Landenweb.nl

WALES
Samenleving

To read about WALES in English - click here

ANWB vakantie boeken Wales

Steden WALES

Cardiff

Populaire bestemmingen VERENIGD KONINKRIJK

EngelandNoord-ierlandSchotland
Wales

Samenleving

Staatsinrichting

Staatkundig gezien verloor het prinsdom Wales zijn zelfstandigheid al sinds 1282. De Engelse koning Edward I versloeg toen de Welshmen en voegde Wales toe aan zijn rijk. In 1301 gaf de koning dit nieuwe rijksdeel aan zijn zoon, de Engelse prins. Deze traditie duurt nog tot de dag van vandaag voort; de Britse troonopvolger heeft de titel ‘Prince of Wales’. Sinds 1969 is Charles, de zoon van koningin Elizabeth, de ‘Prins van Wales’.

advertentie

Debatzaal National Essemblee WalesFoto: Publiek domein

Sinds 1951 heeft Wales steeds meer interne autonomie gekregen. Met name de instelling van het Welsh Office in 1964 was een belangrijke gebeurtenis. Dit orgaan, onder leiding van de Secretary of State for Wales, steeds meer bevoegdheden. Onder de regering-Blair werden specifiek regionale zaken gedecentraliseerd en de bevoegdheden van de eigen volksvertegenwoordiging werden uitgebreid. Ondanks de sterk levende nationalistische gevoelens wezen de Welshmen bij een referendum in 1979 een volledig losmaken van Groot-Brittannië af. Wales heeft nog wel steeds en nationalistische partij, Plaid Cymru.

Vanaf 2000 wordt Wales bestuurd door de uit zestig leden bestaande National Assembly for Wales; de verkiezingen hiervoor waren in mei 1999. De leden van dit nationale parlement worden voor vier jaar gekozen en kiezen uit hun midden een voorzitter, de ‘Prif Ysgrifennydd y Cynulliad’ ofwel de eerste secretaris van de Assemblee. Deze staat aan het hoofd van het Uitvoerend Comité, het dagelijks bestuur. Het parlement richt zich vooral op zaken als onderwijs, gezondheidszorg, huisvesting en Welshe taal en cultuur.

De ‘Secretary of State for Wales, de minister voor Welshe aangelegenheden, zetelt in het Britse kabinet en Wales heeft veertig vertegenwoordigers in het 659 leden tellende Britse parlement, de ‘House of Commons’.

advertentie

Administratieve indeling

Administratief is Wales sinds 1974 ingedeeld in acht graafschappen (Gwynedd, Clwyd, Powys, Dyfed, Gwent, West Glamorgan, Mid-Galmorgan en South Glamorgan), tezamen verdeeld in 37 districten. In 1996 vond opnieuw een herindeling plaats, waarbij Wales is ingedeeld in 22 administratieve eenheden of ‘unitary authorities’, namelijk negen ‘counties’, tien ‘county boroughs’ en drie ‘cities’:

COUNTIESaantal inwonersoppervlakte
Anglesey67.000714 km2
Carmarthenshire173.0002395 km2
Ceredigion75.0001795 km2
Denbighshire93.000844 km2
Flintshire149.000438 km2
Gwynedd117.0002548 km2
Monmouthshire85.000850 km2
Pembrokeshire115.0001590 km2
Powys127.0005196 km2
COUNTY BOROUGHSaantal inwonersoppervlakte
Blaenau Gwent70.000109 km2
Bridgend129.000246 km2
Caerphilly170.000278 km2
Conwy110.0001130 km2
Merthyr Tydfil56.000111 km2
Neath Port Talbot135.000442 km2
Rhondda Cynon Taff232.000424 km2
Torfaen91.000126 km2
Vale of Glamorgan120.000335 km2
Wrexham129.000498 km2
CITIESaantal inwonersoppervlakte
Cardiff306.000140 km2
Newport137.000190 km2
Swansea224.000378 km2
advertentie

Onderwijs

Kleuteronderwijs

Peuter- en kleuteronderwijs (van 2 tot 5 jaar) wordt, meestal gratis, verstrekt door instellingen van de centrale overheid, lokale overheden en privé-instellingen. De overheid breidt de onderwijsmogelijkheden voor de jongste kinderen uit. Op gesubsidieerde scholen en peuterklassen zullen plaatsen worden aangeboden voor alle vierjarigen waarvan de ouders dat wensen.

Basisonderwijs

advertentie

Basisschool WalesFoto: ArtByJude CC 3.0 Unported no changes made

De leerplicht in Wales duurt van 5 tot 16 jaar. Het huidige onderwijsstelsel kent twee structuren: een stelsel met twee niveaus en een stelsel met drie niveaus.

Het stelsel met twee niveaus omvat het basisonderwijs voor kinderen van 5 tot 11 jaar en het lager secundair onderwijs voor leerlingen van 11 tot 18 jaar. Het stelsel met drie niveaus bestaat uit basisscholen, middenscholen en secundaire scholen (primary, middle en secondary schools). Op middenscholen wordt vier jaar onderwijs gegeven aan leerlingen van 8 tot 12 jaar (primaire middenscholen) of van 9 tot 13 jaar (secundaire middenscholen).

Het verplicht onderwijs is verdeeld in vier stadia: Key Stage 1 (5 tot 7 jaar), Key Stage 2 (7 tot 11 jaar), Key Stage 3 (11 tot 14 jaar), en Key Stage 4 (14 tot 16 jaar). Het basisonderwijs bestaat uit de stadia 1 en 2.

Lager secundair onderwijs

Het lager secundair onderwijs bestaat uit de stadia 3 en 4 en is gericht op leerlingen van 11 tot 18 jaar, maar is slechts verplicht tot de leeftijd van 16 jaar. Dit type onderwijs begint in het algemeen met leerlingen van 11 jaar. In het stelsel met drie niveaus kunnen leerlingen op 12, 13 of 14 jaar naar het secundair onderwijs gaan.

Voor toelating tot een secundaire is normaal gesproken geen bekwamheids- of geschiktheidsproef vereist, maar in bepaalde regio’s worden de leerlingen toegelaten op basis van een toets.

De studie van een vreemde levende taal is verplicht in Key Stage 3 (11 tot 14 jaar), en daarna facultatief.

Hoger secundair onderwijs

Hoger secundair onderwijs wordt verstrekt door scholen en Further Education Colleges. Scholen geven volledig dagonderwijs, terwijl de Further Education Colleges zowel voltijdse als deeltijdse cursussen aanbieden, maar ook cursussen van een dag per week of een blokperiode voor werkende leerlingen. Leerlingen kunnen zowel theoretische als vakcursussen volgen. De scholen en Colleges voor leerlingen van 16 tot 18 jaar worden door de staat gesubsidieerd. De studie van het Welsh als eerste of tweede taal en van een andere levende taal is facultatief. In bijna alle gevallen gaan leerlingen van scholen en Further Education Colleges automatisch over van het eerste naar het tweede jaar van het hoger secundair onderwijs.

Hoger onderwijs

advertentie

Universiteit van CardiffFoto: Stan Zurek in het publieke domein

Sinds 1992 behoren bijna alle instellingen voor het hoger onderwijs tot dezelfde categorie. Elke universiteit is autonoom en beslist zelf over ‘degrees’(graden) en andere titels die zij afgeeft en stelt ook zelf de normen hiervoor vast. De meeste universiteiten breed een breed spectrum aan universitaire en post-universitaire opleidingen. Universitaire beroepsopleidingen worden over het algemeen aangeboden door polytechnische universiteiten.

Elke instelling voor hoger onderwijs bepaalt zelf haar toelatingsbeleid. In de praktijk verlangen de meeste instellingen, gezien de competitie voorde beschikbare plaatsen, aanzienlijk meer dan de minimumkwalificaties. Van studenten wordt verlangd dat zij de studie in het Engels kunnen volgen en dat zij hun werk en examens in correct Engels afleveren. The University of Wales en enige andere instellingen bieden studenten de mogelijkheid bepaalde studie in het Welsh te volgen en hun werk en examens ook in die taal af te leveren.

Elke instelling beslist zelf hoeveel studenten zij voor elke studie toelaat, alleen voor geneeskunde, tandheelkunde en lerarenopleidingen worden door de regering quota vastgesteld.

Een first degree-studie wordt afgesloten met een Bachelor-diploma. Zo’n opleiding duurt drie jaar, maar kan voor sommige disciplines langer duren.

Een higher degree is een resultaat dat behaald wordt na een met succes afgeronde extra studie, na individueel onderzoek of na een combinatie van beide. Zij wordt afgegeven op twee niveaus:

-Master’s Degrees: na minimaal een jaar voltijdse studie

-Doctorates: na de verdediging van een proefschrift

De federale University of Wales (1872) heeft colleges in Cardiff, Swansea, Bangor, Lampeter en (geheel Welsh) Aberystwyth. In Aberystwyth is ook de beroemde National Library of Wales (1907) gevestigd.

Verder is er een universiteit in Pontypridd (1992) en zeven andere instituten voor hoger onderwijs. De deelname aan het hoger onderwijs ligt in Wales boven het nationale gemiddelde.

WALES LINKS

Advertenties
• Vliegen naar Wales? VliegenNaar.nl
• ANWB vakantie boeken Wales
• Hotels Trivago
• Djoser Wandel - wandelreis Wales
• Wales Hotels
• Autoverhuur Sunny Cars Wales
• Boeken, ook tweedehands, over WALES bij Bol.com

Nuttige links

Reisinformatie Wales (N)
Reizendoejezo – Wales (N)

Bronnen

Beeftink, A. / Zuid-Engeland en Wales

Van Reemst

Berkien, G. / Wales

Kosmos-Z&K

Berkien, G. / Wales

Kosmos-Z&K

Danse, W. / Midden-Engeland en Wales

ANWB

Fröhlich, D. / Wales

Deltas

Hendriksen, B. / Wales

Van Reemst

Hestler, A. / Wales

Marshall Cavendish

King, J. / Wales

Lonely Planet

Westphal, U. / Wales

Van Reemst

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt juni 2024
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems