Landenweb.nl

SLOVENIE
Economie

To read about SLOVENIA in English - click here

ANWB vakantie boeken Slovenie

Steden SLOVENIE

Ljubljana

Economie

Algemeen

advertentie

Export SloveniePhoto: Alexander Simoes, Cesar Hidalgo, et. al CC 3.0 no changes made

Slovenië heeft een relatief modern ontwikkelde industrie, een goed functionerende agrarische sector en rijke bodemschatten. De burgeroorlog in Joegoslavië (1991–1992), gepaard met een tijdelijke boycot door het buitenland, bracht veel schade toe aan het land, maar in vergelijking met de overige republieken kon Slovenië eerder aan de opbouw ervan beginnen. Slovenië heeft zich gekwalificeerd voor het lidmaatschap van de EU en bevond zich in de eerste groep van Midden- en Oost-Europese landen waarmee de EU toetredingshandelingen is begonnen. Het land voldoet aan alle criteria die gesteld zijn in het Verdrag van Maastricht. In 2004 trad Slovenië toe tot de EU en in 2007 ging Slovenië over op de Euro.

In 2017 groeide de economie met 5% bij een inflatie van 1,4%. De werkloosheid daalde naarl rond de 6,6%. Het bnp bedroeg in 2017 $34.500 per hoofd van de bevolking, ruim meer als in de andere voormalige deelrepublieken van Joegoslavië of in landen als Hongarije en Tsjechië. De betalingsbalans is in 2013 licht positief.

De Sloveense economie krijgt steeds meer het karakter van een diensteneconomie, en deze sector is nu al verantwoordelijk is voor meer dan 65,9% (2017) van het bruto binnenlands product en dit percentage zal nog toenemen. Belangrijke onderdelen van deze sector zijn vooral de toeristenindustrie en verder transport, telecommunicatie en financiële dienstverlening.

advertentie

Landbouw, veeteelt, bosbouw en visserij

De landbouw wordt steeds minder belangrijk voor de Sloveense economie. In 2017 droeg deze sector nog maar voor 1,8% bij aan het bruto nationaal product en was nog maar ca. 5,5% van de beroepsbevolking werkzaam in deze sector. Slovenië is hierdoor een netto importeur van voedingsmiddelen geworden. De boerenbedrijven zijn over het algemeen familiebedrijven van gemiddeld nog geen 5 ha groot die zich vaak wel aangesloten hebben bij een of andere coöperatie.

Door het klimaat en de bodemgesteldheid bestaat de landbouwgrond vooral uit grasland. Ongeveer 250.000 ha is geschikt voor akkerbouw en tuinbouw en de belangrijkste producten zijn fruit, tarwe, maïs en aardappelen. Ongeveer 21.000 ha wordt gebruikt voor wijnbouw.

advertentie

Wijngaard SloveniePhoto: IgorMar in het publieke domein

De belangrijkste agrarische activiteit is de veeteelt (55% van de landbouwactiviteiten), en dan gaat het om de productie van vlees, melk en eieren. Dit gebeurt vooral op kleinschalige boerderijen met gemiddeld maar vijf beesten. De sterk geïndustrialiseerde productie van kippenvlees is de laatste jaren sterk teruggelopen.

Hoewel ca. 45% van het land bedekt is met bossen, vindt er nauwelijks exploitatie plaats. De houtproductie is de laatste jaren flink gedaald en bedraagt nog maar ca. 2 miljoen m3 per jaar. De houtproductie bestaat voor 60% uit naaldhout.

De houtverwerkende- en meubelindustrie zijn nog steeds belangrijk voor Slovenië. Deze industrietak omvat ca. 70 bedrijven met in totaal 20.000 werknemers waarvan de helft werkzaam is in de meubelindustrie.

De visserij kwijnt langzaam weg. Er zijn nog maar enkel schepen geschikt voor de zeevisserij.

Mijnbouw en energievoorziening

De mijnbouw speelt maar een marginale rol. Er zijn beperkte voorraden ijzer, lood, zink en kopererts, bruinkool, kwikzilver, ligniet en aardolie. Bruinkool was lang het belangrijkste product, maar de moeilijke productieomstandigheden en de vrij slechte kwaliteit hebben de productie steeds verder verminderd. Bijna alle bruinkoolmijnen zijn op dit moment gesloten want ze waren zwaar verliesgevend. De productie van steen, zand en gravel lijkt, economisch gezien, de meeste kans te hebben.

advertentie

Energiebronnen gebruikt door SloveniePhoto: Matclime CC 4.0 International no changes made

De belangrijkste energieleverancier is de kerncentrale van Krško, die ondanks het voornemen daar toe nog niet is stilgelegd. De overige energie wordt geleverd door warmtekrachtcentrales op kolen, aardgas en olie. Toch is Slovenië in grote mate afhankelijk van geïmporteerde energie, voornamelijk olie en gas.

Industrie algemeen

advertentie

Electriciteitscentrale Ljubljana, SloveniePhoto: Simon Cerne at Slovenian Wikipedia CC BY-SA 3.0 no changes made

Van alle Centraal-Europese landen is Slovenië technologisch gezien het verst gevorderd. De industrie draagt voor 32,2% bij aan het bnp en 31,2% van de beroepsbevolking is werkzaam in deze sector (2017). De meeste industrie is gevestigd in grote steden als Jubljana, Maribor, Koper, Celje en Kranj. Van de meer dan 50.000 geregistreerde bedrijven heeft bijna 60% minder dan 50 werknemers; maar 2% heeft meer dan 250 werknemers.

Op beperkte schaal wordt machinebouw gepleegd, evenals metaalproductie en -bewerking. Er zijn verder textielfabrieken en fabrieken voor elektronische en huishoudelijke apparaten. Ook is er chemische industrie en houtverwerking. Hoogwaardige en technisch geavanceerde producten zijn bijvoorbeeld precisie-instrumenten, elektrotechnische producten en huishoudelijke apparatuur.

De hoogste rendementen worden op dit moment behaald in de productie van chemicaliën, voedsel en dranken, machines en rubber en plastic. Industrieën op het gebied van micro-elektronica, optische elektronica en biotechnologie zijn in opkomst.

In de stad Novo Mesto staat een grote autofabriek, de Revoz-fabriek, waar Renault-modellen voor de Europese markt worden gemaakt.

Bouwindustrie, chemie en kunststoffen

advertentie

Huizenbouw SloveniePhoto: Tiia Monto CC 3.0 Unported no changes made

De Sloveense bouwsector biedt werk aan meer dan 50.000 personen en draagt ongeveer 6% bij aan het bnp. De bouwsector heeft sinds het begin van deze eeuw bijzonder geprofiteerd van het wegenbouwprogramma dat door de overheid in gang werd gezet.

Buitenlandse investeringen in de Sloveense bouwindustrie nemen jaarlijks toe.

De Sloveense chemische industrie is een groeisector (met name pesticiden en agro-chemicaliën). De import en de export groeiden beide met ca. 20%. De industrie richt zich met name op de fijnchemie en farmaceutische producten. Deze sector zorgt voor 5,5% van de totale werkgelegenheid en is goed voor 9,5% van het bnp.

Handel, bank- en verzekeringswezen

De handelspolitiek van Slovenië legt het accent op de ontwikkeling van de handel met de landen van de Europese Unie, en compenseert hierdoor het wegvallen van de belangrijke markten in het voormalige Joegoslavië. Zodra de politieke en economische problemen in deze landen opgelost worden, is de verwachting dat de handel met die landen weer zal aantrekken. De belangrijkste handelspartner is nu Duitsland geworden.

De belangrijkste uitvoercategorieën van de Sloveense industrie zijn: auto’s, elektrische apparaten, meubels, papier, medicijnen, metaalproducten en kleding.

De belangrijkste invoerproducten zijn olie en olieproducten, elektrische machines, gereedschappen, apparatuur, industriële machines, ijzer, staal en metaalproducten.

Bijna 50% van de Sloveense invoer wordt geleverd door de EU-landen Duitsland, Italië, Oostenrijk en Frankrijk. De totale waarde van de invoer bedroeg in 2017 $ 30 miljard. De belangrijkste exportpartners zijn Duitsland, Italië, Oostenrijk, Kroatië, Frankrijk en Rusland. De totale waarde van de uitvoer bedroeg in 2017 $ 32 miljard. Slovenië heeft dus een stabiele handelsbalans.

advertentie

Bank of SloveniaPhoto: Alois Staudacher CC 2.0 Generic no changes made

Alle banken staan onder toezicht van de Bank of Slovenia, die tevens de functie van Centrale Bank vervult. Rond 2001 kende men in Slovenië nog 25 banken met een balanstotaal van ca. 14 miljard euro. Het marktaandeel van de drie grootste banken ligt al enkele jaren rond de 50%. In de Sloveense verzekeringssector zijn ongeveer 17 bedrijven actief. Buitenlandse bedrijven zijn nog niet erg actief in de Sloveense verzekeringsmarkt.

Verkeer

advertentie

Snelweg SloveniePhoto: Kliek CC 4.0 International no changes made

Als doorgangsland is Slovenië altijd al goed ontsloten geweest. Er zijn zelfs nog meer autosnelwegen in aanleg, met name naar Oostenrijk. Het Sloveense wegennet heeft een lengte van ca. 18.000 kilometer, waarvan meer dan 80% verhard.

De spoorwegen zijn na het wegtransport de belangrijkste vorm van goederentransport in Slovenië. Het spoornet heeft eveneens vooral een transitofunctie naar Zagreb en Belgrado, al verbindt het ook binnenslands de belangrijkste steden. Slovenië heeft een vrij dicht spoorwegnet met een lengte van 1200 kilometer (ca. 500 km geëlektrificeerd). Het vormt een belangrijke schakel in het spoorverkeer tussen het zuidelijker gelegen deel van Europa en West-Europa en tussen Midden- en Oost-Europese landen en Italië. In 2000 is het ontbrekende deel van de directe verbinding per spoor tussen Slovenië en Hongarije afgerond.

Ljubljana, Maribor en Portoroz hebben een internationale luchthaven. De grootste luchthaven van Slovenië is Aerodrom Ljubljana. Het vliegveld van Maribor is gespecialiseerd in vrachtverkeer en chartervluchten met toeristen. Het vliegveld van Portoroz wordt vooral gebruikt voor passagiersvervoer, sport, toerisme en zakenvluchten.

De haven van Koper ligt aan de korte kustlijn van Slovenië en is een belangrijk aanvoerpunt voor Hongarije, Oostenrijk en het achterland. De belangrijkste concurrenten van Koper zijn Triëst in Italië en Rijeka in Kroatië. Koper beschikt over elf gespecialiseerde, goed uitgeruste terminals voor het afhandelen van verschillende soorten goederen.

SLOVENIE LINKS

Advertenties
• Slovenie Tui Reizen
• Hotels Trivago
• Mambo jongerenreizen Slovenie
• Autoverhuur Sunny Cars Slovenië
• ANWB vakantie boeken Slovenie
• Bouw je eigen Slovenie Rondreis
• Fietsvakantie Slovenie
• Slovenië Hotels
• Transport Slovenië - TTS Quality Logistics B.V
• Boeken, ook tweedehands, over SLOVENIE bij Bol.com

Nuttige links

InfoSlovenia.info
Lies en Teije's Reiswebsite (N+E)
Reisinformatie Slovenië (N)
Slovenië Foto's
Startpagina Slovenië (N)

Bronnen

Buma, H. / Reishandboek Slovenië

Elmar

Derksen, G. / Slovenië, Istrië (Kroatië)

Gottmer

Wilson, N. / Slovenia

Lonely Planet

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt mei 2024
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems