Landenweb.nl

BANGLADESH
Samenleving

To read about BANGLADESH in English - click here

Hotels Bangladesh

Samenleving

Staatsinrichting

advertentie

Bangladesh ParlementsgebouwPhoto: Balathasan Sayanthan CC 2.0 Generic no changes made

Bangladesh is formeel een volksrepubliek, die in principe gescheiden uitvoerende, wetgevende en rechterlijke machten kent. De onafhankelijkheid van de rechterlijke macht is echter slechts deels gewaarborgd; de lagere justitiële autoriteiten zijn onderdeel van de uitvoerende macht.

De president, die niet veel bevoegdheden heeft, wordt door het parlement gekozen voor een periode van vijf jaar. Hij benoemt de premier. De 300 leden van het parlement, de ‘House of the People’ worden via een districtenstelsel rechtstreeks gekozen tijdens algemene verkiezingen door kiesgerechtigde burgers van 18 jaar en ouder. In het verleden werden na de verkiezingen door het parlement nog 30 vrouwelijke leden aangewezen. Deze praktijk is in 2001 afgeschaft.

Politieke partijen

advertentie

Embleem van BangladeshPhoto: Publiek domein

De invloedrijkste partijen in het parlement zijn de Awami Liga (AL) en de Nationalistische Partij van Bangladesh (BJD), gevolgd door de Jatiya-Dal partij (Nationale Partij) van ex-president Ershad en de fundamenteel-islamitische Jamaat e Islami Bangladesh partij (JIB).

Laatstgenoemde partij is relatief klein van omvang, maar goed georganiseerd, en maakt sinds de laatste verkiezingen deel uit van de regering. De actuele polietieke situatie is beschreven bij het hoofdstuk geschiedenis.

Onderwijs

advertentie

Onderwijssysteem BangladeshPhoto: Aditya Kabir at English wikipedia CC3.0 Unported no changes made

Bangladesh telt 80 duizend basisscholen, 13 duizend scholen voor middelbaar onderwijs en bijna drieduizend ‘colleges’ en tientallen universiteiten en technische, landbouwkundige en medische hogescholen.

Ondanks deze indrukwekkende cijfers gaat het niet erg goed met het onderwijs, en dan met name het basisonderwijs. Miljoenen kinderen van de basisschoolleeftijd gaan helemaal niet naar school, maar werken de hele dag. Bovendien maakt tweederde van de basisschoolleerlingen op het platteland de basisschool, die vaak van gebrekkige kwaliteit zijn, niet af.

In 2001 kondigde de overheid een nieuw Nationaal Onderwijsbeleid af, waardoor de kwaliteit zou moeten verbeteren. Ook wordt er meer geld voor het onderwijs op de begroting ingeruimd, maar in vergelijking met omringende landen is het nog steeds te weinig.

Beter georganiseerd is het privé-onderwijs, waaronder een klein aantal Engelse onderwijsinstellingen. Hiervan maken alleen kinderen van zeer rijke ouders gebruik.

Van meer betekenis zijn de ‘madrassas’, de islamitische scholen, waar 10% van alle leerlingen onderwijs volgt. De leerlingen zijn vaak dakloze of arme kinderen en de scholen zijn vaak financieel afhankelijk van regeringssubsidies en donaties uit Arabische landen. Verder zijn er nog meer dan vijftigduizend koranscholen, maar daar wordt alleen uit de koran gereciteerd en geen les gegeven in andere vakken.

Bangladesh Technische UniversiteitPhoto:Hermitage17 CC 3.0 Unported no changes made

BRAC (Bangladesh Rural Advancement Committee) is een niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisatie die drie grote projecten in Bangladesh heeft lopen. Eén daarvan is een speciaal gratis onderwijsprogramma voor plattelandskinderen in de leeftijd van 8 tot en met 14 jaar. Meisjes krijgen hierbij vaak voorrang omdat zij in het reguliere onderwijs vaak buiten de boot vallen.

De rol van de ouders is bij deze zogenaamde Hard-To-Reach scholen zeer belangrijk. De scholen, meer dan 30.000 op dit moment, worden alleen opgestart als de ouders er zelf om vragen en worden vaak ook door die ouders gebouwd. BRAC kent twee soorten onderwijs: Non-Formal Primary Education, 3-jarig onderwijs voor kinderen van 8 tot tien jaar en Primary Education for Older Children voor kinderen van 11 tot 14 jaar die nog nooit eerder naar school zijn geweest.

Per school worden niet meer dan 30 leerlingen toegelaten en als er meer leerlingen zijn worden er gewoon meer scholen gebouwd. De onderwijzers komen vaak uit de plaats waar de school staat en zij worden voortdurend bijgeschoold door het BRAC. Dat de BRAC-scholen succesvol zijn blijkt uit het feit dat bijna alle leerlingen naar een hogere school gaan.

Bangladesh telt 11 staatsuniversiteiten en zo’n 20 privé-universiteiten. Gespecialiseerde universiteiten zijn de Bangladesh University of Engineering and Technology (BUET), de Bangladesh Agricultural University en de Bangabandhu Shaikh Mujib Medical University.

BANGLADESH LINKS

Advertenties
• Rondreis Bangladesh Djoser
• Hotels Trivago
• Hotels Bangladesh
• Boeken, ook tweedehands, over BANGLADESH bij Bol.com

Nuttige links

Reisinformatie Bangladesh (N)
Reizendoejezo – Bangladesh (N)
Startpagina Bangladesh (N)

Bronnen

Beurden, J. van / Bangladesh : mensen, politiek, economie, cultuur, milieu

Koninklijk Instituut voor de Tropen

Brace, S. / Bangladesh

Thomson Learning

McAdam, M. / Bangladesh

Lonely Planet

Whyte, M. / Bangladesh

Marshall Cavendish

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt juni 2024
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems