Landenweb.nl

MALTA
 

Basisgegevens
  Officiële
  landstaal
  Maltees, Engels
  Hoofdstad  Valletta
  Oppervlakte  316 km²
  Inwoners  433.095
  (mei 2019)
  Munteenheid  euro
  (EUR)
  Tijdsverschil  +0 (zomer +1)
  Web  .mt
  Code.  MLT
  Tel.  +356

To read about MALTA in English - click here

Steden MALTA

Valletta

Geografie en Landschap

Geografie

Malta is een eilandengroep in de Middellandse Zee en bestaat uit de eilanden Malta, Gozo, Comino en de onbewoonde eilanden Cominotto en Filfla. Het ligt ongeveer 94 km ten zuiden van Sicilië en 290 km ten noorden van Tunesië.

advertentie

Satellietfoto MaltaPhoto: Publiek domein

Landschap

Malta is over het algemeen heuvelachtig, in het oosten vrij vlak en in het westen wat hoger. Het hoogste punt van Malta, Ta' Dmejrek, ligt 253 meter boven de zeespiegel. Er zijn geen bergen, meren en rivieren en het eiland ziet er rotsachtig en kaal uit, met name in de zomer. Alleen in de maanden maart tot en met mei ziet het eiland er wat groener en vriendelijker uit door de regen die dan valt. De kust van Malta is rotsachtig met hier en daar een zandbaai. In het oosten komen grote baaien voor die uitstekende natuurlijke havens vormen.

advertentie

Ta' Dmejrek, hoogste punt van MaltaPhoto: ERWEH CC BY-SA 3.0 no changes made

In een ver verleden was Malta overdekt met bossen, maar die zijn al in de oudheid gekapt voor brandhout, scheepsbouw en akkerbouw. Nadat het bos verdwenen was sloeg de erosie snel toe en dat resulteerde in het huidige landschap. Gozo ziet er groener en heuvelachtiger uit. De grond is hier vruchtbaarder dan op Malta door de aan de oppervlakte liggende kleilaag. Die houdt het water vast en vormt zo goede landbouwgrond. Het eilandje Comino heeft weer een droog en kaal landschap.

Klimaat en Weer

advertentie

Klimaat diagram Valetta, MaltaPhoto: Hedwig in Washington CC 3.0 Unported no changes made

Malta heeft een mediterraan klimaat met een droge lange zomer die duurt van april tot en met oktober. In de zomermaanden is de gemiddelde temperatuur 26°C. Het winterseizoen, van november tot en met maart, is erg mild met een gemiddelde temperatuur van 12°C. Toch is het goed mogelijk dat het in november overdag nog 25°C wordt. De neerslag, meestal korte hevige buien, valt normaal van eind september tot eind april en bedraagt gemiddeld 500 mm per jaar. 's Zomers waait vaak de sirocco, die de temperatuur soms tot 40°C doet stijgen en waardoor het onaangenaam benauwd wordt. Ga je puur voor de zon naar Malta dan zijn de zomermaanden juni tot en met september aan te raden, de manden vlak daarvoor of daarna zijn geschikt als het meer om het bezoeken van bezienswaardigheden gaat.

Planten en Dieren

Planten

advertentie

Oude olijfbomen op MaltaPhoto: PolluxWorld CC 4.0 International no changes made

Bossen komen op Malta niet voor(zie: ligging en landschap). De bomen die nu nog voorkomen op het eiland zijn door de mens aangeplant. Enkele soorten die voorkomen zijn olijfbomen, cipressen, laurierbomen en amandelbomen. Ook dadelpalmen komen voor maar hebben het zwaar door bodem en klimaat.

advertentie

Maltese CentauriePhoto: Jeffrey Sciberras CC 3.0 Unported no changes made

Verder bestaat de begroeiing uit laag en doornig struikgewas. Met name in de lente bloeien er o.a. klaprozen, orchideeën en gladiolen. De nationale plant is de Maltese centaurie, die alleen op Malta voorkomt en groeit op de klippen bij de kust. Kruiden als tijm, basilicum, oregano en munt komen ook veel voor.

Dieren

advertentie

Maltezer LeeuwtjePhoto: Ninostar CC 3.0 Unported no changes made

Door de ontbossing, droogte en met name de jacht zijn de aantallen inheemse dieren erg verminderd. Zoogdieren die voorkomen zijn o.a. konijnen, wezels vleermuizen en egels. Beroemd is het Maltezer leeuwtje, een klein wit langharig hondenras dat al afgebeeld stond op Griekse vazen uit de oudheid.

advertentie

Leeuwerik MaltaPhoto: Daniel Pettersson CC 2.5 Sweden no changes made

De meest voorkomende inheemse vogels zijn de mus, de vink, de leeuwerik, de kauw, en de lijster. De slechtvalk en de kerkuil zijn uitgestorven. De jacht op inheemse soorten en vooral op trekvogels is funest voor de vogelstand. Protesten uit binnen- en buitenland hebben vooralsnog weinig opgeleverd.

Maltese MuurghagedisPhoto: Pan narrans CC 3.0 Unported no changes made

Malta kent verschillende soorten hagedissen. De Maltese muurhagedis komt alléén op de Maltese eilanden voor. Er komen drie soorten niet giftige slangen voor evenals de kameleon die in de 19e eeuw uit Afrika werd ingevoerd. Vissen voorkomend in de spelonken en grotten langs de kustlijn zijn o.a. de zaagbaars, zeebrasem en knorhaan. Bijzondere zeebewoners zijn de pijlinktvis, octopus, schorpioenvis en de pijlstaartrog.

Geschiedenis

Prehistorie

Megalitische tempel van Hagar Qim, MaltaPhoto: Hamelin de Guettelet CC 3.0 Unported no changes made

De eerste Maltezers waren boeren die vee hielden en wat aardewerk maakten. Ze kwamen rond 5200 v. Chr. waarschijnlijk van Sicilië. In deze tijd leefden de mensen nog in grotten. Aan deze vroegste beschaving kwam ca. 4100 v. Chr. een einde.

Rond die tijd verlieten de mensen de grotten en gingen in kleine dorpjes wonen. Ongeveer 3600 v. Chr. kwamen mensen naar Malta van de megalietcultuur. Ze maakten gebouwen van grote stenen, te vergelijken met Stonehenge in Engeland.

Bijzonder is dat deze tempels de oudste vrijstaande gebouwen ter wereld zijn!

Een ander opvallend overblijfsel uit de prehistorie zijn de enorme"karrensporen". De sporen liggen ca. 1,30 m. uit elkaar en zijn tot 75 cm diep en vormen een nog steeds onopgelost raadsel.

Oudheid

Romeinse baden, MaltaPhoto: Fran Vincentz CC 3.0 Unported no changes made

De eerste Feniciërs arriveerden in 800 v. Chr. en richtten handelsposten op. Ze ontdekten dat Malta voor hen een zeer bruikbare haven was op de oversteek van Sicilië naar Afrika. Bovendien was Malta militair gezien van een grote strategische betekenis. Zij werden nagevolgd door de Puniërs uit Carthago, die na de nederlaag in de Tweede Punische Oorlog in 218 v. Chr. weer door de Romeinen werden verdreven. De schipbreuk van de apostel Paulus in 56 n.C. zou volgens de overlevering op Malta hebben plaatsgevonden; hij zou er een christelijke gemeente hebben gesticht. Toen het Romeinse Rijk in 397 werd gesplitst, behoorde Malta waarschijnlijk tot het Byzantijnse of Oostromeinse Rijk.

Middeleeuwen en nieuwe tijd

In 870 werd Malta veroverd door uit Tunis afkomstige Arabieren. Uit die periode is maar weinig tastbaars bewaard gebleven. Wel heeft hun komst grote invloed op de Maltese taal gehad. Veel plaatsnamen zijn nog terug te voeren op het Arabisch Na de verovering door Roger van Normandië in 1090 behoorde Malta aan de heersers van Sicilië. Malta heeft vooral vanaf de dertiende eeuw veel te lijden gehad van steeds wisselende heersers. De eilandbewoners werden uitgebuit en ook regelmatig bezocht door Noord-Afrikaanse en Turkse piraten.

Johannieter fort St Angelo op MaltaPhoto: Frank Vincentz CC 3.0 Unported no changes made

Karel V gaf in 1530 de eilanden aan de Militaire Ridderorde van St. Jan van Jeruzalem, de johannieters. In 1565 wisten de johannieters een vier maanden durend beleg door de Turken te weerstaan. Ze werden door heel Europa toegejuicht als de redders van de christelijke beschaving. In 1571 leden de Turken bij Lepanto een grote nederlaag en nam de Turkse dreiging langzaam af. De Franse Revolutie in 1789 bracht de johannieters een zware slag toe omdat al hun bezittingen in Frankrijk in beslag genomen werden. Op doortocht naar Egypte kreeg Napoleon Bonaparte in 1798 Malta daardoor zonder slag of stoot in handen. Zijn bewind leidde al snel tot een opstand tegen het garnizoen en met Britse steun werden de Fransen in 1800 verjaagd. De Britten maakten bij de Vrede van Parijs (1814) van Malta een Britse Kroonkolonie en vlootbasis, die na de opening van het Suezkanaal (1864) van essentieel belang werd voor de Britse scheepvaartroute naar India.

20e eeuw

In de Eerste Wereldoorlog werden op Malta schepen opgelapt die door de oorlog schade hadden opgelopen. Ook werden er vele gewonde frontsoldaten verzorgd. In 1921 kreeg Malta beperkte autonomie en een eigen parlement. De grondwet werd echter in 1933 weer ingetrokken omdat de Maltezers dreigden aansluiting te zoeken bij het fascistische Italië van Mussolini.

Schade na bombardement in Valetta, juni 1942Photo: Publiek domein

In de Tweede Wereldoorlog was Malta strategisch van groot belang voor de geallieerden in Noord-Afrika en later voor de invasie van Sicilië. Malta werd aangevallen door de Italiaanse en Duitse luchtmacht maar hield stand ondanks een blokkade en 2000 luchtaanvallen. Er vielen duizenden slachtoffers, tienduizenden huizen werden verwoest en de bevolking leed honger. Malta werd beloond met de hoge Britse militaire onderscheiding, het George Cross, dat nog steeds op de nationale vlag te vinden is. In 1947 trad een vernieuwde grondwet in werking, die weer werd opgeschort in 1958, na het aftreden van de regering-Mintoff vanwege het mislukken van haar politiek om Malta met Groot-Brittannië te integreren. Het afnemen van Malta's strategisch belang door het ineenstorten van het Britse Rijk en het inkrimpen van de Britse defensie, leidde uiteindelijk tot verlening van de onafhankelijkheid op 21 september 1964.

Monument voor de onafhankelijkheid van MaltaPhoto: A Ocram in het publieke domein

In 1974 werd de republiek uitgeroepen, en kwam er ook een einde aan de bevoorrechte positie van de rooms-katholieke geestelijkheid. In 1979 liep het contract met de Britse vloot af en vertrokken de laatste Britse troepen. De jaren 1980-'87 waren een roerige periode. Vooral toen de regering in 1984 greep probeerde te krijgen op het particulier onderwijs, leidde dat tot een groot conflict leidde met de Rooms-Katholieke Kerk. Mintoff trad in december 1984 af ten gunste van zijn zelfgekozen opvolger K. Mifsud Bonnici. In 1985 werd de schoolstrijd beëindigd door een overeenkomst met het Vaticaan. De aanloop naar de verkiezingen van 1987 was onrustig en gewelddadig. Er werd een grondwetswijziging doorgevoerd, die inhield dat in het vervolg de partij met een absolute stemmenmeerderheid ook een zetelmeerderheid in het parlement zou krijgen. Hierdoor kon de PN na een vreedzame machtswisseling de regeringovernemen. E. Fenech Adami werd premier.

Edward Fenech Adami, premier en later president van MaltaPhoto: Michal Koziczynski CC 3.0 Poland no changes made

In april 1994 werd de vroegere leider van de regerende Nationalist Party, Ugo Mifsud Bonnici, beëdigd tot president als opvolger van Vincent Tabone. De parlementsverkiezingen van oktober 1996 hadden als inzet de toetreding van Malta tot de EU, waartoe in 1990 een aanvraag was ingediend. In november 1996 werd de EU meegedeeld dat Malta geen prijs meer stelde op het EU-lidmaatschap. De reden hiervoor was dat de economie zich voorspoedig bleef ontwikkelen, vooral dankzij de snelle groei van het toerisme.

21e eeuw

Op 1 mei 2004 trad Malta toe tot de Europese Unie.

Het beleid van de oppositiepartij MLP is sinds de toetreding van Malta tot de EU veranderd. De partij steunt thans het Maltese lidmaatschap en is doende zich geleidelijk om te vormen tot een modernere en pragmatische sociaal democratische partij, geïnspireerd door vergelijkbare processen in Europese zusterpartijen. Dit bleek ook uit de unanieme ratificatie van het Grondwettelijk Verdrag (op 7 juli 2005) en de toetredingsverdragen met Roemenië en Bulgarije (op 24 januari 2006) door het Maltese parlement.

Lawrence Gonzi, MaltaPhoto: Wergheld CC 2.0 Generic no changes made

Nadat Eddie Fenech Adami zich na een politieke loopbaan van meer dan 28 jaar in maart 2004 als premier had teruggetrokken – een maand later werd hij door het parlement tot President van de Republiek aangewezen – vormde zich een nieuwe PN-regering onder leiding van oud Vice-premier en Minister van Sociale Zaken Lawrence Gonzi. In de race naar het leiderschap won hij ruimschoots van Minister van Financiën John Dalli en Minister van Educatie Louis Galea. In het nieuwe kabinet werd Dalli Minister van Buitenlandse Zaken, een post die vrij kwam met het vertrek van Joe Borg, die Malta’s eerste Commissaris in Brussel werd. Nadat het vertrouwen in Dalli in het voorjaar van 2004 danig was verminderd wegens vermeende corruptie, diende hij in juli 2004 zijn ontslag in bij premier Gonzi. De toenmalige staatssecretaris Michael Frendo, een uitgesproken eurofiel, volgde Dalli op als Minister van Buitenlandse Zaken.

Bij de Europese Parlementsverkiezingen en de gelijkertijd gehouden gemeenteraadsverkiezingen (Local Councils) op 12 juli 2004 veranderden de binnenlands politieke verhoudingen in Malta. Voor het eerst in zes jaar leed de regerende PN van premier Gonzi een politieke nederlaag: de MLP scoorde 48 %, terwijl de PN slechts 41 % van de stemmen kreeg. Dit werd mede veroorzaakt door het feit dat bijna 10% van de kiezers een proteststem op de groene AD uitbracht. Gevolg hiervan was dat drie van de vijf aan Malta toegewezen Europarlementzetels naar (het toen nog anti-Europa geachte) Labour gingen en slechts twee naar de PN, de partij die Malta nota bene de EU had binnengeloodst. Ook bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2005 boekte de MLP in nagenoeg alle gemeenten winst.

Joseph Muscat, MaltaPhoto: Aron Mifsud Bonnici CC 3.0 Unported no changes made

Ondanks de politieke tweespalt zijn de politieke partijen in Malta voor wat betreft de houding ten opzichte van Europa dichter bij elkaar gekomen. In een demonstratie van zelden vertoonde politieke eensgezindheid stemde de MLP in de nacht van 6 op 7 juli 2005 in het Parlement unaniem vóór een motie van de PN ter instemming met het Grondwettelijk Verdrag voor Europa. De MLP toonde hiermee aan haar anti-Europese houding grotendeels te hebben herzien. Op 1 januari 2008 is officieel de euro ingevoerd als wettig betaalmiddel. In maart 2008 wint de PN de verkiezingen nipt. De zittende president is sinds 2009 George Abela. In maart 2013 wint Labour de verkiezingen en Joseph Muscat wordt premier. In juni 2017 wordt Muscat herkozen bij de parlementsverkiezingen. In 2019 wordt Georg Vella verkozen tot 10e president van Malta.

Robert AbelaPhoto: Deadsite 22 CC 4.0 International no changes made

Joseph Muscat moet in januari 2021 het veld ruimen voor Robert Abela als gevolg van het schandaal omtrent de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia, die onderzoek deed naar corruptie en in 2017 onder dubieuze omstandigheden het slachtoffer werd van een autobom.

Bevolking

Carnaval in Valetta, MaltaPhoto: Ronny Siegel (CC BY 2.0) no changes made

Malta is een van de dichtstbevolkte landen ter wereld. Er leven 416.383 Maltezers (2017) op een oppervlakte van 316 km2. Meer dan de helft van de bevolking woont in het stedelijke gebied rond de hoofdstad Valetta en Sliema. Zo'n vijfentwintig dorpjes en stadjes zijn aan elkaar gegroeid. De hoofdstad heeft 9.129 inwoners en Birkirkara is met 21.600 het grootste van de stadjes. Sinds het begin van de 20ste eeuw zijn veel Maltezen, vooral werkloze jonge ongehuwde mannen, geëmigreerd. Dit kwam door het relatief grote inwoneraantal en het gebrek aan werkgelegenheid. Tussen 1948 en 1979 emigreerden er 141.660 Maltezers, terwijl er ongeveer 24.000 terugkwamen. Door de mengeling van culturen ziet men zowel Britse als Italiaanse en Arabische types.

Taal

Maltees alfabetPhoto: Hamelin de Guettelet CC 3.0 Unported no changes made

Het Maltees is een Semitische taal die sterk beïnvloed is door het Engels en het Italiaans. Sinds de onafhankelijkheid in 1964 is het de nationale taal. De andere officiële taal is het Engels. Veel Maltezers spreken ook Italiaans vanwege de ongeveer vijftien Italiaanse tv-zenders die op Malta ontvangen kunnen worden. Het Maltees is pas aan het begin van deze eeuw op schrift gesteld en wordt geschreven in ietwat aangepaste Latijnse letters, wat opmerkelijk is voor een Semitische taal. Het Maltese alfabet heeft 29 letters, 5 klinkers en 24 medeklinkers.

Godsdienst

Kathedraal van Mdina op MaltaPhoto: Tony Hisgett CC 2.0 Generic no changes made

De Maltese bevolking is in overgrote meerderheid rooms-katholiek. Op het kleine eiland zijn ongeveer 300 kerken te vinden die nog steeds goed bezocht worden. Sinds 1943 vormt Malta een zelfstandige kerkprovincie. Het dorpsfeest, de festa, waarop de plaatselijke patroonheilige wordt vereerd, is een mengeling van religie en werelds vertier. De processies en gigantische vuurwerken worden door veel toeristen bezocht. Tekenend is ook dat veel buschauffeurs op hun dashboard een met knipperende lampjes omgeven Mariabeeldje en bidprentjes hebben staan. De patroonheiligen van Malta zijn St. Paul, St. Publius en St. Agatha. De Maria-Tenhemelopneming, bekend als Santa Marija,wordt uitbundig gevierd op de Maltese eilanden.

Samenleving

Staatsinrichting

Parlementsgebouw MaltaPhoto: Continentaleurope at English wikipedia CC 4.0 no changes made

Van 1964 tot 1974 was Malta wel onafhankelijk, maar de Engelse koningin fungeerde nog als staatshoofd. Sinds 1974 is Malta een republiek met aan het hoofd een president. Deze wordt door het parlement (Huis van Afgevaardigden) gekozen voor een ambtstermijn van vijf jaar. Het parlement telt sinds 1987 65 leden, die worden gekozen bij algemeen kiesrecht volgens een districtenstelsel bestaande uit dertien kiesdistricten. Een grondwetswijziging zorgde er toen voor dat de partij met een absolute stemmenmeerderheid indien noodzakelijk net zo veel extra parlementszetels zou krijgen totdat er een zetelmeerderheid zou zijn. De president benoemt het parlementslid dat een meerderheid van het parlement achter zich heeft, tot premier. De premier benoemt de overige ministers en staatssecretarissen, die wel parlementslid dienen te zijn. Er is een aparte minister die de belangen van Gozo behartigt. De maximale zittingsduur van het parlement is vijf jaar, de premier kan echter binnen deze termijn altijd nieuwe verkiezingen uitschrijven en moet dit doen, als een regeringsvoorstel wordt verworpen. Malta kent geen bestuurlijke indeling in provincies en gemeenten, maar is van oudsher verdeeld in parochies.

Politiek

Wapen van maltaPhoto: Publiek domein

Sinds 1966 zijn er maar twee politieke partijen in het parlement overgebleven: de Malta Labour Party, en de christen-democratische Partit Nazzjonalista (PN). De PN regeert sinds 1987 en is pro-Westers en pro-Europa en vindt haar aanhang vooral onder de academici, de geestelijkheid, de burgerij, de middenstand en de boeren, maar telt ook redelijk wat arbeiders. De partijen spelen een grote rol in het dagelijks leven. Zo vertegenwoordigen de kranten het standpunt van één van de twee partijen. Malta is aangesloten bij de volgende internationale organisaties: de Verenigde Naties, een aantal suborganisaties van de VN, en de Raad van Europa. In 1990 werd het lidmaatschap van de EU aangevraagd. Malta maakt deel uit van het Gemenebest. In april 1995 ging het parlement akkoord met het NAVO-Partnership for Peace. Voor de huidige politieke situatie zie hoofdstuk geschiedenis.

Onderwijs

Universiteit van MaltaPhoto: Chevaliero78 CC 4.0 International no changes made

Maltese kinderen zijn leerplichtig van hun zesde tot en met zestiende jaar. Malta is trots op zijn universiteit die al sinds 1592 op het eiland gevestigd is. Het is de oudste universiteit van het Britse Gemenebest buiten Groot-Brittannië. Er is ook een toeristische school op het eiland. Per jaar studeren daar 1.500 Maltezers af als kok, ober of gids.

Economie

Algemeen

Portomaso business towerPhoto: Frank Vicentz CC 3.0 Unported no changes made

Malta werd tot in de jaren tachtig beschouwd als een ontwikkelingsland, maar kende daarna een spectaculaire economische groei. De eilandeconomie is niet erg sterk, maar redelijk stabiel. Dit is vooral te danken aan het toerisme. De overheid is de grootste werkgever. Sinds 1987 wordt geprobeerd buitenlandse investeerders aan te trekken door middel van zeer gunstige fiscale voorwaarden en Malta te ontwikkelen tot een internationaal financieel centrum. Malta's centrale ligging tussen Afrika, Europa en het Midden Oosten is daarvoor natuurlijk uitermate geschikt. De EU en Italië geven Malta financiële ondersteuning.

De economische groei bedroeg in 2017 6,7% en het BNPper hoofd van de bevolking was $41.900. Het werkeloosheidspercentage lag op 4,6 % in 2017.

Landbouw, veeteelt en visserij

Wijngaard MaltaPhoto: Florival fr CC 3.0 Unported no changes made

De meeste landbouwbedrijven zijn klein en voor de meeste boeren is het een bijverdienste. Niet meer dan de helft van het totale landoppervlak is geschikt voor akkerbouw en veehouderij. De totale agrarische productie (incl. visserij) vertegenwoordigde in 2017 slechts 1,1% van het bnp. Gewassen die geëxporteerd worden zijn aardappelen, uien, snijbloemen en planten. Verder worden er veel wijndruiven verbouwd, maar niet genoeg voor de lokale wijnindustrie. Groente-, fruitteelt en veehouderij, leveren niet genoeg op voor de lokale consumptie. In de visserij zijn 1000 personen geheel of gedeeltelijk werkzaam, maar heeft slechts een klein aandeel in de Maltese economie.

Industrie en energievoorziening

Malta Dry DocksPhoto: Boguslaw Garbacz CC 3.0 Unported no changes made

De grootste particuliere werkgever op Malta is de Malta Drydocks, de voormalige scheepswerven en droogdokken van de Britse vlootbasis met meer dan 5000 werknemers. Begin jaren zeventig werden de"dockyards" door de Maltese regering geprivatiseerd. Malta heeft ook scheepswerven die gespecialiseerd zijn in de bouw en reparatie van jachten. Er is tevens een aantal kleine bedrijven die sigaren, textiel, glas en aardewerk vervaardigen. Voor zijn energievoorziening is Malta helemaal afhankelijk van import van aardolie uit het Midden-Oosten. Het continentaal plat rondom de eilanden bevat aardolie en aardgas.

Handel

Export maltaPhoto: Alexander Simoes, Cesar Hidalgo et al CC 3.0 no changes made

De handelsbalans vertoont altijd een tekort. De belangrijkste import ($5 miljard in 2017) bestaat uit voedingsmiddelen, halffabricaten, voertuigen, machines, chemicaliën, alcoholica, aardolie en aardolieproducten. De grootste leveranciers zijn: Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië en Duitsland. De voornaamste exportproducten ($3,3 miljard in 2017) zijn textiel, kleding, schoeisel, machines, plastics, aardappelen, uien en tabaksartikelen. De belangrijkste afnemers zijn Italië, Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk.

Verkeer

Air MaltaPhoto: MX8 CC 3.0 Unported no changes made

Malta beschikt over een vliegveld, Luqa, dat niet lang geleden ingrijpend is gemoderniseerd. De in 1973 opgerichte staatsluchtvaartmaatschappij Air Malta onderhoudt diensten op Europa en Noord-Afrika. De Grand Harbour wordt door veel koopvaardijschepen aangedaan. Er worden veerdiensten met Sicilië en Zuid-Italië onderhouden. Het wegennet wordt redelijk onderhouden. Al sinds 1931 heeft Malta geen spoorlijn meer; het openbaar vervoer (bussen en taxi's) is in handen van kleine particuliere ondernemers.

Vakantie en Bezienswaardigheden

Malta beachPhoto: Karelj CC 3.0 Unported no changes made

Het toerisme is zeer belangrijk voor de Maltese economie en wordt door de overheid sterk gepromoot. De toeristen zijn voornamelijk afkomstig uit Engeland en Duitsland. Malta wil niet ten koste van alles zoveel mogelijk toeristen op het eiland krijgen. De doorsnee massatoerist levert naar verhouding niet veel geld op. Daarom worden er bijvoorbeeld steeds meer duurdere hotels gebouwd, die alleen betaalbaar zijn voor de rijkere toerist.

Valetta, maltaPhoto: Publiek domein

De hoofdstad van Malta, Valletta, staat in de volksmond beter bekend als Il-Belt (De Stad). Sinds 1980 staat de oude kern van de Maltese hoofdstad op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Valletta kent veel kerken waarvan de Onze Lieve Vrouw van de Overwinning kerk waarschijnlijk de bekendste is. Dit was het eerste gebouw dat tussen 1573 en 1578 in Valletta werd gebouwd door de Ridders van Malta. Valletta kent niet alleen veel kerken, ook paleizen zie je er veel. Het Paleis van de Grootmeester is er een van. Momenteel is het Huis van Afgevaardigden van Malta gevestigd in dit paleis. Het is gebouwd rondom twee binnenplaatsen. Op één van deze binnenplaatsen is een standbeeld van Neptunus te vinden. Het paleis heeft twee ingangen aan de voorkant en één ingang aan het Piazza Regina. In het paleis zijn onder andere fresco’s van Matteo Perez d’Aleccio (leerling van niemand minder dan Michelangelo) te vinden. Lees meer op de Valetta pagina van Landenweb.

Ggantija Megalitische Tempels op Gozio, MaltaPhoto: Bs0u10e01 CC 4.0 International no changes made

De prehistorische tempels van Malta zijn uniek in de hele wereld. Zij zijn de oudste stenen structuren uit de oudheid. De tempels werden in 4000 - 2500 voor Christus gebouwd. Ze zijn ouder dan Stonehenge, ouder dan de piramides. Hun architectuur is mooi en inspirerend, de omvang indrukwekkende maar op menselijke schaal. Ze zijn uitstekend bewaard gebleven. Lange tijd waren ze onzichtbaar omdat ze bedekt waren met aarde. De tempels werden herontdekt en gerestaureerd door Europese en Maltese archeologen in het begin van de 19e eeuw. Vanwege hun unieke karakter en schoonheid zijn de belangrijkste tempelcomplexen opgenomen als UNESCO Werelderfgoed.

Klik op de menuknop bovenaan het scherm voor meer informatie

MALTA LINKS

Advertenties
• Malta Tui Reizen
• Malta Vliegtickets.nl
• ANWB vakantie boeken Malta
• Naar Malta met Sunweb
• Wandelvakantie Malta
• Valetta Hotels
• Autoverhuur Sunny Cars Malta
• Boeken, ook tweedehands, over MALTA bij Bol.com

Nuttige links

Fotoverslag vakantie Malta
Reisinformatie Malta (N)
Reizendoejezo – Malta (N)
Startpagina Malta (N)
Worldphotos Malta