Steden NOORWEGEN

NOORWEGEN   

De Noorse grondwet dateert van 1814 naar het voorbeeld van die van de Verenigde Staten. In 1884 werd het parlementaire stelsel ingevoerd, waarbij de regering verantwoording verschuldigd is aan de volksvertegenwoordigers. In 1898 werd algemeen kiesrecht voor mannen ingevoerd, in 1913 als tweede land in Europa na Finland ook vrouwenkiesrecht. Over belangrijke vraagstukken kan een referendum worden gehouden. Zo stemden de Noren in 1994 in meerderheid tegen het lidmaatschap van de Europese Gemeenschap. Het koninkrijk Noorwegen bestaat sinds 1905 en is een constitutionele monarchie met een gekozen parlement (Storting). De wetgevende macht berust bij het Storting bestaande uit 165 leden, voor vier jaar bij algemeen kiesrecht volgens een districtenstelsel gekozen. Noorwegen kent een mengvorm van één- en tweekamersysteem: er is slechts één kamer, maar die deelt zichzelf in een Lagting (3 van de leden) en een Odelsting (H). Meestal vergadert het Storting voltallig, maar wetsontwerpen worden eerst behandeld in het Odelsting en vervolgens in het Lagting. De uitvoerende macht berust formeel bij de koning, maar de staatsraad bepaalt de inhoud van de koninklijke besluiten, die door de minister-president mede moeten worden ondertekend. De koning benoemt de leden van de staatsraad (regering), die verantwoording schuldig is aan het parlement. Voor de huidige ploitieke situatie zie hoofdstuk geschiedenis.

Indeling

Het land is ingedeeld in negentien provincies (fylker), met aan het hoofd een gouverneur (fylkesmann). De kleinste administratieve eenheden zijn de 439 gemeenten. Svålbard (Spitsbergen) heeft een bijzondere status en wordt bestuurd door een gouverneur (sysselmann), die rechtstreeks onder de regering in Oslo valt. Oslo is een zelfstandige provincie. Het eiland Jan Mayen in de Noordelijke IJszee behoort ook tot Noorwegen.

Onderwijs

Kinderen gaan vanaf de kleuterleeftijd naar een negen jaar durende, meestal openbare basisschool. Vanaf de vierde klas leren de kinderen de Engelse taal. In de achtste klas kunnen ze nog een vreemde taal kiezen. De middelbare school duurt drie jaar. Na de middelbare school kan men gaan studeren aan verschillende universiteiten en hogescholen. De oudste universiteit is die van Oslo die dateert van 1813. De universiteit van Tromso werd in 1969 speciaal gesticht voor de bewoners van Noord-Noorwegen.

NOORWEGEN LINKS

Advertenties
• Noorwegen Vliegtickets.nl
• Noorwegen Kras Reizen
• Scandic Booking Noorwegen Specialist
• Wandelvakantie Noorwegen en Lofoten
• Autohuur Noorwegen
• D-Reizen Noorwegen
• Noorwegen Tui Reizen
• Djoser Rondreis Noorwegen
• Oslo Hotels
• Noorwegen Vliegtickets WTC
• Autoverhuur Sunny Cars Noorwegen
• Oslo Vliegtickets Tix.nl
• Ferry overtochten van en naar Noorwegen
• Noorwegen Campings

Nuttige links

Dieren in Noorwegen (N)
Lies & Teije's Reiswebsite (N+E)
Noorwegen 2Link België (N)
Noorwegen Reisstart (N)
Noorwegen Reisverslag (N)
Reisinformatie Noorwegen (N)
Reizendoejezo – Noorwegen (N)
Rondreis Noorwegen (N)
Takemenorth Noorwegen (E)
Uitgebreid foto- en reisverslag Noorwegen
Vakantiebestemming.info Noorwegen (N)
Worldphotos Norwegen
Artikelen en Reisverhalen over NOORWEGEN
  Fjordengebied  Rond het Mjosameer
  De Hedmark  In en rond de natuurparken

Bronnen

Dominicus, J. / Noorwegen
Gottmer

Hoogendoorn, H. / Noorwegen
ANWB

Meesters, G. / Zuid-Noorwegen
ANWB media

Schagen, K. / Noorwegen
Kosmos-Z&K

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt juli 2020
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems