Landenweb.nl

HAITI
Bevolking

To read about HAITI in English - click here

Hotels Haiti

Bevolking

Oorspronkelijk werd het land bevolkt door indianen. De huidige bevolking van Haïti stamt grotendeels af van de Afrikanen die als slaven naar het land werden gebracht en spreekt Kreyòl, een op Frans gebaseerde taal. Daarnaast is er een kleine Franstalige groep van halfbloeden oftewel mulatten, nakomelingen van meestal een Franse vader en zwarte moeder, die de belangrijkste posities in het land innemen en aldus de elite vormen. Van oudsher zijn er veel spanningen en geweld tussen de mulatten en de zwarte meerderheid van de bevolking. Omdat het merendeel van de bevolking oorspronkelijk uit Afrika stamt, draagt het land nog steeds een Afrikaans karakter.

Er is veel kindersterfte en analfabetisme, aids is wijdverspreid. Veel mensen verlaten het platteland en gaan in de steden wonen. Als gevolg van de armoede en de onrustige situatie waarin het land verkeert, is de emigratie vanuit Haïti, vooral naar de VS en de Dominicaanse Republiek, de laatste decennia aanzienlijk toegenomen.

Haiti heeft een bevolking van 10.646.714 personen (2017), die nog steeds groeit. Het groeipercentage bedroeg in 2017 1,34%. Ruim 2,4 miljoen Haïtianen wonen in de hoofdstad Port-au-Prince. De gemiddelde levensverwachting is 64,2 jaar. (mannen 61,6 jaar en vrouwen 66,8 jaar) (2017)

Rampen

•2004: Overstroming. Meer dan 2.000 doden en vermisten.

•2004: Orkaan Jeanne

•2005: Orkaan Dennis. Minstens 45 doden.

•2008: Diverse orkanen en stormen. Bijna 800 doden en honderden gewonden.

•2010: Zware aardbeving. Op 12 januari 2010 (16:53 uur plaatselijke tijd) werd Haïti getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,0 op de schaal van Richter. Een tsunami-alarm werd afgegeven voor Haïti en omliggende eilanden, maar werd later weer ingetrokken. De beving werd gevolgd door meerdere naschokken, met op 20 januari een zeer grote naschok van 6,1 op de schaal van Richter. Diezelfde dag waren er volgens de Haïtiaanse overheid 75.000 mensen in massagraven begraven en dezelfde overheid schat dat de aardbeving aan 100.000 tot 200.000 mensen het leven heeft gekost. 1,5 miljoen mensen zijn dakloos geworden.

Ook na deze tijd wordt Haiti getroffen door natuurrampen, deels omdat het land in de baan van orkanen ligt, maar vooral omdat het een arm land is met slecht gebouwen en een weinig efficient bestuur.

Taal

In Haïti wordt Frans, Creools en Engels gesproken.

Het Haïtiaans Creools, ook wel Kreyòl of Patua genoemd, is een creoolse taal die wordt gesproken op Haïti en op andere plaatsen waar de Haïtianen zich in de loop van de tijd hebben gevestigd, met name de Bahama's, Cuba, de Kaaimaneilanden, de Domininaanse Republiek, Frans-Guyana, Guadeloupe, Puerto Rico en de Verenigde Staten. Het is enerzijds gebaseerd op het Frans en anderzijds op diverse Afrikaanse talen, met name de Gbe-talen. Daarnaast bevat het elementen uit het Arabisch, Spaans en Taíno. Tegenwoordig wordt het in toenemende mate door het Engels beïnvloed.

Godsdienst

De slaven namen uit Afrika animistische religies mee. In Haïti aangekomen werden zij door priesters en plantagehouders gedwongen bekeerd tot het katholicisme. Uit een mengeling van katholicisme en Afrikaanse religies ontstond de voodoo-cultus, de Haïtiaanse variant van het in West-Afrika ontstane voodoo. Dit volksgeloof is gebaseerd op een soort mystieke eredienst, waarbij geesten centraal staan. De voornaamste godheid oefent zijn macht uit via talloze geesten, die op hun beurt hun macht overdragen aan priesters en priesteressen. Zij treden als medium tussen mensen en geesten. Tijdens de voodoo-cultus raken aanwezigen door tromgeroffel, dans en zang bezeten van de geest die zij vereren. Vervolgens spreekt de geest via het medium tot de aanwezigen. Veel aanhangers van de voodoo-cultus zijn tegelijkertijd katholiek.

Ook zijn er invloeden gevonden van de Taíno-indianen in het Haïtiaanse voodoo. De katholieke kerk probeerde voodoo uit te roeien, maar zonder succes. De meerderheid van de bevolking is officieel katholiek, maar vele Haïtianen beoefenen daarnaast ook de voodoo-cultus. De laatste decennia is het protestantisme in opkomst.

advertentie

HAITI LINKS

Advertenties
• Hotels Trivago
• Haiti Cruise Tui
• Hotels Haiti
• Boeken, ook tweedehands, over HAITI bij Bol.com

Nuttige links

Haïti Startnederland (N+E)
Reisinformatie Haïti (N)
Reizendoejezo - Haïti (N)

Bronnen

Elmar Landeninformatie

Wikipedia

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt februari 2024
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems