TUNESIE   

Wil je persoonlijke reistips ontvangen? Klik hier.

Staatsinrichting

Volgens de grondwet van 1959 is het hoofd van de republiek de president, die voor vijf jaar met algemeen kiesrecht gekozen wordt. Hij kan zich twee keer herkiesbaar stellen en moet minstens veertig jaar oud zijn. Hij is hoofd van de uitvoerende macht en opperbevelhebber van de strijdkrachten. Hij wordt bijgestaan door een ministerraad onder leiding van een premier. De wetgevende macht berust bij de Nationale Vergadering, waarvan de 163 leden met algemeen kiesrecht voor vijf jaar worden gekozen. Iedereen ouder dan twintig jaar heeft kiesrecht. De president heeft tegenover de Nationale Vergadering een vetorecht. Een veto van de president kan echter weer met tweederde meerderheid overstemd worden.

Tunesië is bestuurlijk verdeeld in 23 gouvernorats (vilajat), met aan het hoofd een wali (gouverneur). Ze zijn weer onderverdeeld in delegaties (moetamaddijjat), die weer onderverdeeld zijn in gemeenten. De gemeenteraad kiest de burgemeester.
Tunesië is lid van de Verenigde Naties en enkele VN-organisaties, de Organisatie van Afrikaanse Eenheid (OAE), de Arabische Liga, de Islamitische Conferentie Organisatie en de Unie van de Arabische Maghreb (AMU). Het land is geassocieerd met de EU. Voor de huidige politieke situatie zie hoofdstuk geschiedenis.

Onderwijs

Tot aan de onafhankelijkheid in 1956 volgde maar 10 procent van de Tunesische kinderen onderwijs. Onder president Bourguiba kreeg het onderwijs hoge prioriteit en werden er vele lagere en middelbare scholen gebouwd. Ook werden er vele onderwijzers opgeleid. Halverwege de jaren tachtig ging ongeveer 95% van de kinderen naar school. De lagere school duurt evenals in Nederland zes jaar. Het aantal lesuren bedraagt echter maar ongeveer 850; in Nederland iets meer dan 1400 uren. Men denkt er nu wel over om de lagere schooltijd met twee jaar te verlengen. Frans wordt gegeven vanaf de derde klas van de lagere school. De middelbare school heeft zes klassen en een voorbereidend jaar op een universitaire studie. Ook kan men kiezen voor een driejarige opleiding die opleidt voor allerlei beroepen en ambachten. Engels en Duits zijn keuzevakken en enkele uren per week krijgt men koranonderricht.

TUNESIE LINKS

Advertenties
• Tunesie Vliegtickets,nl
• D-Reizen Tunesie
• Tunesie Tui Reizen
• Vakantie Tunesie
• Naar Tunesie met Sunweb
• Tunesie Vliegtickets Tix.nl
• Rondreis Tunesie
• Tunesië Hotels
• Djoser Rondreis Tunesie
• Autoverhuur Sunny Cars Tunesië

Nuttige links

Fietsen in een islamitisch land (N)
Monastir Startkabel (N+E)
Reisfotografie (N)
Reisinformatie Tunesië (N)
Tunesië Reisstart (N+E)
Tunesië Startkabel (N)
Artikelen en Reisverhalen over TUNESIE
  Djerba september 2009  Van Tunis naar de zuidelijke zou..

Bronnen

Dominicus, J. / Tunesië
Gottmer

Ruland-Wachters, T. / Reishandboek Tunesië
Elmar

Tunesië
Standaard

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt december 2020
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems