Landenweb.nl

ANGOLA
Bevolking

To read about ANGOLA in English - click here

Hotels Angola

Bevolking

advertentie

Bevolking AngolaPhoto: Jorg brino CC 4.0 International no changes made

Algemeen

De laatste officiële door de Portugese kolonisator gehouden volkstelling werd in 1970 gehouden en schatte de bevolking op 5,5 miljoen. Sindsdien hebben de gevolgen van de burgeroorlog een enorm effect gehad op de demografische situatie in Angola. Tot één miljoen Angolezen werden gedood, grote aantallen vluchtten naar het buitenland en tot een half miljoen (hoofdzakelijk Portugese kolonisten) keerden terug naar Portugal of emigreerden naar Zuid-Afrika; van degenen die bleven, werden tussen 2,5 en 4 miljoen intern ontheemd, waarbij velen naar de relatieve veiligheid van Luanda of andere grote steden opzochten. In 1981 werd een gedeeltelijke volkstelling uitgevoerd, maar als gevolg van veiligheidsbeperkingen bestreek deze slechts ongeveer 50% van de bevolking en werden hele provincies niet meegeteld.

advertentie
Typisch straatbeeld in een onbekend Angolees dorp
Photo: Paulo César Santos in the public domain

In 1988 schatte de Angolese regering de bevolking op bijna 9,5 miljoen. Nu is het grootste deel van de bevolking geconcentreerd in stedelijke gebieden zoals Luanda, Huambo, Lubango en Benguela, en in de centrale hoogvlakte. Het oosten en zuidoosten van het land zijn bijna ontvolkt met dichtheden van minder dan 10 inwoners per km², waardoor Angola een van de meest verstedelijkte landen van Afrika is. In mei 2014 voerde Angola voor het eerst sinds de onafhankelijkheid een nationale volkstelling uit, waaruit bleek dat het land 25,79 miljoen inwoners telde. Ongeveer 47,2% van de bevolking is jonger dan 15 jaar, terwijl 65% van de bevolking jonger is dan 25 jaar. De Angolezen zijn overwegend van Bantu-etnische afkomst en ongeveer 75% is lid van een van de drie grote etnische groepen.

Bevolkingspiramide Angola (2020)
Photo: Sdgedfegw CC 4.0 International no changes made

Demografische gegevens

In Angola woonden in 2022 bijna 35 miljoen mensen. De bevolkingsdichtheid is laag en bedraagt ongeveer 24 inwoners per vierkante kilometer.

De natuurlijke bevolkingsgroei bedraagt 3,49% (2018)

Geboortecijfer per 1000 inwoners is 40.23 (2019)

Sterftecijfer per 1000 inwoners is 7.98 (2019)

De gemiddelde levensverwachting is 61.15 jaar, mannen 58,42 jaar en vrouwen 64,04 jaar (2019)

Bevolkingsdichtheid provincies Angola
Photo: Austiger CC 4.0 International no changes made

Bevolkingssamenstelling

De bevolking bestaat uit negen grote Bantu-groepen (met uitzondering van een Portugese minderheid in Luanda en een kleine groep Kung-nomaden). Deze negen Bantu-groepen zijn verdeeld in ongeveer honderd stammen. De Ovimbundu, ca. 37% van de bevolking in 2021, de Mbundu (ca. 25%) en de Bakongo (ca. 13%) zijn daarvan de grootste etnische groeperingen.
Etnische groepen in Angola
Photo: Jon C (talk) CC 3.0 Unported no changes made

Vluchtelingenvraagstuk

De burgeroorlog had de grootste gevolgen voor de bewoners van de centrale en zuidelijke provincies van Angola en veroorzaakte grote volksverhuizingen en het ontstaan van een aanzienlijke vluchtelingenpopulatie in de Democratische Republiek Congo, Zambia, Namibië en Botswana. Volgens een onderzoek van het Wereldvoedselprogramma is 67% van de Angolezen ten minste eenmaal in hun leven ontheemd geweest. Velen vestigden zich in kampen voor ontheemden, die door internationale hulporganisaties worden beheerd. De jongere en meer welgestelden trokken echter naar de steden, waarbij Luanda de drie miljoen mensen opslokte.

Angolese vluchtelingen in Zaïre (Nu: Democratische Republiek Congo)
Photo: Rob Mieremet CC 3.0 Netherlands no changes made

In 2005 was meer dan de helft van de 4,1 miljoen mensen die tijdens de vijandelijkheden ontheemd waren geraakt, naar hun gebied van herkomst teruggekeerd, en in 2007 was ongeveer 80% van de naar schatting 600.000 mensen die hun toevlucht in de buurlanden hadden gezocht, naar huis teruggekeerd. Eind 2011 waren er nog zo'n 130.000 Angolese vluchtelingen in ballingschap, die vooral in de buurlanden Zambia, Namibië, Zuid-Afrika en de Republiek Congo woonden.
De verwachting is altijd geweest dat de meeste repatrianten zich weer in hun gebied van herkomst zouden vestigen, maar de migratie naar Luanda gaat onverminderd door. Ongeveer 80% van degenen die naar Luanda zijn verhuisd, blijven in de hoofdstad en hebben weinig plannen om te vertrekken. Hoewel het leven in de "musseques" (sloppenwijken) van Luanda grimmig is, is het voor velen te verkiezen boven een terugkeer naar het platteland waar de werkloosheid enorm hoog is en minimale (maar langzaam verbeterende) voorzieningen zoals gezondheidszorg, watervoorziening en onderwijs.

ANGOLA LINKS

Advertenties
• Hotels Luanda
• VliegenNaar | Goedkope vliegtickets Angola
• Hotels Trivago
• Boeken, ook tweedehands, over ANGOLA bij Bol.com

Nuttige links

Angola Startnederland (N+E)

Bronnen

BBC - Country Profiles

CIA - World Factbook

Elmar Landeninformatie

Lonely Planet

Oyebade, Adebayo / Culture and customs of Angola
Greenwood Press

Posthumus, Bram / Angola
Lm Publishers

Scafidi, Oscar / Angola
Bradt

laatst bijgewerkt mei 2024
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems