Steden SLOVENIE

SLOVENIE   

Staatsinrichting

Van 1943 tot juni 1991 vormde Slovenië de noordelijkste deelstaat van de voormalige Socialistische Republiek Joegoslavië. Na de dood van Tito in 1980 probeerden de Serven de macht in Joegoslavië naar zich toe te trekken. Dit was voor Slovenië in 1989 om het recht op afscheiding te eisen. In juni 1991 riep men eenzijdig de onafhankelijke Republiek Slovenië uit. De Joegoslaven probeerden met geweld om Slovenië binnen de Joegoslavische Republiek te houden, maar na een strijd van maar tien dagen trokken de Joegoslaven zich terug uit Slovenië en was de onafhankelijkheid een feit.

In de gewijzigde grondwet van 1991, die in december 1992 van kracht werd, zijn de onafhankelijkheid en de soevereiniteit van Slovenië vastgelegd en tevens de scheiding van de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht. De wetgevende macht liggen in Slovenië bij de Nationale Assemblée (Državni Zbor; 90 zetels) en bij de Staatsraad (Državni Svet; 40 afgevaardigden van belangengroepen: 22 lokale belangenvertegenwoordigers, 12 leden namens de werknemers en werkgevers en zes leden met niet-economische belangen). De Staatsraad heeft een beperktere functie dan het parlement en kan slecht heroverweging van wetgeving verzoeken. In het Sloveense parlement zitten ook twee vertegenwoordigers van de Italiaanse en Hongaarse minderheden Parlementsverkiezingen worden om de vier jaar gehouden, presidentsverkiezingen om de vijf jaar. De president kan gekozen worden voor ten hoogste twee vijfjaarlijkse termijnen.

De president is het staatshoofd maar het parlement beschikt over de controle op het leger. De president is wel de opperbevelhebber van het leger, maar heeft verder een voornamelijk ceremoniële functie.
Aan het hoofd van de regering staat een premier, die wordt voorgedragen door de president, maar daarvoor instemming nodig heeft van de Nationale Assemblée. Voor de huidige politieke situatie zie hoofdstuk geschiedenis.

Slovenië is verdeeld in 148 gemeenten met beperkt zelfbestuur. Veel wordt door de centrale overheid beslist en financieel is men vrijwel volledig afhankelijk van de centrale overheid.
Slovenië is verder verdeeld in 12 regio’s:

Regio hoofdstad
Gorensjka Kranj
Goriska Nova Gorica
Obala in Kras Koper
Notranjska Postojna
Osrednja Ljubljana
Dolensjak Novo Mesto
Posavje Krsko
Zasavje Trbovlje
Koroska Slevenj Gradec
Savinjska Celje
Podracje Maribor
Pomurje Murska Sobota

Onderwijs

De Sloveense bevolking is over het algemeen hoog opgeleid en minder dan 1% is analfabeet. Primair onderwijs (osnovna šola) is verplicht en gratis tot 15-jarige leeftijd. Secundair onderwijs (srednja šola) duurt gemiddeld vier jaar. Sommige scholen leiden op voor een beroep, bijvoorbeeld ziekenverzorger; andere scholen zoals de “gimnazije” leiden leerlingen op voor de universiteit. Degene die een driejarige beroepsopleiding volgen, doen dat aan een technische school (poklicna šola). Etnische Italianen en Hongaren kunnen kiezen of ze in hun eigen taal les willen krijgen
Slovenië heeft twee universiteiten, de Universiteit van Ljubljana en de kleinere universiteit in Maribor. In totaal studeren hier ca. 50.000 studenten. Vaak is een toelatingsexamen nodig om toegelaten te worden. De meeste studenten volgen de economische faculteit van Ljubljana en de technische faculteit van Maribor. De universitaire opleidingen duren minimaal vier jaar en kunnen gevolgd worden door een doctoraal jaar dat afgesloten wordt met het schrijven van een proefschrift. Medische opleidingen duren ca. zeven jaar.

Gezondheidszorg

Slovenië kent een goed ontwikkelde gezondheidszorg. In 1999 had Slovenië 26 ziekenhuizen die bijna allemaal in de publieke sector actief waren. Hiervan waren vijftien algemene ziekenhuizen. Er waren in totaal bijna 11.000 ziekenhuisbedden.
Verder zijn er ca. 600 poliklinieken en consultatiebureaus die algemene ambulante diensten verlenen. Ook zijn er nog ca. 700 gespecialiseerde poliklinieken.
In 1999 telde Slovenië bijna 4500 doktoren, waarvan er ca. 1100 in algemene ziekenhuizen werken en ca. 1250 in gezondheidscentra. Ongeveer 500 doktoren werkten toen in privé-klinieken of consultatiebureaus en de rest werkte in openbare gezondheidsinstituten, kuuroorden en andere gespecialiseerde instellingen.
Ook de tandheelkunde staat op een hoog niveau. Zelfs veel Oostenijkers maken gebruik van de tandheelkundige zorg in Slovenië. Het aantal tandartsen bedroeg in 1999 1200.

SLOVENIE LINKS

Advertenties
• Slovenie Tui Reizen
• D-Reizen Slovenie
• Slovenie Vliegtickets.nl
• Slovenië Hotels
• Fietsvakantie Slovenie
• Ljubljana Vliegtickets Tix.nl
• Autoverhuur Sunny Cars Slovenië
• Transport Slovenië - TTS Quality Logistics B.V

Nuttige links

InfoSlovenia.be
InfoSlovenia.info
Lies en Teije's Reiswebsite (N+E)
Reisinformatie Slovenië (N)
Slovenië Foto's
Slovenië Middeneuropa (N)
Slovenië Start (N)
Startpagina Slovenië (N)
Artikelen en Reisverhalen over SLOVENIE
  Rondreis van Heleen Hoek

Bronnen

Buma, H. / Reishandboek Slovenië
Elmar

Derksen, G. / Slovenië, Istrië (Kroatië)
Gottmer

Wilson, N. / Slovenia
Lonely Planet

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt december 2020
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems