Landenweb.nl

ANGOLA
Economie

To read about ANGOLA in English - click here

Hotels Angola

Economie

Algemeen

De economie van Angola drijft voor het overgrote deel op de oliesector. De olieproductie en de ondersteunende activiteiten zijn goed voor ongeveer 50% van het Bruto Binnenlands Product, meer dan 70% van de overheidsinkomsten en meer dan 90% van de export van het land. Angola is lid van de OPEC en onderwerpt zich aan de richtlijnen van deze organisatie wat betreft de olieproductieniveaus. Diamanten leveren een extra bijdrage van 5% aan de export. De meeste mensen leven van de landbouw voor eigen gebruik, maar de helft van het voedsel van het land wordt nog steeds geïmporteerd.

advertentie

Angola ExportPhoto: R Haussman, Cesar Hidalgo, et. al CC 3.0 Unported no changes made

De toegenomen olieproductie heeft tussen 2004 en 2008 geleid tot een gemiddelde groei van meer dan 17% per jaar. Ook de naoorlogse wederopbouw en de hervestiging van ontheemde bevolkingsgroepen hebben tot een sterke groei in de bouw en de landbouw geleid. Een deel van de infrastructuur van het land is nog steeds beschadigd of onderontwikkeld ten gevolge van de 27 jaar durende burgeroorlog (1975-2002). Sinds 2005 heeft de regering echter miljarden dollars aan kredieten van China, Brazilië, Portugal, Duitsland, Spanje en de EU gebruikt om de openbare infrastructuur van Angola te helpen herbouwen.

Het platteland wordt nog steeds geplaagd door landmijnen uit de burgeroorlog. Het nationale leger, internationale partners en particuliere Angolese bedrijven gaan dan ook stug door met het verwijderen ervan.

advertentie

Angola Offshore OliewinningPhoto: Paulo César Santos in het publieke domein

De wereldwijde recessie die in 2008 begon, bracht de economische groei van Angola tot stilstand en veel bouwprojecten zijn stopgezet omdat Luanda miljarden achterstallige betalingen aan buitenlandse bouwbedrijven had opgebouwd toen de overheidsinkomsten daalden. Lagere prijzen voor olie en diamanten leidden ook tot een daling van het bruto binnenlands product met 0,7% in 2016.

Angola is in 2009 formeel afgestapt van de koppeling van de wisselkoers, maar heeft deze in april 2016 weer ingevoerd en handhaafde een overgewaardeerde wisselkoers. Eind 2016 verloor Angola alle relaties met buitenlandse banken, waardoor de problemen met harde valuta nog verergerden. Sinds 2013 heeft de Centrale Bank (Banco National de Angola) consequent reserves opgemaakt om de kwanza te verdedigen, waarbij zij sinds eind 2014 geleidelijk een waardedaling 40% heeft toegestaan.

Banco National de Angola
Photo: David Stanley from Nanaimo, Canada CC 2.0 Generic no changes made

De consumenteninflatie is gedaald van 325% in 2000 tot minder dan 9% in 2014, om daarna weer te stijgen tot boven de 30% in de periode 2015-2017.

De aanhoudend lage olieprijzen, de waardedaling van de kwanza en de trager dan verwachte groei van het bruto binnenlands product buiten de oliesector hebben de groeivooruitzichten verminderd, hoewel verschillende grote internationale oliemaatschappijen in Angola actief blijven. De bestrijding van de corruptie, die vooral in de niet-actieve sectoren voorkomt en een bedreiging voor de gehele economie vormt, is een belangrijke langetermijnuitdaging voor de Angolese regering.

Olie

Angola is, na Nigeria, het tweede grootste olieproducerende land in Afrika bezuiden de Sahara en een OPEC-lid met een productie van ongeveer 1,3 miljoen vaten olie per dag (bpd) en een geschatte bijna 18 miljard kubieke meter aardgasproductie. Als gevolg van een aanzienlijke daling van de olieprijzen en beperkte buitenlandse deviezen op de Angolese markt zijn er sinds 2014 zeer beperkte investeringen gedaan in nieuwe of volwassen exploratie- en productievelden. De beperkte investeringen hebben op hun beurt geleid tot een daling van de huidige dagelijkse aanvoer van 1,3 miljoen vaten olie per dag (bpd), ver onder de capaciteit. Verwacht werd echter dat de aankondigingen van investeringen en ontdekkingen in het afgelopen jaar de productie vanaf 2020 zouden opdrijven. Gezien de COVID-19-pandemie en Angola's toezegging om de olieproductiebeperkingen van de OPEC te volgen om de mondiale olieprijzen te helpen stabiliseren, zal de productie van het land naar verwachting echter verder dalen. Niettemin beschikt het land over 9 miljard vaten bewezen olievoorraden en 11 triljoen kubieke voet bewezen aardgasreserves, die een groot potentieel voor verdere economische ontwikkeling en aanzienlijke zakelijke mogelijkheden vertegenwoordigen. Voorts is het land begonnen met de uitvoering van hervormingen, wat heeft geleid tot aankondigingen van nieuwe investeringen en verwacht het dat de productie op middellange tot lange termijn zal toenemen.

Lijst van olie-producerende landen in Afrika (Angola 2e plaats, Nigeria op 1)
Photo: UNESCO CC 3.0 IGO no changes made

De olie-industrie in Angola wordt gedomineerd door de exploratie en productie van offshore ruwe olie en aardgas. Bijna 75 procent van de olieproductie is afkomstig van offshorevelden. Angola produceert lichte zoete ruwe olie met een laag zwavelgehalte, die geschikt is voor de verwerking van lichte geraffineerde aardolieproducten. Het olierijke continentaal plat voor de Angolese kust is verdeeld in 50 velden, maar het aantal velden zal naar verwachting verdubbelen met de veiling van nieuwe velden van 2019 tot 2025.

Hoewel het land een belangrijke olieproducent in de regio is, importeert het momenteel 80 procent van zijn vraag naar geraffineerde aardolieproducten, waaronder benzine, diesel, kerosine, jet b (brandstof op basis van nafta-kerosine die wordt gebruikt vanwege zijn verbeterde prestaties in koude weersomstandigheden) voor gasturbines, stookolie, asfalt en smeermiddelen.

Olie-installatie Angola
Photo: Jbdodane CC 2.0 Generic no changes made

Slechts 20% van de geraffineerde producten wordt ter plaatse gekocht. De raffinage van ruwe olie en de distributie van geraffineerde olie blijven ver achter bij de binnenlandse vraag. Om de afhankelijkheid van het land van ingevoerde geraffineerde aardolie te verminderen, heeft de regering van Angola plannen voor de bouw van drie nationale raffinaderijen en de uitbreiding van een bestaande fabriek.

Diamanten

Angola is lang afhankelijk geweest van de diamantproductie om de lokale economie een impuls te geven. Momenteel staat de diamantproductie van Angola op de derde plaats van het Afrikaanse continent, de eerste twee plaatsen worden ingenomen door respectievelijk Botswana en Zuid-Afrika. Wat de wereldproductie betreft, staat Angola op de zevende plaats, goed voor ongeveer 5% van de werelddiamantproductie. De productie van Angola steeg met 13% tot 1,32 miljard dollar, terwijl het volume in 2014 met 2% toenam tot 8,791 miljoen karaat.

In februari 2015 werden de Angolese diamantreserves geschat op 300 miljoen karaat, terwijl een aanzienlijk deel van het land nog onontgonnen is. Van de in totaal 108 gebieden die beschikbaar zijn voor verkenningswerkzaamheden, prospectie en onderzoek, wordt er pas in 29 gebieden voorbereidend geologisch onderzoek verricht.

Er zijn drie diamantmijnen in Angola. De Catoca-diamantmijn staat te boek als de op drie na grootste kimberlietmijn ter wereld. Hij is gelegen in het centraal-westen van Angola in de provincie Lunda Sol, op ongeveer 55 kilometer van de stad Saurimo. Het is de grootste diamantmijn van het land, met een oppervlakte van ongeveer 64 ha. In 2013 werd voor 594 miljoen dollar aan ruwe diamanten verkocht die in Catoca werden gewonnen. In de loop van 2013 werden 6,556 miljoen karaat ruwe stenen gedolven in Catoca.

Catoca mijn in Angola
Photo: Gsmart-ao CC 4.0 International no changes made

De Luarica diamantmijn, die in 2004 95.000 karaat aan diamanten produceerde, werd na de wereldwijde crisis van 2009 stilgelegd. In 2013 tekende Endiama een overeenkomst met de Russische mijnbouwer Alrosa om een joint venture op te richten voor geologische exploratie in het gebied.

De derde diamantmijn in Angola is de nog in aanbouw zijnde Fucauma-mijn. verwacht wordt dat Fucauma over een periode van vier jaar ongeveer 480.000 karaat zou produceren, goed voor een winst van 70 miljoen dollar. De wereldwijde economische crisis van 2009, die resulteerde in een verminderde vraag naar ruwe diamanten, legde de mijnactiviteiten echter in dat jaar stil.

De Beers Group, 's werelds grootste diamantproducent, heeft een aanvraag ingediend om exploratieactiviteiten uit te voeren in het noordoosten van Angola nadat het land "substantiële en consistente hervormingen" heeft doorgevoerd in zijn diamantmijnbouwsector die "transformatieve sociaaleconomische groei voor lokale gemeenschappen" zullen stimuleren.

Na de indiening van de exploratieaanvraag hoopt de Zuid-Afrikaanse groep onderhandelingen te kunnen starten met de Angolese regering over een investeringsovereenkomst in de diamantmijnbouw.

Als De Beers een exploratievergunning krijgt, zal Angola de enige diamantproducent zijn waar drie van 's werelds grootste diamantmijnbedrijven actief zijn, waaronder de Russische top-diamantmijn-bouwer Alrosa en de op drie na grootste Rio Tinto.

Angola produceerde 7,7 miljoen karaat in 2020, een daling van 15,4% ten opzichte van de 9,1 miljoen van 2019, volgens het ministerie van Minerale Hulpbronnen en Aardolie. Vorig jaar werd in Luanda ook het glanzende nieuwe hoofdkwartier van het Geologisch Instituut van Angola ingehuldigd. Het werd gebouwd door het Chinese staatsbedrijf CITIC Construction Co. Ltd, en uitgerust met ultramoderne laboratoria voor de behandeling van monsters van mineralen en aardoliebronnen.
In het uiterste oosten van Angola, in de provincie Lunda Sul, wordt ook gewerkt aan de bouw van de "Diamond Development Hub" van Saurimo, die onderdak zal bieden aan nieuwe diamantslijperijen en twee opleidingscentra die gespecialiseerd zijn in het delven, beoordelen en slijpen van diamanten. De hub hoopt de regionale industrialisering aan te zwengelen en werkgelegenheid te scheppen voor jongeren.

productie (in miljoen karaat) diamanten in de periode 2004-2020:

20046,1
20057,1
20069,2
20079,7
20088,9
20099,2
20108,4
20118,3
20128,3
20138,6
20148,8
20159,0
20169,0
20179,4
20188,4
20199,1
20207,7

Landbouw

Volgens gegevens van de Wereldbank maakte het bouwland in Angola in 2014 bijna 4% uit van de totale oppervlakte van het land. Uit de gegevens blijkt dat het percentage akkerland in Angola sinds 2004 gestaag is toegenomen. De bodem van Angola behoort tot de vruchtbaarste van Afrika en het klimaat is buitengewoon bevorderlijk voor de landbouw. In het verleden was Angola bijna zelfvoorzienend op landbouwgebied, met tarwe als enige uitzondering. De burgeroorlog had een grote invloed op de sector en beperkte de landbouwproductie van het land.
Tot de belangrijkste gewassen die momenteel in Angola worden verbouwd, behoren koffie, bananen (in 2018 8.525.451 ton) en cassave. Minder belangrijke gewassen zijn suikerriet, sisal (in 2020 567 ton), maïs, katoen, tabak en bakbananen. Uit gegevens van de regering blijkt dat bijna tweederde van de Angolese bevolking voor haar levensonderhoud direct of indirect afhankelijk is van de landbouw.

Het maken van de drank lunguila, van suikerriet in Angola
Photo: Jjfilipe CC 4.0 International no changes made

Koffie

Sinds het koloniale tijdperk is koffie een van Angola's belangrijkste natuurlijke rijkdommen. In het koloniale tijdperk was Angola een van de belangrijkste koffieproducenten ter wereld. In die periode werd koffie vooral in het noordwesten van het land verbouwd.

Koffieproductiegebieden in Angola. Robusta koffie bruin gemarkeerd, Arabica koffie oranje gemarkeerd
Photo: Iamwarningyoujavert CC 4.0 International no changes made

De burgeroorlog in Angola heeft de koffie-industrie van het land bijna gedecimeerd, omdat de meeste Portugese koffieboeren naar Brazilië vluchtten. Aan het einde van de burgeroorlog heeft de regering onmiddellijk hervormingen in de koffiesector doorgevoerd in een poging de productie terug te brengen op koloniale niveaus. Deskundigen uit de sector menen dat de desbetreffende hervormingen de regering waarschijnlijk 230 miljoen dollar zullen kosten. Een van de belangrijkste hervormingen om de koffiesector nieuw leven in te blazen is de verbetering van de vervoersector, met name van de wegen.

Veeteelt

De veestapel is een van de meest kritische natuurlijke hulpbronnen in Angola; runderen, varkens en geiten behoren tot de meest gehouden veestapels. Ondanks het belang van de veeteelt is deze, net als andere landbouwsectoren, tijdens de burgeroorlog sterk teruggelopen.

Vee ten noorden van Luanda, Angola
Photo: Edward Middleton CC 4.0 International no changes made

Volgens officiële regeringsgegevens werd in 1973 in Angola ongeveer 36.500 ton geslacht vee geproduceerd. Tegen het begin van de jaren '80 was de productie aanzienlijk gedaald tot iets meer dan 5.000 ton.

Bosbouw

De bossen in Angola beslaan bijna 18,4% van de totale oppervlakte van het land en vormen een van de meest kritieke natuurlijke hulpbronnen van het land. Een van de belangrijkste bossen van Angola is het Mayombe-bos dat zich in Cabinda bevindt. Enkele van de bomen die uit Angola worden geëxporteerd zijn cipressen, dennen en eucalyptus.

Mayombe Bos
Photo: FabMoustic CC BY-SA 3.0 no changes made

Visserij

Een van Angola's belangrijkste natuurlijke hulpbronnen is vis. Het belang van de visserij voor de Angolese economie gaat terug tot de koloniale periode. In het begin van de jaren zeventig waren er volgens regeringsgegevens bijna 700 vissersvaartuigen in de territoriale wateren van Angola. In die tijd werd jaarlijks bijna 300.000 ton vis gevangen in de wateren van Angola. De burgeroorlog heeft de waarde van Angola's visserijsector sterk verminderd. Zoals de meeste industrieën van het land heeft de regering grote sommen geld geïnvesteerd om de visserijsector nieuw leven in te blazen.

Vissers in Angola
Photo: Paulo César Santos in the public domain

ls onderdeel van het programma om de sector nieuw leven in te blazen, staat de Angolese regering buitenlandse naties toe om in haar territoriale wateren te vissen. Enkele van de landen die in de wateren van Angola mogen vissen zijn Italië, Japan en Spanje. De twee belangrijkste centra van de visserij-industrie zijn Namibe en Benguela. Angola exporteert makreel, tonijn, schelpdieren en sardines. Naar schatting werken ongeveer een kwart miljoen mensen in de visserij en de visverwerkende industrie.

Mineralen

Angola wordt beschouwd als een van de rijkste Afrikaanse naties op het gebied van minerale rijkdommen. Enkele van de belangrijkste mineralen van Angola zijn diamanten, ijzererts, mangaan en tin. De mijnbouw is een van de belangrijkste sectoren in Angola vanwege de hoge kwaliteit van de mineralen in het land. Ondanks de hoge waarde en kwantiteit van de Angolese delfstoffen, heeft de regering het moeilijk gehad om grote investeerders aan te trekken voor de ontwikkeling van de sector.

Catoca-diamantmijn, Angola
Photo: Alex Avdeev CC 3.0 Unported no changes made

Enkele van de redenen waarom investeerders Angolese mineralen mijden, zijn een geschiedenis van schendingen van de mensenrechten, welig tierende corruptie, met name binnen de regering, en het smokkelen van mineralen, met name diamanten. De regering heeft getracht deze problemen op te lossen om investeerders over te halen de minerale industrie te ontwikkelen.

ANGOLA LINKS

Advertenties
• Hotels Luanda
• VliegenNaar | Goedkope vliegtickets Angola
• Hotels Trivago

Nuttige links

Angola Startnederland (N+E)

Bronnen

BBC - Country Profiles

CIA - World Factbook

Elmar Landeninformatie

Lonely Planet

Oyebade, Adebayo / Culture and customs of Angola
Greenwood Press

Posthumus, Bram / Angola
Lm Publishers

Scafidi, Oscar / Angola
Bradt

laatst bijgewerkt april 2024
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems