Landenweb.nl

EL SALVADOR
Geschiedenis

To read about EL SALVADOR in English - click here

El Salvador Hotels

Geschiedenis

In het prekoloniale tijdperk was El Salvador (de Verlosser) een overgangsgebied tussen de grote pre-Colombiaanse beschavingen van de Azteken en Maya’s in het noorden en de beschavingen in het zuiden. Rond 1200 werden verschillende steden gesticht, waarvan Cuzcatlán (ten zuidoosten van San Salvador) met de komst van de Spanjaarden in 1524 tot de grootste stadstaat uitgroeide.

Vanaf de zestiende eeuw veroverden de Spanjaarden Midden-Amerika. Tijdens de kolonisatie behoorde het huidige El Salvador lange tijd tot de provincie Guatemala. In 1786 verwierf San Salvador een zekere mate van autonomie. Midden-Amerika en Mexico werden in 1821 onafhankelijk van Spanje. In 1823 sloot het land zich aan bij de Federatie van Staten van Centraal Amerika (Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica en El Salvador), die echter door onderlinge meningsverschillen geen lang leven was gegund en in 1838 werd opgeheven. El Salvador werd een onafhankelijke republiek. Van vrede in de regio was nog geen sprake; het land voerde in de eerste eeuw van de onafhankelijkheid verschillende oorlogen met de buurlanden, veelal met het doel ‘de Federatie’ in ere te herstellen.

Na de onafhankelijkheid was El Salvador formeel een democratie, maar in werkelijkheid kregen de grootgrondbezitters veel macht. Vele kleine gemeenschappen waren genoodzaakt zich aan te sluiten bij de grote koffieplantages (fincas) van de ‘Veertien families’.

In 1912 richtte de overheid de beruchte Nationale Garde (Guardia Nacional) op, die een belangrijke rol zou gaan spelen in de onderdrukking van de boeren.

Vrijwel alle presidenten in deze periode waren legerofficieren. De door President Pío Romero Bosque georganiseerde verkiezingen in 1931 waren de meest vrije verkiezingen tot dan toe. Overwinnaar was Arturo Araujo, die echter na een ambtstermijn van enkele maanden (maart tot december 1931) tijdens een militaire coup werd opgevolgd door dictator Maximiliano Hernánez Martínez.

Sinds 1932 bekleedden de militairen de belangrijkste overheidsposten. Dit duurde tot aan de ondertekening van de vredesakkoorden in 1992. Deze periode werd gekenmerkt door militaire coups en dictatoriale regimes. In de burgeroorlog die in de jaren tachtig van de vorige eeuw tussen de militairen en de guerrillabeweging woedde, werden tienduizenden mensen vermoord. Het bekendste slachtoffer was aartsbisschop Oscar Romero. De opeenvolgende militaire dictaturen zorgden ervoor dat de belangen van de kapitaalkrachtige koffie-elite voorop bleven staan. El Salvador’s veertien rijkste koffieproducerende families (los catorce), waren gebaat bij goedkope arbeid en grootgrondbezit en niet bij democratisering.

In 1990 kwam onder auspiciën van de VN een vredesakkoord tussen de guerrillabeweging en de Salvadoraanse overheid tot stand, dat in 1992 in Mexico werd getekend. De burgeroorlog was hiermee officieel beëindigd. Aan de verkiezingen van 1994 namen voor het eerst in de Salvadoraanse geschiedenis alle politieke partijen deel. De politiek in de jaren negentig werd gekenmerkt door een sterke polarisatie tussen de voormalige guerrillastrijders aan de linkerkant (FMLN), en de ex-militairen aan de rechterkant van de politieke arena (ARENA). De presidentsverkiezingen van 2004 verliepen zonder noemenswaardige incidenten. Er ontstond een ARENA-regering onder leiding van Tony Sacadie voornamelijk bestaat uit een ‘nieuwe garde’ van jonge mensen. In maart 2006 sluit El Salvador als eerste Centraal Amerikaans land een vrijhandelsverdrag met de Verenigde Staten. In maart 2009 wint Mauricio Funes van de FMNL de presidentsverkiezingen. Hij wordt in juli 2009 ingezworen als eerste linkse president in twintig jaar. In maart 2012 verliest Funes licht bij de parlementsverkiezingen. Op 2 februari 2014 zijn presidentsverkiezingen gehouden, er komt geen duidelijk winnaar uit de bus, op 9 maart volgt een tweede ronde die nipt gewonnen wordt door vicepresident Sanchez Ceren. Hij wordt ingezworen in juni 2014. In mei 2015 wordt aartsbisschop Oscar Romero zalig verklaard door paus Franciscus. In januari 2017 maakt de politie bekend dat er voor het eerst in de historie 24 uur zijn geweest zonder een moord.

De jonge, onafhankelijke politicus Nayib Bukele won de presidentsverkiezingen van 2019 met de belofte dat hij een "nieuw tijdperk" voor El Salvador zou inluiden. Tijdens zijn vijfjarige ambtstermijn heeft hij gezworen het geweld van de bendes en de corruptie aan te pakken, en betere betrekkingen met de Verenigde Staten te bevorderen.

Een politieke crisis in El Salvador deed zich voor op 1 mei 2021, toen de Wetgevende Vergadering van El Salvador stemde voor de afzetting van verscheidene rechters van het Hooggerechtshof en de afzetting van de procureur-generaal van El Salvador, die beiden uitgesproken tegenstanders waren van het presidentschap van Nayib Bukele.

advertentie

EL SALVADOR LINKS

Advertenties
• Vliegennaar.nl - El Salvador
• Hotels Trivago
• Djoser Rondreis El Salvador
• Rondreizen El Salvador
• Hotels El Salvador
• Autoverhuur Sunny Cars El Salvador
• Boeken, ook tweedehands, over EL SALVADOR bij Bol.com

Nuttige links

Reisinformatie El Salvador (N)
Reizendoejezo - El Salvador (N)
Startnederland El Salvador (N)

Bronnen

Elmar landeninformatie

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt maart 2024
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems