Landenweb.nl

NEDERLAND
Bevolking

To read about NETHERLANDS in English - click here

Nederland Tui Reizen

Steden NEDERLAND

Amsterdam Den haag Eindhoven
MaastrichtRotterdam

Bevolking

Algemeen

advertentie

Randstad concentratie inwoners NederlandFoto: Junuxx CC 3.0 Unported no changes made

In 1830 telde Nederland maar 2,6 miljoen inwoners. In 1996 had Nederland 15.460.000 inwoners en in maart 2001 werd de zestien miljoenste inwoner geboren. In 2017 telde Nederland 17.084.719 inwoners. Nederland is daarmee een van de dichtstbevolkte landen ter wereld (ca. 411 inwoners per km2) en het dichtstbevolkte land van enige grootte in Europa. De grootste toename vond plaats in de na-oorlogse periode van 1945 tot 1990, namelijk 6 miljoen.

Het westen, en dan met name de Randstad met steden als Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag, is het dichtstbevolkte gebied met bijna 1000 inwoners per km2. Het dunst bevolkt is het noorden met ca. 190 inwoners per km2. Het zuiden en het oosten hebben ongeveer de gemiddelde bevolkingsdichtheid van Nederland. Ook de voormalige eilanden-provincie Zeeland is dunbevolkt met ca. 200 inwoners per km2.

In vijftien jaar tijd is de bevolking van 15 naar ruim 17 miljoen gegroeid. Het Centraal Bureau voor de Statistiek verwacht dat de bevolking nog zal doorgroeien tot rond de 18 miljoen. Door vergrijzing en een sterfteoverschot zal het bevolkingsaantal in de loop van de eeuw geleidelijk weer afnemen.

Het percentage Nederlanders dat in steden met 100.000 of meer inwoners woont, nam tot 1984 af, sindsdien stijgt het weer. 91% van de Nederlandse bevolking woont in een verstedelijkt gebied. (2017)

De grootste steden van Nederland zijn zijn Amsterdam, Rotterdam, 's-Gravenhage en Utrecht.

De bevolking van Nederland vergrijst in een snel tempo. Zo is het aantal mensen boven de 65 jaar in vijftig jaar tijd enorm opgelopen.

Bevolking naar leeftijd:

2017

De levensverwachting bij geboorte van de mannelijke bevolking bedraagt in 2017 79,3 jaar (1950: 70,4 jaar).

De levensverwachting bij geboorte van de vrouwelijke bevolking bedraagt in 2017 83,7 jaar (1950: 72,7 jaar).

advertentie

Minderheden

advertentie

Moskee AmsterdamFoto: FaceMePLS CC 2.0 Generic no changes made

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wonen er in 2017 in Nederland ca. 2,25 miljoen niet-westerse allochtonen. Het totaal aantal allochtonen bedraagt ca. 4 miljoen.

Halverwege de 21e eeuw zullen er naar verwachting 5,9 miljoen allochtonen in Nederland wonen. Het aandeel in de totale bevolking groeit daarmee tot iets meer dan 32% op een totale bevolkingsomvang van 18 miljoen personen.

Mediterrane werknemers en hun gezinnen zijn na 1960 naar Nederland gekomen als arbeidsmigranten en werden veelal ingezet in de fabrieken en knapten vaak het zware vuile werk op. Deze categorie omvat in feite tien etnische groepen: Turken, Marokkanen, Spanjaarden, Italianen, Joegoslaven, Portugezen, Kaapverdianen (met name in Rotterdam), Grieken, Egyptenaren en Tunesiërs.

Van de niet-westerse allochtonen behoort 40% tot de grootste twee groepen: Turken en Surinamers. De allochtonen van Turkse achtergrond vormen op dit moment met ca. 400.000 de grootste groep niet-westerse allochtonen.

Bij de Marokkanen groeit vooral de tweede generatie sterk door het relatief hoge aantal kinderen dat Marokkaanse vrouwen gemiddeld krijgen. Hoewel het vruchtbaarheidscijfer van 3,3 de komende jaren zal dalen naar 2,6 kinderen per vrouw, is dat nog altijd veel meer dan bij autochtone vrouwen.

De inwoners van Surinaamse afkomst zijn zowel diegenen die vóór de onafhankelijkheid van Suriname op 25 november 1975 naar Nederland kwamen en in het algemeen op grond van de Toescheidingsovereenkomst de Nederlandse nationaliteit hebben, als wel diegenen die na die datum zijn gekomen en in het algemeen Surinaams staatsburger zijn.

Het aantal personen met een Surinaamse achtergrond bedraagt op dit moment ca. 350.000.

De ongeveer 153.000 Arubanen en Antillianen in Nederland zijn ingevolge het Koninkrijksstatuut van 1954 staatsburgers van het Koninkrijk. Vanaf het midden van de jaren tachtig is een derde stroom jonge ongeschoolde Antilliaanse migranten uit de Antillen op gang gekomen.

De eerste twee stromen waren de Antillianen die in Nederland kwamen studeren en arbeiders die na de sluiting van de grote raffinaderijen op Curaçao in Nederland werk zochten. Door hun lage opleiding en geringe kennis van de Nederlandse taal raakten veel Antillianen van de derde stroom werkloos en verzeilden daarna in de criminaliteit.

De in Nederland aanwezige Molukkers zijn van oorsprong ex-KNIL-militairen (Koninklijk Nederlands Indisch Leger), die na de ontmanteling van het koloniale Indische leger in 1951 naar Nederland kwamen met hun gezinnen.

De internationale vluchtelingen is een groep met verschillende nationaliteiten die óf op uitnodiging van de Nederlandse regering hier kwamen óf op eigen initiatief arriveerden en vervolgens na een asielaanvrage de status van vluchteling hebben verkregen.

De snelst groeiende groep allochtonen wordt gevormd door mensen uit Aziatische landen, met name uit Irak, Iran en Afghanistan. Verwacht wordt dat ca. 60% van de asielzoekers uit Aziatische landen zal komen.

In Nederland wonen nog ongeveer 1500 zigeuners die over het algemeen in woonwagens wonen en een trekkend bestaan leiden. Steeds meer zigeuners vestigen zich echter permanent in grote stacaravans of gewone huizen.

advertentie

NEDERLAND LINKS

Advertenties
• Nederland Tui Reizen
• Autohuur Nederland
• Hotels Trivago
• Vakantiehuizen in Nederland
• Vakantieparken in Nederland
• Amsterdam Hotels
• Hotel4Wellness.nl - wellness arrangementen met overnachting
• ANWB vakantie boeken Nederland
• Hotel4Dinner.com - hotel arrangementen met diner
• Auto huren in Nederland
• Hotel4Golf.nl - golfarrangementen
• Boeken, ook tweedehands, over NEDERLAND bij Bol.com

Nuttige links

Campersite Nederland (N)
Dieren in Nederland (N)
Duiken en landschap Zeeland Oosterschelde (N)
Lies en Teije's Reiswebsite (N+E)
Overheid.nl: Officiële site van de Nederlandse overheid (N)
Reisinformatie Nederland (N)
Reizendoejezo – Nederland (N)

Bronnen

Haafkens, M. / Nederland

Gottmer

Harmans, G.L.M. / Nederland

Van Reemst

Metze, M. / De staat van Nederland

SUN

Ver Berkmoes, R. / Netherlands

Lonely Planet

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt april 2024
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems