Steden CAMBODJA

CAMBODJA   
To read about CAMBODIA in English - click here

Wil je persoonlijke reistips ontvangen? Klik hier.

Samenstelling

Cambodja Kinderen Foto:Dickelbers e Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported no changes made

Cambodja heeft een vrij homogene bevolkingssamenstelling, want ca. 95% van de bevolking behoort tot de Khmer. Belangrijke minderheidsgroepen vormen Chinezen, etnische Vietnamezen, Cham en diverse bergvolken.

De Khmer behoren tot de Mon-Khmer, die al sinds de 2e eeuw n.Chr. in Cambodja wonen en uit Zuid-China afkomstig zijn. Ze zijn van Austro-Indonesische afkomst en hebben onmiskenbaar Melanesische en in mindere mate Mongoolse trekken. De Khmer zijn onder andere stichters van het rijk van Angkor en behoren tot een van de oudste bevolkingsgroepen van Achter-Indië. De Khmer zijn vooral landbouwers.

Er wonen nog maar weinig Vietnamezen in Cambodja. Deze boeren en vissers wonen vooral rond de hoofdstad Phnom Penh en langs de Mekong. Na het Rode Khmer-bewind vluchtten veel Vietnamezen terug naar Vietnam.
De verhouding tussen de Vietnamezen en de Khmer is slecht door cultuur- en economische verschillen. De hardwerkende Vietnamezen, vaak werkzaam in de visserij en in het kleinbedrijf, hebben het namelijk vaak iets beter dan de Khmer-Cambodjanen. Hierdoor zijn de Vietnamezen nauwelijks geïntegreerd en hebben ook niet de Cambodjaanse nationaliteit.

Er wonen ook Chinezen in Cambodja, ca. 0.1% van de bevolking. Zij zijn veel meer geïntegreerd dan de Vietnamezen en zelfs huwelijken tussen beide bevolkingsgroepen vinden plaats. De eerste Chinezen kwamen in de 18e en 19e eeuw vanuit Zuid-China naar Cambodja en vormden al snel een belangrijke factor in de Cambodjaanse economie.
De meeste Chinezen wonen in steden en werken in de handel, het bankwezen of als winkelier.

De geïsoleerd levende bergvolken of ‘chunchiet’ (ook wel: Khmer Loeu of Bovenlandse Khmer) maken nog geen procent van de Cambodjaanse bevolking en wonen vooral in de heuvels en op de hoogvlakten die grenzen aan de grens met Vietnam en Laos. De meeste bergvolken wonen in de provincies Ratanakiri en Mondulkiri.
Men onderscheidt twaalf groepen, waarvan de grootste de Tompoun, Kuy, Jarai, Kreung, Stieng en Phong zijn. Elke groep heeft zijn eigen taal, godsdienst en cultuur, die over het algemeen sterk van de Khmer verschilt. De meeste bergvolken leven van de zwerflandbouw en trekken rond. Belangrijke godsdienstige uitingen zijn animisme en voorouderverering.

Cham Cambodja Foto:Publiek domein

Er wonen ongeveer 200.000 Cham in Cambodja, ca. 1,2% van de bevolking. De Cham stammen af van de inwoners van Champa, een hindoerijk dat vanaf de 2e eeuw over een gebied in Vietnam regeerde. De Cham, vaak handwerkslieden, vissers en boeren, wonen vooral langs de Mekong, het meer van Tonlé Sap en langs de kust. De meeste Cham wonen in de provincie Kampong Cham.
In de 17e eeuw vermengden ze zich met moslims uit Maleisië, namen hun geloof over en worden daarom ook wel de Khmer Islam genoemd. De Cham hebben zeer te lijden gehad onder het atheïstische Rode Khmer-regime.

In West-Cambodja, met name rond de stad Battambang, leven nog wat kleine aantallen Thai en Lao.

Spreiding

Ca. 75% van de bevolking woont in het vruchtbare gebied tussen het Tonlé Sap-meer in het noordwesten en de regio ten zuiden van de hoofdstad Phnom Penh. Ca. 10% van de Cambodjanen woont in een stad.

Grootste stedelijke agglomeraties

Pnomh Penh1.550.000inwoners
Sihanoukville160.000inwoners
Bãt Dâmbâng140.000inwoners
Siem Réab120.000inwoners
Sisophon100.000inwoners
Krâchéh80.000inwoners
Kâmpóng Thum68.000inwoners
Ta Khmau60.000inwoners
Pouthisãt60.000inwoners
Prev Vêng57.000inwoners

Demografische gegevens

In Cambodja woonden in 2017 ongeveer 16,2 mensen. De bevolkingsdichtheid bedraagt ca. 92 inwoners per km2. In 1970 telde de Cambodja nog maar zes tot zeven miljoen inwoners. Vanwege oorlogen en burgeroorlogen, maar vooral vanwege het schrikbewind van de Rode Khmer in de periode 1975 tot 1979, zijn meer dan één miljoen (sommigen zeggen drie miljoen) om het leven gekomen of gebracht. Door het zeer hoge geboortecijfer na 1979 is het inwonertal tot het huidige niveau opgelopen.

De bevolkingsgroei bedroeg voor 2017 1,52%.

De gemiddelde levensverwachting bedraagt voor mannen 62,4 jaar en voor vrouwen 67,5 jaar. (2017)

Cambodja heeft een zeer jonge bevolking; 31% van de bevolking is tussen de 0 en 14 jaar; 65% van de bevolking is tussen de 15 en 65 jaar; 4% is 65 jaar of ouder. (2017)

Cambodja heeft een geboortecijfer van 23 geboortes per 1000 inwoners en een sterftecijfer van 7,5 per 1000 inwoners. De zuigelingensterfte bedraagt 47 kinderen per 1000 levendgeborenen. (2017)

To read about CAMBODIA in English - click here

CAMBODJA LINKS

Advertenties
• Fox verre reizen van ANWB
• Cambodja Vliegtickets.nl
• Cambodja Kras Reizen
• Vakantie Cambodja
• Djoser fietsreis - Vietnam & Cambodja
• Cambodja Rondreizen
• Cambodja Vliegtickets WTC
• Hotels Cambodja
• Rondreis Cambodja
• Phnom Penh Vliegtickets Tix.nl

Nuttige links

Cambodja Reisstart (N+E)
Fietsen door een arm koninkrijk (N)
Reisinformatie Cambodja (N)
Reizendoejezo – Cambodja (N)
Rondreis Cambodja (N)
Rondreis door Cambodja (N)
Sem op Reis Video's over Cambodja (N)
Telefoongids Cambodja
Artikelen en Reisverhalen over CAMBODJA
  Cambodja Fietsvakantie  rondreis MH deel 2h
  rondreis MH deel 1h  Siem reap en de Killing Fields

Bronnen

Canesso, C. / Cambodia
Chelsea House Publishers

Colet, J. / Cambodia handbook
Footprint Handbooks

Green, R. / Cambodia
Lucent Books

Kleinen, J. / Cambodja
Koninklijk Instituut voor de Tropen ; Novib

Peterse, L. / Cambodja
Gottmer/Becht,

Wulf, A. / Cambodja, Laos
Het Spectrum

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt augustus 2020
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems