Landenweb.nl

PAPOEA NIEUW-GUINEA
Samenleving

To read about PAPUA NEW GUINEA in English - click here

Hotels Papoea Nieuw-Guinea

Samenleving

Staatsinrichting

Papoea Nieuw-Guinea is zowel een constitutionele monarchie als een parlementaire democratie. De Britse Koningin is het staatshoofd. Zij wordt vertegenwoordigd door de gouverneur-generaal die door het parlement wordt gekozen en voornamelijk ceremoniële functies bekleedt.

Papoea Nieuw-Guinea kent drie bestuursniveaus: nationaal, provinciaal en lokaal. Het nationale niveau heeft de meeste zeggenschap.

Het parlement telt 109 leden die om de vijf jaar worden gekozen d.m.v. directe verkiezingen. Het parlement kiest de minister-president die vervolgens een kabinet samenstelt uit leden van zijn partij of van de regeringscoalitie.

Kamerleden worden op basis van een districtenstelsel gekozen uit 19 provincies en het district van de hoofdstad Port Moresby. Vanaf 1995 zijn hervormingen doorgevoerd om het kiessysteem te centraliseren.

advertentie

Politiek

Papoea-Nieuw-Guinea kent een vrije pers, een onafhankelijk rechtssysteem en een Ombudsmancommissie die zich vooral bezig houdt met onderzoek naar corruptie. Het kies- en partijensysteem vormt een weerslag van de grote fragmentering van de maatschappij, die gekenmerkt wordt door 700 taalgroepen op een bevolking van 5.3 miljoen. Sociale en politieke relaties lopen langs daarmee corresponderende verwantschapslijnen, wat het gevaar in zich bergt van cliëntelisme. Het centrale overheidsgezag is relatief zwak.

De binnenlandse politiek kampt sinds de onafhankelijkheid in 1975 met instabiliteit en corruptie, die de effectiviteit van het politieke systeem beï nvloeden. Voorts zijn regeringen van Papoea Nieuw-Guinea meermaals afgetreden nadat het parlement een motie van wantrouwen indiende. Om de stabiliteit van de regering te vergroten is het parlement onder de huidige wetgeving niet meer in staat de regering weg te sturen in de eerste 18 en de laatste 12 maanden van de zittingsduur van het parlement. In 2002 is de “Organic Law on the Integrity of Political Parties and Candidates” aangenomen, die moet voorkomen dat parlementariërs na hun verkiezing van partij veranderen.

Indicatoren van de Wereldbank geven een zorgwekkend beeld. Op het gebied van politieke stabiliteit, wethandhaving (Rule of law), overheidseffectiviteit en controle op corruptie zijn de cijfers lager dan zowel de regionale gemiddelden van Oost Azië en Sub Sahara Afrika als de gemiddelden van laag-midden inkomen landen. Economische als sociale ontwikkeling worden hier sterk door gehinderd.

De actuele politieke situatie staat beschreven in het hoofdstuk geschiedenis.

Economie

Ruim 85% van de bevolking is afhankelijk van landbouw, bosbouw en visserij voor de eigen levensbehoeften. Werkgelegenheid wordt geboden door mijnbouw, een in termen van werkgelegenheid een kleine industrie (3% van de totale werkgelegenheid), de overheid en de dienstensector.

De economische groei is vooral afhankelijk van de export van delfstoffen en petroleum. Illegale houtkap leidt tot zorgwekkende aanslagen op het milieu en vernietiging van de biodiversiteit.

Na jaren van krimp groeide de economie vanaf 2003. De groei van het GDP was in 2017 2,5%) door hogere internationale grondstofprijzen. Ook andere macro economische cijfers waren gunstig: werkgelegenheid in de formele sector groeide, de inflatie daalde van 20% in maart 2003 naar rond de 3 %. Het BNP per hoofd van de bevolking bedraagt $ 3.700 per jaar (2017).

Het overheidsbeleid heeft als hoogste prioriteit het terugdringen van het tekort op de begroting. Een jarenlang begrotingstekort heeft geleid tot een hoge overheidsschuld. Voor de toekomst zijn gasexploitatie en het plan om een gaspijplijn naar Australi├ź aan te leggen van belang. Ook China en Japan zijn ge├»nteresseerd in de grondstoffen van Papoea Nieuw-Guinea.

advertentie

PAPOEA NIEUW-GUINEA LINKS

Advertenties
• Hotels Trivago
• Vliegtickets Papoea Nieuw Guinea - Vliegenaar.nl
• Hotels Papoea Nieuw-Guinea
• Boeken, ook tweedehands, over PAPOEA NIEUW-GUINEA bij Bol.com

Nuttige links

Papoea Nieuw-Guinea Startnederland (N+E)
Reizendoejezo - Papoea Nieuw-Guinea (N)

Bronnen

Elmar Landeninformatie

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt mei 2024
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems