Landenweb.nl

EL SALVADOR
Samenleving

To read about EL SALVADOR in English - click here

El Salvador Hotels

Samenleving

Staatsinrichting

El Salvador's huidige grondwet is in december 1983 in werking getreden. In de grondwet wordt het land beschreven als een representatieve democratie met een president en vice-president, die voor een eenmalige ambtstermijn van 5 jaar gekozen worden. De uitvoerende macht draagt verantwoording voor de begroting, de ministeries, het veiligheidsapparaat en buitenlandse zaken. De wetgevende macht, bestaande uit 84 zetels, wordt om de drie jaar gekozen (voor het laatst in maart 2003). Het Nationaal Congres oefent controle uit op de belastingen en ratificeert verdragen die door de uitvoerende macht getekend zijn. Het hoogste juridische orgaan is het Hooggerechtshof, waarvan de leden door de wetgevende macht voor een vastgestelde periode worden geselecteerd. Verkiezingen worden georganiseerd door het onafhankelijke Tribunal Supremo Electoral.

advertentie

Politiek

Twee partijen beheersen het politieke beeld van El Salvador: de ARENA (Alianza Republicana Nacionalista) en de FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional). ARENA en PCN (Partido de Conciliación Nacional) vertegenwoordigen rechts, de FMLN links. Het centrum wordt gevormd door de coalitie CDU (Centro Democrático Unido)-PDC (Partido Demócrata Cristiano).

De presidentsverkiezingen en de verkiezingen voor het parlement staan in El Salvador los van elkaar. De laatste parlementsverkiezingen vonden plaatst in 2003, de laatste presidentsverkiezingen in maart 2004. Een politieke partij dient bij de presidentsverkiezingen een kiesdrempel van 3% van de stemmen te behalen om haar registratie als politieke partij niet te verliezen. De partijen PDC, CDU en PCN wisten deze drempel op 21 maart jl. niet te halen. Het constitutionele hof heeft zich in juni jl. ontvankelijk verklaard in een bezwaarprocedure hierover, zodat de opheffing van deze drie partijen voorlopig is uitgesteld.

ARENA was gedurende de afgelopen decennia bij de presidentsverkiezingen steeds de grootste partij in El Salvador. De laatste jaren groeide de FMLN. Met de parlementsverkiezingen van 2003 behaalde de FMLN 31 zetels, wat haar de grootste partij in het parlement maakt, aangezien ARENA toen 29 zetels behaalde. Oorzaken voor de groei van de FMLN zijn de blijvende armoede en de verschillende corruptie-schandalen waar ARENA-politici bij betrokken zijn geweest. Ook in de meeste grote steden heeft de voormalige guerrilla-organisatie aan belang gewonnen. Zo heeft de hoofdstad San Salvador een FMLN burgemeester. ARENA won in maart 2004 echter wederom de presidentsverkiezingen.

Hoewel de FMLN partij met 31 zetels de grootste partij is in het parlement, heeft zij daarmee alleen een blokkerende minderheid in geval gekwalificeerde meerderheid noodzakelijk is. ARENA en de 15 overgebleven PCN-leden hebben samen een enkelvoudige meerderheid, benodigd om wetsontwerpen goed te keuren. (Eén PCN-lid is na de presidentsverkiezingen van maart 2004 waarbij de PCN dreigde te verdwijnen, overgestapt naar ARENA, zodat ARENA thans 30 zetels heeft.) In het geval van gekwalificeerde meerderheid (internationale leningen, benoemingen, grondwetswijzigingen) hebben ARENA en FMLN elkaar nodig.

Bij de presidentsverkiezingen van 21 maart 2004 is de ARENA met bijna 58 % van de stemmen als winnaar uit de bus gekomen. Zij is aan haar vierde opeenvolgende periode als regeringspartij begonnen. Omdat zij bij de presidentsverkiezingen van 2004 de kiesdrempel van 3% niet haalden, verliezen de partijen CDU-PDC en PCN hun officiële registratie als politieke partij. Op grond van de Kieswet mogen de parlementsleden behorend tot deze partijen echter toch hun periode in het parlement uitzitten. Zij blijven in ieder geval aan als onafhankelijke leden, voorzover zij zich niet aansluiten bij één van de twee resterende, officieel geregistreerde partijen, doch voorlopig blijven zij de facto als parlementspartijen functioneren.

Door de kritiek van de bevolking op het presteren van de overheid in het algemeen en na de aardbevingen van 2001 in het bijzonder, was de ARENA-regering genoodzaakt tot hervormingen over te gaan. Voormalig President Flores kondigde een"economisch reactiverings-pakket" aan. Nieuwe banen, behuizing en wederopbouw vormden kernpunten van het plan. Ook was een grotere rol weggelegd voor decentralisatie. Van de nieuwe President, Antonio Saca, wordt verwacht dat hij dezelfde lijn zal volgen als zijn voorganger, maar met een andere stijl. Saca heeft toenadering gezocht tot de oppositie en staat open voor de dialoog.

De actuele politieke situatie staat beschreven in het hoofdstuk geschiedenis.

Economie

Het fiscale beleid was door de aardbevingen en problemen bij de inning van belastingen moeilijk uitvoerbaar. In het begin van 2003 verhoogde de regering haar inkomsten door een verhoging van de BTW, de invoerbelasting en de inkomstenbelasting.

El Salvador is in economisch opzicht het meest open land van Midden-Amerika. De monetaire en macro-economische situatie wordt als een van de meest stabiele van de regio gezien. In El Salvador zijn op zeer actieve wijze economische hervormingen doorgevoerd en vele sectoren zijn geprivatiseerd. Wel blijven de veiligheidssituatie en de grote inkomensverschillen in het land een belemmerde factor voor toekomstige economische groei.

Door de wereldwijde recessie is het reële bbp in 2009 afgenomen en de economische groei is sindsdien laag gebleven, met een gemiddelde van minder dan 2% van 2010 tot 2014, maar herstelde enigszins in 2015-17 met een gemiddelde jaarlijkse groei van boven de 2%

De economische groei voor 2017 bedroeg 2,4%. El Salvador beschikt over een relatief sterke financiële positie.

advertentie

EL SALVADOR LINKS

Advertenties
• Vliegennaar.nl - El Salvador
• Hotels Trivago
• Djoser Rondreis El Salvador
• Rondreizen El Salvador
• Hotels El Salvador
• Autoverhuur Sunny Cars El Salvador
• Boeken, ook tweedehands, over EL SALVADOR bij Bol.com

Nuttige links

Reisinformatie El Salvador (N)
Reizendoejezo - El Salvador (N)
Startnederland El Salvador (N)

Bronnen

Elmar landeninformatie

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt april 2024
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems