Landenweb.nl

ANGOLA
Samenleving

To read about ANGOLA in English - click here

Samenleving

Staatsinrichting

advertentie

Angola Assembleia NacionalPhoto: Fabio Vanin CC 3.0 Unported no changes made

De Republiek van Angola is een constitutionele republiek met een uit één Kamer bestaand parlement (Assembleia Nacional, oftewel de Nationale Vergadering). De Angolese grondwet dateert van 11 november 1975 en voorziet na de laatste herziening in augustus 1992, in een meerpartijensysteem. Het rechtssysteem is gebaseerd op Portugees- en gewoonterecht. De onafhankelijkheid van de rechterlijke macht is in de grondwet vastgelegd.

De Republiek Angola (tot augustus 1992 Volksrepubliek Angola) is in naam een parlementaire meerpartijendemocratie, in de praktijk is het echter een republiek met een sterk presidentieel systeem. President José Eduardo dos Santos, die inmiddels 26 jaar aan de macht is, is opperbevelhebber van de strijdkrachten. Hij benoemt (en ontslaat) de overige leden van het kabinet, hij benoemt de rechters van het Hooggerechtshof en schrijft verkiezingen uit. Bestuurlijk is het land onderverdeeld in 18 provincies met aan het hoofd een gouverneur, bijgestaan door een vicegouverneur. Beiden worden door de president benoemd.

Politiek

advertentie

Angola Bestuurlijke indeling

Photo:Golbez CC 3.0 Unported no changes made

Tijdens het vijfde partijcongres van de MPLA in december 2003 werd president Dos Santos, herkozen tot partijleider. De huidige minister voor Openbaar Bestuur, António Pitra Neto, werd door het congres tot vicevoorzitter van de MPLA verkozen, een nieuwe functie die door hetzelfde congres werd ingesteld. De Dos-Santos-loyalist (en voorheen getipt als diens opvolger) João Lourenço werd vervangen als Secretaris-generaal van de MPLA door de vice-voorzitter van de Nationale Vergadering, Julião Mateus Paulo. Hoewel president Dos Santos in 2001 had verklaard geen nieuwe ambtstermijn te ambiëren, zal hij zich naar verwachting opnieuw kandidaat stellen voor de volgende presidentsverkiezingen.

Voor de actuele politieke situatie zie hoofdstuk geschiedenis.

Economie

Vóór de onafhankelijkheid in 1975 was het vrij goed gesteld met de economie van Angola. De commerciële landbouwbedrijven waren voornamelijk in handen van blanke boeren. Met het vertrek van de Portugezen en het begin van de burgeroorlog stortte de economie zo goed als in. Van 1975 tot 1990 volgde de Angolese overheid een marxistische planeconomie, waarbij uiteindelijk zo'n 25% van de bedrijven in staats handen is gekomen. In 1990 ging het Programa de Recuperação Económica (economisch herstel programma) van start om een meer marktgericht beleid te bevorderen. Hervormingen kwamen echter nauwelijks van de grond.

advertentie

Angola ExportPhoto: R Haussman, Cesar Hidalgo, et. al CC 3.0 Unported no changes made

Angola verkrijgt, gezien haar rijkdom aan natuurlijke grondstoffen zoals olie, goud en diamanten, voldoende inkomsten om een behoorlijk sociaaleconomisch beleid te kunnen voeren. Desondanks heeft de economie zich, door slecht economisch beleid, ondoorzichtige overheidsfinanciën en onvoldoende geschoold personeel niet duurzaam kunnen ontwikkelen. De hoge economische groei lijkt voornamelijk te zijn veroorzaakt door de snel toegenomen olieproductie en stijgende olieprijzen. Het begrotingstekort loopt naar verwachting verder op. De arbeidsproductiviteit in het land is laag en het werkloosheidspercentage hoog. Als gevolg van de burgeroorlog is de infrastructuur zo goed als vernietigd en miljoenen landmijnen zorgen ervoor dat een groot deel van het land nog steeds onbereikbaar is.

Angola Offshore OliewinningPhoto: Paulo César Santos in het publieke domein

Onder druk van het International Monetary Fund (IMF) en andere donoren gaf de Angolese regering KMPG opdracht een analyse op te stellen over de olie-industrie (en haar opbrengsten) in Angola. Het kritische onderzoeksrapport van KPMG is openbaar gemaakt en er is een contract gesloten met de aan de Wereldbank gelieerde International Finance Corporation (IFC) over de onafhankelijke audit van de nationale rekeningen. Bovendien is ook openheid betracht over de 'signing bonus' voor het tussen Sonangol (Angolese staatsoliemaatschappij) en Chevron Texaco gesloten contract over nieuwe olieboringen. Toch blijft de transparantie van overheidsuitgaven zeer problematisch. De relatie met het IMF verloopt hierdoor moeizaam.

Klik op de menuknop bovenaan het scherm voor meer informatie

ANGOLA LINKS

Advertenties
• Angola Vliegtickets.nl
• Hotels Luanda
• Tradetracker plaats advertenties en verdien geld

Nuttige links

Angola Reisstart (N+E)
Angola Startnederland (N+E)
Willgoto Angola (N)

Bronnen

BBC - Country Profiles

CIA - World Factbook

Elmar Landeninformatie

Oyebade, Adebayo / Culture and customs of Angola

Greenwood Press

Stead, Mike / Angola

Lonely Planet

laatst bijgewerkt september 2021
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems