Landenweb.nl

TUNESIE
Samenleving

To read about TUNISIA in English - click here

Naar Tunesie met Sunweb

Samenleving

Staatsinrichting

advertentie

Parlementsgebouw TunesiePhoto: Yamen CC 3.0 Unported no changes made

Volgens de grondwet van 1959 is het hoofd van de republiek de president, die voor vijf jaar met algemeen kiesrecht gekozen wordt. Hij kan zich twee keer herkiesbaar stellen en moet minstens veertig jaar oud zijn. Hij is hoofd van de uitvoerende macht en opperbevelhebber van de strijdkrachten. Hij wordt bijgestaan door een ministerraad onder leiding van een premier. De wetgevende macht berust bij de Nationale Vergadering, waarvan de 163 leden met algemeen kiesrecht voor vijf jaar worden gekozen. Iedereen ouder dan twintig jaar heeft kiesrecht. De president heeft tegenover de Nationale Vergadering een vetorecht. Een veto van de president kan echter weer met tweederde meerderheid overstemd worden.

advertentie

Administratieve indeling

advertentie

Administratieve verdeling TunesiePhoto:TUBS CC 3.0 Unported no changes made

Tunesië is bestuurlijk verdeeld in 23 gouvernorats (vilajat), met aan het hoofd een wali (gouverneur). Ze zijn weer onderverdeeld in delegaties (moetamaddijjat), die weer onderverdeeld zijn in gemeenten. De gemeenteraad kiest de burgemeester.

Tunesië is lid van de Verenigde Naties en enkele VN-organisaties, de Organisatie van Afrikaanse Eenheid (OAE), de Arabische Liga, de Islamitische Conferentie Organisatie en de Unie van de Arabische Maghreb (AMU). Het land is geassocieerd met de EU. Voor de huidige politieke situatie zie hoofdstuk geschiedenis.

advertentie

Onderwijs

advertentie

Universiteit van TunisPhoto: Publiek domein

Tot aan de onafhankelijkheid in 1956 volgde maar 10 procent van de Tunesische kinderen onderwijs. Onder president Bourguiba kreeg het onderwijs hoge prioriteit en werden er vele lagere en middelbare scholen gebouwd. Ook werden er vele onderwijzers opgeleid. Halverwege de jaren tachtig ging ongeveer 95% van de kinderen naar school. De lagere school duurt evenals in Nederland zes jaar. Het aantal lesuren bedraagt echter maar ongeveer 850; in Nederland iets meer dan 1400 uren. Men denkt er nu wel over om de lagere schooltijd met twee jaar te verlengen. Frans wordt gegeven vanaf de derde klas van de lagere school. De middelbare school heeft zes klassen en een voorbereidend jaar op een universitaire studie. Ook kan men kiezen voor een driejarige opleiding die opleidt voor allerlei beroepen en ambachten. Engels en Duits zijn keuzevakken en enkele uren per week krijgt men koranonderricht.

advertentie

TUNESIE LINKS

Advertenties
• Tunesie Tui Reizen
• Vliegtickets Tunesie | Vliegennaar.nl
• Djoser Rondreis Tunesie
• Tunesië Hotels
• Naar Tunesie met Sunweb
• Hotels Trivago
• Autoverhuur Sunny Cars Tunesië
• Boeken, ook tweedehands, over TUNESIE bij Bol.com

Nuttige links

Monastir Startkabel (N+E)
Reisinformatie Tunesië (N)
Tunesië Startkabel (N)

Bronnen

Dominicus, J. / Tunesië

Gottmer

Ruland-Wachters, T. / Reishandboek Tunesië

Elmar

Tunesië

Standaard

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt juni 2024
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems