Landenweb.nl

EL SALVADOR
 

Basisgegevens
  Officiële
  landstaal
  Spaans
  Hoofdstad  San Salvador
  Oppervlakte  21.041 km²
  Inwoners  6.440.855
  (mei 2019)
  Munteenheid  Amerikaanse dollar
  (USD)
  Tijdsverschil  -7
  Web  .sv
  Code.  SLV
  Tel.  +503

Geografie en Landschap

Geografie

El Salvador ligt in centraal Amerika en grenst aan de Noordelijke Stille Oceaan en ligt tussen Guatemala en Honduras. Het land grenst ten westen aan Guatemala en Belize. Ten noorden grenst het aan Honduras en ten oosten aan Nicaragua. De oppervlakte van El Salvador is ruim 21.000 vierkante kilometer. El Salvador is daarmee ongeveer een half keer zo groot als Nederland.

advertentie

El Salvador SatellietfotoPhoto: Publiek domein

advertentie

Landschap

advertentie

Vulkaan Izalco, El SalvadorPhoto: Gino il Pio in het publieke domein

Het landschap is heuvel- en bergachtig. Het land bezit massieve vulkanen. Eén vulkaan is nog steeds actief: de Izalco-vulkaan. Er zijn veel natuurmeren en rivieren. De kust kenmerkt zich door tropische zandstranden, enorme kliffen en romantische eilandjes. De twee parallelle bergketens - de Sierra Maestra del Norte langs de grens met Honduras en de vulkanische Cadena Costera evenwijdig aan de kust - verdelen El Salvador in drie sterk verschillende gebieden: de kustvlakte, ca. 25 km breed, met een vochtig-heet tropisch klimaat (tierra caliente), de door lava en vulkanische as zeer vruchtbare hoogvlakte tussen de beide bergruggen met een aangenaam gematigd klimaat (tierra templada) en het aanzienlijk koudere hoge bergland langs de grens met Honduras (tierra fría).

Klimaat en Weer

El Salvador heeft een tropisch klimaat. Het is aan de kust warmer dan in het binnenland op de hoogvlakte en in de bergen. El Salvador kent twee seizoenen: het regenseizoen en het droge seizoen. Het droge seizoen is van november tot april. De temperaturen in het droge seizoen variëren van minimaal 16 º C tot maximaal 34 º C. Regenseizoen wil niet zeggen dat het aan een stuk door regent. Meestal vallen de buien in de avond.

Planten en dieren

advertentie

Planten

El Salvador kent nog vele originele plantensoorten. De meest voorkomende bomensoort is de Myroxylon balsamum, variëteit pereirae. Verder komen de ceder, den, laurier, mahonie, palm en tamarinde voor in El Salvador. Er is een aantal parken waar vele soorten planten bezichtigd kunnen worden. Een voorbeeld hiervan is het Parque Nacional in Cerro Verde.
Tabebuia rosea, ook wel roze poui of roze trompetboom, is de nationale boom van El Salvador.

advertentie

Dieren

Opvallend in El Salvador is het aantal vogels (ongeveer 400 soorten). Deze soorten variëren van bruine pelikanen tot kleurrijke tropenvogels. Andere voorkomende diersoorten zijn eenden, herten, krokodillen, navelzwijnen, quetzals, reigers, schildpadden en toekans. Er is veel vervuiling en veel diersoorten worden met uitsterving bedreigd, waaronder ongeveer 50 vogelsoorten en de waterschildpad.

Geschiedenis

In het prekoloniale tijdperk was El Salvador (de Verlosser) een overgangsgebied tussen de grote pre-Colombiaanse beschavingen van de Azteken en Maya’s in het noorden en de beschavingen in het zuiden. Rond 1200 werden verschillende steden gesticht, waarvan Cuzcatlán (ten zuidoosten van San Salvador) met de komst van de Spanjaarden in 1524 tot de grootste stadstaat uitgroeide.

Vanaf de zestiende eeuw veroverden de Spanjaarden Midden-Amerika. Tijdens de kolonisatie behoorde het huidige El Salvador lange tijd tot de provincie Guatemala. In 1786 verwierf San Salvador een zekere mate van autonomie. Midden-Amerika en Mexico werden in 1821 onafhankelijk van Spanje. In 1823 sloot het land zich aan bij de Federatie van Staten van Centraal Amerika (Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica en El Salvador), die echter door onderlinge meningsverschillen geen lang leven was gegund en in 1838 werd opgeheven. El Salvador werd een onafhankelijke republiek. Van vrede in de regio was nog geen sprake; het land voerde in de eerste eeuw van de onafhankelijkheid verschillende oorlogen met de buurlanden, veelal met het doel ‘de Federatie’ in ere te herstellen.

Na de onafhankelijkheid was El Salvador formeel een democratie, maar in werkelijkheid kregen de grootgrondbezitters veel macht. Vele kleine gemeenschappen waren genoodzaakt zich aan te sluiten bij de grote koffieplantages (fincas) van de ‘Veertien families’.

In 1912 richtte de overheid de beruchte Nationale Garde (Guardia Nacional) op, die een belangrijke rol zou gaan spelen in de onderdrukking van de boeren.

Vrijwel alle presidenten in deze periode waren legerofficieren. De door President Pío Romero Bosque georganiseerde verkiezingen in 1931 waren de meest vrije verkiezingen tot dan toe. Overwinnaar was Arturo Araujo, die echter na een ambtstermijn van enkele maanden (maart tot december 1931) tijdens een militaire coup werd opgevolgd door dictator Maximiliano Hernánez Martínez.

Sinds 1932 bekleedden de militairen de belangrijkste overheidsposten. Dit duurde tot aan de ondertekening van de vredesakkoorden in 1992. Deze periode werd gekenmerkt door militaire coups en dictatoriale regimes. In de burgeroorlog die in de jaren tachtig van de vorige eeuw tussen de militairen en de guerrillabeweging woedde, werden tienduizenden mensen vermoord. Het bekendste slachtoffer was aartsbisschop Oscar Romero. De opeenvolgende militaire dictaturen zorgden ervoor dat de belangen van de kapitaalkrachtige koffie-elite voorop bleven staan. El Salvador’s veertien rijkste koffieproducerende families (los catorce), waren gebaat bij goedkope arbeid en grootgrondbezit en niet bij democratisering.

In 1990 kwam onder auspiciën van de VN een vredesakkoord tussen de guerrillabeweging en de Salvadoraanse overheid tot stand, dat in 1992 in Mexico werd getekend. De burgeroorlog was hiermee officieel beëindigd. Aan de verkiezingen van 1994 namen voor het eerst in de Salvadoraanse geschiedenis alle politieke partijen deel. De politiek in de jaren negentig werd gekenmerkt door een sterke polarisatie tussen de voormalige guerrillastrijders aan de linkerkant (FMLN), en de ex-militairen aan de rechterkant van de politieke arena (ARENA). De presidentsverkiezingen van 2004 verliepen zonder noemenswaardige incidenten. Er ontstond een ARENA-regering onder leiding van Tony Sacadie voornamelijk bestaat uit een ‘nieuwe garde’ van jonge mensen. In maart 2006 sluit El Salvador als eerste Centraal Amerikaans land een vrijhandelsverdrag met de Verenigde Staten. In maart 2009 wint Mauricio Funes van de FMNL de presidentsverkiezingen. Hij wordt in juli 2009 ingezworen als eerste linkse president in twintig jaar. In maart 2012 verliest Funes licht bij de parlementsverkiezingen. Op 2 februari 2014 zijn presidentsverkiezingen gehouden, er komt geen duidelijk winnaar uit de bus, op 9 maart volgt een tweede ronde die nipt gewonnen wordt door vicepresident Sanchez Ceren. Hij wordt ingezworen in juni 2014. In mei 2015 wordt aartsbisschop Oscar Romero zalig verklaard door paus Franciscus. In januari 2017 maakt de politie bekend dat er voor het eerst in de historie 24 uur zijn geweest zonder een moord.

Bevolking

In El Salvador wonen 6.172.011 miljoen mensen (2017). De bevolkingsdichtheid bedraagt ongeveer 300 inwoners per vierkante kilometer.

Het overgrote deel van de bevolking (86,3%) bestaat uit Mestiezen (Indiaans-Spaans). Verder zijn er blanken (12,7%) en minder dan 1% Indianen.

Taal

De officiële taal van El Salvador is Spaans. Verder wordt er Nahua (Indiaans) en Engels gesproken.

Godsdienst

83% van de bevolking is Rooms Katholiek, er zijn ook meer dan een miljoen protestanten in El Salvador.

Samenleving

advertentie

Staatsinrichting

El Salvador's huidige grondwet is in december 1983 in werking getreden. In de grondwet wordt het land beschreven als een representatieve democratie met een president en vice-president, die voor een eenmalige ambtstermijn van 5 jaar gekozen worden. De uitvoerende macht draagt verantwoording voor de begroting, de ministeries, het veiligheidsapparaat en buitenlandse zaken. De wetgevende macht, bestaande uit 84 zetels, wordt om de drie jaar gekozen (voor het laatst in maart 2003). Het Nationaal Congres oefent controle uit op de belastingen en ratificeert verdragen die door de uitvoerende macht getekend zijn. Het hoogste juridische orgaan is het Hooggerechtshof, waarvan de leden door de wetgevende macht voor een vastgestelde periode worden geselecteerd. Verkiezingen worden georganiseerd door het onafhankelijke Tribunal Supremo Electoral.

Politiek

Twee partijen beheersen het politieke beeld van El Salvador: de ARENA (Alianza Republicana Nacionalista) en de FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional). ARENA en PCN (Partido de Conciliación Nacional) vertegenwoordigen rechts, de FMLN links. Het centrum wordt gevormd door de coalitie CDU (Centro Democrático Unido)-PDC (Partido Demócrata Cristiano).

De presidentsverkiezingen en de verkiezingen voor het parlement staan in El Salvador los van elkaar. De laatste parlementsverkiezingen vonden plaatst in 2003, de laatste presidentsverkiezingen in maart 2004. Een politieke partij dient bij de presidentsverkiezingen een kiesdrempel van 3% van de stemmen te behalen om haar registratie als politieke partij niet te verliezen. De partijen PDC, CDU en PCN wisten deze drempel op 21 maart jl. niet te halen. Het constitutionele hof heeft zich in juni jl. ontvankelijk verklaard in een bezwaarprocedure hierover, zodat de opheffing van deze drie partijen voorlopig is uitgesteld.

ARENA was gedurende de afgelopen decennia bij de presidentsverkiezingen steeds de grootste partij in El Salvador. De laatste jaren groeide de FMLN. Met de parlementsverkiezingen van 2003 behaalde de FMLN 31 zetels, wat haar de grootste partij in het parlement maakt, aangezien ARENA toen 29 zetels behaalde. Oorzaken voor de groei van de FMLN zijn de blijvende armoede en de verschillende corruptie-schandalen waar ARENA-politici bij betrokken zijn geweest. Ook in de meeste grote steden heeft de voormalige guerrilla-organisatie aan belang gewonnen. Zo heeft de hoofdstad San Salvador een FMLN burgemeester. ARENA won in maart 2004 echter wederom de presidentsverkiezingen.

Hoewel de FMLN partij met 31 zetels de grootste partij is in het parlement, heeft zij daarmee alleen een blokkerende minderheid in geval gekwalificeerde meerderheid noodzakelijk is. ARENA en de 15 overgebleven PCN-leden hebben samen een enkelvoudige meerderheid, benodigd om wetsontwerpen goed te keuren. (Eén PCN-lid is na de presidentsverkiezingen van maart 2004 waarbij de PCN dreigde te verdwijnen, overgestapt naar ARENA, zodat ARENA thans 30 zetels heeft.) In het geval van gekwalificeerde meerderheid (internationale leningen, benoemingen, grondwetswijzigingen) hebben ARENA en FMLN elkaar nodig.

Bij de presidentsverkiezingen van 21 maart 2004 is de ARENA met bijna 58 % van de stemmen als winnaar uit de bus gekomen. Zij is aan haar vierde opeenvolgende periode als regeringspartij begonnen. Omdat zij bij de presidentsverkiezingen van 2004 de kiesdrempel van 3% niet haalden, verliezen de partijen CDU-PDC en PCN hun officiële registratie als politieke partij. Op grond van de Kieswet mogen de parlementsleden behorend tot deze partijen echter toch hun periode in het parlement uitzitten. Zij blijven in ieder geval aan als onafhankelijke leden, voorzover zij zich niet aansluiten bij één van de twee resterende, officieel geregistreerde partijen, doch voorlopig blijven zij de facto als parlementspartijen functioneren.

Door de kritiek van de bevolking op het presteren van de overheid in het algemeen en na de aardbevingen van 2001 in het bijzonder, was de ARENA-regering genoodzaakt tot hervormingen over te gaan. Voormalig President Flores kondigde een"economisch reactiverings-pakket" aan. Nieuwe banen, behuizing en wederopbouw vormden kernpunten van het plan. Ook was een grotere rol weggelegd voor decentralisatie. Van de nieuwe President, Antonio Saca, wordt verwacht dat hij dezelfde lijn zal volgen als zijn voorganger, maar met een andere stijl. Saca heeft toenadering gezocht tot de oppositie en staat open voor de dialoog.

De actuele politieke situatie staat beschreven in het hoofdstuk geschiedenis.

Economie

Het fiscale beleid was door de aardbevingen en problemen bij de inning van belastingen moeilijk uitvoerbaar. In het begin van 2003 verhoogde de regering haar inkomsten door een verhoging van de BTW, de invoerbelasting en de inkomstenbelasting.

El Salvador is in economisch opzicht het meest open land van Midden-Amerika. De monetaire en macro-economische situatie wordt als een van de meest stabiele van de regio gezien. In El Salvador zijn op zeer actieve wijze economische hervormingen doorgevoerd en vele sectoren zijn geprivatiseerd. Wel blijven de veiligheidssituatie en de grote inkomensverschillen in het land een belemmerde factor voor toekomstige economische groei.

Door de wereldwijde recessie is het reële bbp in 2009 afgenomen en de economische groei is sindsdien laag gebleven, met een gemiddelde van minder dan 2% van 2010 tot 2014, maar herstelde enigszins in 2015-17 met een gemiddelde jaarlijkse groei van boven de 2%

De economische groei voor 2017 bedroeg 2,4%. El Salvador beschikt over een relatief sterke financiële positie.

Vakantie en Bezienswaardigheden

San Salvador is de hoofdstad van El Salvador. San Salvador is een moderne stad en de tweede grootste stad in Midden-Amerika. San Salvador heeft veel paleizen en musea uit de tijd van de oude heersers. Het Teatro Nacional de El Salvador is het grootste theater in Midden-Amerika. Het Nationaal Paleis, de kathedraal, het Monument voor de Verlosser van de wereld, het presidentiële huis en het Monument voor de Vrijheid zijn andere historische bezienswaardigheden van de stad.

Punta Roca ligt op 40 minuten van San Salvador. Veel toeristen komen vanuit San Salvador om hier een dagje door te brengen. Punta Roca trekt surfers vanwege de fijne golven, beginners kunnen surflessen boeken. De verhuur van boards is mogelijk aan het strand. Als je niet surft, kunt je zonnen en kijken naar de verbazingwekkende capriolen van de surfers. Zonder twijfel is Punta Roca een van de belangrijkste toeristische attracties in El Salvador.

El Imposible is een nationaal park opgericht in 1989. De naam is afkomstig van de gevaarlijke kloof die het leven kostte van veel koffievervoerders. El Imposible is gedeeltelijk ontwikkeld en beschikt over gemarkeerde wandelpaden die dwars door tropisch regenwoud en bergachtige gebieden lopen. Het biedt een geweldige manier om de lokale flora en fauna te ontdekken.

Klik op de menuknop bovenaan het scherm voor meer informatie

EL SALVADOR LINKS

Advertenties
• El Salvador verre reizen van ANWB
• El Salvador Vliegtickets.nl
• Djoser Rondreis El Salvador
• Rondreizen El Salvador
• Hotels El Salvador
• Autoverhuur Sunny Cars El Salvador

Nuttige links

Reisinformatie El Salvador (N)
Reizendoejezo - El Salvador (N)
Startnederland El Salvador (N)
Telefoongids El Salvador (N)

Bronnen

Elmar landeninformatie

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt november 2021
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems