
dwergarendsteppearendkeizerarend
steenarendhavikarendbruine kiekendief
blauwe kiekendiefsteppekiekendiefgrauwe kiekendief
shikrabalkansperwersperwer
havikwitbandzeearendzeearend
buizerdarendbuizerd
KERKUILEN
kerkuil
UILEN
dwergooruiloehoesteenuil
bosuilransuilvelduil
ruigpootuil
HOPPEN
hop
IJSVOGELS
ijsvogelSmyrna-ijsvogel
BIJENETERS
bijenetergroene bijeneter
SCHARRELAARS
scharrelaar
SPECHTEN
draaihalskleine bonte spechtmiddelste bonte specht
grote bonte spechtwitrugspechtSyrische bonte specht
groene spechtzwarte specht
VALKACHTIGEN
kleine torenvalktorenvalkroodpootvalk
smellekenboomvalklannervalk
sakervalkslechtvalk

Azerbeidzjan: Smyrna-ijsvogel
photo: AlertCreative Commons Attribution 2.0 Generic no changes made

PAPEGAAIEN VAN DE OUDE WERELD
halsbandparkiet
WIELEWALEN EN VIJGVOGELS
wielewaal
KLAUWIEREN
grauwe klauwierTurkestaanse klauwierDaurische klauwier
klapeksterkleine klapekstermaskerklauwier
roodkopklauwier
KRAAIEN
gaaieksternotenkraker
alpenkraaialpenkauwkauw
roekbonte kraairaaf
MEZEN
zwarte meeskuifmeesrouwmees
Iraanse rouwmeespimpelmeeskoolmees
BUIDELMEZEN
buidelmeeszwartkopbuidelmees
LEEUWERIKEN
strandleeuwerikkortteenleeuwerikbergkalanderleeuwerik
kalanderleeuwerikzwarte leeuwerikkleine kortteenleeuwerik
Heines kortteenleeuwerikboomleeuwerikwitvleugelleeuwerik
veldleeuwerikkleine veldleeuwerikkuifleeuwerik
PANURIDAE
Baardmannetje
RIETZANGERS
kleine spotvogeloostelijke vale spotvogelgrote vale spotvogel
spotvogelzwartkoprietzangerrietzanger
veldrietzangerstruikrietzangerbosrietzanger
kleine karekietgrote karekiet
SPRINKHAANZANGERS
krekelzangersnorsprinkhaanzanger
ZWALUWEN
oeverzwaluwrotszwaluwboerenzwaluw
huiszwaluwroodstuitzwaluw
BOSZANGERS
fluiterbladkoningHumes bladkoning
Pallas' boszangerRaddes boszangerbruine boszanger
fitisbergtjiftjaftjiftjaf
groene fitisgrauwe fitisnoordse boszanger
SCOTOCERCIDAE
maquiszangerCetti's zanger
STAARTMEZEN
staartmees
GRASMUSSEN
zwartkoptuinfluitersperwergrasmus
braamsluiperoostelijke OrpheusgrasmusMénétriés zwartkop
grasmus
GOUDHANEN
goudhaan
ROTSKRUIPERS
rotskruiper
BOOMKLEVERS
rotsklevergrote rotskleverboomklever
ECHTE BOOMKRUIPERS
taigaboomkruiper
WINTERKONINGEN
winterkoning

Azerbeidzjan: grote rotsklever
photo: Dûrzan cîrano, Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported no changes made

WATERSPREEUWEN
waterspreeuw
SPREEUWEN
spreeuwroze spreeuw
LIJSTERS
grote lijsterzanglijsterzwartkeellijster
koperwiekmerelkramsvogel
beflijster
VLIEGENVANGERS
grauwe vliegenvangerrosse waaierstaartroodborst
Perzische roodborstNoordse nachtegaalnachtegaal
blauwborstblauwstaarttaigavliegenvanger
kleine vliegenvangerbalkanvliegenvangerbonte vliegenvanger
gekraagde roodstaartwitkruinroodstaartzwarte roodstaart
rode rotslijsterblauwe rotslijsterpaapje
roodborsttapuitAziatische roodborsttapuittapuit
Izabeltapuitwoestijntapuitoostelijke blonde tapuit
bonte tapuitFinsch' tapuitKoerdische tapuit
roodstaarttapuit
PESTVOGELS
pestvogel
HYPOCOLIIDAE
zijdestaart
HEGGENMUSSEN
alpenheggenmussteenheggenmusheggenmus
MUSSEN
huismusSpaanse musringmus
rotsmusbleke rotsmnussneeuwvink
PIEPERS EN KWIKSTAARTEN
grote gele kwikstaartgele kwikstaartoostelijke gele kwikstaart
citroenkwikstaartwitte kwikstaartgrote pieper
duinpiepergraspieperboompieper
Siberische boompieperroodkeelpieperwaterpieper
Pacifische waterpieper
VINKACHTIGEN
vinkkeepappelvink
roodmusgrote roodmuslangstaartroodmus
goudvinkrode woestijnvinkwoestijnvink
Mongoolse woestijnvink (foto)vale woestijnvinkgroenling
fraterkneugrote barmsijs
kruisbekputterEuropese kanarie
roodvoorhoofdkanariesijs
CALCARIIDAE
ijsgorssneeuwgors
GORZEN
zwartkopgorsbruinkopgorsgrauwe gors
grijze gorsgeelgorswitkopgors
steenortolaansmyrnagorsortolaan
rietgorswilgengorsdwerggors
bosgors

Azerbeidzjan: Mongoolse woestijnvink
photo: Imran ShahCreative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic no changes amde

Karabach paard

Het Karabach paard, een van de oudste paardenrassen ter wereld, is momenteel het nationale dier van Azerbeidzjan en is het officiële symbool van de regio Aghdam in Karabach. Het paard is een kruising van Akhal-Teke, Perzische, Kabardin, Turkoman en Arabische paarden.
Momenteel zijn er minder dan 1.000 Karabach paarden, wat betekent dat ze met uitsterven worden bedreigd. Genoemd naar de regio in Azerbeidzjan waar het paard voor het eerst werd ontwikkeld, staat het bekend om zijn goede temperament, snelheid, stevigheid, expressieve kenmerken en goed ontwikkelde spieren. Het paard is niet groot, meet gemiddeld tussen de 145-150 centimeter. Karakteristiek is dat Karabach paarden kastanjebruin of voskleurig zijn met een gouden tint. Minder vaak zijn Karabakhpaarden grijs of hebben ze witte vlekken.

Karabach paarden, Azerbeidzjan
President.az: CC Attribution 4.0 International no changes made

AZERBEIDZJAN LINKS

Advertenties
• Djoser Rondreis Azerbeidzjan
• Hotels Trivago
• Transport Azerbeidzjan - TTS Quality Logistics B.V
• Hotels Azerbeidzjan
• Auto huren in Azerbeidzjan
• Boeken, ook tweedehands, over AZERBEIDZJAN bij Bol.com

Nuttige links

Azerbeidzjan Startnederland (N+E)

Bronnen

Elmar Landeninformatie

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt juni 2024
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems