Landenweb.nl

HAITI
Samenleving

To read about HAITI in English - click here

Hotels Haiti

Samenleving

Staatsinrichting en politiek

Haïti is een land van staatsgrepen en dictators. Traditioneel is zeer veel macht geconcentreerd in handen van de president. Velen proberen deze macht met alle middelen, waaronder geweld, te krijgen en te behouden. Vele presidenten gingen over tot zelfverrijking en probeerden langer aan de macht te blijven dan juridisch toegestaan. Ras is een belangrijke factor in de politiek. Het presidentschap wordt afwisselend bekleed door mulatten en zwarten.

Haïti is een voorbeeld van een mislukte staat, waarin de overheid maar een kleine rol speelt en niet het volledige grondgebied onder controle heeft. De overheid is inefficiënt en deels corrupt. Haïti is een van de corruptste landen in de wereld volgens de corruptie-index. Het leger was betrokken bij vele staatsgrepen, maar werd in 1995 ontbonden. Politie en justitie functioneren slecht, waardoor mensenrechtenschendingen, drugshandel, bendes en ontvoeringen de ruimte kregen. De VN-vredesmacht Minustah heeft bijgedragen aan een lichte verbetering van de situatie. De internationale gemeenschap dringt aan op opbouw van staatsstructuren en rechtsstaat. Het land heeft weinig democratische ervaring en de democratie verloopt moeizaam.

De actuele politieke situatie is beschreven in het hoofdstuk geschiedenis.

Economie

Haïti is het armste land op het westelijk halfrond en een van de armste landen op aarde. Het BBP per hoofd van de bevolking bedraagt $1.800 per jaar (2017). Door decennia van geweld, onrust en natuurrampen kent het land nauwelijks enige economische ontwikkeling. De kloof tussen arm en rijk is enorm. Er werken tenminste vierhonderdduizend kinderen als slaven; zij worden restaveks genoemd. Er heerst een zeer hoge werkloosheid van rond de 40 procent. (2017) Eeen groot deel van de bevolking is werkzaam in de landbouw, er is maar weinig industrie. In de dienstensector werkt het grootste deel van de bevolking. Door massale ontbossing en niet-duurzame landbouwmethoden worden grote delen van het platteland bedreigd door erosie en woestijnvorming. De eigen landbouwproductie neemt af en wordt verdrongen door goedkopere import. De infrastructuur van het land is zeer slecht. De VS is veruit de belangrijkste handelspartner. Haïti is sterk afhankelijk van leningen en giften vanuit het buitenland en leeft hoofdzakelijk van wat geëmigreerde Haïtianen naar hun vaderland terugsturen. Het land heeft veel buitenlandse schulden. Het eens bloeiende toerisme is door de onrust in het land bijna niet meer aanwezig.

De helft van de bevolking leeft en werkt op het platteland. De landbouwproductie is kleinschalig en de boeren verbouwen amper genoeg om in hun eigen behoeften te voorzien. De belangrijkste producten zijn suikerriet, koffie en cacao. De bananenplantages zijn wat groter, maar de bescheiden winsten verdwijnen in de zakken van de Amerikaanse multinational. Zelfs de opbrengsten van de visserij blijven ruim onder de maat, terwijl de omringende wateren toch rijk aan vis zijn.

advertentie

HAITI LINKS

Advertenties
• Hotels Trivago
• Haiti Cruise Tui
• Hotels Haiti
• Boeken, ook tweedehands, over HAITI bij Bol.com

Nuttige links

Haïti Startnederland (N+E)
Reisinformatie Haïti (N)
Reizendoejezo - Haïti (N)

Bronnen

Elmar Landeninformatie

Wikipedia

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt februari 2024
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems