Landenweb.nl

HONDURAS
 

Basisgegevens
  Officiële
  landstaal
  Spaans
  Hoofdstad  Tegucigalpa
  Oppervlakte  112.088 km²
  Inwoners  9.548.038
  (mei 2019)
  Munteenheid  lempira
  (HNL)
  Tijdsverschil  -7
  Web  .hn
  Code.  HND
  Tel.  +504

Geografie en Landschap

Geografie

Honduras ligt in Midden-Amerika. In het noordwesten grenst Honduras aan de Caribische Zee. Ten westen liggen Guatemala, El salvador en de Grote Oceaan. In het zuiden ligt Nicaragua. De oppervlakte van Honduras is ruim 112.000 vierkante kilometer. Honduras is daarmee ongeveer drie keer zo groot als Nederland.

advertentie

Honduras SatellietfotoPhoto: Publiek domein

advertentie

Landschap

Het meest opvallende aspect in het Hondurese landschap zijn de bergen en bergketens die driekwart van het landoppervlak beslaan. De bergen en heuvels variëren in hoogte van 300 tot bijna 2900 meter, met als hoogste top de Cerro las Minas of Pico Celaque (2870 m). De Cerro las Minas ligt ik het Parque National Montaña de Celaque. De helft van het land ligt op meer dan zeshonderd meter hoogte.

advertentie

Cerro las Minas, HondurasPhoto: Etxeverz in het publieke domein

Vlaktes zijn er alleen langs de kust en in de valleien van de rivieren. De twee belangrijkste rivieren in Honduras zijn de Ulúa en de Coco. Het Yojoameer is het grootste van het land.

Klimaat en Weer

Honduras heeft in het laagland een (sub)tropisch klimaat en in de bergen een meer gematigd klimaat. De warmste en koudste temperatuur liggen niet meer dan vijftien graden uit elkaar en het regent vaak. In de meest vochtige gebieden valt tot zeven meter regen per jaar! Gemiddeld is het twee tot drie meter. Door de bergketens en passaatwinden kent Honduras verschillende regenzones. Aan de Caribische kust regent het eigenlijk het hele jaar door. De natste maanden zijn september tot februari. In het algemeen geldt dat de gemiddelde temperatuur rond 25 graden ligt en het in het binnenland stukken koeler is dan aan de kust.

Planten en Dieren

advertentie

Planten

Maar liefst 37 procent van het land is bebost. In de tropische regenwouden (vooral in het noordoosten van het land) kun je honderden verschillende boomsoorten aantreffen, waaronder de laurier, peperbomen, bamboe, mahonie, palmbomen, esdoorns, eiken en dennen.

advertentie

Dieren

Een kleine greep uit de dieren die in Honduras voorkomen: gordeldieren, luiaards, jaguars, wilde zwijnen, apen, alligators, hagedissen en wasberen.

Daarnaast is er een enorme verscheidenheid aan vogels zoals papegaaien, ijsvogels en toekans.

Rond de Bahía-eilanden in de Caribische Zee bevolken diverse tropische vissen de onderwaterwereld. Er zijn ondermeer kreeften, barracuda's, trompetvissen en inktvissen.

Geschiedenis

Honduras vormde de zuidoostelijke punt van het Indiaanse Maya-rijk, dat zich via Guatemala tot de stad Copán in West-Honduras naar het zuiden uitspreidde. Deze grootse Indiaanse Maya-beschaving was in 1502, toen Christoffel Columbus op Hondurese grond arriveerde, reeds verdwenen. Honduras werd gekoloniseerd door de Spanjaarden nadat het verzet van de Lenca indianen was gebroken. Het omgekomen Lenca-hoofd, Lempira, leeft nog immer voort als volksheld en wordt geëerd door de nationale munt, die naar hem is vernoemd. In 1821 werd Honduras onafhankelijk van Spanje, waarbij Francisco Morazán als eerste president werd aangesteld. Honduras sloot zich aan bij de Midden-Amerikaanse federatie. Ten gevolge van een boerenopstand in 1839 brak deze federatie echter uiteen in 4 afzonderlijke staten, waaronder Honduras. Tot in de jaren zeventig van de negentiende eeuw volgden burgeroorlogen en onrust elkaar op. In 1876 werd tenslotte, met de hulp van andere Midden-Amerikaanse Staten, de liberale Marco Aurelio Soto tot president benoemd. Vanaf eind 19e eeuw werden de eerste 'bananenconcessies' afgegeven, veelal aan Amerikaanse bedrijven.

De periode 1932-1982 werd gekenmerkt door militaire coups en dictatoriale bewinden. De politieke strijd ging voornamelijk tussen twee partijen, de Partido Nacional (PN) en de Partido Liberal (PL). Presidenten werden geleverd door zowel de door het leger gesteunde PN (Tiburcio Carias Andino, van 1933-1949, Juan Manuel Galvez, van 1949 tot 1957) als het leger zelf (Generaal Oswaldo López Arellano, van 1965-1975). Met de verkiezingen in november 1981 leek er een einde te zijn gekomen aan de militaire regimes. Roberto Suazo Córdova won de verkiezingen en trad in januari 1982 de functie als president . Het leger was echter met name in het begin van de jaren tachtig nog zeer invloedrijk en politieke tegenstanders werden op grote schaal onderdrukt. De President had toen vooral een ceremoniële taak. De democratie had het zwaar te verduren door o.m. de economische crisis en de door de VS gefinancierde 'Contra-oorlog' in Nicaragua (de aanvallen op Nicaragua vonden plaats vanuit Honduras). Eind jaren tachtig nam de macht van het leger echter langzaam af, voornamelijk als gevolg van onderzoeken naar mensenrechtenschendingen en corruptie. De politieke macht van de President nam toe.

Op 25 november 2001 werd PN-kandidaat Ricardo Maduro Joest tot President van Honduras gekozen. Zijn Partido Nacional behaalde met 61 zetels echter geen meerderheid in het parlement. De inauguratie vond plaats op 27 januari 2002.

In december 2005 wint PL kandidaat Manuel Zelaya de presidentsverkiezingen. In 2006 komt er een akkoord over de grens met El Salvador. Beide landen voerden in 1969 nog oorlog over deze kwestie. In oktober 2007 beslecht het Internationale hof in Den Haag het territoriale conflict tussen Honduras en Nicaragua. In augustus 2008 zoekt Honduras steun bij het"alternatief voor de Amerika's" dat gedomineerd wordt door Chavez van Venezuela. Manuel Zelaya zegt zich hiertoe gedwongen te voelen vanwege het gebrek aan steun van de internationale gemeenschap voor de strijd tegen de armoede. In juni 2009 wordt Manuel Zelaya door de militairen gedwongen het land te verlaten. Na veel politieke strubbelingen wordt in januari 2010 Porfirio Lobo de nieuwe president. Zelaya gaat in ballingschap in de Dominicaanse Republiek, in mei 2011 keert hij terug. In januari 2014 wordt Juan Orlando Hernandez president. In juni 2015 zijn er grote demonstraties, de oppositie beschuldigt de president dat hij geld van het gezondheidssysteem van het land gebruikt heeft voor zijn campagne. In februari 2016 wordt een internationale commissie aangesteld om de corruptie in Honduras aan te pakken. In november 2017 wordt de zittende president Juan Orlando Hernandez herkozen.

Bevolking

In Honduras wonen ruim 9 miljen mensen (2017).De bevolkingsdichtheid bedraagt ongeveer 80 inwoners per vierkante kilometer.

De meeste Hondurezen (90 procent) zijn zogenoemde mestiezen. Dit woord komt van het Spaanse woord mestizo wat zoveel betekent als 'gemengd'. De voorouders van de mestiezen zijn dan ook deels Amerikaans, deels Spaans. Van de rest van de bevolking is 7 procent Amerikaan, 2 procent zwart en 1 procent Europeaan. De Amerikaanse afstammelingen zijn grotendeels indianenstammen die vooral in afgelegen gebieden leven.

Taal

De officiële taal van Honduras is Spaans, Daarnaast worden en Indiaanse talen gesproken en Engels.

Godsdienst

97% van de bevolking van Honduras is Rooms Katholiek, De overige 3% is voornamelijk protestants.

Samenleving

advertentie

Staatsinrichting

De President wordt voor een eenmalige ambtstermijn van vier jaar gekozen. Voorstellen om de grondwet ten gunste van herverkiezing te wijzigen zijn tot dusver niet aangenomen. Het Nationaal Congres bestaat uit 128 leden, die voor vier jaar gekozen worden. Voor elke 35.000 stemmen is er een Congreslid en een plaatsvervanger. Het kabinet komt maandelijks bijeen, voorgezeten door de Minister van de Presidentiele staf. Aan het kabinet zijn nog drie kabinetten toegevoegd, te weten het 'kabinet voor wederopbouw', het 'economische kabinet' en het 'sociale kabinet'.

Honduras heeft een, naar het systeem van de VS ingericht, rechtsstelsel met als hoogste rechtsorgaan het hooggerechtshof. De 15 leden van het hooggerechtshof worden voor zeven jaar benoemd door het Congres. Deze benoeming wordt bekrachtigd door de President.

In 1990 is Honduras begonnen aan een decentralisatieproces. Bij de verkiezingen van 1997 konden de kiezers zodoende voor het eerst eveneens stemmen op lokale overheidskandidaten.

Politiek

Al lange tijd beheersen twee partijen het politieke beeld van Honduras: de Partido Nacional (PN) en de Partido Liberal (PL). Met name in de periode 1963-1982 leverde de PN veel personen voor het zittende militaire regime. Buiten die periode was en is met name de PL overwegend winnaar van de verkiezingen.

Het programma van de huidige regering onder leiding van President Ricardo Maduro valt op door een pragmatische aanpak. Het beoogt een gezamenlijke visie op de lange termijn ontwikkeling van Honduras. Zeven thema's staan in deze visie centraal: veiligheid van personen en eigendommen; versterking van de democratie; groei en verdeling; menselijke ontwikkeling; de strijd tegen corruptie; duurzaamheid van het milieu en tenslotte extern beleid. Maduro's eerste preoccupatie is veiligheid. De hulp van het leger is ingeroepen om de politie te ondersteunen bij de strijd tegen het toenemende geweld in de vier grote steden.

De veiligheidssituatie in het land is echter nog verre van stabiel (ondanks de daling van het aantal moorden, daalt het aantal moorden op kinderen bijvoorbeeld niet). Het arresteren van jongeren, uitsluitend op basis van het dragen van een tatoeage (verdenking van lidmaatschap van gewelddadige bendes, zgn. mara's), brengt de overheid ongetwijfeld in verder conflict met mensenrechtenorganisaties. Tenslotte is in de economische situatie weliswaar verbetering opgetreden, maar meer dan een stabilisatie is het nog niet. Het valt nog te bezien of verdere groei van het BNP en andere gerichte maatregelen ook daadwerkelijk de armoedecijfers terug gaan brengen.

De verkiezingen van 26 november 2005 zijn gewonnen door Manuel 'Mel' Zelaya Rosales. Op 27 januari 2006 zal Zelaya, President Ricardo Maduro officieel opvolgen. De regering van President Zelaya is de zevende democratisch gekozen regering sinds de terugkeer van de democratie eind 1981. Zelaya staat bekend als conservatief. Hij was in de jaren negentig lid van het parlement en als minister verantwoordelijk voor het beheer van een groot sociaal investeringsfonds. Een thema dat hij centraal stelde tijdens de verkiezingsstrijd, is 'medezeggenschap van het volk bij lokale besluitvorming'. Hij vindt dat lokale gemeenschappen onvoldoende toegang hebben tot de verdeling van publieke middelen. Naar verwachting zal hij het economische en sociale beleid van zijn voorganger Madur o in grote lijnen voortzetten. Extra aandacht zal gaan naar het creëren van werkgelegenheid en bestrijding van georganiseerd geweld. Daarbij zal hij niet, zoals Lobo, zijn tegenkandidaat tijdens de verkiezingen, inzetten op toepassing van de doodstraf.

Vakbonden hebben een grote invloed op de binnenlandse politiek. Met name onder werknemers in de bananensector, leraren en werknemers bij autonome publieke instanties hebben de vakbonden zeer veel leden. Stakingen voor hoger loon in de verschillende sectoren in juli 2001 verliepen relatief vredig. Recentelijk laat ook de inheemse bevolking haar stem horen inzake publieke zorg en landverdeling.

De invloed van het leger is verder ingeperkt. Begin jaren negentig is de dienstplicht afgeschaft. De rol van het leger is gereduceerd tot het uitvoeren van taken aangaande nationale veiligheid, drugsbestrijding, illeg ale wapenhandel en het milieu.

De actuele politieke situatie is beschreven in het hoofdstuk geschiedenis.

Economie

Honduras werd in 1998 zwaar getroffen door de orkaan Mitch. Vooral de landbouwsector werd zwaar getroffen. Waar in eerste instantie een economische groei van 5% werd voorspeld, daalde deze tot 2,5%. In 1999 was het groeipercentage zelfs negatief. Het jaar 2000 liet weer een positief groeipercentage zien (4,8%). Deze groei werd met name veroorzaakt door de export van landbouwproducten en het toenemende toerisme.

Naast wederopbouw van het land en de economie had de regering zich een strak fiscaal beleid ten doel gesteld. Daarbij had zij de steun van het IMF waarmee zij een nieuwe tranche van het Poverty Reduction and Growth Framework (PRGF) overeenkwam. Dit beleid heeft Honduras sinds 1999 economisch herstel opgeleverd. In 2000 werd ingestemd met de toelating van Honduras tot het Heavily Indebted Poor Countries-initiatief. Dit betekende een internationale erkenning van het door Honduras gevoerde macro-economische, structurele en sociale beleid. Honduras kwam hierdoor in aanmerking voor een verlichting van de schuldendienst-verplichtingen met US$ 900 miljoen voor de komende jaren. Ook het privatiseringsprogramma zal worden voortgezet.

Het Poverty Reduction Strategy Paper (PRSP), een integraal kader voor de implementatie van armoedebestrijdingsmaatregelen, werd afgerond in augustus 2001 in nauwe consultatie met de multilaterale en bilaterale donoren en met de maatschappelijke groepen (NGO's). Implementatie van de overeengekomen maatregelen uit het PRSP omvat o.a. een anti-corruptiestrategie, hervorming van de sociale zekerheid, versterking van de financiële sector, verbetering van scholing en gezondheidszorg en van de effectiviteit van sociale vangnetten.

De economie van Honduras groeide in 2011,2012 en 2013 met respectievelijk 3,8%,3,9% en 2,8%. Momenteel (2018) groeit de economie ongeveer 5 % per jaar. Het BBP per hoofd van de bevolking bedraagt $5.600 (2017). 30% van de bevolking leeft onder de armoedegrens.

Vakantie en Bezienswaardigheden

Een must-see voor natuurliefhebbers is de Rio Platano Biosphere Reserve. Dit park beschermt een van de laatste ongerepte ecosystemen, evenals een aantal bedreigde dier- en plantensoorten. Bezoekers kunnen hier wandelen, vissen en raften. Er zijn expedities en rondleidingen door de tropische regenwouden. Je ziet exotische vogels, apen, jaguars, krokodillen en leguanen. Daarnaast is herbergt het park een groot aantal archeologische vindplaatsen, zoals Maya-ruïnes.

Roatán is een van eilanden in de baai van Honduras in de Caribische Zee. Het is een populaire aanlegplaats voor cruiseschepen en een van de meest populaire toeristische attracties van Honduras vanwege het prachtige landschap en de verscheidenheid aan activiteiten. Roatan biedt mogelijkheden om te duiken, snorkelen en zwemmen. Naast de prachtige stranden en koraalriffen beschikt het eiland ook over andere attracties, zoals de Iguana Farm, de Caramola tuinen en de vlindertuin.

Klik op de menuknop bovenaan het scherm voor meer informatie

HONDURAS LINKS

Advertenties
• Honduras verre reizen van ANWB
• Honduras Vliegtickets.nl
• Hotels Honduras
• Djoser Rondreis Honduras
• Autoverhuur Sunny Cars Honduras
• Rondreizen Honduras

Nuttige links

Honduras Startnederland (N)
Reisinformatie Honduras (N)
Reizendoejezo - Honduras (N)
Rondreis Honduras (N)
Telefoongids Honduras (N)

Bronnen

Elmar Landeninformatie

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt november 2021
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems