Landenweb.nl

PAPOEA NIEUW-GUINEA
Geschiedenis

To read about PAPUA NEW GUINEA in English - click here

Hotels Papoea Nieuw-Guinea

Geschiedenis

Het eiland Nieuw-Guinea werd meer dan 300 jaar geleden door de Portugezen ontdekt. Kolonisatie van de regio begon pas in de tweede helft van de negentiende eeuw met de toe-eigening van gebieden door Nederland (het westelijke deel), Groot-Brittannië en Duitsland. De gebieden die door Nederland waren geannexeerd, het toenmalige Nederlands-Nieuw-Guinea, zijn na bemiddeling door de VN in 1963 onder Indonesische soevereiniteit gebracht.

Groot-Brittannië deed in 1884 aanspraken gelden op Port Moresby en het zuidoostelijke deel van het eiland. In het zelfde jaar claimde Duitsland de heerschappij over het noordoostelijke gedeelte.

In 1901 werd het Britse gedeelte aan Australie overgedragen. Na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog werd het Duitse gedeelte door Australische troepen bezet. De Volkenbond verleende Australië in 1920 het mandaat over dit gebied. Een groot deel van Nieuw-Guinea werd tussen 1942 en 1945 door Japan bezet. Na de Japanse capitulatie werd het oostelijke gedeelte opnieuw onder Australisch bestuur geplaatst, het noordelijke gedeelte op basis van een VN-trustschap.

In 1973 kreeg het gehele oostelijke gebied onder de naam Papoea Nieuw-Guinea intern zelfbestuur, waarna de staat op 16 september 1975 volledig onafhankelijk werd.

De huidige coalitieregering van Sir Michael Somare, werd op 5 augustus 2002 gekozen. Sir Michael Somare was de eerste premier van het onafhankelijke Papoea Nieuw-Guinea in 1975 en was eveneens regeringsleider van 1982 tot 1987.

Met name het conflict in Bougainville, waar jarenlang een afscheidingsbeweging actief is geweest, heeft een zware stempel gedrukt op het politieke klimaat van Papoea Nieuw-Guinea.

Het conflict heeft sinds 1989 naar schatting 20.000 slachtoffers geëist. Op 30 augustus 2001 werd na jarenlange bemoeienis van de VN en de actieve betrokkenheid van Australië, Nieuw-Zeeland en Fiji een vredesakkoord getekend dat een raamwerk vormt voor ontwapening en de instelling van een autonome regering van Bougainville. De verkiezingen voor deze regering vonden van 20 mei tot 2 juni 2005 plaats, de autonome regering van Bougainville is op 15 juni 2005 geïnaugureerd. Op 30 juni is het mandaat van de VN waarnemers missie in Bougainville (UNMOB) afgelopen.

Voorts wordt samen met Australië hard gewerkt aan verbetering van het bestuur van het land. In augustus 2007 wordt Michael Somare weer verkozen tot president.

In december 2009 sluit China een overeenkomst met Papoea Nieuw-Guinea over gasimport.

Sinds 2 augustus 2011 is Peter Paire O'Neill premier van Papoea Nieuw-Guinea. In de jaren 2011 en 2012 is er ruzie tussen Somare en O'Neill, ze voeren gescheiden regeringen. In augustus 2012 erkent Somare zijn nederlaag bij nieuwe verkiezingen en is O'Neill vanaf die tijd de erkende premier. In augustus 2013 wordt de"tovernarij wet"van 1971 ingetrokken en geldt niet meer bij moordzaken. In juli 2013 komt Papoea Nieuw-Guinea met Australië overeen om een groot asielzoekerscentrum op te zetten. Australië zegt financiële ondersteuning toe. In maart 2014 begint een onderzoek naar de leefomstandigheden bij het Asielzoekerscentrum op Manus eiland. In 2014 en 2015 komt premier O' Neill in moeilijkheden wegens beschuldigingen van corruptie. In april 2016 besluit de regering het Australische detentiecentrum te sluiten omdat het volgens het hof in strijd is met de grondwet. In augustus 2017 wint president O'Neill de verkiezingen. In november 2017 sluit Australië het asielzoekerscentrum maar veel asielzoekers weigeren om weg te gaan. Het parlement heeft James Marape op 30 mei 2019 tot premier gekozen, een dag na het aftreden van zijn voorganger, Peter O'Neill.

advertentie

PAPOEA NIEUW-GUINEA LINKS

Advertenties
• Hotels Trivago
• Vliegtickets Papoea Nieuw Guinea - Vliegenaar.nl
• Hotels Papoea Nieuw-Guinea
• Boeken, ook tweedehands, over PAPOEA NIEUW-GUINEA bij Bol.com

Nuttige links

Papoea Nieuw-Guinea Startnederland (N+E)
Reizendoejezo - Papoea Nieuw-Guinea (N)

Bronnen

Elmar Landeninformatie

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt mei 2024
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems