Landenweb.nl

ABU DHABI
Planten en Dieren

To read about ABU DHABI in English - click here

Naar Abu Dhabi met Sunweb

Planten en Dieren

Planten

Hoewel de diversiteit aan flora en fauna in de Verenigde Arabische Emiraten niet zo groot is als in sommige andere delen van de wereld, is het toch een aantal planten- en dierensoorten gelukt om zich aan te passen aan de harde klimatologische omstandigheden, soms met behulp van de mens. Zo heeft de gemeente Abu Dhabi-stad een uitgebreid groen-programma opgestart waardoor het langs de wegen en straten van Abu Dhabi zeer kleurig en fleurig uitziet met gras, palmbomen en bloemen. Een speciaal team van groenarbeiders zorgt ervoor dat alles wat groeit en bloeit 24 uur per dag bewaterd wordt. Dit team draagt ook de zorg voor de vele parken die zich in Abu Dhabi-stad bevinden.

advertentie

DadelpalmenPhoto: Rizwan Ulla Wazir CC3.0 Unported no changes made

Er zijn ongeveer 3500 soorten bomen, planten en bloemen geteld in de Verenigde Arabische Emiraten, en dat is verrassend veel gezien het hoge zoutgehalte in de bodem en het harde klimatologische milieu. De bekendste verschijning is natuurlijk de dadelpalm, die overal voorkomt. In de bergachtige gebieden zorgen acacia's en grassen voor een landschap dat enigszins lijkt op een Afrikaanse savanne. In de woestijn liggen een aantal oases, die zelfs in de extreem droge zomermaanden een groene aanblik vertonen.

Dieren

advertentie

DromedarissenPhoto: Martin Falbisoner CC4.0 International no changes made

Tot de inheemse fauna behoren onder het Arabische luipaard en de Nubische steenbok of ibex, maar de kans op deze dieren voor de lens te krijgen, is zo goed als onmogelijk. Realistisch gezien zijn de enige grote zoogdieren die overal te zien zijn kamelen, dromedarissen en geiten. In de woestijn leven verder nog woestijn- of zandkatten, zandvossen, Kaapse hazen, woestijnratten of gerbils, egels, slangen en verschillende gekko soorten.

advertentie

Arabische aalschoverPhoto: Nepenthes CC4.0 International no changes made

advertentie

Arabische OryxPhoto: Shankar s CC2.0 Generic no changes made

Voor de kust van Abu Dhabi ligt het eiland Sir Bani Yas, een natuurbeschermingsproject met vooral dieren van het Arabisch schiereiland, maar ook uit Afrika, Zuid-Amerika en Azië, waaronder algazel, Indische antilope, Arabische of witte oryx, duingazelle, berggazelle, jachtluipaard, manenschaap of tedal, Kaapse klipdas of rotsklipdas, Arabische haas, kraagtrap en Abessijnse egel.

Bu Tinah, een kleine archipel voor de kust van Abu Dhabi, heeft een rijke natuurlijke habitat met koraal, zeegras, mangroves, flamingo's, dolfijnen, schildpadden en zeekoeien. Door deze unieke combinatie is Bu Tinah genomineerd als wereldnatuurwonder.

advertentie

Witte tijger in de dierentuin van Abu DhabiPhoto: Pelican CC2.0 Generic no changes made

De dierentuin van Abu Dhabi heeft een internationale reputatie op het beschermen en fokken van bedreigde diersoorten, waaronder de in het wild uitgestorven algazel (ook wel sabelantilope of sabeloryx), de Arabische of witte oryx, de addax of Mendes-antilope, de woestijn- of zandkat, de witte tijger en de zeldzame Arabische luipaard.

Voor de kust van Abu Dhabi herbergt de zee een rijke verscheidenheid aan leven, waaronder tropische vissen, kwallen, koraal, de dugong of zeekoe, en haaien. Acht walvis- en zeven dolfijnsoorten zijn waargenomen in de wateren van de Verenigde Arabische Emiraten. Daarnaast ook schildpadsoorten als de onechte karetschildpad, de 'echte' karetschildpad en de groene zeeschildpad of soepschildpad. Algemeen voorkomende reptielen zijn de doornstaartagame, de zandadder, de zaagschubadder en de valse cobra. Een bijzonder dier, als een kangoeroe springend, is de jerboa of springmuis.

Recente studies hebben uitgewezen dat het aantal gespotte vogelsoorten ieder jaar weer toeneemt, waarschijnlijk als gevolg van de vele groen-activiteiten die in Abu Dhabi gestart worden. De Verenigde Arabische Emiraten liggen op een route voor trekvogels tussen Centraal-Azië en Oost-Afrika. Maar ook het meer Al Bathba, gelegen ten zuiden van Abu Dhabi-stad, vormt een rustplaats voor veel trekvogels. Abu Dhabi trekt dan ook steeds meer vogelaars en ornithologen aan, want er strijken vogels neer die in Europa of het Midden-Oosten niet vaak te zien zijn. Ongeveer 80 vogelsoorten broeden in Abu Dhabi, meer dan 350 soorten zijn trekvogels.

In juli 2019 werden er 398 vogelsoorten in Abu Dhabi geteld, waarvan achttien bedreigde soorten waren en dertien geïntroduceerde soorten.

zwanen, ganzen en eenden
grauwe ganskolgansdwerggans
knobbelzwaannijlganscasarca
bergeendcoromandeleendzomertaling
slobeendkrakeendsmient
wilde eendpijlstaartwintertaling
marmereendkrooneendtafeleend
witoogeendkuifeendtopper
fazantachtigen
Arabische woenstijnpatrijskwartelAziatische steenpatrijs
Barbarijse patrijszwarte frankolijngrijze frankolijn
flamingo's
flamingokleine flamingo
futen
fuutgeoorde fuutdodaars
duiven
rotsduifhoutduifzomertortel
oosterse tortelTurkse tortelpalmtortel
maskerduif
zandhoenders
witbuikzandhoenroodbuikzandhoen (foto)sahelzandhoen
Lichtensteins zandhoen
trappen
oostelijke kraagtrap
koekoeken
koekoekjacobijnkoekoekIndische koël
kuifkoekoek
nachtzwaluwen
nachtzwaluwEgyptische nachtzwaluwSykes' nachtzwaluw
gierzwaluwen
gierzwaluwalpengierzwaluwvale gierzwaluw
huisgierzwaluw
rallen, koeten en waterhoentjes
waterralkwartelkoningporseleinhoen
waterhoenmeerkoetgrijskoppurperkoet
witborstwaterhoenklein waterhoenkleinst waterhoen

advertentie

RoodbuikzandhoenPhoto: Arun Thangaraj CC4.0 International no changes made

kraanvogels
kraanvogeljufferkraanvogel
grielen
grielgrote griel
kluten
kluutsteltkluut
scholeksters
scholekster
kieviten en plevieren
kievitsporenkievitIndische kievit
steppekievitwitstaartkievitzilverplevier
goudplevierAziatische goudplevierMongoolse plevier
woestijnplevierKaspische plevierherdersplevier
strandplevierbontbekplevierkleine plevier
morinelplevier
jacana's
waterfazant
strandlopers en snippen
wulpregenwulprosse grutto
gruttosteenlopergrote kanoet
kemphaanbreedbekstrandloperkrombekstrandloper
Temmincks strandlopertaigastrandloperroodkeelstrandloper
drieteenstrandloperbonte strandloperkleine strandloper
Bonapartes strandlopergestreepte strandloperbokje
houtsnipwatersnipstekelstaartsnip
terekruitergrote franjepootgrauwe franjepoot
rosse franjepootoeverloperwitgat
zwarte ruitergroenpootruiterkleine geelpootruiter
poelruiterbosruitertureluur
krabplevieren
krabplevier
renvogels en vorkstaartplevieren
renvogelvorkstaartplevieroosterse vorkstaartplevier
steppevorkstaartplevier
jagers
middelste jagerkleine jagerkleinste jager
meeuwen
dunbekmeeuwkokmeeuwdwergmeeuw
zwartkopmeeuwHemprichs meeuwreuzenzwartkopmeeuw
stormmeeuwPontische meeuwkleine mantelmeeuw
bonte sternbrilsterndwergstern
Saunders' dwergsternlachsternreuzenstern
zwarte sternwitvleugelsternwitwangstern
visdiefArabische sterngrote kuifstern
grote sternBengaalse stern

WoestijnplevierPhoto: Wouter van der Ham CC3.0 Unported no changes made

keerkringvogels
roodsnavelkeerkringvogel
zuidelijke stormvogeltjes
Wilsons stormvogeltje
ooievaars
ooievaarzwarte ooievaar
aalscholvers
grote aalscholverArabische aalscholver
reigers
roerdompwoudaapblauwe reiger
purperreigergrote zilverreigermiddelste zilverreiger
kleine zilverreigerwestelijke rifreigerkoereiger
ralreigerIndische ralreigermangrovereiger
kwak
ibissen en lepelaars
zwarte ibislepelaar
visarenden
visarend
havikachtigen
havikgrijze wouwaasgier
wespendiefAziatische wespendiefoorgier
vale gierslangenarendschreeuwarend
bastaardarenddwergarendsteppearend
keizerarendsteenarendhavikarend
bruine kiekendiefblauwe kiekendiefsteppekiekendief
grauwe kiekendiefshikrasperwer
zwarte wouwbuizerdarendbuizerd
kerkuilen
kerkuil
uilen
dwergooruilgestreepte dwergooruilwoestijnoehoe (foto)
steenuilransuilvelduil
hoppen
hop
bijeneters
bijeneterkleine groene bijenetergroene bijeneter
scharrelaars
scharrelaarIndische scharrelaar

WoestijnoehoePhoto: Tanaka Juuyoh CC2.0 Generic no changes made

ijsvogels
ijsvogelsmyrnaijsvogelwitkraagijsvogel
bonte ijsvogel
spechten
draaihals
valkachtigen
kleine torenvalktorenvalkamoerroodpootvalk
woestijnvalksmellekenboomvalk
lannervalksakervalkslechtvalk
papegaaien van de Oude Wereld
grote alexanderparkiethalsbandparkiet
klauwieren
grauwe klauwierTurkestaanse klauwierDaurische klauwier
bruine klauwierbruinrugklauwierlangstaartklauwier
klapeksterkleine klapekstermaskerklauwier
roodkopklauwier
wielewalen en vijgvogels
wielewaal
drongo's
grijze drongo
monarchen en waaierstaartvliegenvangers
Indiase paradijsmonarch
kraaiachtigen
huiskraaibruinnekraaf (foto)waaierstaartraaf
leeuweriken
witbandleeuwerikrosse woestijnleeuwerikwoestijnleeuwerik
zwartkruinvinkleeuwerikkortteenleeuwerikbergkalanderleeuwerik
kalanderleeuwerikkleine kortteenleeuwerikveldleeuwerik
kleine veldleeuwerikkuifleeuwerik
zwaluwen
oeverzwaluwbleke oeverzwaluwrotszwaluw
vale rotszwaluwboerenzwaluwroodkruinzwaluw
roodstuitzwaluwIndische klifzwaluwhuiszwaluw
Aziatische huiszwaluw
buulbuuls
roodbuikbuulbuulroodoorbuulbuulArabische buulbuul
witoorbuulbuul
Scotocercidae
maquiszanger

Bruinnekraaf Abu DhabiPhoto: Lip Kee Yap CC2.0 Generic no changes made

boszangers
fluiterbladkoningHumes bladkoning
bruine boszangerdwergtjiftjaffitis
tjiftjafgroene fitis
Acrocephalidae
kleine spotvogelSykes' spotvogeloostelijke vale spotvogel
grote vale spotvogelspotvogelzwartkoprietzanger
rietzangerveldrietzangerstruikrietzanger
bosrietzangerkleine karekietbasrakarekiet
grote karekietIndische karekiet
Locustellidae
krekelzangersnorsprinkhaanzanger
Cisticolidae
gestreepte prinia
zangers van de Oude Wereld
zwartkoptuinfluiterwoestijngrasmus
sperwergrasmuswoestijnbraamsluiperHumes braamsluiper
braamsluiperSylvia margelanicaoostelijke Orpheuszanger
Ménétriés' zwartkopgrasmus
Leiothrichidae
Arabische babbelaar (foto)
vliegenvangers
grauwe vliegenvangerzwarte waaierstaartrosse waaierstaart
roodborstPerzische roodborstNoordse nachtegaal
nachtegaalblauwborstblauwstaart
taigavliegenvangerkleine vliegenvangerbalkanvliegenvanger
bonte vliegenvangerEvermanns roodstaartgekraagde roodstaart
zwarte roodstaartrode rotslijsterblauwe rotslijster
paapjeroodborsttapuitAziatische roodborsttapuit
zwarte roodborsttapuitwitkruintapuitmonnikstapuit
Humes tapuittapuitrouwtapuit
picatatapuitbonte tapuitoostelijke blonde tapuit
roodstaarttapuitwoestijntapuitIzabeltapuit
lijsters
grote lijsterzanglijsterkoperwiek
merelkramsvogelbeflijster
zwartkeellijsterbruine lijster
spreeuwen
spreeuwlelspreeuwroze spreeuw
eksterspreeuwpagodespreeuwtreurmaina
oevermaina
honingzuigers
purperhoningzuiger

Arabische babbelaarPhoto: Unknown CC4.0 International no changes made

kwikstaarten en piepers
boomkwikstaartgrote gele kwikstaartgele kwikstaart
citroenkwikstaartwitte kwikstaartgrote pieper
langsnavelpieterMongoolse pieperduinpieper
graspieperboompieperSiberische boompieper
roodkeelpieperwaterpieperPacifische waterpieper
Hypocoliidae
zijdestaart
vinkachtigen
keeproodmuswoestijnvink
kneuputtersijs
gorzen
zwartkopgorsbruinkopgorsgrauwe gors
Stewarts gorssmyrnagorsortolaan
bruinkeelortolaangestreepte gorswilgengors
dwerggorsbosgors
mussen
huismusSpaanse musIndische rotsmus
bleke rotsmus
wevers en verwanten
Jacksons wevermanyarwever
prachtvinken
tijgervinkloodbekje (foto)muskaatvink

LoodbekjePhoto: Davidvraju CC4.0 International no changes made

ABU DHABI LINKS

Advertenties
• Naar Abu Dhabi met Sunweb
• Abu Dhabi Tui Reizen
• Hotels Trivago
• Djoser Rondreis Abu Dhabi
• Auto huren in Abu dhabi
• Abu Dhabi Hotels
• Boeken, ook tweedehands, over ABU DHABI bij Bol.com

Nuttige links

Abu Dhabi Startnederland (N)
Startpagina Abu Dhabi (N)

Bronnen

BBC - Country Profiles

CIA - World Factbook

www.landenweb.nl/verenigde-arabische-emiraten

laatst bijgewerkt mei 2024
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems