Samenleving   

Wil je persoonlijke reistips ontvangen? Klik hier.

Staatsinrichting

Congo administrative indeling afbeelding: Jean-François Blanc

Volgens de grondwet van 1992 is Congo Brazzaville een presidentiële republiek. De president, die direct voor vijf jaar gekozen wordt, benoemt de minister-president en op diens voordracht de overige kabinetsleden. De regering is verantwoording verschuldigd aan het parlement, dat uit twee Kamers bestaat, de Assemblée Nationale met 125 zetels en de Senaat met 60 zetels. De grondwet voorziet ook in de mogelijkheid van het houden van referenda en garandeert naast het oprichten van politieke partijen onder andere ook persvrijheid. Voor de huidige politieke situatie, zie hoofdstuk geschiedenis.

Economie

Congo Export afbeelding: R Haussmann, Cesar Hidalgo, et. al.

De economie van Congo Brazzaville is nauw verbonden met de aardolieprijs. De daling van de aardolieprijzen bracht het land in een diepe crisis. De ontwikkeling van de landbouw, waarvan de helft van de bevolking leeft, werd lang verwaarloosd ten gunste van de industrie. Het land leunde lang te zwaar op de olieopbrengsten voor de financiering van een topzwaar overheidsapparaat.

De energievoorziening is in handen van de staat. De grootste productie leveren de hydro-elektrische centrales bij Brazzaville en die in de rivier de Bouenza. De voornaamste uitvoerproducten zijn aardolie (naar Verenigde Staten, Frankrijk en Spanje), suiker, diamanten en natuurlijk hout. Tot de importproducten behoren machines, motorvoertuigen, ijzer, staal, voedingsmiddelen en medicijnen. Deze komen vooral uit Frankrijk.

Congo Brazzaville ontvangt financiële en technische hulp van de internationale financiële instellingen (IMF) en van Westerse landen (de EU en Frankrijk).

CONGO BRAZZAVILLE LINKS

Advertenties
• Congo-Brazzaville Vliegtickets.nl
• Brazzaville Vliegtickets Tix.nl
• Congo Brazzaville Vligtickets WTC

Nuttige links

Congo Brazzaville Startnederland (N+E)
Dieren in Congo (N)
Reisinformatie Congo Brazzaville (N)
Reizendoejezo - Congo Brazzaville (N)
Telefoonboek Congo Brazzaville
Schrijf uw artikel over CONGO BRAZZAVILLE

Bronnen

Elmar Landeninformatie

Wikipedia

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt augustus 2020
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems