Landenweb.nl

OMAN
Samenleving

To read about OMAN in English - click here

Authentieke Reizen naar Oman

Samenleving

Staatsinrichting

Oman is een islamitische absolutistische monarche met een sultan (op dit moment Qabous) als staatshoofd en absoluut heerser. Men probeert de oude stammenstructuur te laten harmoniëren met het moderne bestuur, en dat lukt vrij goed. Er zijn geen politieke partijen en vakbonden en er is ook geen parlement. Wetten en verordeningen worden per decreet door de sultan afgekondigd en eventueel ook weer eenzijdig ongedaan gemaakt. De sultan is tevens minister van Defensie en Financiën en opperbevelhebber van de strijdkrachten. Het volk van Oman accepteert deze gang van zaken, niet in het minst door de economische voorspoed van het land en de stormachtige ontwikkelingen op allerlei andere gebieden (zie: onderwijs). Het dagelijks bestuur bestaat uit ministers, staatssecretarissen en speciale raden die allen rechtstreeks verantwoording schuldig zijn aan de sultan.

Oman bestaat uit drie gouvernementen: Muscat, Dhofar en het schiereiland Musandam. Verder is Oman verdeeld in acht administratieve regio’s die weer verdeeld zijn in 59 districten (wilayat), die ongeveer overeenkomen met de oude stammengrenzen. Aan het hoofd staat een door de sultan aangewezen zogenaamde “wali” die verantwoording schuldig is aan de Minister van Binnenlandse Zaken.

Sinds 1991 opereert er een raadgevende volksvertegenwoordiging van 83 afgevaardigden, de Majlis ash- Shura. De sultan benoemt per district een aantal personen voor een periode van drie jaar. Districten met minder dan 30.000 inwoners hebben een afgevaardigde en districten met meer dan 30.000 inwoners hebben twee afgevaardigden. Sinds 1995 mogen ook vrouwen plaatsnemen in de volksvertegenwoordiging en in 2004 telde de Shura-raad daadwerkelijk twee vrouwen. Hoewel de Shura-raad verplicht geraadpleegd moeten worden bij b.v. nieuwe wetten, hebben ze slechts een adviserende taak. Toch wordt er aan hun oordeel steeds meer waarde gehecht, misschien een voorbode van democratische ontwikkelingen.

De sultan heeft geen kinderen dus van erfopvolging is geen sprake. Wat er na zijn dood gaat gebeuren is nog onduidelijk, misschien verandert het sultanaat dan wel in een republiek!

In maart 2004 werd er voor het eerst in de geschiedenis van Oman een vrouw tot minister met portefeuille benoemd. het was Rawya bint Saud al-Bosaeidi, die minister van Hoger Onderwijs werd. Sinds 2003 had men al wel een minister zonder portefeuille. Voor de huidige politieke situatie zie hoofdstuk geschiedenis.

advertentie

Onderwijs

Begin jaren zeventig stond het onderwijs in Oman op alle niveaus nog in de kinderschoenen. Drie lagere jongensscholen en enkele koranscholen, dat was alles. Op dit moment zijn er ca. 1000 lagere scholen voor ongeveer 500.000 leerlingen en 500 scholen voor volwassenen. Na de lagere school is er middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs. Ook zijn er behoorlijk wat hogescholen en vakscholen. Het staatsonderwijs is gratis.

In 1980 werd de Sultan Qabous University geopend waar nu bijna 4000 studenten hun colleges volgen. Opmerkelijk is dat ca. 65% van de studenten meisjes zijn. Dit komt doordat sultan Qabous geëist heeft dat er minimaal 50% meisjes aan de universiteit mogen studeren. Dat het er nu veel meer zijn ligt vooral aan de zeer goede studieresultaten die ze boeken. Meisjes en vrouwen hebben bovendien het recht om onderwijs te volgen en maken daar dan ook in groten getale gebruik van. De meeste vakken op de universiteit worden in het Engels gegeven.

Sinds 1971 wordt er in 16 vrouwencentra volwassenenonderwijs gegeven waar men de vrouwen leert lezen en schrijven maar ook voorlichting geeft over gezondheid, voeding, hygiëne en geboortebeperking. Ongeveer 3000 studenten studeren in het buitenland.

Op dit moment is ca. 40% van de volwassenen analfabeet, van de jongens 15% en van de meisjes ca. 20%. Het onderwijzend personeel bestaat voor ongeveer de helft uit Omani’s. Door het grote lerarentekort is men genoodzaakt om de rest uit het buitenland te halen, met name uit Egypte.

advertentie

OMAN LINKS

Advertenties
• Hotels Trivago
• Authentieke reizen naar Oman
• Rondreis Oman en Dubai
• Djoser Rondreis Oman
• Oman Hotels
• Autoverhuur Sunny Cars Oman
• Boeken, ook tweedehands, over OMAN bij Bol.com

Nuttige links

Dieren in Oman (N)
Reisinformatie Oman
Reizendoejezo - Oman (N)
Rondreis door Oman (N)
Rondreis Oman (N)

Bronnen

Callan, L. / Oman & United Arab Emirates

Lonely Planet

Foster, L.M. / Oman

Children’s Press

Medani Elsayed, M. / Reishandboek Oman en de Verenigde Arabische Emiraten

Elmar

Van Deuren, G. / Oman, Verenigde Arabische Emiraten

Gottmer/Becht

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt maart 2024
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems