Landenweb.nl

OMAN
Economie

To read about OMAN in English - click here

Authentieke Reizen naar Oman

Economie

Algemeen

Oman heeft een vrijemarkteconomie waarin de overheid geen grote rol speelt. Het was voornamelijk een agrarisch land. Een flink deel van de werkzame bevolking vindt zijn bestaan in landbouw en visserij. Deze sector draagt overigens maar voor minder dan 2% bij in het bruto nationaal product. (2017)

Vóór 1970 was Oman economisch geïsoleerd van de rest van de wereld en waren de meeste inkomsten afkomstig van de export van dadels, limoenen en vis. Veel geld om zaken als infrastructuur, onderwijs en gezondheidszorg te verbeteren was er dan ook niet.

Dat veranderde drastisch na 1970 toen de inkomsten uit de olieverkoop binnenstroomden. Doordat de olievoorraden niet zo heel erg groot zijn, wordt er driftig gezocht naar andere bronnen van inkomsten zoals aardgas, landbouw, visserij, nieuwe industrieën en toerisme. Tevens probeerde de regering het klimaat voor buitenlandse investeringen te verbeteren, om de verwachte daling van de olie- opbrengsten op te vangen.

De staatsinkomsten van Oman zijn nu voor meer dan 75% afhankelijk van de aardolie- en aardgasverkopen. Oman heeft zelf maar één olieraffinaderij. Door de snelle ontwikkeling van de economie ontstond er al snel een tekort aan arbeidskrachten. Deze werden massaal uit het buitenland gehaald. Door betere scholing staan er nu vele Omani’s te trappelen om aan het arbeidsproces deel te nemen. Ook vrouwen beginnen aan het arbeidsproces deel te nemen. Geprobeerd wordt nu om het aantal buitenlandse arbeiders sterk terug te dringen; dit proces wordt “omanisering” genoemd. Jaarlijks wordt per bedrijfstak vastgesteld hoeveel buitenlanders maximaal in zo’n bedrijfstak mogen werken.

advertentie

Olie en aardgas

In augustus 1967 werd de eerste olie geëxporteerd. Sinds 1970 zijn er vele nieuwe olievelden ontdekt, en in 1996 werden er 853.000 vaten per dag geproduceerd van 93 velden. De oliereserves zijn niet erg groot en waarschijnlijk nog maar 20 jaar te exploiteren. Geprobeerd wordt nu om in de zee nieuwe velden te ontdekken. Er wordt met name geëxporteerd naar Japan Zuid-Korea en China. In de laatste jaren van de vorige eeuw is een aantal nieuwe zeehavens aangelegd zoals Mina Qabus, Mina Raysut en Mina al Fahal, waar olietankers van elk tonnage binnen kunnen varen.

Tijdens het zoeken naar de aardolie werden er flinke gasbellen ontdekt. De reserves bedragen minstens 27 triljoen kubieke voet. Het Oman Liquefied Natural Gas Project levert een capaciteit op van 6,2 miljoen ton en is daarmee een van de grootste ontwikkelingsprojecten ter wereld. Dankzij de snelle economische groei kon een begin worden gemaakt met de bouw van installaties voor vloeibaar aardgas en petrochemie.

advertentie

Industrie, mijnbouw en handel

Ook de industrie werd pas na 1970 belangrijk voor de economie van Oman. Door de grote infrastructurele projecten en bouwprojecten groeide met name de bouwsector in het begin van de jaren zeventig erg hard. In 1983 werd het eerste echte industriegebied gevestigd in Rusayl. Op dit moment staan daar meer dan 100 fabrieken o.a. voor meubels, cement, textiel en zelfs een dadelfabriek. Nadien werden er nog een reeks nieuwe industriegebieden aangelegd, aangemoedigd door de renteloze leningen en subsidies die aan bedrijven en investeerders gegeven werd. Oman is rijk aan mineralen en de mijnbouw zou tot een belangrijke economische sector kunnen uitgroeien. Al 5000 jaar geleden werd er koper gewonnen en recent zijn er weer nieuwe koperertsreserves ontdekt. In hetzelfde gebied (Yanqul) wordt ook goud en zilver gewonnen. Chroom wordt vooral naar Japan en China geëxporteerd.

Verder zijn er o.a. nog voorraden steenkool, gips, kalksteen, ijzer, nikkel en mangaan. De vroeger florerende indigoververijen zijn bijna allemaal verdwenen door de komst van veel goedkopere synthetische verven. De traditionele botenbouw gebeurt nog steeds in Oman. De werven van Sur zijn befaamd. Op deze werven worden “dhows” gebouwd, verschillende soorten Arabische schepen. Als handelscentrum was Oman al van vroeger uit belangrijk voor de koper- en wierookexport. Oman is 's werelds enige leverancier van wierook. Ook de handel in Arabische volbloedpaarden maakte Oman beroemd. Op dit moment wordt er vooral aardolie, aardgas, koper, vis en landbouwproducten geëxporteerd. Geïmporteerd worden vooral voedingsmiddelen, vrachtauto’s en machines. Oman exporteerde in 2017 voor $103 miljard naar voornamelijk China, de VAE en Zuid-Korea. Oman importeerde in 2017 voor $24 miljard uit voornamelijk de Verenigde Arabische Emiraten, Verenigde Staten en Brazilie.

advertentie

Landbouw, veeteelt en visserij

Lange tijd waren de visserij en de landbouw de enige bron van inkomsten voor Oman. In de landbouw zijn nu ongeveer 200.000 mensen werkzaam, terwijl bijna 800.000 mensen in min of meerdere mate zelf land bezitten. In totaal is er 100.000 ha geschikt voor landbouw en op dit moment is 60% daarvan daadwerkelijk in gebruik. In de vruchtbare Batinah-vlakte worden veel limoenen verbouwd en staan ca. 10 miljoen dadelpalmen. Dadels (opbrengst ca. 160.000 ton per jaar) zijn vooral voor binnenlands gebruik. Van de dadels wordt bijna alles gebruikt: dadels, pitten, hout, takken en vezels.

Tevens groeien hier o.a. nog mango’s, aardbeien, uien, tarwe, luzerne, tabak, aubergines en pepers. Rond het hoge bergmassief Jebel Akhdar verbouwd men rozen voor het beroemde rozenwater. In het zuidelijke Dhofar vinden we o.a. kokospalmen, wierook-, bananen- en papajabomen.

Oman steekt zeer veel geld in moderne landbouwtechnieken om de kwantiteit en de kwaliteit van de producten te verhogen en te verbeteren. Dat betreft bijvoorbeeld irrigatietechnieken, proefboerderijen en bebossingsprojecten gericht tegen erosie. Ook worden de boeren ondersteund door landbouwbanken met leningen en subsidies. Men wil hierdoor zo min mogelijk afhankelijk zijn van het buitenland wat voedsel betreft. Ondanks de moderne irrigatietechnieken wordt al vele eeuwen lang gebruikt gemaakt van de “aflaj”, een netwerk van meer dan 4000 boven- en ondergrondse irrigatiekanalen.

Veehouderij wordt bedreven door de nomadische stammen in het binnenland en in Dhofar. Ook de veeteelt wordt gemoderniseerd (b.v. k.i.-machines) en ook aan het welzijn van de dieren wordt veel aandacht besteed. Veeteelt betreft schapen, runderen, geiten en kamelen, samen ongeveer 700.000 stuks. Dat betekent dat Oman een leidende positie wat veeteelt betreft heeft op het Arabisch schiereiland. De vleesproductie is vooral bestemd voor de binnenlandse markt, maar nog niet voldoende om aan de totale binnenlandse vraag te voldoen. De visserij is na de olie- export de belangrijkste bron van inkomsten voor Oman. Ook hier wordt weer geweldig veel geïnvesteerd om door moderniseren deze bedrijfstak uit te bouwen.

advertentie

OMAN LINKS

Advertenties
• Hotels Trivago
• Authentieke reizen naar Oman
• Rondreis Oman en Dubai
• Djoser Rondreis Oman
• Oman Hotels
• Autoverhuur Sunny Cars Oman
• Boeken, ook tweedehands, over OMAN bij Bol.com

Nuttige links

Dieren in Oman (N)
Reisinformatie Oman
Reizendoejezo - Oman (N)
Rondreis door Oman (N)
Rondreis Oman (N)

Bronnen

Callan, L. / Oman & United Arab Emirates

Lonely Planet

Foster, L.M. / Oman

Children’s Press

Medani Elsayed, M. / Reishandboek Oman en de Verenigde Arabische Emiraten

Elmar

Van Deuren, G. / Oman, Verenigde Arabische Emiraten

Gottmer/Becht

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt maart 2024
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems