Landenweb.nl

BOSNIE-HERZEGOVINA
Economie

To read about BOSNIA AND HERZEGOVINA in English - click here

Hotels Trivago

Steden BOSNIE-HERZEGOVINA

Sarajevo

Economie

Algemeen

advertentie

Bosnie-Herzogevina ExportFoto: R Haussmann, Cesar Hidalgo, et. al. CC 3.0 no changes made

Bosnië-Herzegovina is op economisch gebied lang een achtergebleven gebied geweest. Bosnië-Herzegovina was een land van boeren, met heel veel kleine, nauwelijks levensvatbare bedrijfjes. Bosnië-Herzegovina behoorde samen met Macedonië tot de armste landen van het voormalige Joegoslavië. Pas na de Tweede Wereldoorlog verbeterde de economische situatie door de sterke bevordering van de industrie en de exploitatie van bodemschatten als steenkool, bruinkool, lood, zilver en mangaan.

Door de burgeroorlog werd de moeizaam opgebouwde economie weer volledig verwoest. Ca. 80% van het industriële potentieel werd vernietigd en op het platteland werden grote stukken grond onbruikbaar voor de landbouw door de mijnen. Bovendien was de infrastructuur grotendeels verdwenen en bijna de helft van de bevolking gevlucht.

Meteen na het Dayton-akkoord begon men echter weer met de wederopbouw, flink geholpen door internationale donors. Zij stelden 1,5 miljard dollar beschikbaar voor projecten.

Ondanks deze forse steun bleef het kwakkelen met de economie, niet in het minst door de voortdurende smokkelpraktijken en de corruptie in alle lagen van de maatschappij. De gespannen situatie tussen de diverse bevolkingsgroepen verhindert een succesvolle samenwerking, die nodig is om de economie weer vlot te trekken. Door dit alles is nog bijna de helft van de beroepsbevolking werkloos en een nog groter percentage van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Het enige lichtpuntje in deze situatie is dat veel van de werklozen deel nemen aan de informele economie, waar zeel veel geld in omgaat. De overheid heft nu als taak om al die banen in de formele economie op te nemen, waardoor de economie weer kan aantrekken.

advertentie

Gastarbeiders

Al vanaf de jaren vijftig van de vorige eeuw zochten veel Bosnische Joegoslaven werk op de Nederlandse en Duitse arbeidsmarkt. Hierdoor nam de werkloosheid in eigen land sterk af, maar had ook een negatief effect op de kwaliteit van de arbeid en de arbeidsproductiviteit in Bosnië zelf.

Het geld dat naar het eigen land werd teruggestuurd zorgde er echter wel voor dat de positie van de gezinnen in Bosnië verbeterd werd en de betalingsbalans op orde gebracht kon worden.

advertentie

Economische sectoren

advertentie

Bosnie-Herzegovina InfrastructuurFoto: Eao-be CC 3.0 Unported no changes made

Ca. 13.000 km2 landbouwgrond (vooral in de Sava- en Drinavalleien) wordt ingenomen door weiden van matige kwaliteit; ongeveer evenveel landbouwgrond is in gebruik voor akker- en tuinbouw, met als voornaamste producten tarwe, maïs, aardappelen, suikerbieten, tabak en druiven. De fruitteelt (vooral pruimen, waarvan de helft wordt omgezet in sterke drank) concentreert zich in Centraal- en Noord-Bosnië, in de poljes wordt tabak verbouwd, wijngaarden liggen overwegend in Herzegovina. De landbouw is overwegend kleinschalig en weinig efficiënt.

Ca. 35% van het land is bedekt met bossen. Vandaar dat de bosbouw een belangrijk deel van het nationaal product levert.

Er is verder nog wat metaal-, textiel-, chemische, suiker- en tabaksindustrie. De belangrijkste voorraden ijzererts bevinden zich in Bosnië, één bij Vares, één bij Ljubija. De metaalindustrie en de mijnbouw hebben door de aanwezigheid van vele grondstoffen in principe veel potentieel, maar dienen snel gemoderniseerd te worden. Samenwerking met buitenlandse bedrijven en het aantrekken van nieuw kapitaal is wel een voorwaarde. De industrie zal echter nooit opbloeien als de transportmogelijkheden niet verbeteren. De meeste wegen zijn zeer slecht en veel vaarwegen zijn nog gevaarlijk vanwege de mijnen.

De belangrijkste handelspartners voor de uitvoer zijn Italië, Kroatië, en Duitsland. De belangrijkste uitvoerproducten zijn industrieproducten (aluminium), grondstoffen, vervoermaterieel en machines.

De belangrijkste handelspartners voor de invoer zijn Kroatië, Slovenië, Duitsland en Italië. De belangrijkste invoerproducten zijn machines en vervoermaterieel, industriële producten, voedingsmiddelen en levende dieren.

advertentie

BOSNIE-HERZEGOVINA LINKS

Advertenties
• Bosnie-Herzegovina Tui Reizen
• Vliegennaar.nl - Goedkoop vliegen naar Bosnie
• Hotels Trivago
• Rondreis Balkan
• Djoser Rondreis Balkan
• ANWB vakantie boeken Bosnie-Herzegovina
• Bosnië en Herzegovina Hotels
• Autoverhuur Sunny Cars Bosnië-Herzegovina
• Transport Bosnië - TTS Quality Logistics B.V
• Boeken, ook tweedehands, over BOSNIE-HERZEGOVINA bij Bol.com

Nuttige links

Reisinformatie Bosnië en Herzegovina (N)
Startpagina Bosnië (N)

Bronnen

Campschreur, W. / Bosnië-Herzegovina : mensen, politiek, economie, cultuur, milieu

Koninklijk Instituut voor de Tropen : Novib

Gabrielpillai, M. / Bosnia and Herzegovina

Gareth Stevens Publishing

Milivojevic, J. / Bosnia and Herzegovina

Children’s Press

Phillips, D. / Bosnia and Herzegovina

Chelsea House Publishers

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt maart 2024
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems