SENEGAL   

Wil je persoonlijke reistips ontvangen? Klik hier.

Staatsinrichting

De Senegalese staatsinichting lijkt erg veel op de Franse. De president, gekozen voor zeven jaar via algemene verkiezingen, is zeer machtig. Hij kan de premier en de ministers benoemen en ontslaan. Hij bemoeit zich vooral met de buitenlandse zaken en defensie.
Het parlement, de Assemblée Nationale, wordt voor een periode van vijf jaar gekozen en telt 120 leden.

Senegal is verdeeld in tien "regions", sinds 1996 elk met een eigen parlement, die weer onderverdeeld zijn in 30 departementen. Deze departementen zijn weer onderverdeeld in 89 arrondissementen. Een regio staat onder leiding van een gouverneur die verantwoording schuldig is aan de Minister van Binnenlandse Zaken. De departementen worden bestuurd door een prefect, de arrondissementen door een onderprefect.

Senegal is nog steeds actief lid van het Franse Gemenebest, de Francofonie. Voor de huidige politieke situatie zie hoofdstuk geschiedenis.

Onderwijs

Het onderwijs in Senegal staat nog in de kinderschoenen. Ongeveer 60% van kinderen volgt alleen enkele jaren lager onderwijs. Er is aan alles een tekort: te weinig geld en daardoor te weinig onderwijzers, te weinig scholen en te weinig leermiddelen. Bovendien houdt men vast aan het Franse schoolsysteem dat weinig aansluit bij de belevingswereld en de taalachtergrond van de meeste kinderen. Met name de meisjes, die toch al snel met het huishouden belast worden, zijn de dupe van deze problematiek.

Op kleine schaal zijn scholen begonnen met het onderwijs in het Wolof of andere stamtalen. Ook worden er op het platteland alfabetiseringscursussen in de eigen taal gegeven aan volwassenen. Toch is nog steeds ongeveer 63% van de bevolking analfabeet.

Op de koranscholen wordt de nadruk op het Arabisch gelegd, wat niet erg nuttig is om een goede positie in de maatschappij te verwerven.

Middelbaar onderwijs is vooral te vinden in Dakar en in enkele grote steden. Technisch en huishoudelijk vervolgonderwijs is er nauwelijks. Vaardigheden in de bouw, de industrie, en het huishouden moeten in de praktijk geleerd worden. Er zijn twee universiteiten, in Dakar en St. Louis. Met name de universiteit van Dakar lijdt onder een chronisch geldtekort. Studenten met rijke ouders volgen colleges in Frankrijk of de Verenigde Staten.

SENEGAL LINKS

Advertenties
• Senegal Vliegtickets.nl
• Senegal Tui Reizen
• Dakar Vliegtckets Tix.nl
• Hotels Senegal

Nuttige links

Reisinformatie Senegal (N)
Senegal Startnederland (N+E)
Telefoongids Senegal
Waarschijntdezonwel.nl - vakantie Senegal (N)
Artikelen en Reisverhalen over SENEGAL
  Toubacouta in de Sine Saloum  La Somone
  Een beetje Parijs Dakar

Bronnen

Derksen, G. / Gambia, Senegal
Gottmer

Dirkx, J. / Reishandboek Senegal
Elmar

Else, D. / The Gambia and Senegal
Lonely Planet

Gambia en Senegal
Cambium

Hesseling, G. / Senegal/Gambia : mensen, politiek, economie, cultuur
Koninklijk Instituut voor de Tropen

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt december 2020
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems