Landenweb.nl

DOMINICAANSE REPUBLIEK
Economie

To read about DOMINICAN REPUBLIC in English - click here

Hotels Dominicaanse Republiek

Steden DOMINICAANSE REPUBLIEK

Puerto plataPunta cana

Economie

Algemeen

De Dominicaanse Republiek was lange tijd een van de snelst groeiende economieën ter wereld. Sinds 1992 heeft het land een economische groei van ruim 5 % per jaar laten zien. Tijdens deze periode kon de inflatie beperkt worden gehouden. Na 2001 is de economische groei duidelijk afgenomen als gevolg van de recessie in de VS, de hoge olieprijzen en de dalende prijzen voor haar exportproducten.

De Dominicaanse Republiek is vooral afhankelijk van de export van agrarische producten, m.n. suiker. Toen in de eerste helft van de jaren tachtig van de vorige eeuw de suikerprijs sterk daalde, voerden achtereenvolgende Dominicaanse regeringen een beleid om de wankele economische basis te versterken.

In 2017 was het aandeel van de verschillende sectoren in het bruto nationaal product als volgt: landbouw en visserij 5,5%, industrie 33,81%, handel, transport, financiën, communicatie en overige diensten 60,8%. De economische groei stagneert de laatste tijd door de kredietcrisis. In de jaren 2010 tot en met 2013 groeide de economie met gemiddeld 2%. In 2017 ligt de groei rond de 5%. Toerisme en vrijhandelszones genereren de meeste inkomsten. Het gemiddelde BBP per hoofd van de bevolking ligt in 2017 op 16.900 $ per jaar.

Ondanks dit relatief hoge inkomen leven 30,5% van de Dominicanen (2017) onder het bestaansminimum, en dat staat voor ondervoeding en niet genoeg geld voor fatsoenlijke kleren, behuizing en scholing voor de kinderen. De meeste van deze huishoudens hebben ook geen aansluiting op elektriciteit en waterleiding. Ook de gezondheidszorg voor deze mensen is minimaal en de meeste kinderen krijgen zelfs niet de hard nodige vaccinaties. De werkloosheid is 5,5% in 2017 volgens de officiële cijfers. In werkelijkheid liggen die cijfersveel hoger.

Er zijn nog meer dan 500 ondernemingen actief in de ca. vijftig ‘Zonas Francas’, belastingvrije zones in de Dominicaanse Republiek. Bedrijven in deze zones hebben voor een periode van vijftien jaar vrijstelling van verschillende belastingen. Deze zones zijn met name opgezet voor de exportproductie. Ca. de helft van de ondernemingen is actief op het gebied van textiel- en kledingproductie voor de Amerikaanse markt. Bijna de helft van de ondernemingen is van Amerikaanse origine.

advertentie

Landbouw, veehouderij en visserij

De landbouw maakte in 2017 5,5% van het bruto nationaal product uit en biedt werkgelegenheid aan 14,4% van de beroepsbevolking. Het belangrijkste gewas is suiker en de Dominicaanse Republiek behoort nog steeds tot de grootste suikerproducenten ter wereld. De suikerindustrie is grotendeels in handen van staatsbedrijven en geconcentreerd in het zuiden en zuidoosten. Illegale en rechteloze Haïtiaanse gastarbeiders maken een belangrijk deel uit van de arbeidskrachten op de suikerplantages. Deze Haïtiaanse suikerrietsnijders wonen in zogenaamde ‘bateyes’, kampen aan de rand van de suikerrietvelden.

De crisis op de suikermarkt in de jaren tachtig ligt ten grondslag aan de economische recessie van het land. De hoogtijdagen voor de suikerproductie lijken voorgoed verleden tijd. Suikerriet vormt wel de grondstof de productie van rum, die steeds verder toeneemt. Uit de melasse, die bij suikerrietproductie vrijkomt, wordt de scherpe ‘aguardiente’ bereid. Dit product ondergaat verdere bewerking tot rum of ‘rón’. Echte rumliefhebbers drinken de rum puur; die van zeven of vijf jaar oud. De rum van één of drie jaar wordt gebruikt voor cocktails.

De grootste variatie aan agrarische activiteiten vindt plaats in de Cibao-vallei, de ‘graanschuur’ van het land. Belangrijke agrarische exportproducten die daar verbouwd worden zijn koffie en cacao. In tegenstelling tot suiker is koffie een product van voornamelijk kleine boeren. De Dominicaanse ‘arabica’ is grotendeels bestemd voor de export. De verbouw van cacao is in de laatste jaren sterk in belang toegenomen, en op dit moment van ongeveer even grote omvang als de koffieproductie.

De Dominicaanse Republiek kan zichzelf voorzien van de meest noodzakelijke voedselproducten. Het belangrijkste product voor de lokale consumptie is rijst.

De veehouderij is vanouds een belangrijk bedrijf en in de afgelopen jaren aanzienlijk gegroeid, mede dankzij overheidssteun. Rundvlees, van zeer goede kwalitiet, voor de export is afkomstig van de grote veehouderijen in het midden van het land.

De visserij is voornamelijk van lokale betekenis. In de restaurants wordt onder andere zeebaars, snapper, inktvis, tarpon, makreel, zwaardvis en langoest geserveerd.

advertentie

Mijnbouw en energievoorzieningen

Mijnbouw draagt slechts 2% aan het bruto nationaal product bij: de belangrijkste producten zijn ferronikkel, goud en zilver. De bauxietproductie werd begin 1984 gestaakt door de terugtrekking van de Aluminum Company of America (Alcoa).

Mijnbouw is een belangrijke deviezenbrenger, hoewel deze sector maar 1,4% van het bnp vertegenwoordigt.

De energievoorziening is grotendeels afhankelijk van geïmporteerde olie. Geregistreerde eigen olievoorraden worden nog nauwelijks geëxploiteerd. Waterkrachtcentrales leveren een derde van de binnenlandse energiebehoefte. De elektriciteitsproductie wordt op dit moment verzorgd door twee buitenlandse ondernemingen: AES uit de Verenigde Staten en Unión Fenosa uit Spanje. Ook de generatoren in Itabo en Haina zijn overgegaan in particuliere handen.

advertentie

Industrie

Ca. de helft van de industriële productie bestaat uit de verwerking van suikerriet. Andere industriële producten zijn textiel, schoeisel en leer, papier, glas, tabak en levensmiddelen. De werkgelegenheid in de industriële sector is 20% van de beroepsbevolking. De voedselverwerkende industrie is de belangrijkste producerende industrie voor de binnenlandse markt in de Dominicaanse Republiek. Deze sector kreeg natuurlijk een enorme stimulans door de ontwikkeling van het massatoerisme.

De meeste bedrijven zijn relatief kleine familiebedrijven en de belangrijkste industrieën zijn in handen van de staat en buitenlandse bedrijven.

De overheid heeft met groot succes (onder meer door het vestigen van zes industriële vrijzones en het aanbieden van 15-jarige 'taxholidays') de vestiging van grote buitenlandse ondernemingen gestimuleerd.

advertentie

Handel

Veruit de belangrijkste handelspartner van de Dominicaanse Republiek is de Verenigde Staten, die de helft van de export en import van de republiek voor hun rekening nemen. De Europese Unie komt op de tweede plaats.

De belangrijkste exportproducten zijn: suikerproducten, koffie, goud, ferro-nikkel en cacao. Meer dan 80% van de exportopbrengsten komt van de ‘Zonas Francas’, de belastingvrije zones in de Dominicaanse Republiek, die hoofdzakelijk kleding voor de Amerikaanse markt produceren.

De voornaamste importproducten zijn: olie- en industriële producten en levensmiddelen. Er bestaat een chronisch tekort op de handelsbalans, m.n. door de olie-importen.

Verkeer

De Dominicaanse Republiek beschikt over een goed en uitgebreid wegennet van ca. 18.000 km lengte (1986). De verbindingswegen tussen de grotere steden hebben een totale lengte van zo’n 5.000 kilometer.

De totale lengte van het spoorwegnet bedraagt ca. 1600 km, waarvan 142 km in handen van de staat zijn. Dit zijn de lijnen La Vega naar Sánchez en van Guayubin naar Pepillo, die vooral dienen voor het transport van exportgoederen. Ruim 1000 km smalspoor is in gebruik op de suikerplantages. Santa Domingo heeft een metroverbinding.

Het binnenlandse luchtverkeer heeft de beschikking over een twaalftal kleine vliegvelden; internationale lijnvluchten maken gebruik van het vliegveld 'Las Americas' bij Santo Domingo.

De belangrijkste luchthavens voor chartervluchten zijn Puerto Plata en Punto Canna.

De belangrijkste haven van de Dominicaanse Republiek is Puerto Rio Haina, de haven van de hoofdstad Santo Domingo. De containercapaciteit van deze haven bedraagt nu 14.000 eenheden, en moet verhoogd worden naar 25.000 eenheden. Jaarlijks komen er in deze haven ca. 2.700 schepen binnen.

DOMINICAANSE REPUBLIEK LINKS

Advertenties
• Vliegen naar Dominicaanse Republiek
• Vakantie Dominicaanse Republiek
• Dominicaanse Republiek Hotels
• Dominicaanse Republiek Tui Reizen
• Autoverhuur Sunny Cars Dominicaanse Republiek
• Hotels Trivago
• Boeken, ook tweedehands, over DOMINICAANSE REPUBLIEK bij Bol.com

Nuttige links

Dieren in de Dominicaanse Republiek (N)
Dominicaanse Republiek Jouw Pagina (N)
Reisinformatie Dominicaanse Republiek (N)
Reizendoejezo - Dominicaanse republiek (N)

Bronnen

Bayer, M. / Dominicaanse Republiek

Gottmer/Becht

Creed, A. / Dominican Republic

Chelsea House Publishers

Dominicaanse Republiek

Het Spectrum

Foley, E. / Dominican Republic

Times Books International

Froese, G. / Dominicaanse Republiek

Van Reemst

Langenbrinck, U. / Dominicaanse Republiek

ANWB

Latzel, M. / Dominicaanse Republiek

Elmar

Stow, L. K. / Dominicaanse Republiek

Kosmo

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt juni 2024
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems