Landenweb.nl

IRAK
 

Basisgegevens
  Officiële
  landstaal
  Arabisch, Koerdisch
  Hoofdstad  Bagdad
  Oppervlakte  438.317 km²
  Inwoners  41,729,935
  (2021)
  Munteenheid  Iraakse dinar
  (IRD)
  Tijdsverschil  +2 (zomer +3)
  Web  .iq
  Code.  IRQ
  Tel.  +964

To read about IRAQ in English - click here

Steden IRAK

Bagdad

Geografie en Landschap

Geografie

Irak ligt in het Midden-Oosten en ligt tussen Iran en Koeweit en grenst aan de Perzische Golf. Irak grenst aan Iran, Jordanië, Koeweit, Saoedi-Arabië en Turkije. De oppervlakte van Irak is 437.072 vierkante kilometer. Irak is daarmee meer dan dertien keer zo groot als Nederland.

advertentie

Irak satellietfoto Foto: Publiek domein

advertentie

Landschap

Irak kan verdeeld worden in vier regio's met elk een ander landschapstype. De eerste regio is te vinden in het noordoosten van het land. Dit gebied wordt gekenmerkt door een berglandschap, het Koerdistangebergte. Hier liggen ook, op de grens met Iran, de hoge bergen Kuh-e Haji Ebrahim (3587 m), Cheekha Dar (3611 m) en Halgurd (3507 m).

advertentie

Diyako kazm, hoge berg in IrakPhoto: Diyako kazm CC 3.0 Unported no changes made

De tweede regio ligt tussen Bagdad en het punt waar de twee belangrijke rivieren, de Eufraat en de Tigris, bij elkaar komen. Dit gebied is erg vlak en bestaat uit moerassen en slibvlakten. In de lente veroorzaakt de Tigris in dit gebied grote overstromingen.

In de derde regio, het land tussen de Eufraat en de Tigris ten noorden van Bagdad, strekt zich een plateau (het el-Djazira) uit boven de twee rivieren die hier erg laag liggen.

In het zuiden en het westen van Irak ligt de vierde regio. Dit is woestijnlandschap dat in totaal 40% van de totale oppervlakte van het land beslaat.

Klimaat en Weer

Het klimaat in Irak is voornamelijk een woestijnklimaat met zeer warme droge zomers en milde tot koude winters. In de noordelijke berggebieden is het inde winter zeer koud met soms zware sneeuwval. De temperatuur is in Bagdad in juli en augustus ongeveer 33 ºC. In de winter is het hier ongeveer 9 ºC.

Planten en Dieren

Planten

De plantenwereld in Irak is niet erg gevarieerd. Dit komt voornamelijk doordat het land voor een groot deel uit woestijn bestaat. In het zuiden van het land in de moerasgebieden is wel een weelderige rietvegetatie te vinden.

Dieren

In de droge gebieden van Irak leven vele kuddes rendieren zoals buffels, antilopen, gazellen, zebra's en giraffen. Het aantal zoogdieren in Irak is de laatste tijd jaren flink gedaald doordat er veel op deze dieren gejaagd wordt.

Hierdoor is onder andere de Mesopotamische leeuw en de Arabische struisvogel uitgestorven.

In Irak zijn veel roofvogels te vinden zoals onder andere de buizerd, de uil, de raaf en de gier. Andere vogels die in Irak leven zijn ganzen, eenden, patrijzen en korhoenders.

Geschiedenis

Oude geschiedenis en brits mandaat

Irak staat vanouds bekend als het 'Tweestromenland' of Mesopotamië, vanwege de twee grote rivieren die er doorheen stromen: de Tigris en de Eufraat. De huidige vorm van de staat en het grondgebied is een recente schepping: dezeontstond uit het uiteenvallen van het Ottomaanse Rijk aan het einde van de Eerste Wereldoorlog. Op 25 april 1920 kwam Irak, bestaande uit de voormalige Ottomaanse provincies Bagdad, Basra en Mosul, onder Brits mandaat. Op 23 augustus 1921 werd Faisal, zoon van Hussein Bin Ali, de Sherif van Mekka, met steun van Groot-Brittannië koning van Irak. Aan dit bewind werd in 1958 door middel van een militaire coup een einde aan gemaakt. Hierna werd de Iraakse Republiek uitgeroepen door generaal Abd al-Karim Qasim.

Baath partij komt aan de macht

In 1963 kwam de Baath partij voor het eerst aan de macht en werden de opeenvolgende regeringen en strijdkrachten gedomineerd door de soennitisch-Arabische minderheid. Onder de Baath heerschappij werd Irak een symbool van Arabisch nationalisme en door de ruime aanwezigheid van olie een welvarend land. In 1979 kwam Saddam Hussein van de Arabische Socialistische Baath partij aan de macht. Een jaar later brak een oorlog uit tussen Irak en Iran, die pas in 1988 werd beëindigd met de ondertekening van een staakt-het-vuren. De oorlog kostte een miljoen mensen het leven.

Golfoorlog

Na de Iraakse inval in Koeweit in 1990 kondigde de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VNVR) sancties tegen Irak af. In reactie daarop lijfde Irak Koeweit in. VNVR resolutie 678 gaf het groene licht om onder Hoofdstuk VII van het Handvest van de Verenigde Naties alle benodigde middelen te gebruiken om de uitvoering van resolutie 660 te ondersteunen. Dit leidde tot de Golfoorlog van 1991 ('Operation Desert Storm'), waarin het Iraakse leger in zes weken werd verslagen en een staakt-het-vuren werd overeengekomen.

De Republiek Irak viel in 1991 de facto in tweeën, waarbij Noord-Irak was onttrokken aan het centrale gezag in Bagdad. Het Iraakse leger was eerder in gezet om rebellie onder de Koerden in het noorden en de sji'ieten in het zuiden van Irak te onderdrukken. Ter ondersteuning van de Koerden en sji'ieten werden in 1991 'no-fly' zones ingesteld. Dit leidde tot een naar verhouding veilige zone in een groot deel van Iraaks Koerdistan.

Periode Saddam Hoessein

Inmiddels was Irak van een welvarend land teruggevallen op het niveau van een ontwikkelingsland, waar mensen op het bestaansminimum leefden. Het door de VNVR ingestelde sanctie regime werd in 1995 en 1999 verlicht teneinde de humanitaire noden van de Iraakse bevolking te lenigen. Middels het zgn."olie-voor-voedsel" programma kon Irak in beginsel onbeperkt olie exporteren. De opbrengsten hiervan werden gecontroleerd door de VN. Irak mocht deze fondsen gebruiken om contracten -onder strikte controle van de VN- te sluiten met buitenlandse bedrijven voor de import van humanitaire goederen, waaronder medicijnen.

Het sanctieregime tegen Irak zou pas worden opgeheven als bewezen zou zijn dat Irak niet over massavernietigingswapens beschikte. Daartoe moest het Iraakse regime VN wapeninspecties toelaten. In 1998 weigerde Irak verdere samenwerking met de UN Special Commission to Oversee the Destruction of Iraq's Weapons of Mass Destruction (UNSCOM) De inspecties werden door VNVR resolutie 1441 in 2002 onder grote internationale druk hervat door de UN Monitoring, Verification and Inspection Commission (UNMOVIC).

Coalition Provisional Authority

Het uiterst repressieve bewind van Saddam Hoessein werd in de lente van 2003 met een militaire actie, geleid door de VS en het VK, beëindigd op basis van jarenlang niet naleven door Irak van Veiligheidsraadsresoluties die het land opriepen zich te ontwapenen.

Na vierentwintig jaren van absolute Baath dictatuur ontstond in Irak een vacuüm, zowel voor wat betreft de gestructureerde uitoefening van politieke macht als de handhaving van de openbare orde en veiligheid. Daarop werd in mei 2003 de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de wederopbouw van Irak, de hervorming van de overheidsinstanties en het creëren van stabiliteit en veiligheid neergelegd bij de 'Coalition Provisional Authority' (CPA) onder leiding van VS-gezant Paul Bremer. De instelling van het door de VS geleide bestuur werd op 22 mei 2003 vastgelegd in VNVR resolutie 1483. Tevens werden de bestaande economische sancties opgeheven.

De CPA zette zich in om een politiek proces onder de Irakezen aan te moedigen hetgeen in juli 2003 leidde tot de oprichting van een Iraaks interim-bestuur (de 'Iraqi Governing Council') bestaande uit 25 vertegenwoordigers van de belangrijkste politieke partijen en andere vooraanstaande Irakezen.

Op 8 juni 2004 nam de VNVR resolutie 1546 aan, waarin een politiek schema werd vastgelegd dat eind 2005 dient uit te monden in het aantreden van een democratisch gekozen regering. Deze resolutie kwam mede tot stand door actieve inzet van Nederland. Op 28 juni 2004 droeg de CPA de macht over aan de Iraakse interim-regering en werd de soevereiniteit van Irak hersteld.

Interimregering en dood Saddam Hoessein

Het aantreden van de interim-regering in juni 2004 onder leiding van premier Allawi markeerde een nieuwe fase in het transitieproces in Irak. Onder een tweede interim-regering, gekozen na verkiezingen in januari 2005, moet een nieuwe Iraakse grondwet tot stand komen, gevolgd door een nationaal referendum om deze te ratificeren, en nieuwe verkiezingen eind 2005.

Op 13 december 2003 maakte de Amerikaanse bewindvoerder in Irak, Paul Bremer, bekend dat Saddam Hoessein na een klopjacht was opgepakt. Hij werd gevonden in een kruipruimte onder een woning in de plaats ad-Dawar, 15 kilometer ten zuiden van Tikrit.

De Amerikanen droegen hem over aan de Irakese autoriteiten, en een proces begon. Uiteindelijk werd de oud-dictator, na alle beroepsmogelijkheden, wegens de massamoord op 148 mannen in het dorp Dujail in 1982 ter dood veroordeeld.

Saddam Hoessein werd op 30 december 2006 om 4:00 uur Nederlandse tijd opgehangen. De executie vond plaats in de hoofdstad Bagdad, vlak voordat formeel het islamitische offerfeest begon.

Recente geschiedenis

Begin 2007 blijft het erg onrustig in Irak en zijn er talloze bomaanslagen en gevechten tussen met name Amerikaanse toepen en Al Qaida strijders. President Bush stuurt nog meer tropen naar Irak. In december vallen Turkse troepen stellingen van de Koerdische PKK aan in Irak. In maart 2008 brengt Mahmoud Ahmadinejad, president van Iran een onverwachts bezoek. In juli 2008 geeft premier Maliki voor het eerst aan dat het wellicht mogelijk is dat Amerikaanse troepen zich op termijn terugtrekken uit Irak. De Soennieten komen weer terug in de door Sjiieten gedomineerde regering. In november 2008 stemt het parlement van Irak in met het veiligheidsverdrag met de Verenigde Staten, waardoor alle troepen van de Verenigde Staten eind 2011 het land moeten hebben verlaten.
In februari 2009 wint Maliki de provinciale verkiezingen. In mei 2009 wordt besloten om de parlementsverkiezingen te houden op 30 januari 2010. Deze verkiezingen worden uiteindelijk in maart 2010 gehouden en leveren geen duidelijke coalitie op. Eind 2010 wordt er een brede coalitie gevormd, Maliki is opnieuw premier en Talabani president. In december 2011 hebben de Verenigde Staten het terugtrekken van de strijdkrachten voltooid. In 2012 en 2013 blijft het onrustig in Irak. Er vallen veel doden bij aanslagen. Vooral de maand oktober van 2013 verloopt bloedig.
In april 2014 wint de coalitie van Al-Maliki de parlementsverkiezingen. De soennitische rebellen van ISIS krijgen in de zomer van 2014 meer voet onder de grond. In september 2014 maakt Al-Malaki plaats voor de Sjiitische politicus Haydar Al-Abadi die een brede coalitie vormt. In 2015 probeert de regering IS met wisselend succes te bestrijden. In 2016 spitst de strijd zich toe tot de regio's Ramadi en Fallujah. In november 2017 is IS in zo goed als alle delen van Irak verslagen met behulp van de Koeren en Sjiitische milities. n oktober 2019 kiest het parlement de bekende Koerdische politicus Barham Salih tot president. Hij benoemt Adel Abdul Mahdi tot premier, met de steun van de sjiitische meerderheid van de parlementsleden. Sinds mei 2020 is Mustafa al-Kadhimi premier.

Bevolking

In Irak wonen 39.192.111 mensen (schatting 2017). De bevolkingsdichtheid bedraagt bijna 90 inwoners per vierkante kilometer.

Bevolkingssamenstelling:

Taal

De officiële taal is Arabisch, in Noord-Irak wordt veel Koerdisch gesproken. Verder nog enkele kleinere minderheidstalen.

Enkele uitspraakregels van het Arabisch:

Er bestaat geen vaste Nederlandse schrijfwijze voor Arabische woorden. De namen worden geschreven zoals ze uitgesproken worden. Aqaba kan dus net zogoed als Akaba gespeld worden.

Het Arabische schrift wordt van rechts naar links geschreven en bestaat uit 28 medeklinkers. Klinkers worden niet geschreven en daardoor ontstaan er verschillende Latijnse schrijfwijzen voor één-en-hetzelfde woord. Arabische cijfers worden van links naar rechts geschreven.

Enkele woorden en zinnen:

NederlandsArabisch
Eenwahed, vrouwelijk: wahda
Tweeetnen
Drietalata
Tien‘ashra
Honderdmeyya
Duizend‘alf
Zondagyom el had
Woensdagyom el ’arba’
Ja‘aywa
Neela’
Zomersef
Wintersheta
Waar is het hotel?fen el fondok?
Hoe laat is het?essa’a kam?
Hoe heet u?‘esm-ak ‘ak? (man)
Hoe heet u?‘esm-ek ‘eh? (vrouw)
Hebt u wisselgeld?‘andokom fakka?

Godsdienst

Het grootste deel der Irakezen is Moslim (96%). De Sjiieten is de grootste groep met 60 tot 65 % aanhangers, gevolgd door de Soennieten met 32 tot 37% aanhangers. Verder zijn er in Irak nog 4% Christenen en aanhangers van overige Godsdiensten.

Samenleving

Staatsinrichting

Irak heeft een regering en een parlement. Daarnaast is er de partij, en boven dit alles staat de Revolutionaire Commando Raad (RCR). De voorzitter hiervan, Saddam Hoessein, zetelt automatisch als President van de Republiek. De regering is slechts uitvoerder van wat de RCR beslist. Saddam Hoessein staat tevens aan het hoofd van de partijorganisatie. Verkiezingen voor het parlement zijn enkel open voor kandidaten die zich achter een aantal, door het regime bepaalde principes scharen. Het parlement kan geen wetten amenderen, maar enkel voorstellen of verwerpen, hetgeen nog nooit is gebeurd. Wetten worden ofwel voorgesteld door de RCR en dan voor 'goedkeuring' naar het parlement gestuurd, ofde wetten worden door de RCR, of door de president, per decreet vastgesteld. De RCR is in toenemende mate een ondergeschikt apparaat van dePresident geworden: niemand die erin zetelt heeft een onafhankelijke machtsbasis, allen hebben hun positie aan Saddam Hoessein te danken. Inmiddels hebben de partij en de RCR aan belang ingeboet ten voordele van het Presidentiële Bureau, waarin uitgekozen vertrouwelingen van Saddam Hoessein zetelen.

Politiek

Saddam Hoessein is er tot op heden in geslaagd het verzet tegen zijn regime te onderdrukken. Gewelddadig optreden vindt vooral plaats jegens de Koerdische en sji'itische groeperingen in het land. Andere politieke partijen dan de Ba'ath-partij zijn sinds 1978 buiten de wet gesteld. Het regime steunt op familie en vrienden van Saddam Hoessein die met name afkomstig zijn uit de regio rond de plaats Tikrit.

Na afloop van de door de geallieerden in januari 1991 gelanceerde operatie 'Desert Storm' braken in Zuid-Irak en in de Koerdische gebieden in het noorden gewapende opstanden uit. In maart 1991 was sprake van inname van Basra en andere zuidelijke steden door opstandelingen, waaronder vele sji'ieten maar ook ontevreden militairen. Aan Saddam Hoessein loyale troepen kregen de regio echter spoedig weer onder controle. Militaire operaties richtten zich tegen sji'ieten die in de zuidelijke moerasgebieden leven. Daarbij werd melding gemaakt van executies door militaire eenheden. In dit gebied is ook sprake van een stelselmatige vernietiging van de moerassen doordat de natuurlijke watervoorziening wordt afgesneden als gevolg van de constructie van kanalen, dammen e.d., hetgeen funest is voor milieu, landbouw, visserij en irrigatie. Ook zijn giftige stoffen in de moerassen gedumpt en zijn honderden vierkante kilometers grond door militairen platgebrand. In Zuid-Irak wordt aan een deel van de lokale bevolking voedsel, medicijnen, drinkwater en transportvoorzieningen onthouden ten gunste van onder meer veiligheidsdiensten en militairen.

In het noorden van het land streden Koerdische facties tegen de troepen van de centrale Iraakse regering. Iraakse troepen wisten in maart 1991 de opstand neer te slaan. Nadat zij er aanvankelijk in waren geslaagd de door de Koerden ingenomen steden Erbil, Dohuk en Zakho te heroveren, dienden zij zich uiteindelijk onder internationale druk terug te trekken. De Iraakse troepen (en met hen vele ambtenaren) verlieten in oktober 1991 het grootste deel van de noordelijke provincies. Bagdad kondigde daarop een economische blokkade van deze gebieden af.

De drie noordelijke provincies van het land vormden twee, de facto autonome, gebieden die voornamelijk door Koerden worden bewoond. Parlementaire verkiezingen werden gehouden en een Koerdische Assemblee werd gevormd. Dit lichaam functioneert echter niet meer. Van 1994 tot 1998 streden verschillende Koerdische facties, met name de Koerdische Democratische Partij (KDP) en de Patriottische Unie van Koerdistan (PUK), om de macht. Omringende landen als Iran en Turkije en het regime in Bagdad speelden de verschillende Koerdische groeperingen tegen elkaar uit, in voortdurend wisselende bondgenootschappen met de diverse facties.

In 1998 hebben de KDP en de PUK de strijdbijl begraven en, o.l.v. de Verenigde Staten, het zogenaamde Washington-akkoord gesloten om te komen tot meer onderlinge samenwerking. Echter hebben KDP en PUK tot op heden geen overeenstemming kunnen bereiken hoe de belangrijkste elementen uit dit akkoord (instelling parlement, revenue-sharing) uit te voeren.

In 1995 bereikten vanuit Irak sterke geruchten over enkele pogingen tot staatsgreep de buitenwereld. In 1996 waren er sterke aanwijzingen van executies van personen die werden beschuldigd van samenzwering tegen de president. Het zou gaan om belangrijke nationale leiders en hoge militairen. Af en toe bereiken berichten de buitenwereld over samenzweringen tegen het regime in Bagdad. Zo zouden in maart 1999 enkele hoge legerofficieren zijn geëxecuteerd omdat zij een coup zouden hebben beraamd. Volgens bevestigde berichten zou op 6 of 7 april 2000 een moordaanslag op President Saddam Hoessein zijn verijdeld. De verantwoordelijken zouden zijn geëxecuteerd.

Voor de actuele politieke situatie zie hoofdstuk geschiedenis.

Economie

Naar aanleiding van de Iraakse inval in Koeweit is een VN-sanctieregime van kracht, hetgeen inhoudt dat buitenlandse ondernemingen slechts na goedkeuring van een gespecialiseerd VN-comité handels- en investeringsrelaties met Irak mogen onderhouden. De economie van dit in potentie zeer rijke land, dat in het bezit is van waardevolle grondstoffen, vruchtbare landbouwgronden en arbeidspotentieel, is sinds 1980 vrijwel geheel ingestort. Irak is afgegleden naar de groep minst ontwikkelde landen in de wereld; de bevolking is zeer arm en aangewezen op noodhulp van donoren. Uit zorg over de humanitaire situatie in Irak aanvaardde de VN-Veiligheidsraad in 1995 Resolutie 986 die de gecontroleerde verkoop van olie voor humanitaire doeleinden mogelijk maakt. Deze resolutie mondde in 1996 uit in een Memorandum of Understanding met de Iraakse Regering waarin de uitvoeringsmodaliteiten waren opgenomen. De inkomsten die voortvloeien uit deze zogenaamde"olie-voor-voedsel"-resolutie worden aangewend ter leniging van humanitaire noden, ter financiering van VN-instellingen die actief zijn in Irak en voor herstelbetalingen aan overheden, bedrijven en personen voor schade geleden ten gevolge van de Golfoorlog van 1991.

Na inwerkingtreding van het humanitaire ‘Olie-voor-Voedsel’-programma heeft Irak de uitvoering van dit humanitaire programma continue tegengewerkt. De Veiligheidsraad blijft evenwel alles in het werk stellen om de noden van het Iraakse volk te verlichten. Een goed voorbeeld hiervan is de aanvaarding van Veiligheidsraadresoluties 1284 (17 december 1999), 1382 (30 november 2001) en 1409 (14 mei 2002) die onder meer vergaande voorstellen bevatten ter verbetering van de humanitaire situatie. In resolutie 1284 is het plafond voor de export van olie opgeheven, in resolutie 1409 is een zgn. “Goods Review List” ingevoerd, dat de goedkeuringsprocedures voor uitvoer van goederen naar Irak versneld en vereenvoudigd. Voorts is de mogelijkheid van opschorting van de sancties opgenomen onder de voorwaarde dat Irak voor een bepaalde periode samenwerkt met de wapeninspecteurs. Na de inval in Irak door de Verenigde Staten en haar bondgenoten veranderde de economische situatie ingrijpend.

Enige economische feiten over de afgelopen jaren zijn dat de economische groei in 2011,2012 en 2013 respectievelijk 8,6%,8,4%en 3,7% was. Hierna fluctueerrd het erg in 2015 was er meer dan 15% groei en in 2016 was er een negatieve groei van -2,1%. Het BBP per hoofd van de bevolking bedraagt $16.700 in 2017. 23% van de bevolking leeft onder de armoedegrens.

Vakantie en Bezienswaardigheden

Irak is al lang het middelpunt van het strijdtoneel tussen de VS en de Islamisten. Als toerist is uiterste waakzaamheid geboden en in bijna alle gevallen worden reizen momenteel ontraden. Raadpleeg in ieder geval de website van het ministerie van Buitenlandse zaken voor je afreist. Voor betere tijden hieronder enkele hoogtepunten van de beschaving van Irak.

Bagdad is de hoofdstad van Irak en het gelijknamige gouvernement. Een bekend museum is het Nationaal Museum van Irak met een onschatbare collectie. Duizenden oude manuscripten in de Koninklijke Bibliotheek gingen verloren voor en tijdens de invasie van 2003 in Irak. De Al Kadhimain, gebouwd in 1515 is een van de belangrijkste religieuze plaatsen in Irak. Een van de oudste gebouwen is het 12e eeuw paleis van de Abbasiden. Het ligt in de historische kern van de stad, dicht bij andere historische gebouwen zoals het Saray gebouw en de Al-Mustansiriyah School (ook uit de Abbasidische periode). Andere bezienswaardigheden zijn de Bagdad Toren, nu de Ma'amoon Telecommunicatie Center Tower. Er is een ronddraaiend restaurant met een panoramisch uitzicht op de top van de toren. Ook een bezoek waard zijn de Khan Murjan en het Sahat Al Tahrir (bevrijdingsplein) in het centrum van Bagdad.Het Al-Zawra'a Park ligt in het centrum van Bagdad. Een bekende markt is de souq Saray (Saray markt). Hatra is een van de weinige stenen ruïnes in Irak. Het is een mooie, goed bewaard gebleven stad en misschien wel de meest opvallende archeologische site in Irak. Hatra was de hoofdstad van de eerste Arabische Koninkrijk in Mesopatamia en nu UNESCO Werelderfgoed.

Babylon was gedurende ongeveer 1.000 jaar de hoofdstad van het Babylonische Rijk. Het speelde een belangrijke rol in een aantal Bijbelse verhalen en wordt geassocieerd met de Toren van Babel. Hier waren ook de hangende tuinen van Babylon, een van de zeven oude wereldwonderen. De stad was een kleine stad tot ongeveer 1900 voor Christus, toen keizer Hammurabi een groot deel van Mesopotamië verenigde en Babylon tot zijn hoofdstad maakte. Babylon is ook de plaats waar Alexander de Grote overleed rond 300 voor Christus De archeologische vindplaats ligt ongeveer 100 km. ten zuiden van Bagdad.

Klik op de menuknop bovenaan het scherm voor meer informatie

IRAK LINKS

Advertenties
• Irak Vliegtickets.nl
• Hotels Irak
• Transport Irak - TTS Quality Logistics B.V
• Tradetracker plaats advertenties en verdien geld
• Boeken, ook tweedehands, over IRAK bij Bol.com

Nuttige links

Reisinformatie Irak (N)
Willgoto Irak (N)