Landenweb.nl

CONGO BRAZZAVILLE
 

Basisgegevens
  Officiële
  landstaal
  Frans
  Hoofdstad  Brazzaville
  Oppervlakte  342.000 km²
  Inwoners  5.522.847
  (mei 2019)
  Munteenheid  CFA-frank
  (XAF)
  Tijdsverschil  +0
  Web  .cg
  Code.  COG
  Tel.  +242

Geografie en Landschap

Geografie

Congo-Brazzaville (Frans; République Congo), dat ook wel de Republiek Congo wordt genoemd ligt in het westen van Afrika ter hoogte van de equator en heeft een korte (67 km) kustlijn met de Atlantische Oceaan. Het land grenst in het westen aan Gabon, in het noorden aan Kameroen en de Centraal-Afrikaanse Republiek, in het oosten en zuiden aan de Democratische Republiek Congo en aan de Angolese enclave Cabinda.

advertentie

Congo Brazzaville SatellietfotoPhoto: Publiek domein

Landschap

advertentie

Congo-Brazaville LandschapPhoto: Kianguebene CC 4.0 International no changes made

Achter de smalle kuststrook ligt een uitgestrekt gebied met graslanden en moerassen. Ten noorden van deze strook kun je het centrale plateau van het Mayombe-gebergte, een middelgebergte met toppen tot 550 meter vinden. Dit dichte equatoriaal regenwoud biedt een heel andere aanblik dan de kust. In de bergen wordt veel fosfaat gewonnen en de oerwouden leveren tropische houtsoorten zoals okoumé en limba. Het Mayombe-gebergte gaat in het noorden over in het Batéké-plateau. In het noordoosten is er door de savannevegetatie geschikte grond voor landbouw en veeteelt. Er zijn grote plantages met maïs, koffie, cacao, suiker, tabak en pinda's.

Rivieren

Machtige rivieren doorsnijden het Batéké-plateau, waaronder de Ubangi en de Congo (Zaïre). Samen vormen ze een 6500 kilometer bevaarbare stroom, de langste van Afrika. De Congo verwerkt dagelijks meer water dan welke andere rivier in de wereld ook, behalve de Amazone in Zuid-Amerika. De rivier vormt de grens met het buurland de Democratische Republiek Congo.

De Nabemba is met 903 meter de hoogste berg van het land.

Klimaat en Weer

advertentie

Klimaatdiagram Congo-Brazzaville Photo: Sadalmelik in het publieke domein

Congo Brazzaville heeft een equatoraal klimaat: het is er heet en vochtig. Het regenseizoen loopt van oktober tot half mei. De meeste regen valt in november, vooral in het noorden van het land. Juli en augustus zijn droge en relatief koele maanden, maar de temperatuur zakt zelden onder de 20 graden Celsius.

Planten en Dieren

Planten

Stam Limbaboom Foto: Ji-Ell CC 3.0 Unported no changes made

Congo Brazaville heeft een rijke flora en fauna. Meer dan de helft van het land is met tropisch regenwoud bedekt. Het gebladerte van zachte en harde houtsoorten zoals de Afrikaanse eik, walnoot, limba en mahonie beschermt talloze lagere planten en struiken. De helft van het hout wordt geëxploiteerd. Aan de kust en in de drassige gebieden van het westen groeien kokospalmen, gras-en rietsoorten en mangrovegewassen.

Dieren

Groene Mamba Congo BrazavilleFoto: Holger Krisp CC 3.0 Unported no changes made

Tot de bosbewoners behoren (mens)apen, olifanten, okapi, buffels en zwijnen. Ook roofvogels komen voor (adelaar, havik, buizerd, uil) en in de Congo-rivier voelen krokodillen zich thuis. Tot de reptielen behoren gevaarlijke slangen zoals de cobra, groene mamba, adder en verschillende pythonsoorten. Op de savanneplateau's in het noorden leven jakhals, diverse antilopensoorten, giraffes, neushoorns, jachtluipaarden en hyena's. Leeuwen zie je er nog zelden.

Geschiedenis

Kaart Congo 1630 Photo: Publiek domein

Congo werd oorspronkelijk tot de 15e eeuw vooral bewoond door pygmeeën. Van de 15de tot de 19e eeuw werden veel Congolezen als slaven uitgevoerd. In de 19e eeuw bereikte de Franse ontdekkingsreiziger Graaf Pierre Savorgnan de Brazza Ogooú een buitenpost te Ntamo, dat hij Brazzaville noemde. Pierre Savorgnan de Brazza Ogooú sloot in 1880 een verdrag met een plaatselijk stamhoofd waarna het gebied onder Franse"bescherming" kwam. In 1885 en 1887 werden de grenzen van de nieuwe Franse kolonie getrokken. In 1891 werd de kolonie Frans-Kongo officieel opgericht.

In 1910 werd Congo Brazzaville onderdeel van Frans Equatoriaal-Afrika. In 1946 werd het een overzees gebied en in 1958 een autonome republiek binnen de Franse Gemeenschap met de nationalist Fulbert Youlou, een vroegere priester, als premier.

In 1960 verkreeg Congo volledige onafhankelijkheid en werd de Republiek Congo uitgeroepen. Youlou werd president en vormde een coalitieregering bestaande uit drie partijen. In 1962 deed president Youlou de drie partijen fuseren tot de Mouvement National pour la Révolution. De president deed er alles aan om zijn Bakongo-stamgenoot Joseph Kasavubu van Congo-Kinshasa aan de macht te houden.

In 1963 werd Youlou verdreven en werd Alphonse Massamba-Débat president. Hij voerde een gematigd linkse koers en verbeterde de betrekkingen met Congo-Kinshasa nadat kolonel Mobutu daar de macht had overgenomen. Op 4 september 1968 greep majoor Marien Ngouabi de macht en werd president. De Parti Congolais du Travail werd de enige toegestane partij. De partij baseerde zich op het marxisme-leninisme en Ngouabi werd tot secretaris-generaal van de PCT gekozen.

Vlag Congolees Leger 1970-1992 Photo: Publiek domein

In 1970 werd de Volksrepubliek Congo uitgeroepen. Ngouabi's buitenlandse beleid richtte zich vooral op de Sovjet-Unie en Frankrijk, met welke landen hij nauwe samenwerking nastreefde. In maart 1977 werd president Ngouabi vermoord. Oud-president Alphonse Massamba-Débat werd in verband met de moord terechtgesteld. Als opvolger van Ngouabi werd Jacques Yombi-Opango aangesteld, die voorzitter werd van het Militaire Comité van de PCT. In 1979 verkreeg Congo een burgerbewind met Dennis Sassou-Nguesso als president en secretaris-generaal van de PCT.

In juli 1987 vond er een mislukte militaire staatsgreep tegen het bewind van president Dennis Sassou-Nguesso plaats. In september van dat jaar wist hij met hulp van Franse troepen een opstand in het noorden van het land neer te slaan.

Eind 1989 werd een oppositiepartij opgericht, de Unie voor Congolese Democratie. In 1991 maakte Sassou-Nguesso zijn plannen voor de omvorming van Congo naar een democratie bekend. In 1992 werd een nieuwe, democratische grondwet aanvaard en werd de landsnaam in Republiek Congo gewijzigd. De monopoliepositie van de PCT werd afgeschaft.

Dennis Sassou-Nguesso Congo Brazzaville Foto: Publiek domein

Bij de parlementsverkiezingen in 1992 werd de Union panafricaine pour la Démocratie sociale (UPADS) de grootste partij. Pascal Lissouba werd president en benoemde Stéphane Bongho-Nouarre tot premier. In oktober 1997 schafte president Lissouba deze post echter af. In 1993 won de UPADS de verkiezingen opnieuw, maar de oppositie beschuldigde de partij van fraudepraktijken. Opstanden en onlusten tussen 1993 en 1997 leidden tot veel doden. In 1996 werd de vrijheid van meningsuiting opgeschort en kwam er een einde aan de vrije pers.

Oud-president Dennis Sassou-Nguesso, die na een verblijf in Frankrijk zich weer in Congo bevond, werd door president Pascal Lissouba waarschijnlijk gezien als een potentiële bedreiging. President Lissouba gaf het leger opdracht de woning van Sassou-Nguesso te omsingelen, maar Sassou-Nguesso's eigen militie verzette zich. Sassou-Nguesso wist te ontkomen en met steun van zijn militie en Angola wist hij in oktober 1997 een staatsgreep te plegen en liet zich tot president uitroepen. Sassou-Nguesso beloofde na drie jaar de democratie te herstellen.

In 2002 won de zittende president met 90% van de stemmen de presidentsverkiezingen en er kwam een nieuwe grondwet die de president veel macht toekende. In 2007 wint de regeringspartij de verkiezingen weer met 90% van de stemmen. Veel oppositiepartijen boycotten de verkiezingen. In juli 2009 krijgt Sassou-Nguesso een nieuwe termijn van zeven jaar als president. In de periode 2010 tot en met 2013 wordt de schuldenlast van Congo Brazzaville grotendeels afgeschreven, vooral Brazilië speelt hierbij een grote rol. In oktober 2015 wordt met een referendum beklonken dat de president voor een derde termijn gekozen kan worden. In maart 2016 wint Sassou-Nguesso de presidentsverkiezingen die door de oppositie als frauduleus worden getypeerd. In 2017 moeten Troepen van Congo Brazaville de Centraal-Afrikaanse Republiek verlaten na beschuldigingen van sexueel misbruik. In 2021 wordt Sassou-Nguesso opnieuw tot president verkozen.

Bevolking

Schoolkinderen Congo Foto: Publiek domein

Er leven 4.954.674 mensen in Congo Brazzaville (2017). Dit aantal blijft stijgt met 2,11% per jaar. Het geboortecijfer is weliswaar erg hoog maar door de grote kindersterfte en de lage levensverwachting van de mensen als gevolg van Aids is de bevolkingsgroei relatief gering. Ook verlieten honderdduizenden inwoners het land tijdens de burgeroorlog. 66,2% van de bevolking woont in stedelijke gebieden waarvan Brazzaville (1,9 miljoen inwoners) en Pointe-Noire (970.000 inwoners) de grootste zijn. De rest woont in het verstedelijkte gebied langs de spoorweg die deze twee steden verbindt.

Van de diverse Bantu-stammen waaruit de bevolking bestaat, zijn de Kongo (48% van de totale bevolking) en de Teke (circa 17%) de belangrijkste. Vooral in Brazzaville en omgeving leven veel Kongo's; de Teke bevolken het centrale deel van het land. Beide groepen zijn weer onderverdeeld in vele subgroepen met elke hun eigen taal. Alleen de Pygmeeën die in het dunbevolkte noorden leven, behoren niet tot enige Bantu-stam. Zij namen echter wel de talen van hun landgenoten over.

Bevolkingspiramide 2005 Congo-BrazzavillePhoto: Publiek domein

Taal

Franse dialecten wereldwijdFoto: Jonatan Argento CC 3.0 Unported no changes made

De officiële taal van Congo Brazzaville is Frans. Verder wordt er Kikongo, Lingala, Teke, Sangho en Engels gesproken.

Godsdienst

Basiliek Sainte-Anne du Congo in de hoofdstad Brazzaville Foto: Blandaucongo CC 3.0 Unported no changes made

Ongeveer de helft van de Congolezen is Christen (vooral Rooms Katholiek), de andere helft volgt animistische tradities. Een protestantse minderheid is aanhanger van de Church of Jesus Christ on Earth, de grootste onafhankelijke christelijke kerk in Afrika. Er leeft verder een klein percentage moslims in Congo Brazzaville.

Samenleving

Staatsinrichting

Congo administrative indeling Photo: Jean-François Blanc CC 3.0 Unported no chnages made

Volgens de grondwet van 1992 is Congo Brazzaville een presidentiële republiek. De president, die direct voor vijf jaar gekozen wordt, benoemt de minister-president en op diens voordracht de overige kabinetsleden. De regering is verantwoording verschuldigd aan het parlement, dat uit twee Kamers bestaat, de Assemblée Nationale met 125 zetels en de Senaat met 60 zetels. De grondwet voorziet ook in de mogelijkheid van het houden van referenda en garandeert naast het oprichten van politieke partijen onder andere ook persvrijheid. Voor de huidige politieke situatie, zie hoofdstuk geschiedenis.

Economie

Congo Export Photo: R Haussmann, Cesar Hidalgo, et. al. CC3.0 no chnges made

De economie van Congo Brazzaville is nauw verbonden met de aardolieprijs. De daling van de aardolieprijzen bracht het land in een diepe crisis. De ontwikkeling van de landbouw, waarvan de helft van de bevolking leeft, werd lang verwaarloosd ten gunste van de industrie. Het land leunde lang te zwaar op de olieopbrengsten voor de financiering van een topzwaar overheidsapparaat.

De energievoorziening is in handen van de staat. De grootste productie leveren de hydro-elektrische centrales bij Brazzaville en die in de rivier de Bouenza. De voornaamste uitvoerproducten zijn aardolie (naar Verenigde Staten, Frankrijk en Spanje), suiker, diamanten en natuurlijk hout. Tot de importproducten behoren machines, motorvoertuigen, ijzer, staal, voedingsmiddelen en medicijnen. Deze komen vooral uit Frankrijk.

Congo Brazzaville ontvangt financiële en technische hulp van de internationale financiële instellingen (IMF) en van Westerse landen (de EU en Frankrijk).

Vakantie en Bezienswaardigheden

Raadpleeg voor je vertrek het reisadvies op de website van het ministerie van buitenlandse zaken vanwege de oplaaiende onrust in Congo Brazzaville.

Brazzaville Congo Brazzaville Foto: Creative studio CC 3.0 Unported no changes made

Brazzaville is de hoofdstad en tevens de grootste stad van Congo Brazzaville. De stad ligt aan de beroemde rivier de Congo. Het meest opmerkelijke gebouw is de St. Anne's Basiliek. Deze basiliek werd gebouwd door Roger Erell in 1949 en is bekend om zijn groene pannendak. Erell ontwierp ook een huis voor Charles de Gaulle, de Franse generaal die de Vrije Franse Strijdkrachten tijdens de Tweede Wereldoorlog leidde. Andere toeristische attracties in Brazzaville zijn het Congres Paleis en de Nabemba Toren. Kunstliefhebbers zullen zeker graag de Poto-Poto school voor de schilderkunst en het Marien Ngouabi Masouleum bezoeken. er is ook een mooie dierentuin in Brazzaville.

Locatie Parc National Odzaka-Kokoua, Congo-Brazzaville Photo: Contributers to OpenStreetMap CC 2.0 Generic no changes made

Een opkomende Congolese reisbestemming is Odzala National Park. Hier maak je kennis met de ongerepte Afrikaanse wildernis met gorilla's, leeuwen, olifanten, buffels, luipaarden en nog veel meer. Het park ligt in het hart van het Congobekken regenwoud. Het is een ecotoeristische bestemming en misschien niet een van de meest efficiënte toeristische magneten van Afrika, maar aan de andere kant voelt een bezoek aan dit park nog meer als een echte ontmoeting met wilde, tropische natuur.

Congo Brazzaville strand bij Pointe Noir Photo: Unsonique CC 4.0 International no changes made

Congo Brazzaville heeft ook een aantal interessante badplaatsen zoals Pointe Noire, de belangrijkste stad aan de kust. Hier zijn met palmbomen omzoomde zandstranden en goede faciliteiten voor de watersport.

Klik op de menuknop bovenaan het scherm voor meer informatie

CONGO BRAZZAVILLE LINKS

Advertenties
• Congo-Brazzaville Vliegtickets.nl
• Hotels Congo Brazaville
• Tradetracker plaats advertenties en verdien geld
• Boeken, ook tweedehands, over CONGO BRAZZAVILLE bij Bol.com

Nuttige links

Congo Brazzaville Startnederland (N+E)
Dieren in Congo (N)
Reisinformatie Congo Brazzaville (N)
Reizendoejezo - Congo Brazzaville (N)
Telefoonboek Congo Brazzaville