Landenweb.nl

VIETNAM
Economie

To read about VIETNAM in English - click here

Vietnam verre reizen van ANWB

Steden VIETNAM

Hanoi

Economie

Algemeen

advertentie

Beurs VietnamFoto: Trungydang CC 3.0 Unported no changes made

In 1986 besloot de Communistische Partij van Vietnam tot een ingrijpend economisch hervormingsproces (Doi Moi) en openstelling voor handelscontacten met het Westen. Naast staatsbedrijven en collectieve ondernemingen werden volwaardige privéondernemingen toegestaan. Tot dan toe collectieve bedrijven werden verzelfstandigd en zelf verantwoordelijk voor winst, verlies, inkoop, afzet van eindproducten, personeelsbeleid en planning. Andere hervormingen betroffen de handel, de tolcontroles aan de provinciegrenzen, de belasting, de banken, arbeid en prijzen. Grondbezit bleef verboden en buitenlandse investeerders kregen het recht kapitaal of goederen in Vietnam te bezitten. Bedrijven waar buitenlandse bedrijven in investeren mogen niet genationaliseerd worden.

Door het succes van de Doi Moi heeft de Vietnamese economie sinds 1986 een opmerkelijke groei doorgemaakt. Het bruto nationaal product (per hoofd van de bevolking 240 dollar in 1995 en 400 dollar in 2002) groeide tussen 1990 en 1995 met gemiddeld 8,3% per jaar. Buitenlandse investeringen liepen op tot een totaalbedrag van 10 miljard dollar, voornamelijk in aardolie en -gas, bosbouw- en visserijproducten en in toerisme. De inflatie en de werkloosheid (resp. 12,7% en 6,1% in 1995) waren in die jaren aan de hoge kant. Op dit moment is het werkloosheidspercentage gesteld op 6% in de steden en nog geen 1% op het platteland. Het nationaal gemiddelde kwam in 2002 uit op 2,3%.

Ondanks de steun van Wereldbank en IMF ontkwam de Vietnamese economie in 1998 niet aan de financiële crisis in Azië, die vooral toesloeg in de bouw, de export en het toerisme. De groei van het bbp bleef met 4% in 1998 de helft onder de verwachting, maar groeide in 2001 met 6,9% en in 2002 met 7%. De economische groei liep in 1999 terug tot het jarenlang ongekende niveau van 3,5%, terwijl de inflatie steeg tot 9%. De directe buitenlandse investeringen slonken tot twee derde van het totaal in de jaren daarvoor. Dalende export en een handelstekort van 4,5% van het bnp in 1999 verergerden de situatie, maar een betalingsbalanscrisis bleef uit. In de jaren na 1999 raakte de Vietnamese economie weer in een versnelling en groeide het bruto binnenlandsproduct fors. Er bestaat ook een sterke informele, ondergrondse economie, al wordt dat dan ontkend door de overheid. Bureaucratie, corruptie, sluikhandel, vervalsing, prostitutie, gokspelen en drugs zijn zaken die de Vietnamese economie constant bedreigen.

In 1995 is Vietnam toegetreden tot de ASEAN (Associatie van Zuidoost-Aziatische landen). Ondanks soepelere voorwaarden voor buitenlandse investeringen zette de in 1997 ingezette daling van de directe buitenlandse investeringen zich voort. De liberalisering van de handel en de hervorming van verlieslijdende staatsbedrijven stagneerden. Door een handelsakkoord in 2001 tussen de Verenigde Staten en Vietnam en akkoorden met het IMF en de Wereldbank, groeide het vertrouwen van de buitenlandse investeerders weer enigszins. Door het verdrag met de Verenigde Staten kreeg Vietnam een aanmerkelijk betere toegang tot de Amerikaanse markt. In het eerste kwartaal van 2003 nam de export naar de Verenigde Staten toe met 43% ten opzichte van dezelfde periode in 2002. De buitenlandse investeringen stegen ook door de oprichting in Saigon van een kleine aandelenbeurs. Ho Chi Minh Stad is nog steeds het economische zwaartepunt van Vietnam met een economische groei van meer dan 10% per jaar. Samen met de buurprovincies Binh Duong en Dong Nai is de hele regio goed voor 60% van alle buitenlandse investeringen.

Vietnam is in 2007 toegetreden tot de World Trade Organisation (WTO). Het aandeel van de landbouw sector aan de economische productie is blijven krimpen van ongeveer 25% in 2000 tot minder dan 16% in 2013. In diezelfde periode zakte het aandeel van de industrie van 36% naar 33 %. De dienstensector is goed voor ongeveer 51% van het BNP. De armoede is aanzienlijk gedaald en Vietnam werkt er aan om banen te creëren om de beroepsbevolking die met meer dan een miljoen mensen per jaar groeit te aan het werk te houden. De wereldwijde recessie schaadde de op de export gerichte economie. Het BNP groeit in 2017 met 6,8%. Het BNP per hoofd van de bevolking bedroeg $ 6.900 in 2017.

advertentie

Landbouw, veeteelt, bosbouw en visserij

advertentie

Rijstverbouw in Sa Pa, VietnamFoto: Ekrem Canli CC 3.0 Unported no changes made

Van het bergachtige Vietnam is slechts 25% van de oppervlakte geschikt voor de landbouw. Het belangrijkste landbouwgebied ligt in de vruchtbare Mekongdelta en verder is de delta van de Rode rivier van belang. Door de succesvolle liberalisering van de landbouw neemt Vietnam inmiddels een tweede plaats op de wereldranglijst van rijst exporterende landen in, na Thailand. Op ca. 60% van het landbouwareaal wordt rijst verbouwd. Verder is Vietnam wereldwijd de grootste exporteur van zwarte peper. Andere belangrijke landbouwproducten zijn: maïs, katoen, fruit, suikerriet, cassave, koffie, thee en rubber. Het gemiddelde bedrijf heeft een geringe omvang en is slechts 0,7 hectare groot.

De veehouderij omvat varkens-, kippen- en buffelfokkerij en is vooral op binnenlands verbruik gericht. De meeste melkkoeien worden in de zuidelijke provincies gefokt.

Ca. 50% van het oppervlak van het noorden is met wouden bedekt, waardoor de houtwinning commercieel zeer aantrekkelijk is. De houtwinning is echter gereglementeerd om de bossen te beschermen, want in 1940 telde Vietnam nog 15 miljoen ha bossen, op dit moment zijn het er minder dan 8 miljoen.

Vietnam heeft een kustlijn van meer dan 3000 kilometer en een uitgebreid netwerk van rivieren, kanalen en meren. De kust- en verre visserij zijn goed ontwikkeld, evenals de visserij op de rivieren en de viskwekerijen (ca. 1 miljoen hectare) in de rijstvelden, die een belangrijke bijdrage aan het voedselpakket leveren. Winstgevend zijn vooral de zoetwatervisserij en de garnalenkwekerijen. De visserij staat wat betreft export op de derde plaats achter ruwe olie en textiel/kleding en ook de visverwerkende industrie breidt zich zeer snel uit. Belangrijkste afnemers van Vietnamese vis en visproducten zijn de Verenigde Staten, Japan en de Europese Unie.

advertentie

Mijnbouw en energie

advertentie

Windmolenpark, VietnamFoto: Shansov.net CC 3.0 Unported no changes made

In het noorden zijn de steenkoolbekkens in het achterland van de havenstad Hong Gai van groot belang. De steenkoolreserves bestaan vooral uit antraciet en bedragen tussen de zeven en acht miljard ton, waarvan ca. 600 miljoen ton zich vlak onder de oppervlakte bevindt. De overheid geeft vooralsnog de voorkeur aan de bouw van kolengestookte krachtcentrales in plaats van waterkrachtcentrales, maar er is een kentering gaande naar meer duurzame energiebronnen.

De Vietnamese bodem bevat onder andere ijzer, bauxiet, tin, zink, chroom, koper, wolfraam, lood, goud en mangaanertsen. Een aantal daarvan wordt al gedolven, waaronder ijzererts, kaliumfosfaat, chroom en goud. De ijzerertsvoorraden worden geschat op 560 miljoen ton en de die van kaliumfosfaat, dat wordt gebruikt voor de productie van kunstmest, op 1 miljard ton. Bauxiet kan een belangrijk product worden en er zijn vergevorderde plannen om de bauxietvoorraden te exploiteren voor de productie van aluminium.

Met hulp van de Sovjet-Unie werd er sinds 1984 voor de zuidkust olie gewonnen, maar sinds het uiteenvallen van dat land in 1991 wordt de olie voornamelijk door westerse maatschappijen als Shell en BP gewonnen. Wel behield de Russische Federatie een belang in de Vietnamese olie, o.m. via de joint venture Vietsorpetro. Er is een olieraffinaderij in aanbouw bij Ho Tsji Minhstad. De totale aardgasvoorraden worden geschat op 1,3 triljard m3. De grootste gasvelden liggen in het zuidwesten en zuidoosten van het land.

Industrie

advertentie

Knopenfabriek, textielindustrie VietnamFoto: Tophu4u2 CC 3.0 Unported no changes made

De industriesector geeft werk aan een kwart van de werkende bevolking, maar kent een mindere groei dan de dienstensector. De industriesector ontwikkelt zich traag en is nogal afhankelijk van buitenlandse investeringen.

De belangrijkste industriële activiteiten zijn geconcentreerd in het noorden en rond Ho Tsji Minhstad. De voornaamste takken daarvan zijn de ijzer- en staalindustrie, de voedingsmiddelen- en de textielindustrie.

De Vietnamese regering geeft hoge prioriteit aan de ontwikkeling van de zware industrie, met name de staal- en autoindustrie.

Vietnam telt een aantal autoassemblagebedrijven die een joint venture met buitenlandse bedrijven zijn aangegaan, o.a. met Daewoo, Toyota en Ford.

Handel

advertentie

Vietnam ExportFoto:R. Haussmann, Cesar Hidalgo, et.al. CC 3.0 no changes made

Het handelsoverschot van Vietnam neemt de laatste jaren steeds meer toe door een sterk gestegen export. Het overschot voor 2017 bedraagt ongeveer 12 miljard dollar.

In 2001 zorgde een handelsakkoord met de Verenigde Staten ervoor dat de export een enorme impuls kreeg. Met name de invoertarieven daalden zeer sterk, waardoor de Verenigde Staten Japan aflosten als belangrijkste handelspartner. Andere exportpartners zijn China, Zuid-Korea en Maleisië.

De belangrijkste exportproducten waren textiel en kleding, rijst en elektronica. De totale export had een waarde van $214 miljard (2017).

De belangrijkste importproducten waren machines en gereedschappen, auto's en plastic. De totale import had een waarde van $202 miljard (2017). De belangrijkste importpartners zijn China, Zuid-Korea, Japan, Singapore en Thailand.

ICT-sector

advertentie

Top 10 provincies en steden die bovenaan de Vietnam ICT Index 2019 staan.Foto: Hangthuongvo CC 4.0 International no changes made

De informatie- en communicatietechnologie wordt voor de economische ontwikkeling van Vietnam steeds belangrijker en de overheid steekt er dan ook veel geld in. De Vietnamese consument koopt vooral in eigen land geproduceerde computers en ingevoerde merkloze computers.

Voor multinationals in de software-industrie vormt Vietnam door de zeer lage kostenstructuur een aantrekkelijke markt. In de buitenwijken van Ho Chi Minh Stad is het softwarepark Qua Trung Software City gerealiseerd, waar zich veel Vietnamese maar ook enkele tientallen buitenlandse ondernemingen gevestigd hebben.

Een van de snelst groeiende sectoren is de telecommunicatie. De markt voor mobiele telefoons is zeer winstgevend.

Verkeer

advertentie

Verkeer in VietnamFoto: Peter van der Sluijs CC 3.0 Unported no changes made

Met name het zuiden heeft een uitgebreid wegennet, dat in totaal 105.000 km meet en waarvan slechts 65% verhard is. Zeer populaire vervoersmiddelen zijn de motor en de brommer. De auto komt steeds meer als vervoersmiddel in trek. De meeste auto’s worden gekocht door particuliere bedrijven, taxiondernemingen en overheidsinstellingen. Particulieren hebben nog maar een beperkt aandeel in alle aankopen.

Het spoorwegnet van Vietnam heeft een lengte van meer dan 3.000 kilometer en ca. 260 stations. Veruit het grootste deel van alle spoorlijnen zijn enkelsporig.

Van groot belang voor het verkeer is de spoorlijn Ho Tsji Minh Stad-Hanoi.

In de uitgebreide Mekongdelta is de binnenscheepvaart van groot belang voor transport van goederen en mensen. De Mekong en de Rode Rivier hebben inclusief zijrivieren en kanalen een totale lengte van meer dan 7.000 kilometer en aan beide rivieren liggen meer dan 30 belangrijke binnenhavens.

Belangrijkste zeehavens zijn Saigon, Haiphong, Ho Tsji Minhstad en Da Nang. Saigon is de belangrijkste haven van het land. De Vietnam Ocean Shipping Agency houdt zich bezig met het vervoer over zee.

De nationale luchtvaartmaatschappij is Vietnam Airlines; Hanoi, Ho Tsji Minhstad en Da Nang hebben internationale luchthavens. Een aantal lokale vliegvelden worden gemoderniseerd en toegankelijk gemaakt voor internationaal vliegverkeer.

VIETNAM LINKS

Advertenties
• Vietnam verre reizen van ANWB
• Bouw je eigen Vietnam rondreis
• Hotels Trivago
• Vietnam rondreizen met kinderen
• Tui Vietnam reizen
• Mambo jongerenreizen Vietnam
• Vietnam Hotels
• Bezienswaardigheden Vietnam
• Rondreizen Vietnam
• Djoser fietsreis - Vietnam & Cambodja
• Avontuurlijke & duurzame rondreizen voor reizigers tussen de 18 en 37 jaar
• Boeken, ook tweedehands, over VIETNAM bij Bol.com

Nuttige links

Reisinformatie Vietnam (N)
Reizendoejezo – Vietnam (N)
Rondreis Vietnam (N)
Sem op Reis Video's over Vietnam (N)
Startpagina Vietnam (N)
Vakantie Vietnam Jouwpagina (N+E)
Vietnam Foto's
Vietnam Reisfotografie

Bronnen

Krücker, F.-J. / Vietnam

Elmar

Paulzen, H. / Vietnam : mensen, politiek, economie, cultuur, milieu

Koninklijk Instituut voor de Tropen

Peterse, L. / Vietnam

Gottmer/Becht

Te gast in Vietnam

Informatie Verre Reizen

Vietnam

Cambium

Vietnam

Lannoo

Wulf, A. / Vietnam

Het Spectrum

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt maart 2024
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems