Landenweb.nl

SYRIE
Geschiedenis

To read about SYRIA in English - click here

Hotels Syrie

Steden SYRIE

Damascus

Geschiedenis

Van het Ottomaanse rijk tot zelfstandige staat

Als onderdeel van het Ottomaanse rijk bestond Syrië tussen 1516 en 1914 uit een gebied dat ook Libanon, Israël en Jordanië omvatte. Het huidige Syrië ontstond aan het einde van de Eerste Wereldoorlog na het uiteenvallen van het Ottomaanse rijk. Nadat het gebied in 1920 een Frans mandaatgebied werd. In 1941 werd Syrië officieel door Frankrijk erkend, maar het land werd pas de-facto onafhankelijk toen de Franse en Britse troepen zich in 1946 hadden teruggetrokken. Nadat in 1950 de eerste Syrische grondwet tot stand was gekomen, maakte Syrië vanaf 1958 tot 1961 samen met Egypte deel uit van de Verenigde Arabische Republiek. Een staatsgreep in Damascus maakte echter een einde aan dit pan-arabische initiatief en uiteindelijk nam de Ba'ath-partij (een Arabisch socialistische, seculier georiënteerde partij) de macht over in 1963. Vier jaar later, in juni 1967, verloor Syrië de Golan aan Israël tijdens de Zesdaagse Oorlog.

advertentie

Periode Hafez al-Assad

In november 1970 trok Hafez al-Assad, een Alawiet die een snel carrière had gemaakt bij de Syrische strijdkrachten en de Baath-Partij, na een (bloedeloze) staatsgreep de macht naar zich toe. Een jaar later, in maart 1971, werd hij in een referendum gekozen tot president van Syrië. Een poging de Golan op Israël te heroveren tijdens de Yom Kippur-oorlog in oktober 1973 mislukte, waarna een jaar later een staakt-het-vuren tussen beide landen werd overeengekomen. Sindsdien is het terugkrijgen van de Golan een van de centraal thema in het buitenlandse beleid van Syrië. Ondanks de (internationaal-) politieke en economische problemen waarmee het land tijdens zijn dertigjarige bewind werd geconfronteerd, is Assad er in geslaagd Syrië de nodige interne stabiliteit te brengen en het land tot een speler van betekenis te maken in het Midden-Oosten.

advertentie

Bashar Al-Assad komt aan de macht

Na het overlijden van Hafez Al-Assad op 10 juni 2000 werd hij opgevolgd door zijn zoon Bashar Al-Assad. De nieuwe president heeft zich o.a. tot taak gesteld Syrië te moderniseren en heeft aangegeven (voorzichtige) economische en maatschappelijke hervormingen te willen doorvoeren. Of hij daarin slaagt en of er ook politieke veranderingen zullen plaatsvinden moet echter nog blijken.

In mei 2002 wordt Syrië door president Bush genoemd als één van de landen van de"as van het kwaad" In september 2003 benoemt president Asad Mohammed Naji al-Otari tot premier. In 2004 besluiten de Verenigde Staten tot economische sancties tegen Syrië vanwege wat zij noemen steun aan het terrorisme. In 2005 en 2006 blijft de situatie gespannen mede vanwege de moord op de Libanese ex-premier Hariri en de vermeende betrokkenheid van Syrië hierbij. In 2007 wordt Asad herkozen als president. In juli 2008 bezoekt president Asad Sarkozy in Parijs, dit betekent het einde van het politieke isolement van Syrië door het westen. In oktober 2008 knopen Libanon en Syrie voor het eerst sinds de onafhankelijkheid van de landen diplomatieke betrekkingen aan. In april 2009 wordt Mohammed Zuhair al-Siddiq een officier van de Syrische veiligheidsdienst in Dubai gearresteerd. Hij was getuige van de moord op de Libanese premier Rafik Hariri. Voor het eerst in vijf jaar benoemen de VS in februari 2010 een ambassadeur in Syrië. In mei 2010 worden sancties tegen Syrië hernieuwd vanwege de steun van Syrië aan terroristische groeperingen.

Burgeroorlog

Sinds 2011 woedt er in Syrië een burgeroorlog. De burgeroorlog heeft nu (maart 2014) al minstens 100.000 burgers het leven gekost. Gemiddeld komen daar 5000 doden per maand bij. 6,5 miljoen mensen moesten huis en haard verlaten. Ruim 2 miljoen mensen vluchtten naar buurlanden zoals Jordanië en Libanon. Vluchtelingenkampen kunnen de groeiende instroom nauwelijks aan. Ook vanuit Nederland zijn er Jihadstrijders betrokken bij het conflict. De VN staat tot nu toe machteloos tegen het geweld. Een klein succes is wel de afgedwongen vernietiging van chemische wapens dat is in juni 2014 afgerond. In 2015 en 2016 gaat het conflict verder met steeds meer spelers. De Verenigde Staten en bondgenoten, Rusland, Turkije en de Koerden roeren zich in de burgeroorlog, alle met eigen belangen en een eigen agenda. Ondertussen gaat de afbraak verder met als dieptepunten de vernietiging van Palmira door Islamitische Staat en de bombardementen op Aleppo in september en oktober van 2016. In 2017 wordt Islamitische Staat steeds verder teruggedrongen. Poetin brengt in december 2017 een bezooek aan Syrië en verklaart dat de Russische strijdkrachten hun taak hebben volbracht.

Begin 2018 is de situatie nog zeer instabiel met veel strijdende partijen. Het Syrische leger herovert in juli 2018 bijna het hele zuiden van het land, tot aan de grenzen met Jordanië en door Israël bezet gebied. Door Koerden geleide SDF-troepen lanceren eind 2018 een offensief dat het grondgebied van Islamitische Staat terugbrengt tot een piepkleine enclave aan de Iraakse grens. De VS trekken in oktober 2019 hun troepen terug uit Noord-Syrië, wat Turkije ertoe aanzet Koerdische bondgenoten in het gebied aan te vallen. Turkije stuurt in 2020 duizenden troepen over de grens om een Syrisch offensief tegen te houden om Idlib te heroveren, de laatste provincie die nog in handen van de oppositie is. Protesten in het zuiden van Syrië tegen de groeiende economische problemen zetten president Assad in juni 2020 ertoe aan premier Imad Khamis te ontslaan. Volgens een VN-schatting van september 2021 bedraagt het dodental als gevolg van de burgeroorlog van de afgelopen 10 jaar meer dan 350.000, hoewel de VN erkent dat dit het minimumaantal verifieerbare doden is en een te lage telling. Eind 2021 waren ongeveer 6,7 miljoen Syriërs in eigen land ontheemd en hadden ongeveer 14 miljoen mensen in het hele land humanitaire hulp nodig. Nog eens 5,7 miljoen Syriërs waren geregistreerde vluchtelingen in Turkije, Jordanië, Irak, Egypte en Noord-Afrika. Het conflict in Syrië blijft een van de grootste humanitaire crises wereldwijd.

SYRIE LINKS

Advertenties
• Hotels Trivago
• Hotels Syrie
• Boeken, ook tweedehands, over SYRIE bij Bol.com

Nuttige links

Reisinformatie Syrië (N)
Reizendoejezo - Syrië (N)
Rondreis Syrië (N)
Syrië Startnederland (N)

Bronnen

Elmar Landeninformatie

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt maart 2024
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems