Landenweb.nl

AZERBEIDZJAN
 

Basisgegevens
  Officiële
  landstaal
  Azerbeidzjaans
  Hoofdstad  Bakoe
  Oppervlakte  86.600 km²
  Inwoners  10,223,342
  (2021)
  Munteenheid  Azerbeidzjaanse manat
  (AZN)
  Tijdsverschil  +5 (zomer +6)
  Web  .az
  Code.  AZE
  Tel.  +994

To read about AZERBAIJAN in English - click here

Hotels Azerbeidzjan

Geografie en Landschap

Geografie

Azerbeidzjan ligt in het zuidwesten van Azië op de Kaukasus tussen Iran (grenslengte 765 km) in het zuiden, Rusland (390 km) in het noorden en grenst in het oosten tevens met een kustlijn van 456 km aan de Kaspische Zee. Azerbeidzjan grenst verder nog aan Armenië (1007 km) en Turkije (15 km) in het westen en Georgië (480 km) in het noordwesten.
De oppervlakte van Azerbeidzjan is 86.600 km2 (inclusief de enclave Nagorny-Karabach). Azerbeidzjan is daarmee ongeveer 2,5 keer zo groot als Nederland.

advertentie

Azerbeidzjan SatellietfotoPhoto: Publiek domein

Landschap

Het landschap wordt beheerst door de Grote Kaukasus, dat is een hooggebergte. De hoogste top in het oostelijke deel (de Bazardüzü, op de grens met Dagestan) reikt tot 4466 m. De Kleine Kaukasus doet daar nauwelijks voor onder: 3904 m in Naxçivan. Beide ketens worden van elkaar gescheiden door het brede dal van de Kura, een diepe depressie die afloopt naar de Kaspische Zee.

advertentie

Azerbeidzjan LandschapPhoto: Gulustan CC 3.0 Unported no changes made

De Kaspische Zee ligt in 2008 circa 28 meter onder de zeespiegel en daarmee ligt een groot deel van het kustgebied, waaronder de Kaspische Laagte, eveneens onder zeeniveau. Het waterpeil van de zee is ten gevolge van de geringe hoeveelheid neerslag en de door stuwdammen afgenomen watertoevoer vanuit de Wolga de laatste decennia afgenomen. In een verder verleden is de zee echter nog kleiner geweest dan tegenwoordig. De zee is het diepst in het zuidelijke deel; het noordelijke bekken is op de meeste plaatsen zeer ondiep. De beide bekkens worden gescheiden door een ondieper gedeelte dat de verbinding vormt tussen de schiereilanden Apsjeron (Azerbeidzjan) en Tsjeleken (Turkmenistan). Tot de zee behoort ook de nagenoeg afgesloten inham Garabogazköl in Turkmenistan.

Klimaat en Weer

advertentie

Azerbeidzjan ZonsopgangPhoto: Publiek domein

Door de geografische verscheidenheid zijn er nogal wat onderlinge verschillen in het klimaat per regio. De kust van de Kaspische zee heeft veel wind. De regelmatig opstekende stormen maken de temperatuur draaglijk. De winters zijn niet al te koud, maar dat verandert hoger in de bergen. Hevige sneeuwval is een veel voorkomend verschijnsel in de Kaukasus. Het midden van het land is droog, maar de bossen in het zuiden vangen voldoende regen op, met name in oktober, november en maart. De gemiddelde temperatuur bedraagt tussen de 20 en 30 graden in het voorjaar en de zomer.

Planten en dieren

Planten

advertentie

Bloeiende Esdoorn AzerbeidzjanPhoto: Krzysztof Ziarnek CC 3.0 Unported no changes made

De beide bergketens zijn spaarzaam begroeid met flora die kenmerkend is voor het hooggebergte. Verscheidene toppen zijn het gehele of nagenoeg gehele jaar met sneeuw bedekt. Op de lager gelegen hellingen groeien eiken, beuken en esdoorns. De vlakte van de Kura heeft een steppelandschap.

Dieren

Steur AzerbeidzjanPhoto: Cacophony CC 3.0 Unported no changes made

De eerste verslagen over de rijkdom en diversiteit van het dierenleven in Azerbeidzjan zijn te vinden in reisverslagen van oosterse reizigers. Dierengravures op architecturale monumenten, oude rotsen en stenen zijn tot op de dag van vandaag bewaard gebleven. De eerste informatie over de flora en fauna van Azerbeidzjan werd verzameld tijdens de bezoeken van naturalisten aan Azerbeidzjan in de 17e eeuw.

Er zijn 106 soorten zoogdieren, 97 soorten vissen, 363 soorten vogels, 10 soorten amfibieën en 52 soorten reptielen geregistreerd en geclassificeerd in Azerbeidzjan.

De flora van Azerbeidzjan bestaat uit meer dan 4.500 soorten hogere planten. Door het unieke klimaat in Azerbeidzjan is de flora veel rijker aan soorten dan de flora van de andere republieken in de zuidelijke Kaukasus. 66 procent van de soorten die in de hele Kaukasus groeien, is te vinden in Azerbeidzjan.

Hieronder een greep uit zoogdieren die voorkomen in Azerbeidzjan:

Anatolische luipaardgevlekte of tijgerbunzingmoeflon
baardvleermuisgewone dwergvleermuismops- of dwarsoorvleermuis
bezoargeitingekorven of wimpervleermuisNoordse vleermuis
Blasius' hoefijzerneusKaspische robOost-Europese of oostelijke egel
boom- of edelmarterKaukasische wilde katOost-Kaukasische of dagestantoer
bosslaapmuis of boomslaperkaukasusbosmuisPerzische bosmuis
bosvleermuiskaukasuseekhoornPerzische woestijnmuis
Chinese renmuiskleine dwergvleermuisPontische bosmuis
daskleine hoefijzerneusrelmuis of zevenslaper
dwergmuiskropgazellerode of gewone eekhoorn
Euraziatische lynxKuhls dwergvleermuisruige dwergvleermuis
franjestaartlaatvliegersteenmarter
gemslangoor- of geoorde egelSyrische bruine beer
gestreepte hyenalangvleugel- of Schreibers vleermuistrekhamster
tuinspitsmuistweekleurige vleermuisveldmuis
wasbeerwilde katwitstaartstekelvarken
woel- of waterratzwarte rat

Hieronder een greep uit vogels die voorkomen in Azerbeidzjan:

EENDACHTIGEN
sneeuwganszomertalingtopper
grauwe gansslobeendgrote zee-eend
kolganskrakeendzwarte zee-eend
dwergganssmientijseend
taigarietganswilde eendbrilduiker
toendrarietganspijlstaartnonnetje
roodhalsganswintertalinggrote zaagbek
knobbelzwaanmarmereendmiddelste zaagbek
kleine zwaankrooneendrosse stekelstaart
wilde zwaantafeleendwitkopeend
casarcawitoogeendbergeend
kuifeend
FAZANTACHTIGEN
Kaukasisch korhoenzwarte frankolijnPerzische woestijnpatrijs
patrijsKaukasisch berghoenkwartel
fazantKaspisch berghoenAziatische steenpatrijs
FLAMINGO'S
flamingo
FUTEN
dodaarsroodhalsfuutgeoorde fuut
kuifduikerfuut
DUIVEN
rotsduifzomertortelpalmtortel
holenduifoosterse tortelmaskerduif
houtduifTurkse tortel
ZANDHOENDERS
steppehoenwitbuikzandhoenzwartbuikzandhoen
TRAPPEN
grote trapoostelijke kraagtrapkleine trap
KOEKOEKEN
kuifkoekoekkoekoek
NACHTZWALUWEN
nachtzwaluw
GIERZWALUWEN
alpengierzwaluwgierzwaluwhuisgierzwaluw
RALLEN
waterralwaterhoenklein waterhoen
kwartelkoningmeerkoetkleinst waterhoen
porseleinhoengrijskoppurperkoet
KRAANVOGELS
jufferkraanvogelSiberische witte kraanvogelkraanvogel
GRIELEN
griel
KLUTEN
kluutsteltkluut
SCHOLEKSTERS
scholekster
KIEVITEN EN PLEVIEREN
zilverplevierkleine plevierwitstaartkievit
goudplevierkievitKaspische plevier
Aziatische goudpleviersporenkievitwoestijnplevier
morinelplevierIndische kievitstrandplevier
bontbekpleviersteppekievit
STRANDLOPERS EN SNIPPEN
regenwulpgrauwe franjepootkemphaan
dunbekwulpterekruiterbreedbekstrandloper
wulpoeverloperSiberische strandloper
rosse gruttowitgatkrombekstrandloper
gruttopoelruiterTemmincks strandloper
grote grijze snipbosruiterdrieteenstrandloper
bokjetureluurbonte strandloper
houtsnipzwarte ruiterBairds strandloper
poelsnipgroenpootruiterkleine strandloper
watersnipsteenloperBonapartes strandloper
rosse franjepootkanoetgestreepte sttandloper

Karabach paard

Het Karabach paard, een van de oudste paardenrassen ter wereld, is momenteel het nationale dier van Azerbeidzjan en is het officiële symbool van de regio Aghdam in Karabach. Het paard is een kruising van Akhal-Teke, Perzische, Kabardin, Turkoman en Arabische paarden.
Momenteel zijn er minder dan 1.000 Karabach paarden, wat betekent dat ze met uitsterven worden bedreigd. Genoemd naar de regio in Azerbeidzjan waar het paard voor het eerst werd ontwikkeld, staat het bekend om zijn goede temperament, snelheid, stevigheid, expressieve kenmerken en goed ontwikkelde spieren. Het paard is niet groot, meet gemiddeld tussen de 145-150 centimeter. Karakteristiek is dat Karabach paarden kastanjebruin of voskleurig zijn met een gouden tint. Minder vaak zijn Karabakhpaarden grijs of hebben ze witte vlekken.

Karabach paarden, Azerbeidzjan
President.az: CC Attribution 4.0 International no changes made

AZERBEIDZJAN LINKS

Advertenties
• Djoser Rondreis Azerbeidzjan
• Hotels Azerbeidzjan
• Transport Azerbeidzjan - TTS Quality Logistics B.V
• Hotels Trivago
• Auto huren in Azerbeidzjan
• Boeken, ook tweedehands, over AZERBEIDZJAN bij Bol.com

Nuttige links

Azerbeidzjan Startnederland (N+E)

Bronnen

Elmar Landeninformatie

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt februari 2024
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems