Landenweb.nl

CAMBODJA
Economie

To read about CAMBODIA in English - click here

Bouw je eigen Cambodja Rondreis

Steden CAMBODJA

Phnom-penh

Economie

Algemeen

advertentie

Cambodja ExportFoto: R Haussmann, Cesar Hidalgo, et. al. CC 3.0 Unported no changes made

Funest voor de Cambodjaanse economie was de Rode Khmer-periode. Alle wat voor die tijd met moeite was opgebouwd werd in één keer finaal afgebroken. Pas vanaf 1979 kon men weer met de wederopbouw beginnen, maar er ontbrak voldoende geschoold personeel om een goede start te maken. Ook waren wegen en bruggen vernield en het land lag bezaaid met mijnen. Na de terugtrekking van de Vietnamezen en de ineenstorting van de Sovjet-Unie in 1989 kreeg de economie nog meer klappen te verwerken.

Pas halverwege de jaren negentig kwam er wat licht in de economische duisternis. Na het beëindigen van de Guerrilla door de Rode Khmer verbeterde het investeringsklimaat en ondernemers uit Thailand, Singapore en Maleisië stortten zich op Cambodja. De economische crisis in Azië eind jaren negentig zorgde voor een korte terugslag, maar vanaf die tijd is er een behoorlijke economische groei en daalde de werkloosheid sterk. Als een soort beloning voor goed beleid mocht Cambodja in 1999 toetreden tot de ASEAN.

Cambodja is op dit moment nog sterk afhankelijk van internationale organisaties en overheden. Belangrijk zal ook zijn of de wijdverbreide corruptie kan worden teruggedrongen en de huidige politiek stabiliteit gehandhaafd kan worden.

Van het bruto nationaal product (bnp) komt 25,3% uit de landbouw, 32,8% uit de industrie, en de tertiaire sector draagt voor 41,9% hieraan bij. (2017)

De hoofdstad Phnom Penh is een belangrijke rivierhaven en uiteraard het commerciële centrum van Cambodja.

advertentie

Land- en bosbouw en visserij

advertentie

Cambodja Rijst plnatenFoto: Brad Collis CC 2.0 Generic no changes made

Van de totale beroepsbevolking werkt ca. 50% in de landbouw, hoewel slechts 20% van het land voor agrarische doeleinden geschikt is en maar 4% effectief gebruikt wordt. In de jaren negentig moest er rijst worden geïmporteerd, maar vanaf 1999 kan men de eigen bevolking voeden en vond er zelfs export van rijst plaats. De staat koopt de rijst op tegen een prijs die onder de kostprijs ligt, zodat er veel op de particuliere markt wordt verhandeld. Naast rijst worden maïs, bonen, maniok, bananen en tabak verbouwd.

De belangrijkste landbouwstreken liggen aan de Mekong en aan de Tonlé Sap. De landbouw is geheel geprivatiseerd en de meeste boeren bewerken het land nog op traditionele wijze.

Bosbouwproducten worden voor een groot gedeelte door concessies aan Maleisië en Indonesië geëxporteerd. De productie van rubber heeft een groot aandeel in de export.

De visserij speelt in de voedselvoorziening van de bevolking een grote rol. Door de ontbossing heeft de visvangst te lijden onder het verzilten van meren en rivieren. Het meer van Tonlé Sap is een van de rijkste visgronden ter wereld. De bosgronden langs de oevers die in regentijd onderlopen, zijn bijzonder voedselrijk en vormen een ideaal paaigebied voor vissen. Met een opbrengst van ca. tien ton per km2 is het meer goed voor driekwart van de binnenlandse visvangst en voorziet de Cambodjaanse bevolking voor bijna de helft van hun dierlijk eiwit. De vissers pachten de visgronden van ondernemers die concessies hebben van de overheid. In 1997 is het meer van Tonlé Sap vanwege zijn unieke ecosysteem benoemd tot beschermde biosfeer.

advertentie

Mijnbouw en industrie

De mijnbouw en industrie nemen een ze een steeds grotere plaats in. Deze sectoren hebben een aandeel van ca. 33% in het nationale inkomen en 20 % van de beroepsbevolking werkt erin.

De industriële activiteiten beperken zich voornamelijk tot de productie van sigaretten, rubberschoeisel en cement. De regering stimuleert de voedselverwerkende en kledingindustrie. De fabricage van kleding is door de aanwezigheid van zeer goedkope arbeidskrachten de snelst groeiende industrie en vertegenwoordigde in 2013 80% van de export van Cambodja en de exportwaarde groeide van 3,4 miljard dollar in 2012 naar 5 miljard in 2017. De meeste textielproducten gaan naar Europa en de Verenigde Staten. De meeste handel loopt via particuliere kanalen, met name naar Thailand. De belangrijkste exportproducten zijn rubber, tabak, hout en sojabonen. Consumptiegoederen komen veelal door smokkel het land binnen.

Cambodja bezit niet zoveel delfstoffen; fosfaat en edelstenen zijn de belangrijkste; koper, tin, ijzererts en bauxiet zijn nog niet exploitabel. Voor de kust liggen veelbelovende aardolie- en gasvelden.

advertentie

Verkeer

advertentie

Cambodja Phnom Penh International AirportFoto: Graham Maclachlan CC 3.0 Unported no changes made

In de periode 1970-1978 is de infrastructuur grotendeels verwoest door de strijd tussen het regeringsleger en de Rode Khmer. In 2000 was het wegennet 12.300 km lang, waarvan slechts 2000 km geasfalteerd. Door sabotage van guerrillastrijders bevindt het wegennet zich in een zeer slechte toestand, maar men is druk bezig om dat te verbeteren. Als dit lukt, kan Cambodja een belangrijke verbindingsschakel vormen tussen Thailand en Vietnam.

Kompong Som is de internationale haven aan de Golf van Thailand. Bij Phnom Penh is een internationale luchthaven.

Er is een spoorwegnet van ca. 600 kilometer dat de belangrijkste steden met elkaar verbind. Er zijn niet meer dan twee lijnen; de noordwestelijke lijn loopt van Phnom Penh via Pursat en Battambang naar Sisophon. De zuidelijke lijn verbindt Phnom Penh via Takeo, Kampot en Kep met Sihanoukville. De Cambodjaanse treinen rijden langzaam en zijn oncomfortabel.

Bijzonder is de bamboetrein, een van de vreemdste transportmiddelen ter wereld. Het zijn slechts twee assen met daarop een bamboevlonder. Een dieselmotortje dient als krachtbron.

advertentie

CAMBODJA LINKS

Advertenties
• Cambodja Tui Reizen
• Cambodja verre reizen van ANWB
• Hotels Trivago
• Avontuurlijke & duurzame rondreizen voor reizigers tussen de 18 en 37 jaar
• Bouw je eigen Cambodja Rondreis
• Cambodja Rondreizen
• Hotels Cambodja
• Djoser fietsreis - Vietnam & Cambodja
• Boeken, ook tweedehands, over CAMBODJA bij Bol.com

Nuttige links

Reisinformatie Cambodja (N)
Reizendoejezo – Cambodja (N)
Rondreis Cambodja (N)
Rondreis door Cambodja (N)
Sem op Reis Video's over Cambodja (N)

Bronnen

Canesso, C. / Cambodia

Chelsea House Publishers

Colet, J. / Cambodia handbook

Footprint Handbooks

Green, R. / Cambodia

Lucent Books

Kleinen, J. / Cambodja

Koninklijk Instituut voor de Tropen ; Novib

Peterse, L. / Cambodja

Gottmer/Becht,

Wulf, A. / Cambodja, Laos

Het Spectrum

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt juni 2024
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems