Landenweb.nl

LAOS
Economie

To read about LAOS in English - click here

Laos verre reizen van ANWB

Economie

Algemeen

Laos behoort tot de arm landen ter wereld met een BBP van $7.400 (2017) per hoofd van de bevolking. Algemeen wordt aangenomen dat ongeveer een kwart van de bevolking op of onder het bestaansminimum leeft.

Sinds de communistische omwenteling van 1975 is de organisatie van economie in Laos behoorlijk veranderd. Een socialistische economie betekent automatisch veel overheidsbemoeienis. Het verzet bij de bevolking was echter groot en daardoor verslechterde de economische nog meer. Hervormingen waren zeer noodzakelijk en die werden vanaf 1980 ingevoerd.

Zo werd het muntstelsel hervormd, was er weer particulier initiatief mogelijk, werd de collectivisatie van de landbouw weer gedeeltelijk teruggedraaid en kwam er een einde aan het actief ingrijpen van de overheid in het loon- en prijsbeleid. Dit proces van meer openheid en markt in plaats van centrale planning wordt ‘chintanakan mai’ genoemd, het ‘nieuwe denken’.

Door al deze maatregelen ging het al wat beter, alleen werd Laos begin jaren negentig geteisterd door natuurrampen, waardoor de economie weer klappen kreeg. Sinds 1992 ging het weer beter met een gemiddelde groei van 7% per jaar, maar door de Thaise/Aziatische valutacrisis in 1997 verloor de economie opnieuw terrein. Intussen loopt de economische groei langzaam weer op.

De beloofde economische hervormingen komen echter zeer langzaam op gang en laten vooral op zich wachten op fiscaal en monetair gebied, in de bankensector en bij staatsondernemingen. In het licht van het streven naar het lidmaatschap van de ASEAN vrijhandelszone AFTA in 2008 en via de voorbereidingen voor toetreding tot de WTO maakt het land wel voortgang met handelsliberalisatie. Laos laat een gestage economische groei zien. Hiervan profiteert echter voornamelijk de stedelijke bovenlaag van de bevolking. De laatste jaren daalde de inflatie flink. (In 2017 0,8%) De economische groei was 6,9% in datzelfde jaar.Landbouw

Ca. 73% van de beroepsbevolking is werkzaam in de landbouw. In 2017 leverde de landbouw bijna 21% van het bnp. Ongeveer 5% van de grond wordt gebruikt voor agrarische doeleinden en ca. 40% van het land bestaat uit bosgebied. Rijst, zowel in ‘natte’ (kleefrijst) als ‘droge’ vorm, is het belangrijkste landbouwproduct, maar de opbrengst is laag en kan de binnenlandse behoefte vaak niet dekken. Droge rijst wordt door middel van zwerflandbouw vooral verbouwd in de heuvels en de bergen door de Lao Theung en de Lao Sung. Deze manier van verbouwen is de belangrijkste oorzaak van de massale ontbossing, vandaar dat van overheidswege geprobeerd wordt om een einde te maken aan de zwerflandbouw door het bouwrijp maken van lagere landbouwgronden. Maar de bergvolken voelen daar niets voor omdat ze de verbouw van de lucratieve opium wel kunnen vergeten.

Andere landbouw- en bosbouwproducten zijn: maïs, zoete aardappelen, opium, groente, sojabonen, fruit, suikerriet en verschillende houtsoorten (teakhout, notenhout, palisander, ebbenhout). Ook de, vaak illegale, houtkap heeft gezorgd voor het teruglopen van het aantal hectares bos. Ca. 25% van de Laotiaanse export bestaat uit hout en houtproducten.

In de bergen van Noord-Laos wordt veel opium verbouwd, vooral door het Hmong-volk. Laos is na Afghanistan en Thailand de derde opiumproducent ter wereld. De internationale gemeenschap probeert via hulpprogramma’s de Laotiaanse boeren ertoe te bewegen om ander gewassen te verbouwen, maar dat is nog niet erg succesvol.

De kleinschalige veehouderij omvat varkens, runderen en pluimvee. De rivier de Me-kong levert veel vis en in de vele stuwmeren zet men een groot uitheemse vissoorten uit om de visindustrie nieuwe impulsen te geven.

advertentie

Mijnbouw

Laos bezit veel bodemschatten (tin, zink, kopererts, lood, mangaan, steenkool, kalksteen en aardolie), maar rendabel ontginnen is nog niet mogelijk, op gips en tin na. Er zijn nog geen winstgevende aardolie- of gasvelden gevonden.

advertentie

Industrie

Maar 6% van de Laotiaanse beroepsbevolking is werkzaam in de industrie die tak levert meer dan 30% van het BNP op (2017). De ontwikkeling van de industrie lijdt erg door een gebrek aan geschoold en leidinggevend personeel en door de te kleine binnenlandse afzetmarkt. Toch wordt de industrie steeds belangrijker voor de Laotiaanse economie. Tussen 1998 en 2003 steeg de bijdrage van de industrie aan het bnp. ‘Belangrijke’ industrieën zijn de houtverwerkende industrie, kleding- en textielindustrie, tin concentraten en elektriciteitsopwekking (Laos exporteert nog altijd een groot deel van zijn elektriciteit naar Thailand).

Verder is er kleinschalige nijverheid, o.a. de productie van sigaretten en drank. De industriële activiteiten concentreren zich in de hoofdstad Vientiane en in mindere mate de steden Savanakhet en Pakse.

advertentie

Handel

De belangrijkste handelspartners zijn Japan, Thailand, en China. De handelsbalans laat al jaren een tekort zien. Dat zal voorlopig niet anders worden want Laos importeert twee keer zoveel als dat het exporteert.

Ingevoerd worden voornamelijk rijst, brandstof en machines. Belangrijke exportproducten zijn elektriciteit, fabrieksgoederen, hout, koffie en tin.

advertentie

Verkeer

Laos heeft als een van de weinige landen in de wereld geen spoorwegen en het wegennet is gebrekkig; het is 14.130 km lang, waarvan nog geen 20% het gehele jaar door te berijden is. Veel dorpen, en daardoor een groot gedeelte van de bevolking, is zijn niet via een weg met de buitenwereld verbonden. De kloof tussen het platteland en de steden wordt dan ook steeds groter.

De hoofdscheepvaartweg de Mekong heeft als gevolg van stroomversnellingen slechts enkele bevaarbare trajecten. Laos was even in het nieuws toen de 1240 meter lange ‘Vriendschapsbrug’ over de Mekong, Laos en Thailand met elkaar verbond. Laos beschikt over weinig geschikte rivierhavens en heeft ook een gebrek aan vrachtschepen.

Lao Aviation is de staatsluchtvaartmaatschappij. Wattay is de internationale luchthaven van Vientiane. Verder zijn er nog enkele tientallen kleinere en grotere vliegvelden.

advertentie

LAOS LINKS

Advertenties
• Rondreizen Laos
• Hotels Trivago
• Bouw je eigen Laos Rondreis
• Djoser Rondreis Laos
• Hotels Laos
• Boeken, ook tweedehands, over LAOS bij Bol.com

Nuttige links

Laos Startbelgië (N+E)
Reisfoto's Laos
Reisinformatie Laos (N)
Reizendoejezo – Laos (N)
Sem op Reis Video's over Laos (N)

Bronnen

Boon, H. / Laos : mensen, politiek, economie, cultuur, milieu

Koninklijk Instituut voor de Tropen

Cummings, J. / Laos

Lonely Planet

Te gast in Laos & Cambodja

Informatie Verre Reizen

Waard, P. de / Laos

Elmar

Zickgraf, R. / Laos

Chelsea House Publishers

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt mei 2024
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems