Steden BOSNIE-HERZEGOVINA

BOSNIE-HERZEGOVINA   

Algemeen

Bosnie-Herzogevina Export Foto:R Haussmann, Cesar Hidalgo, et. al.

Door de Turkse overheersing is Bosnië-Herzegovina op economisch gebied lang een achtergebleven gebied geweest. Bosnië-Herzegovina was een land van boeren, met heel veel kleine, nauwelijks levensvatbare bedrijfjes. Bosnië-Herzegovina behoorde samen met Macedonië tot de armste landen van het voormalige Joegoslavië. Pas na de Tweede Wereldoorlog verbeterde de economische situatie door de sterke bevordering van de industrie en de exploitatie van bodemschatten als steenkool, bruinkool, lood, zilver en mangaan.
Door de burgeroorlog werd de moeizaam opgebouwde economie weer volledig verwoest. Ca. 80% van het industriële potentieel werd vernietigd en op het platteland werden grote stukken grond onbruikbaar voor de landbouw door de mijnen. Bovendien was de infrastructuur grotendeels verdwenen en bijna de helft van de bevolking gevlucht.
Meteen na het Dayton-akkoord begon men echter weer met de wederopbouw, flink geholpen door internationale donors. Zij stelden 1,5 miljard dollar beschikbaar voor projecten waarvan overigens slechts 2% naar de Republika Srpska ging.
Ondanks deze forse steun bleef het kwakkelen met de economie, niet in het minst door de voortdurende smokkelpraktijken en de corruptie in alle lagen van de maatschappij. De gespannen situatie tussen de diverse bevolkingsgroepen verhindert een succesvolle samenwerking, die nodig is om de economie weer vlot te trekken. Door dit alles is nog bijna de helft van de beroepsbevolking werkloos en een nog groter percentage van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Het enige lichtpuntje in deze situatie is dat veel van de werklozen deel nemen aan de informele economie, waar zeel veel geld in omgaat. De overheid heft nu als taak om al die banen in de formele economie op te nemen, waardoor de economie weer kan aantrekken.

Gastarbeiders

Al vanaf de jaren vijftig van de vorige eeuw zochten veel Bosnische Joegoslaven werk op de Nederlandse en Duitse arbeidsmarkt. Hierdoor nam de werkloosheid in eigen land sterk af, maar had ook een negatief effect op de kwaliteit van de arbeid en de arbeidsproductiviteit in Bosnië zelf.
Het geld dat naar het eigen land werd teruggestuurd zorgde er echter wel voor dat de positie van de gezinnen in Bosnië verbeterd werd en de betalingsbalans op orde gebracht kon worden.

Economische sectoren

Bosnie-Herzegovina Infrastructuur Foto:Eao-be

Ca. 13.000 km2 landbouwgrond (vooral in de Sava- en Drinavalleien) wordt ingenomen door weiden van matige kwaliteit; ongeveer evenveel landbouwgrond is in gebruik voor akker- en tuinbouw, met als voornaamste producten tarwe, maïs, aardappelen, suikerbieten, tabak en druiven. De fruitteelt (vooral pruimen, waarvan de helft wordt omgezet in sterke drank) concentreert zich in Centraal- en Noord-Bosnië, in de poljes wordt tabak verbouwd, wijngaarden liggen overwegend in Herzegovina. De landbouw is overwegend kleinschalig en weinig efficiënt.
Ca. 35% van het land is bedekt met bossen. Vandaar dat de bosbouw een belangrijk deel van het nationaal product levert.
Er is verder nog wat metaal-, textiel-, chemische, suiker- en tabaksindustrie. De belangrijkste voorraden ijzererts bevinden zich in Bosnië, één bij Vares, één bij Ljubija. De metaalindustrie en de mijnbouw hebben door de aanwezigheid van vele grondstoffen in principe veel potentieel, maar dienen snel gemoderniseerd te worden. Samenwerking met buitenlandse bedrijven en het aantrekken van nieuw kapitaal is wel een voorwaarde. De industrie zal echter nooit opbloeien als de transportmogelijkheden niet verbeteren. De meeste wegen zijn zeer slecht en veel vaarwegen zijn nog gevaarlijk vanwege de mijnen.
De belangrijkste handelspartners voor de uitvoer zijn Italië, Kroatië, en Duitsland. De belangrijkste uitvoerproducten zijn industrieproducten (aluminium), grondstoffen, vervoermaterieel en machines.
De belangrijkste handelspartners voor de invoer zijn Kroatië, Slovenië, Duitsland en Italië. De belangrijkste invoerproducten zijn machines en vervoermaterieel, industriële producten, voedingsmiddelen en levende dieren.


BOSNIE-HERZEGOVINA LINKS

Advertenties
• Cheaptickets Bosnië-Herzegovina
• Bosnië en Herzegovina Hotels
• Boek je reis met Flixbus
• Bosnie-Herzegovina WTC
• SRC Cultuurvakanties Bosnie-Herzegovina
• Vergelijk Vliegtickets vanaf Schiphol
• Bosnie-Herzegovina Kras Reizen
• Sarajevo Vliegtickets Tix.nl
• Autoverhuur Sunny Cars Bosnië-Herzegovina
• Transport Bosnië - TTS Quality Logistics B.V
• Eliza was here

Nuttige links

Bosnië Herzegovina Middeneuropa (N)
Bosnië Reisstart (N)
Bosnië Verzamelgids (N+E)
Reisinformatie Bosnië en Herzegovina (N)
Romans over Bosnië-Herzegovina (N)
Startpagina Bosnië (N)
Telefoongids Bosnië Herzegovina
Schrijf uw artikel over BOSNIE-HERZEGOVINA

Bronnen

Campschreur, W. / Bosnië-Herzegovina : mensen, politiek, economie, cultuur, milieu
Koninklijk Instituut voor de Tropen : Novib

Gabrielpillai, M. / Bosnia and Herzegovina
Gareth Stevens Publishing

Milivojevic, J. / Bosnia and Herzegovina
Children’s Press

Phillips, D. / Bosnia and Herzegovina
Chelsea House Publishers

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt mei 2018
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems