Landenweb.nl

LAOS
Samenleving

To read about LAOS in English - click here

Laos verre reizen van ANWB

Samenleving

Staatsinrichting

Na de afschaffing van de monarchie werd op 2 december 1975 de Democratische Volksrepubliek Laos uitgeroepen.

Volgens de grondwet van 1991 is de Lao People’s Revolutionary Party (LPRP), gemodeleerd naar de Vietnamese communistische partij, verantwoordelijk voor het beleid in algemene zin. De ministerraad is het hoogste uitvoerende lichaam en de vice-voorzitter van de raad houdt toezicht op het werk van de overige ministers. De president heeft veel bevoegdheden en kan, na goedkeuring door de Nationale Assemblee, de minister-president en de regering benoemen en ontslaan. In feite heeft het Centrale Comité dit dan al voorgekookt.

De Nationale Assemblee, bestaande uit 99 leden, komt twee keer per jaar bij elkaar en wordt gekozen voor een periode van 5 jaar. De Assemblee overziet de werkzaamheden van de regering en de rechterlijke macht en ook de wetgeving is in handen van dit orgaan.

De meeste leden zijn lid van de LPRP, en alle mensen, die zich verkiesbaar willen stellen moeten daarvoor toestemming vragen aan het Lao Front for National Reconstruction (LFNR), een overkoepelende organisatie voor maatschappelijke groeperingen. Het LFNR staat onder toezicht van de LPRP. Ook de rechterlijke macht is nauw verbonden met de LPRP.

Bestuurlijke en politieke organen als het Centraal Comité en het Permanente Secretariaat zijn nauw verbonden met het Politbureau van de LPRP, dat alle beleidsbeslissingen neemt. De secretaris-generaal van het Politbureau is de machtigste man van Laos.

In december 1997 werden voor de Nationale Assemblee verkiezingen gehouden. Deze verliepen redelijk eerlijk en de bevolking stemde zelf niet volgens de door de partij aanbevolen rangvolgorde. De bevolking sprak zich met name uit voor jongere technocraten. De Lao Women’s Union was zeer effectief bezig geweest in het bepleiten van de zaak van vrouwelijke kandidaten, en op dit moment bestaat rond de 21% van het parlement uit vrouwen. Het leger is uiteraard nog zeer sterk vertegenwoordigd. Voor de actuele politieke situatie zie hoofdstuk geschiedenis.

advertentie

Administratieve indeling

Laos is bestuurlijk ingedeeld in zeventien provincies of ‘khwãeng’. Provincies zijn verdeeld in districten of ‘méuang’, die weer bestaan uit twee of meer dorpen of steden (bâan).

advertentie

Onderwijs

Pas in de Franse tijd ontstond er een traditie van ‘wereldlijk’ onderwijs. Voor die tijd waren het monniken die in tempelscholen onderwijs verzorgden voor ‘novicen’, maar ook voor ‘gewone’ leerlingen. Onderwijs is sinds 1955 verplicht voor zes jaar.

Sinds 1976 wordt een campagne gevoerd om het analfabetisme te bestrijden. Het analfabetisme onder kinderen is van 75% in 1976 tot 10% in 1985 gedaald. Hoewel het streven is om alle kinderen toegang te geven tot basisonderwijs, is dat nog steeds niet helemaal gelukt. Het analfabetisme onder de volwassen bevolking is nog zeer groot, ca. 35%.

Volgens de wereldbank zou 90% van alle huishoudens in Laos inmiddels een basisschool in hun dorp of stad. Toch zijn er nog zeer veel problemen te overwinnen, zowel op het gebied van de kwaliteit als op de capaciteit. Zo zijn er scholen zonder hogere klassen en is er weinig geld voor leermiddelen en worden onderwijzers onderbetaald. In afgelegen gebieden komen veel éénklassige scholen voor.

Veel kinderen blijven zitten en het aantal uitvallers is erg hoog, met name bij de kinderen van etnische minderheden. Van alle kinderen die recht hebben op onderwijs, maakt maar 70% gebruik. Slechts 30% van de kinderen volgt meer dan drie jaar onderwijs.

Vanaf het zesde jaar kunnen kinderen vijf jaar lang basisonderwijs (pathom) volgen. Daarna volgen drie lager middelbaar onderwijs (mathayom) of drie jaar hoger middelbaar onderwijs (udom).

Na het hoger middelbaar onderwijs kan men naar de universiteit in Vientiane. Middelbaar en beroepsonderwijs wordt ook gegeven in kloosters en tempels en er zijn zelfs enkele privé-scholen. In Vientiane is sinds 1991 ook een internationale school gevestigd. De grootste groepen daar zijn Amerikanen, Lao, Nederlanders, Koreanen en Australiërs, en verder nog meer dan twintig andere nationaliteiten.

Vientiane heeft sinds 1995 één grote universiteit, de National University of Laos (NUOL). Ca. tien scholen voor hoger onderwijs en een hogeschool voor landbouwonderwijs zijn hierin gefuseerd.

advertentie

LAOS LINKS

Advertenties
• Rondreizen Laos
• Hotels Trivago
• Bouw je eigen Laos Rondreis
• Djoser Rondreis Laos
• Hotels Laos
• Boeken, ook tweedehands, over LAOS bij Bol.com

Nuttige links

Laos Startbelgië (N+E)
Reisfoto's Laos
Reisinformatie Laos (N)
Reizendoejezo – Laos (N)
Sem op Reis Video's over Laos (N)

Bronnen

Boon, H. / Laos : mensen, politiek, economie, cultuur, milieu

Koninklijk Instituut voor de Tropen

Cummings, J. / Laos

Lonely Planet

Te gast in Laos & Cambodja

Informatie Verre Reizen

Waard, P. de / Laos

Elmar

Zickgraf, R. / Laos

Chelsea House Publishers

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt april 2024
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems