Geografie   

Wil je persoonlijke reistips ontvangen? Klik hier.
Basisgegevens
   Officiële landstaalPortugees
   HoofdstadLuanda
   Oppervlakte1.246.700 km²
   Inwoners31.648.066 (mei 2019)
   Munteenheidkwanza (AOA)
   Tijdsverschil+0 (zomer +1)
   Web | Code | Tel..ao | AGO | +244

Algemeen

Angola ligt in het zuidwesten van Afrika, ten zuiden van de evenaar, en grenst in het noorden aan de Democratische Republiek Congo (Congo-Kinshasa, 2421 km, exclusief Cabinda) en de Republiek Congo (Congo-Brazzaville, 231 km), in het zuiden aan Namibië (1427 km) en in het zuidoosten aan Zambia (1065 km). In het westen grenst Angola aan de Atlantische Oceaan met een kustlijn van ca. 1650 km.
De exclave Cabinda, grenzend aan de Atlantische Oceaan, is een Angolese provincie die ingeklemd ligt tussen de Democratische Republiek Congo in het zuiden en oosten en de Republiek Congo in het noorden. Het voormalige Portugese protectoraat (Portugees-Congo) heeft een oppervlakte van 7270 km².
De oppervlakte van Angola bedraagt 1.246.700 km² en het land is daarmee ongeveer 37 keer zo groot dan Nederland. Wereldwijd zijn 23 landen groter dan Angola, in Afrika zijn maar zes landen, Algerije (2.381.741 km²), Democratische Republiek Congo (2.344.858 km²), Sudan (1.886.068 km²), Libië (1.759.540 km²), Tsjaad (1.284.000 km²) en Niger (1.267.000 km²), groter dan Angola.

Angola Satellietfoto: Publiek domein

Landschap

Hoogste berg van Angola Morro de Moco Foto:Benjamin Stauch

Het landschap van Angola wordt vooral gekenmerkt door drie grote landschapstypes: de laaggelegen kuststrook, de heuvels en bergen en een uitgestrekt plateau. De kuststrook in het westen van Angola varieert in breedte van slechts 25 kilometer in de regio Benguela tot 150 kilometer in de regio Luanda in de vallei van de Cuanza-rivier.
Ten oosten van de kuststrook begint een strook van heuvels en bergen, in het noorden ongeveer 135 kilometer breed en in Centraal-Angola en naar het zuiden toe slechts 30 kilometer breed. Ten noorden van de Cuanza-rivier verandert het laagland geleidelijk in een heuvelachtig landschap met een hoogte van ca. 500 meter. Ten zuiden van de Cuanza-rivier stijgt het landschap spectaculair snel naar een hoogte van maximaal 2400 meter in de Serra da Chela bergketen in de provincie Huíla.
De rest van Angola, ca. 2/3 van het land, wordt ingenomen door het hooggelegen Bié-plateau, een onderdeel van het Centraal Afikaanse Plateau, dat zich uitstrekt van het zuiden van de Democratische Republiek Congo tot in Namibië. De gemiddelde hoogte van het plateau bedraagt 1828 meter; de hoger gelegen delen hebben een gemiddelde hoogte van 2500 meter. De hoogste berg van Angola is de Morro de Moco, gelegen in de provincie Huambo, met een hoogte van 2619 meter. Andere hoge bergen in Angola zijn de Lupangue (2554 m), de Ungungi (2511 m), de Senha (2494 m), Mbuindo (2480 m), Vavele (2479 m), Chalima (2478 m), Catchimanha (2451 m), Tchila (2442 m) en Sacotiquite (2438 m).
In het zuidwesten van Angola ligt nog een uitloper van de Namibwoestijn of Namib, die doorloopt tot de Angolese stad Namibe. Het noordelijke deel van deze woestijn wordt ook wel Kaokoveldwoestijn genoemd en bestaat uit grindvlaktes, heuvels, valleien, zandduinen en zandvlaktes.

Namibwoestijn in Angola
foto: Erik Cleves Kristensen, Creative Commons Attribution 2.0 Generic no changes made

Langste rivier van Angola is de Cuanza
foto: jlrsousa, Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic no changes made

Angola heeft een netwerk van rivieren, waarvan de meeste ontspringen in de bergregio. De belangrijkste rivieren van het land zijn de Cuanza (Kwanza) en de Kunene (Cunene). De Cuanza stroomt richting het noorden, de Kunene naar het zuiden, maar beiden stromen uiteindenlijk in de Atlantische Oceaan. De Cuanza is de langste (950 km) rivier die in zijn geheel in Angola ligt. De Kunene (1050 km) vormt in het zuiden van Angola de grens met Namibië en valt in zomers met een normale regenval nooit droog, in tegenstelling tot de meeste andere rivieren van Angola.
De Cuanza is vanaf de kust iets meer dan 200 kilometer bevaarbaar voor transportdoeleinden, de ander rivieren van Angola zijn nauwelijks bruikbaar voor dat doel, maar worden wel gebruikt voor onder andere irrigatie en hydro-elekriciteit. Andere belangrijke rivieren van Angola zijn de Cubango, Cuando, Cassai, Cuito en Chicapa. De grens met de Democratische Republiek Congo word gevormd door de machtige Zaïre (ook wel Congo).

Klimaat

Klimaattabel Luanda, hoofdstad van Angola
afbeelding: Hedwig in Washington, Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Het klimaat van Angola wordt getemperd door de relatief koele Benguela Golfstroom langs de kust en het hoogland in Centraal-Angola. Het resultaat is een subtropisch klimaat in vrijwel het hele land. Van mei tot augustus, de winterperiode op het zuidelijk halfrond, is een koele, droge periode (Cacimbo), terwijl het in de zomerperiode zeer warm, klam en regenachtig kan zijn van midden-september tot april in het noordoosten, van midden-oktober tot april in Centraal-Angola en van november tot maart in het zuiden. Langs de kust tot aan de hoofdstad Luanda duurt het regenseizoen mar van februari tot april, in het uiterste zuidoosten van Angola heerst zelfs een (semi)woestijnklimaat.

In het noorden van Angola, waar het hoogland niet meer boven de 1000 meter komt, en in de exclave Cabinda, heerst een tropisch klimaat met een regenseizoen dat duurt van half oktober tot half mei in het westen en van half september tot april in het oostelijke gedeelte van Noord-Angola. Jaarlijks valt er in dit deel van Angola meer dan 1000 mm neerslag. In het westen schijnt de zon relatief weinig, van februari tot en met juni maar zes uur per dag, van juli tot en met januari maar vier of vijf uur per dag. Dit komt door de zware bewolking die boven het gebied hangt, zelfs in het droge seizoen. In het het oosten schijnt de zon gemiddeld veeel langer, zeker in het droge seizoen.

Planten

Weltwitschia Mirabilis Angola Foto:Freddy Weber

In de Namib-woestijn, gelegen in het zuidwesten van het land, groeit een unieke plant de tumboa (Weltwitschia mirabilis). Deze plant heeft twee brede bladeren van enkele meters lengte die op de woestijngrond liggen. De baobab (apenbroodboom) komt ook voor in Angola.

Dieren

Wildebeest Angola Foto:Stefan Swanepoel

Typische savannedieren leven op het Bié-plateau zoals leeuwen, hyena’s, olifanten, wildebeesten, zebra’s en antilopen. Ook apen, nijlpaarden en krokodillen hebben hier hun leefgebied. Voor het voortbestaan van de sabelantilope, de gorilla, de zwarte neushoorn en de Angola-giraffe wordt gevreesd.

Hhet nationale dier van Angola is de roodkuiftoerako.

Roodkuiftoerako, nationale vogel van Angola
foto: William Warby, Creative Commons Attribution 2.0 Generic no changes made

struisvogelachtigen
struisvogel
eendachtigen
witwangfluiteendrosse fluiteendwitrugeend
knobbeleendHartlaubs eendnijlgans
spoorwiekgansAfrikaanse dwergeendHottentottaling
Kaapse slobeendslobeendAfrikaanse zwarte eend
geelsnaveleendKaapse talingroodsnavelpijlstaart
bruine krooneendAfrikaanse stekelstaart
parelhoenders
helmparelhoenzwart parelhoenkuifparelhoen
kroonparelhoen
fazantachtigen
kwartelblauwe kwartelharlekijnkwartel
Hartlaubs frankolijnGrants frankolijngeschubde frankolijn
roodsnavelfrankolijnSwierstra's frankolijnSwainsons frankolijn
roodkeelfrankolijnkuiffrankolijnCoquifrankolijn
witkeelfrankolijnLathams frankolijnroodvleugelfrankolijn
Finsch' frankolijnArchers frankolijn
flamingo's
flamingokleine flamingo
futen
dodaarsfuutgeoorde fuut
duiven
rotsduifgespikkelde duifAfrikaanse houtduif
olijfduifbronsnekduifkaneeltortel
treurtortelroodoogtortelKaapse tortel
palmtortelsmaragdvlekduifstaalvlekduif
tamboerijnduifBrehmers duifmaskerduif
Afrikaanse papegaaiduif*

Afrikaanse papegaaiduif, duivensoort in Angolafoto: Bernard DUPONT, Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

zandhoenders
namaquazandhoengeelkeelzandhoendubbelbandzandhoen
bont zandhoen
trappen
koritrapLudwigs trapDenhams trap
senegaltrapRüppels trapZuid-Afrikaanse kuiftrap
botswanatrapzwartbuiktrap
toerako's
reuzentoerakogroene toerakoSchalows toerako
zwartsnaveltoerakogeelsnaveltoerakoroodkuiftoerako
Lady Ross' toerakovale toerako
koekoeken
koekoekSenegalese spoorkoekoekmonniksspoorkoekoek
koperstaartspoorkoekoekwenkbrauwspoorkoekoekzwarte spoorkoekoek
blauwe geelsnavelmalkohakuifkoekoekLevaillants koekoek
jacobijnkoekoekdiksnavelkoekoekdiederikkoekoek
Klaas' koekoekgeelkeelkoekoeksmaragdkoekoek
grijze langstaartkoekoekbruine langstaartkoekoekzwarte koekoek
heremietkoekoekAfrikaanse koekoekgabonspoorkoekoek
nachtzwaluwen
nachtzwaluwwimpelnachtzwaluwroodwangnachtzwaluw
zwartschoudernachtzwaluwroethalsnachtzwaluwruwenzorinanachtzwaluw
moerasnachtzwaluwrotsnachtzwaluwlangstaartnachtzwaluw
gabonnachtzwaluw
giezwaluwen
gierzwaluwiturigierzwaluwmoerasgierzwaluw
Cassins gierzwaluwBöhms gierzwaluwshoagierzwauw
alpengierzwaluwgeschubde berggierzwaluwbaobabgierzwaluw
vale gierzwaluwKaapse gierzwaluwdamaragierzwaluw
huisgierzwaluwhorusgierzwaluwkaffergierzwaluw
Afrikaanse palmgierzwaluw
donsstaartrallen
parelvlekralbruinvlekralroodborstral
ugallaralBöhms ralstrepenral
rallen, koetjes en waterhoenders
Afrikaanse waterralkwartelkoningAfrikaanse kwartelkoning
porseleinhoenAfrikaans waterhoenwaterhoen
knobbelmeerkoetAfrikaans purperhoensmaragdpurperkoet
nkulenguralAfrikaans porseleinhoenzwart porseleinhoen
kleinst waterhoen
fuutkoeten
watertrapper

parelvlekral
foto: Francesco Veronesi: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

kraanvogels
grijze kroonkraanvogelzwarte kroonkraanvogellelkraanvogel
grielen
watergrielKaapse griel
krokodilwachters
krokodilwachter
kluten
kluutsteltkluut
scholeksters
scholeksterAfrikaanse zwarte scholekster
kieviten en plevieren
zilverplevierAziatische goudplevierSmidsplevier
Kaspische plevierherdersplevierstrandplevier
bontbekplevierdriebandplevierForbes' plevier
vale strandplevierKaapse plevierlangteenkievit
sporenkievitwitkruinkievitrouwkievit
diadeemkievitlelkievit
goudsnippen
goudsnip
jacana's
dwergjacanalelieloper
strandlopers en snippen
wulpregenwulprosse grutto
gruttosteenloperkanoet
kemphaankrombekstrandloperdrieteenstrandloper
bonte strandloperkleine strandloperpoelsnip
Afrikaanse snip*terekruiterrosse franjepoot
oeverloperwitgatAmerikaanse bosruiter
groenpootruiterpoelruiterbosruiter
tureluur
vechtkwartels
gestreepte vechtkwartelnatalvechtkwartel
renvogels en vorkstaartplevieren
rosse renvogelTemmincks renvogeldubbelbandrenvogel
driebandrenvogelbronsvleugelrenvogelvorkstaartplevier
steppevorkstaartplevierrotsvorkstaartpleviergrijze vorkstaartplevier
jagers
Subantarctische grote jagermiddelste jagerkleine jager
kleinste jager

Afrikaanse snip komt voor in Angola
foto: Derek Keats, Creative Commons Attribution 2.0 Generic no changes made

meeuwen
vorkstaartmeeuwgrijskopmeeuwkokmeeuw
dwergmeeuwFranklins meeuwkleine mantelmeeuw
kelpmeeuwnoddybonte stern
dwergsterndamarasternlachstern
reuzensternzwarte sternwitvleugelstern
witwangsternDougalls sternvisdief
noordse sternkoningssterngrote kuifstern
grote sternAfrikaanse schaarbek
keerkringvogels
witstaartkeerkringvogelroodsnavelkeerkringvogel
pinguïns of vetganzen
zwartvoetpinguïn
albatrossen
grote albatrosgeelbekalbatrosgrijskopalbatros
witkapalbatrosSalvins albatroswenkbrauwalbatros
koningsalbatros
zuidelijke stormvogeltjes
Wilsons stormvogeltje
noordelijke stormvogeltjes
stormvogeltjevaal stormvogeltje
stormvogels en pijlstormvogels
zuidelijke reuzenstormvogelnoordelijke reuzenstormvogelKaapse stormvogel
langvleugelstormvogeldonsstormvogelAntarctische prion
witkinstormvogelKuhls pijlstormvogelgrote pijlstormvogel
grauwe pijlstormvogelnoordse pijlstormvogel
ooievaars
Afrikaanse gaperzwarte ooievaarAbdims ooievaar
bisschopsooievaarooievaarzadelbekooievaar
Afrikaanse maraboeAfrikaanse nimmerzat
genten
Jan-van-gentKaapse Jan-van-gentbruine gent
slangenhalsvogels
Afrikaanse slangenhalsvogel
aalscholvers
Afrikaanse dwergaalscholverkroonaalscholvergrote aalscholver
Kaapse aalscholverkustaalscholver
pelikanen
roze pelikaankleine pelikaan
schoenbekooievaar
schoenbekooievaar
hamerkop
hamerkop

schoenbekooievaar, vogel vn Angola
foto: Bildflut, Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

reigers
roerdompwoudaapAfrikaanse woudaap
Afrikaanse tijgerroerdompblauwe reigerzwartkopreiger
reuzenreigerpurperreigergrote zilverreiger
middelste zilverreigerkleine zilverreigerSharpes reiger
zwarte reigerkoereigerralreiger
madagaskarralreigerroodbuikreigermangrovereiger
kwakwitrugkwak
ibissen en lepelaars
zwarte ibisheilige ibisgeschubde ibis
hadada-ibisAfrikaanse lepelaar
secretarisvogel
secretarisvogel
visarenden
visarend
havikachtigen
grijze wouwkaalkopkiekendiefpalmgier
aasgierwespendiefAfrikaanse koekoekswouw
witkopgieroorgierkapgier
witruggierbateleurCongolese slangenarend
zwartborstslangenarendbruine slangenarendkleine grijze slangenarend
vleermuiswouwkroonarendvechtarend
Afrikaanse zwarte kuifarendschreeuwarendWahlbergs arend
dwergarendAyres' havikarendsavannearend
steppearendCassins kuifarendzwarte arend
Afrikaanse havikarendhagedisbuizerddonkere zanghavik
zanghavikgabarhavikbruine kiekendief
Afrikaanse bruine kiekendiefsteppekiekendiefgrauwe kiekendief
roodborsthavikAfrikaanse havikkameroenhavik
shikraOost-Afrikaanse dwergsperwerovambosperwer
Afrikaanse sperwerzwarte haviklangstaarthavik
zwarte wouwAfrikaanse zeearendbuizerd
Afrikaanse roodstaartbuizerdaugurbuizerd
kerkuilen
Kaapse grasuilkerkuil
uilen
dwergooruilAfrikaanse dwergooruilzuidelijke witwangdwergooruil
Afrikaanse oehoekleine oehoeShelleys oehoe
Verreaux' oehoeakoenoehoePels visuil
kleine visuilgeparelde dwerguilKaapse dwerguil
Ituri-dwerguilAfrikaanse bosuilAfrikaanse velduil
muisvogels
bruine muisvogelroodstuitmuisvogelroodwangmuisvogel
trogons
narinatrogonbandstaarttrogon
hoppen
hop
boomhoppen
groene kakelaardamara-kakelaarzwarte boomhop
Zuid-Afrikaanse boomhop
hoornraven
zuidelijke hoornraaf
neushoornvogels
dwergtokkuiftokBradfields tok
bonte tokgrijze tokdiksnaveltok
zuidelijke geelsnaveltokMonteiro's tokzuidelijke roodsnaveltok
damaratokwitkuiftok*zwarte tok
blauwkeelneushoornvogelgrijsoorneushoornvogelbruinoorneushoornvogel
witpootneushoornvogeltromperneushoornvogelfluitneushoornvogel

witkuiftok, vogel uit Angola
foto: Tony Hisgett, Creative Commons-licentie Naamsvermelding 2.0 Unported no changes made

ijsvogels
kobaltijsvogelglansijsvogelmalechietijsvogel
witbuikijsvogelAfrikaanse dwergijsvogelbruinkopdwergijsvogel
bruinkopdwergijsvogelwitkeelijsvogelgrijskopijsvogel
senegalijsvogelteugelijsvogelbruinkapijsvogel
gestreepte ijsvogelAfrikaanse reuzenijsvogelbonte ijsvogel
bijeneters
zwarte bijeneterwitkapbijeneterdwergbijeneter
blauwborstbijeneterzwaluwstaartbijeneterzwartkopbijeneter
witkeelbijenetergroene bijenetermadagaskarbijeneter
bijeneterroze bijeneterzuidelijke karmijnrode bijeneter
scharrelaars
scharrelaarvorkstaartscharrelaarvlagstaartscharrelaar
roodkruinscharrelaarbreedbekscharrelaarblauwkeelscharrelaar
Afrikaanse baardvogels
geelsnavelbaardvogelkuifbaardvogelgrijskeelborstelneus
Sladens borstelneusPels borstelneuskaalkopbaardvogel
geelkopbaardvogelgespikkelde ketellappergeelrugketellapper
roodstuitketellappergeelkeelketellappergeelstuitketellapper
geelvoorhoofdketellappergeelvlekbaardvogelgeelparelbaardvogel
miombabaardvogelKaapse baardvogelwitkopbaardvogel
zwarthalsbaardvogelroodbuikbaardvogeldubbeltandbaardvogel
honingspeurders
dwerghoningspeurdergrijze honingspeurderbruinrughoningspeurder
bleke honingspeurderkleinste honingspeurderdiksnavelhoningspeurder
kleine honingspeurdergevlekte honingspeurderschubkeelhoningspeurder
grote honingspeurderlierstaarthoningspeurder
spechten
Afrikaanse draaihalsAfrikaanse dwergspechtElliots specht
kardinaalspechtbaardspechtgeelkruinspecht
grijsgroene spechtolijfspechtbruinoorspecht
termietenspechtgroenrugspechtBennetts specht
goudstaartspecht
valkachtigen
Afrikaanse dwergvalkkleine torenvalktorenvalk
rotsvalkgrote torenvalkgrijze torenvalk
Dickinsons torenvalkroodkopsmellekenroodpootvalk
amoerroodpootvalkboomvalkAfrikaanse boomvalk
lannervalkslechtvalk
papegaaien van de Oude Wereld
roodmaskeragapornisperzikkopagapornis
papegaaien van Afrika en de Nieuwe Wereld
grijze roodstaartpapegaaibruinnekpapegaaicongopapegaai
Meyers papegaaiRüppells papegaai
schreeuwvogels
Kaapse breedbekroodflankbreedbek
pitta's
Angolapitta*
rupsvogels
witborstrupsvogelKaapse rupsvogelCongolese rupsvogel
roodschouderrupsvogelpurperrupsvogel
wielewalen en vijgvogels
wielewaalAfrikaanse wielewaalblauwvleugelwielewaal
maskerwielewaalzwartvleugelwielewaal
Platysteiridae
tapuitklauwierbruinkeellelvliegenvangerAngolese lelvliegenvanger
zwartkeellelvliegenvangerwitstuitlelvliegenvangerroodwanglelvliegenvanger
Reichenows lelvliegenvangergeelbuiklelvliegenvangerBoultons vliegenvanger
witflankvliegenvangerpriritvliegenvangerwestelijke savannevliegenvanger
Angolese vliegenvanger

Angolapitta
foto: Derek Keats, Creative Commons Attribution 2.0 Generic no changes made

vanga's
helmklauwierroodsnavelklauwierroestbuikklauwier
Retz' klauwiergabelaklauwierAfrikaanse klauwiervliegenvanger
zwart-witte klauwiervliegenvanger
Malaconotidae
broebroe*gambiapoederdonsklauwierpoederdonsklauwier
bospoederdonsklauwiergabonpoederdonsklauwierSabines poederdonsklauwier
kleine tsjagrazwartkruintsjagrabruinkoptsjagra
Lühders fiskaalAngolese fiskaalgabelafiskaal
tropische fiskaalmoerasfiskaalBurchells fiskaal
zwarte fiskaalbokmakierieklauwiergrijze bosklauwier
oranje bosklauwierveelkleurige bosklauwierReichenows bosklauwier
bonte bosklauwierspookklauwierMonteiro's klauwier
drongo's
Sharpes drongogewone rechtstaartdrongotreurdrongo
bosdrongohaarkuifdrongo
monarchen en waaierstaartvliegenvangers
blauwkopkuifmonarchroodbuikparadijsmonarchgabonparadijsmonarch
Bates' paradijsmonarchAfrikaanse paradijsmonarch
klauwieren
grauwe klauwierkleine klapeksterMackinnons klauwier
noordelijke gekraagde klauwierzuidelijke gekraagde klauwierSouza's klauwier
roodkopklauwiereksterklauwierwitkruinklauwier
kraaien
Kaapse roekschildraaf
Hyliotidae
geelbuikhyliotamashonahyliota
Stenostiridae
turkooiskuifvliegenvangerwitstaartkuifvliegenvanger
mezen
Rüppells meesroestbuikmeesroetmees
Carps meesgabonmeesmiombomees
acaciamees
buidelmezen
acaciakapokmeesKaapse kapokmees
leeuweriken
sjirpleeuweriknamibleeuwerikbenguelalangsnavelleeuwerik
lijsterleeuwerikbruinrugvinkleeuwerikgrijsrugvinkleeuwerik
sabotaleeuweriksavanneleeuwerikroodnekleeuwerik
Angolese leeuwerikratelleeuwerikmusleeuwerik
roodkapleeuwerikStarks leeuwerikroodsnavelleeuwerik
Nicatoridae
grijskeelnicatorgeelkeelnicator
Macrosphenidae
groene krombekgeelbuikkrombekroodkapkrombek
Kaapse krombekroodstuitrotszangerbaardgrasvogel
gele langsnavelzangergrijze langsnavelzangerangolalangsnavelzanger
hyliameeshylia
Cisticolidae
Salvadori's eremomelageelbuikeremomelagroenkaperemomela
roodkaperemomelazwarthalseremomelaroesthalseremomela
witkeelpriniamiombosavannezangerkleine savannezanger
gabandeerde savannezangerMekker-camaropteraHarterts camaroptera
geelbrauwcamaropteraolijfgroene camaropterazwartkeelapalis
maskerapalisgeelborstapaliszwartrugapalis
Goslings apalisgrijze apalisbruinkopapalis
roestflankpriniazwartborstpriniazebraprinia
roodmaskergraszangerwitbrauwgraszangerfluitgraszanger
bosgraszangerangolagraszangerlangstaartgraszanger
ratelgraszangerroodstaartgraszangerrotsgraszanger
jammergraszangerHeuglins graszangerluapulagraszanger
moerasgraszangervalleigraszangergrote graszanger
natalgraszangerbruinkopgraszangerzwartstaartgraszanger
kortvleugelgraszangergraszangerkalaharigraszanger
tinktinkgraszangerdambograszangerbleekkopgraszanger
dwerggraszanger

Broebroe, vogel van Angola
foto: Derek Keats, Creative Commons Attribution 2.0 Generic no changes made

Acrocephalidae
rietzangergele rietzangerKaapse rietzanger
papyrusrietzangerspotvogelkleine karekiet
kortvleugelkarekietgrote karekiet
Locustellidae
waaierstaartzangerkameroenstruikzangermoerasstruikzanger
zwaluwen
vale oeverzwaluwoeverzwaluwwitbrauwzwaluw
Brazza's zwaluwvale rotszwaluwboerenzwaluw
Angolese zwaluwzwarte zwaluwwitkeelzwaluw
roodkruinzwaluwparelborstzwaluwbenguelazwaluw
Kaapse zwaluwsavannezwaluwroodborstzwaluw
moskeezwaluwroodkeelklifzwaluwKaapse klifzwaluw
gabonzwaluwhuiszwaluwjunglekamzwaluw
witkopkamzwaluwblauw-zwarte kamzwaluwgrijsstuitzwaluw
buulbuuls
dunsnavelbuulbuulgoudbuulbuulzwartkraagbuulbuul
roodstaartbladakleine groenstaartbladaHartlaubs buulbuul
geelnekbuulbuulgeelborstbuulbuulwitstaartbuulbuul
geelkraagbuulbuulgevlekte buulbuulmoerasbuulbuul
roodstaartbaardbuulbuulCassins baardbuulbuulReichenows baardbuulbuul
dwergbuulbuulAnsorges buulbuulAlexanders buulbuul
geelbaardbuulbuulgroene buulbuulzingende gabonloofbuulbuul
Kaapse loofbuulbuulangolaloofbuulbuulgrijze loofbuulbuul
Cabanis loofbuulbuulkleine loofbuulbuulXaviers loofbuulbuul
witkeelloofbuulbuulgrauwe buulbuulmaskerbuulbuul
boszangers
fluiterfitisBoultons boszanger
Scotocercidae
roodkapelfmonarch
Sylviidae
Ethiopische monnikstimaliatuinfluiterKaapse meeszanger
grasmus
brilvogels
oranjerivierbrilvogelAfrikaanse brilvogel*
Pellorneidae
bruine lijstertimaliagrijswanglijstertimaliaschubborstlijstertimalia
witbuiklijstertimalia
Leiothrichidae
zuidelijke witstuitbabbelaarzwartteugelbabbelaarpijlpuntbabbelaar
naaktwangbabbelaar
echte boomkruipers
Afrikaanse gevlekte boomkruiper
ossenpikkers
roodsnavelossenpikkergeelsnavelossenpikker
spreeuwen
lelspreeuwamethistspreeuwvaalvleugelspreeuw
kastanjevleugelspreeuwwitvleugelspreeuwspitsstaartspreeuw
purperkopglansspreeuwgrote glansspreeuwMeves' langstaartglansspreeuw
prachtglansspreeuwpijlstaartglansspreeuwgroenstaartglansspreeuw
roodschouderglansspreeuw
lijsters
Frasers kortpootlijsterwitstaartlijsterGurneys lijster
acacialijsterkurrichanelijsterKaapse lijster
peliolijster
vliegenvangers
Kaapse vliegenvangerfantivliegenvangergrauwe vliegenvanger
Cassins vliegenvangerBöhms vliegenvangerrouwvliegenvanger
dofblauwe vliegenvangermaricovliegenvangervale vliegenvanger
lijstervliegenvangerwitbrauwbosvliegenvangerStricklands bosvliegenvanger
grijskeelvliegenvangermeesvliegenvangerblauwgrijze vliegenvanger
hererotapuitKaapse drongovliegenvangerAngolese drongovliegenvanger
vuurkapaletheboswaaierstaartstreepkopwaaierstraat
baardwaaierstaartkalahariwaaierstaartbruinrugwaaierstaart
witbrauwwaaierstaartgrijsvleugeljanfrederikwitbrauwlawaaimaker
roodkoplawaaimakerRands lawaaimakerwitkruinlawaaimaker
holenlawaaimakerzambesipalmlijstergabonpalmlijster
bruinborstaletheBocages janfrederikgabela-akalat
bonte vliegenvangerwithalsvliegenvangergekraagde roodstaart
kortteenrotslijstermiomborotslijsterAfrikaanse roodborsttapuit
karoospekvreterwoestijnspekvreterzwarte miertapuit
Kaapse miertapuitcongomiertapuitbergtapuit
Arnots miertapuittapuitaardtapuit
izabeltapuitwitkapmiertapuitroodstaartspekvreter

Afrikaanse brilvogel, vogel uit Angola
foto: Charles J Sharpe, Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International no changes made

honingzuigers
roodpluimhoningzuigerAnchieta's honingzuigerbruine honingzuiger
violetrughoningzuigervioletstaarhoningzuigerkorststaarthoninguiger
goudbandhoningzuigerhalsbandhoningzuigerReichenbachs honingzuiger
groenkophoningzuigerBannermans honingzuigerbruinrughoningzuiger
olijfgroene honingzuigerkarmeliethoningzigergroenkeelhoningzuiger
amethisthoningzuigerroodborsthoningzuigerBocages honingzuiger
bronshoningzuigerolijfbuikhoningzuigerwestelijke miombohoningzuiger
oostelijk miombohoningzuigerberghoningzuigergrote kraaghoningzuiger
maricohoningzuigerShelly honingzuigergewone purperbandhoningzuiger
Bouviers honingzuigerroodbuikhoningzuigergroenkruinhoningzuiger
prachthoningzuigerangolahoningzuigerwitbuikhoningzuiger
ornaathoningzuigerroethoningzuigerBates' honingzuiger
koperhoningzuiger
wevers
roodsnavelbuffelweverbaardmanwevermahaliwever
roestwangweverroodrugweverrepublikeinwever
zwartkeelprachtweverroodkeelprachtweverkuifprachtwever
roodkopprachtweverscharlaken weverzwartkinwever
dunbekweverloangodunbekweverzwartnekwever
brilweverBocages weversaffraanwever
koningsweverbruinkeelweverkleine textorwever
maskerweverfluweelwevergrote textorwever
kastanjeweverdriekleurweverwoudwever
bruinkapweverPreuss' wevermiombowever
bruinstuitweverroodkopweverroodbekwever
kortstaartwevergrenadierweverroodvoorhoofdwever
zwarte vuurweverNapoleonwevergoudrugwever
fluweelwidavinkspiegelwidavinkgeelrugwidavink
roodkeelwidavinkroodschouderwidavinkHartlaubs widavink
hanenstaartwidavinkdikbekwever
prachtvinken
bleekkopnegervinkgrijskopnegervinkbruinborstnegervink
witborstnegervinkmierenpikkerhalsbandastrild
Angolese astrildgeelbuikastrildgroene druppelastrild
Reichenows bergastrildzwartstaartastrildcinderella-astrild
moerasastrildoranjekaakjesint-helenafazantje
zwartkapastrildelfenastrildroodborstblauwsnavel
roodkopblauwsnavelpurperastrildAngolees blauwfazantje*
blauwfazantjegranaatastrildleigrijze astrild
rode druppelastrildbruine druppelastrildmelba-astrild
wenerastrildvuurvinkjebruine amarant
donkerrode amarantbleekbekamarantroze amarant
bandvinkroodkopamadinegoudbuikje
kwartelastrildsprinkhaanastrildgewoon ekstertje
glansekstertjereuzeneksterje
Viduidae
dominicanerwidabreedstaartparadijswidasmalstaartparadijswida
koningswidastaalvinkgroene staalvink
purperstaalvinkkoekoekswever
mussen
huismusroestmusKaapse mus
grijskopmusmozambiquemusKaapse rotsmus
kwikstaarten en piepers
Kaapse kwikstaartbergkwikstaartgele kwikstaart
Afrikaanse bonte kwikstaartwitte kwikstaartkaneelpieper
bospieperlangsnavelpieperbruinrugpieper
vaalrivierpieperlangpootpiepergestreepte pieper
boompieperkortstaartpiepersavannepieper
geelkeellangklauwFülleborns langklauwroodkeellangklauw
Grimwoods langklauw
vinkachtigen
mozambiquesijsdunbekkanariegeelvoorhoofdkanarie
maskerkanariezwartkeelkanariezwavelkanarie
geelbuikkanariewitkeelkanariebergkanarie
zwartwangkanariestreepkopkanariegeelkruinkanarie
gorzen
Cabanis' gorsacaciagorsKaapse gors
leeuwerikgorszevenstrepengors

Angolees blauwfazantje
foto: Hans Hillewaert, Creative Commons-licentie Naamsvermelding-Gelijk delen 3.0 Unported no changes made

ANGOLA LINKS

Advertenties
• Angola Vliegtickets.nl
• Hotels Luanda
• Luanda Vliegtickets WTC
• Luanda Vliegtickets Tix.nl

Nuttige links

Angola Reisstart (N+E)
Angola Startnederland (N+E)
Romans over Angola (N)
Willgoto Angola (N)
Schrijf uw artikel over ANGOLA

Bronnen


BBC - Country Profiles

CIA - World Factbook

Elmar Landeninformatie

Oyebade, Adebayo / Culture and customs of Angola
Greenwood Press

Stead, Mike / Angola
Lonely Planet

laatst bijgewerkt december 2019
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems