Landenweb.nl

AUSTRALIE
Bevolking

To read about AUSTRALIA in English - click here

Australie Verre Reizen met de ANWB

Steden AUSTRALIE

Adelaide Brisbane Canberra
MelbourneSydney

Bevolking

advertentie

Australische fans bij ParalympicsFoto: Australian paralympic committee CC 3.0 no changes made

De bevolking van Australië, in 2017 23.232.6413 inwoners, is voor het grootste deel van Europese, voornamelijk Britse, afkomst. De Angelsaksische groep vormt ca. 70% van de Australische bevolking. Het aantal aboriginals, de oorspronkelijke bewoners van Australië, bedraagt maar 5% van het totaal aantal inwoners. De meeste aboriginals leven in Queensland, gevolgd door New South Wales, Western Australia en Northern Territory. Ongeveer 1,3% van de bevolking bestaat uit Aziaten en ongeveer 1,2% van de huidige bevolking is in Nederland geboren. Tussen 1947 en 1961 zijn er ongeveer 120.000 Nederlanders naar Australië geëmigreerd. Door het huizentekort, de bevolkingsdichtheid en armoede waagden velen de grote overtocht (vaak per boot). Ook Nederlanders uit de voormalige kolonie Indonesië vestigden zich in Australië. De grootste Nederlandse kolonies zijn te vinden in Sydney en Melbourne.

Het aantal inwoners is na de Tweede Wereldoorlog door immigratie meer dan verdubbeld. Door een doelgericht immigratiebeleid probeerde men een aantal problemen op te lossen: een tekort aan arbeidskrachten, de zorg om uit veiligheidsoverwegingen de bevolking te vergroten en de noodzaak van economische groei en ontwikkeling. Het streven om jaarlijks 1% van de bevolking aan immigranten toe te laten is zelfs nog nooit gehaald. Lange tijd mochten alleen immigranten van Europese afkomst zich blijvend vestigen in Australië (white Australia policy). Sinds de jaren zestig van de 20e eeuw is dit beleid wat gematigder. Door de slechtere sociaal-economische situatie sinds begin jaren zeventig is het immigratiebeleid weer veel strenger geworden. In de jaren tachtig nam de immigratie uit Aziatische landen een enorme vlucht en oversteeg die uit Europese landen ruimschoots. Elk jaar emigreren er ongeveer 100.000 mensen naar Australië, ook voor gezinshereniging. De meeste immigranten komen uit Groot-Brittannië, Hongkong en Nieuw-Zeeland.

Met een bevolkingsdichtheid van 23,2 inwoners per km2 behoort Australië tot de dunst bevolkte landen ter wereld. Hierbij moet wel aangetekend worden dat ca. 89% van de bevolking in de tien grootste steden woont en dat de bevolking dus zeer ongelijk over het land is verdeeld. Met name het oostelijke en zuidoostelijke kustgebied, waar negen van de tien grote steden liggen, zijn zeer dicht bevolkt. De andere grote stedelijke agglomeratie is Perth, dat in het westen ligt. In de twee grootste steden van het land, Sydney en Melbourne, woont ca. 40% van de totale bevolking.

De grootste steden zijn:

SydneyNew South Wales5.30.700
MelbourneVictoria4.725.000
BrisbaneQueensland2.360.000
PerthWestern Australia2.022.000
AdelaideSouthern Australia1.324.000
NewcastleNew South Wales436.000
CanberraAustralian Capital Territory435.000
Gold CoastQueensland650.000
WollongongNew South Wales296.000
HobartTasmanië224.000

De levensverwachting bij geboorte was in 2017 voor vrouwen ruim 84,9 jaar en voor mannen 79,8 jaar (voor Aborigines liggen die cijfers veel lager: 64 resp. 59 jaar). De kindersterfte is de laatste tientallen jaren enorm gedaald, van 19 per 1000 geboorten in 1965 tot 4.3 per 1000 geboorten in 2017.

Aboriginals

advertentie

Aboriginal AustralieFoto: Steve Evans CC 2.0 Generic no changes made

De aboriginals vormen de oorspronkelijke bewoners van het Australische continent en zijn een van de oudste volken op aarde. Ze kwamen ongeveer 40.000 jaar geleden vanuit Zuidoost-Azië naar Australië via een landbrug die was ontstaan doordat de zeespiegel tijdens de ijstijd daalde. Ze verdeelden zich over het hele continent en vormden tussen de 500 en 600 stammen, allen met verschillende talen, religies en culturen. De Pintubi-stam in een woestijngebied op de grens van het Northern Territory en Western Australia werd pas in de jaren zeventig van de 20e eeuw ontdekt. De aboriginals gebruiken voor zichzelf verschillende namen: in Centraal-Australië bijvoorbeeld"anungu" of"yapa" en in Sydney en omgeving gebruikt men liever het woord"koori".

De aboriginals waren jagers en verzamelaars; de mannen gingen op jacht en de vrouwen en kinderen verzamelden vruchten, wortels, bessen en granen. Een stam bestond uit meerdere clans, en een clan bestond uit meerdere families. Elke stam had een raad van ouderen die toezicht hielden op het naleven van de religieuze en maatschappelijke gedragsregels, en rechtspraken bij meningsverschillen. De enig overgebleven kunstuitingen zijn grot- en rotstekeningen.

De aboriginals hebben ondanks alle verschillen, één ding gemeen: de"dreamtime" of droomtijd. De aboriginals gebruiken liever de eigen aboriginal-naam, in Centraal-Australië bijvoorbeeld"tjukurpa". Dit is de periode voor het bestaan op aarde, maar tegelijkertijd ook het hiernamaals, waar de ongeborenen leven en waar de doden weer naar terugkeren. De mens deelt de natuur met de planten en dieren. Heilige plaatsen als Ayers Rock zijn nog steeds van groot belang voor de aboriginals. Ze zijn delen van het landschap die worden beschouwd als incarnaties van de voorouders uit de droomtijd. De aboriginals geloofden dat iemands ziel niet tegelijk met het lichaam stierf en dat er ceremoniën nodig waren om er zeker van te zijn dat de ziel het lichaam verliet en ergens anders reïncarneerde in een boom, een rots, een dier of in een ander mens. Dit was belangrijk om de gewone wereld op zijn cyclische koers te houden. Dit betekende weer dat elke mens het middelpunt vormde van een ingewikkeld net van relaties, dat voor orde zorgde in het heelal en alles wat zich daar afspeelden.

Een van de ondoorgrondelijke aboriginal ceremonies is de"walkabout": op willekeurige momenten verlaten mannen ook vandaag nog hun land om weken, maanden, of zelfs jaren een weg te gaan die hun voorouders eerder gingen, vaak met als enig doel een onbekende te ontmoeten. Duizenden jaren was de"walkabout" de manier waarop diverse etnische stammen elkaar hun verschillende gezangen over de schepping leerden en goederen ruilden die even symbolisch als nutteloos waren. De"walkabout" illustreert dan ook het beste de nomadische instelling en manier van leven van de oorspronkelijke Australische bevolking.

De verschillende stammen stonden ook met elkaar in contact via de"corroboree" rituele muzieksessies waarbij liederen, dansen werden uitgewisseld en toegang werd verleend tot elkaars voorouderlijke routes. De boemerang werd zo'n tienduizend jaar geleden uitgevonden en werd slechts door bepaalde stammen in de centrale woestijngebieden gebruikt om op vogels en kleine buideldieren te jagen.

Toen de eerste blanke Engelse kolonisten in 1788 op de oostkust arriveerden, werd het continent vermoedelijk bewoond door ongeveer 300.000 aboriginals. Het is niet mogelijk om in generaliserende termen over de aboriginals te spreken; de culturen van de verschillende volkeren verschillen in sterke mate van elkaar qua cultuur, gebruiksvoorwerpen, kunst, muziek en dans. Het is daardoor ook moeilijk om één organisatie de belangen van alle aboriginals te laten behartigen. Bijna niemand leeft nog geheel volgens de oude gebruiken en de veel aboriginals hebben zich aangepast volgens westerse maatstaven. Alleen in aboriginal dorpen wordt nog in de eigen taal gesproken.

De afgelopen 200 jaar is hun aantal sterk teruggelopen door uitroeiing en door de Europeanen meegebrachte besmettelijke ziektes. Verder werden de beste stukken land door de blanke kolonisten ingenomen en moesten de aboriginals genoegen nemen naar de meest onherbergzame en onvruchtbare delen van Australië. Na de vondst van uranium en bauxiet in deze gebieden in de jaren zestig van de vorige eeuw werden ze zelfs gedwongen om naar nog onvruchtbaarder woonplaatsen te verhuizen. De schadevergoeding die de aboriginals kregen was maar een pleister op de wonde. Ook het regeringsbeleid om de achterstelling van de aboriginals op allerlei gebied (o.a. onderwijs, gezondheidszorg en werkgelegenheid) op te heffen, levert nog niet veel positieve resultaten op.

In 1971 werd de eerste aboriginal-senator gekozen en in 1976 werd South Australia de eerste deelstaat met een aboriginal als gouverneur. In 1974 erkende de Australische regering in principe het recht van de aboriginals zich op hun eigen grondgebied te vestigen. Het speciaal in het leven geroepen ministerie voor"Aboriginal Affairs" probeert o.a. het onderwijs voor de kinderen van de aboriginals te verbeteren en de traditionele inheemse cultuur meer onder de aandacht te brengen. In sommige gebieden wordt zelfs onderwijs gegeven in inheemse talen.

In 1976 kregen de aboriginals de rechten over een deel van Northern Territory en in 1985 werd dit gebied officieel aan de aboriginals overgedragen, evenals delen van South Australia. In 1990 werd de ATSIC-commissie in het leven geroepen, die voor de aboriginals een vorm van zelfbestuur en een betere deelname aan voor hen belangrijke politieke beslissingen mogelijk moet maken. In 1995 bekrachtigde het Opperste Gerechtshof de in 1993 aangenomen"Native Title Act". Deze wet voorziet in een behoorlijke financiële vergoeding voor land waarop Aborigines aantoonbaar historische aanspraak kunnen maken.

Ondanks al deze positieve ontwikkelingen bestaat er nog steeds een grote mate van ongelijkheid tussen de aboriginals en de andere bevolkingsgroepen. De werkloosheid onder de aboriginals blijft veel groter en in de gevangenissen is de helft van de gedetineerden van aboriginal afkomst. Ook de gezondheid is over het algemeen slechter en de levensverwachting lager. Een groot probleem vormt de alcohol waardoor vele aboriginals in een uitzichtloze situatie terecht zijn gekomen.

Het aantal aboriginals in de loop der tijden: in 1788 bedroeg het aantal aboriginals grof geschat tussen de 300.000 en 500.000. De grote afname was het gevolg van door Europeanen meegebracht ziektes, geweld, verdrijving en massamoorden. Dat het aantal nu weer snel toeneemt wijst op een grotere welvaart en een betere gezondheid.

In 2014 zijn er naar schatting ruim 500.000 aboriginals.

advertentie

AUSTRALIE LINKS

Advertenties
• Australie verre reizen van ANWB
• Djoser Rondreis Australie
• Hotels Trivago
• Globetrotter reisverzekering, nu 10% korting!
• Autohuur Australië
• Australië Hotels
• Bouw je eigen Austra;lie Rondreis
• Auto huren in Australie
• Bezienswaardigheden Australie
• Rondreizen Australie
• Camperreizen Australie
• Boeken, ook tweedehands, over AUSTRALIE bij Bol.com

Nuttige links

Australië Foto's
Australië Start Begië (N)
Australië Verzamelgids (N+E)
Backpacken Australie (N)
Campersite Australië (N)
Dieren in Australie (N)
Duiken, reizen, dieren, landschap, info, foto's Christmas Island Australië (N)
Reisinformatie Australië (N)
Reizendoejezo - Australië (N)
Rondreis Australie (N)
Rondreis door Australie (N)

Bronnen

Australië

Cambium

Blutstein, H. / Insider's guide Australië

Kümmerley & Frey

Dolce, L. / Australia

Chelsea House Publishers

Elder, B. / Australië

Van Reemst

Ivory, M. / Australië

Van Reemst

Jansen van Galen, B. / Reishandboek Australië

Elmar

Viedebantt, K. / Australië

Van Reemst

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt april 2024
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems